Η σελίδα ετοιμάζεται

Λιανικές Τιμές Φαρμάκων 2024

Σύγκριση τιμών ομοίων ιδιοσκευασμάτων

farmako.net_logo.png

farmako.net ΟΡΙΣΜΟΙ

.. με απλά λόγια!

 • Φάρμακο:
  Οποιαδήποτε ωφέλιμη* ουσία που μπορεί να τροποποιήσει τις ζωϊκές λειτουργίες, λέγεται φάρμακο.
 • * 1.  Για Θεραπεία, Πρόληψη ή Διάγνωση ασθενειών.
  * 2.  To φάρμακο μπορεί να γίνει και 'φαρμάκι' (δηλητήριο)!  Βασική διαφορά.. η ποσότητα!

 • Ιδιοσκεύασμα:
  Κάθε 'κουτί' (γενικότερα, συσκευασία) φαρμάκου, με αναγραφόμενη εμπορική ονομασία, καλείται ιδιοσκεύασμα.

 • - Ίδια κουτιά => Ίδια ιδιοσκευάσματα
  - Διαφορετικά κουτιά => Διαφορετικά ιδιοσκευάσματα
  - Διαφορετικά κουτιά, με ίδια δραστική, μορφή και περιεκτικότητα => Όμοια ιδιοσκευάσματα.

  (Εάν σε αυτά τα όμοια ιδιοσκευάσματα δεν περιλαμβάνεται το ιδιοσκεύασμα που 'πρωτοκυκλοφόρησε' (Πρωτότυπο), τότε αυτά ονομάζονται Γενόσημα του συγκεκριμένου πρωτοτύπου.)

Κάντε αναζήτηση και -στον πίνακα που θα εμφανιστεί- πατήστε στη 2η στήλη για προβολή γραφημάτων


Στην αναζήτηση περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακευτικά προϊόντα που βρίσκονται σε ισχύ από 12/02/2024, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών της 09/02/2024.
Δεν περιλαμβάνονται: Ανακληθέντα, Ανασταλέντα και ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ


Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας ότι τα γραφήματα, καθώς και η επεξεργασία/περιγραφή των φαρμακευτικών προϊόντων και των δραστικών τους, αποτελούν πόνημα και αποκλειστικότητα του Farmako.net.
Εν τούτοις είστε ελεύθεροι να τα αναπαραγάγετε και να τα χρησιμοποιήσετε, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλάβετε ευκρινώς και σε εμφανές σημείο της χρήσης σας, το ακόλουθο: source= https://farmako.net

Εμπορικό όνομα - [Συσκευασία]
(Επισήμανση Πρωτοτύπων= *{Π})
Δραστική - [Μορφή] - Περιεκτικότητα
(Σε αυτήν ▼ εδώ τη στήλη, κάντε κλικ στο φάρμακο που αναζητάτε)
Λ.Τιμή
(σε Ευρώ)
3BE [ΒΤ x 20]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [F.C.TAB] (250+250+1)MG/TAB10.42
3BE [BT x 30]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [F.C.TAB] (250+250+1)MG/TAB14.77
3BE [BT x 5 AMP x 2 ML]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [INJ.SOL] (125+125+5)MG/2ML9.75
ABACAVIR + LAMIVUDINE MYLAN PHARMA [BT x 30]ABACAVIR + LAMIVUDINE [F.C.TAB] (600+300)MG/TAB127.93
ABASAGLAR [2 BT x 5 PF.PEN (KWIKPEN) x 3 ML]INSULIN GLARGINE [INJ.SOL] 100 U/ML89.1
ABASAGLAR [BT x 10 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN GLARGINE [INJ.SOL] 100 U/ML91.31
ABASAGLAR [BT x 5 PF.PENS x 3ML]INSULIN GLARGINE [INJ.SOL] 100 U/ML46.75
ABELFIZ [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB21.62
ABELFIZ [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB20.49
ABELFIZ [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB39.6
ABELITAN [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES) + M.PUMP]BUDESONIDE [M.D.NAS.SP] 100MCG/DOSE9.78
ABESYL [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
ABESYL [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
ABEVMY [1 VIAL x 16 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML675.94
ABEVMY [1 VIAL x 4 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML190.1
*{Π} ABILIFY [BT x 1 VIAL x 1.3 ML]ARIPIPRAZOLE [INJ.SOL] 7.5MG/ML3.43
*{Π} ABILIFY [BT x 1 BOTTLE x 150 ML]ARIPIPRAZOLE [ORAL.SOL] 1 MG/ML28.06
*{Π} ABILIFY [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB30.07
*{Π} ABILIFY [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB31.52
*{Π} ABILIFY [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB60.94
*{Π} ABILIFY MAINTENA [1 VIAL + SOLV.]ARIPIPRAZOLE [PD.S.IN.PR] 400MG/VIAL216.02
ABINONE [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABINONE [BT x 120]ABIRATERONE [TAB] 250MG/TAB1663.3
ABIPROSTEM [BT x 120]ABIRATERONE [F.C.TAB] 250MG/TAB1663.3
ABIPROSTEM [BT x 120]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB2892.16
ABIPROSTEM [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE ACCORD [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE ARITI [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE FARAN [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE KRKA [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE MYLAN [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE PHARMAZAC [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE RAFARM [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE SANDOZ [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE SANDOZ [BT x 30]ABIRATERONE [F.C.TAB] 1000MG/TAB1111.03
ABIRATERONE STADA [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
ABIRATERONE TEVA [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
*{Π} ABRAXANE [VIAL x 100 MG]PACLITAXEL [PD.SUS.INF] 5MG/ML240.42
ABSEAMED [BT x 6 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 10.000 IU/1.0 ML349.52
ABSEAMED [BT x 6 PF.SYR x 0.3 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 3.000 IU/0.3 ML118.61
ABSEAMED [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40.000 IU/1.0 ML272.52
ABSEAMED [BT x 6 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40.000 IU/1.0 ML1474.15
ABSEAMED [BT x 6 PF.SYR x 0.4 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 4.000 IU/0.4 ML168.15
ABSEAMED [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 5.000 IU/0.5 ML191.1
ABSEAMED [BT x 6 PF.SYR x 0.6 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 6.000 IU/0.6 ML253.18
ABSEAMED [BT x 6 PF.SYR x 0.8 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 8.000 IU/0.8 ML309.96
*{Π} ABSTRAL [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 100MCG/TAB140.74
*{Π} ABSTRAL [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 200MCG/TAB148.27
*{Π} ABSTRAL [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 300MCG/TAB142.72
*{Π} ABSTRAL [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 400MCG/TAB142.72
*{Π} ABSTRAL [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 600MCG/TAB142.72
*{Π} ABSTRAL [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 800MCG/TAB142.72
ACCOFIL [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 30MU/0.5ML (60MU/ML = 600MCG/ML)102.03
ACCOFIL [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 48MU/0.5ML (96MU/ML = 960MCG/ML)125.49
ACCU-THYROX [BT x 2 BOTTLES x 75 ML]LEVOTHYROXINE SODIUM [ORAL.SOL] 100MCG/5ML12.43
ACCU-THYROX [BT x 2 BOTTLES x 75 ML]LEVOTHYROXINE SODIUM [ORAL.SOL] 50MCG/5ML12.43
ACECLONAC [BT x 40]ACECLOFENAC [F.C.TAB] 100MG/TAB4
ACETAZOLAMIDE ΙΦΕΤ [BT x 20]ACETAZOLAMIDE [TAB] 250MG/TAB1.88
ACICLOVIR VOCATE [BT x 5 VIALS]ACICLOVIR [PD.SOL.INF] 250MG/VIAL14.68
ACIFER [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET5.45
ACIFER [BT x 20 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET10.9
ACIFER [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET16.35
ACINIC [BT x 30]MEFENAMIC ACID [F.C.TAB] 500MG/TAB2.43
*{Π} ACLASTA [BOTTLE x 100 ML]ZOLEDRONIC ACID [SOL.INF] 0.05 MG/ML167.85
ACLONIA [BT x 4]ALENDRONIC ACID + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [TAB] (70MG+2800 IU)/TAB7.4
ACLONIA [BT x 4]ALENDRONIC ACID + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [TAB] (70MG+5600 IU)/TAB6.78
ACNATAC [TUBE x 30 GR]CLINDAMYCIN + TRETINOIN [GEL.EXT.US] 10 MG/G+0.25 MG/G18.66
*{Π} ACNE HERMAL [BOTTLE x 25 ML]ERYTHROMYCIN [CUT.SOL] 1.63%(W/V) = 2%(W/W)4.03
ACNERYZ-CURE [ΒΤ x 2 TUBES x 20 GR + 1 PLASTIC JAR + 1 PLASTIC SPATULA]ERYTHROMYCIN + ZINC ACETATE [GEL.EXT.US] (4.0+1.2)% (W/W)22.23
A-CNOTREN [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 10MG/CAP4.64
A-CNOTREN [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 20MG/CAP8.36
ACTELSAR HCT [BT x 28]TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (80+12.5)MG/TAB5.6
ACTELSAR HCT [BT x 28]TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (80+25)MG/TAB5.6
*{Π} ACT-HIB [BT x 1 VIAL x 0.5 ML + 1 SYR x 0.5 ML SOLV.]HEMOPHILUS INFLUENZAE B _ PURIFIED ANTIGEN CONJUGATED [PS.INJ.SOL] 10MCG/0.5ML(DOSE)10.71
ACTIKER [BOTTLE x 13 ML]SALICYLIC ACID + FLUOROURACIL [CUT.SOL] (100+5)MG/G23.53
*{Π} ACTILYSE [BT x 1 VIAL + SOLV.]ALTEPLASE [P.SV.INJ.F] 50MG/VIAL378.34
*{Π} ACTILYSE [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 20 ML SOLVENT]ALTEPLASE [P.SV.INJ.F] 20MG/VIAL209.75
*{Π} ACTILYSE CATHFLO [BT x 5 VIALS]ALTEPLASE [PD.I.S.INF] 2MG/VIAL196.92
*{Π} ACTIQ [BT x 30]FENTANYL [LOZ] 1200MCG/LOZ189.39
*{Π} ACTIQ [BT x 30]FENTANYL [LOZ] 200MCG/LOZ154.11
*{Π} ACTIQ [BT x 30]FENTANYL [LOZ] 400MCG/LOZ188.23
*{Π} ACTIQ [BT x 30]FENTANYL [LOZ] 600MCG/LOZ189.39
*{Π} ACTIQ [BT x 30]FENTANYL [LOZ] 800MCG/LOZ189.39
*{Π} ACTONEL [BT x 2]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 75MG/TAB16.11
*{Π} ACTONEL [BT x 28]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 30MG/TAB94.87
*{Π} ACTONEL [BT x 4]RISEDRONATE SODIUM [GR.TAB] 35MG/TAB17.41
*{Π} ACTONEL OAW [BT x 4]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 35MG/TAB11.31
*{Π} ACTOS [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 15MG/TAB10.06
*{Π} ACTOS [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 30MG/TAB12.25
*{Π} ACTOS [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 45MG/TAB19.24
*{Π} ACTRAPID [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SOL] 100 IU/ML12.04
*{Π} ACTRAPID PENFILL [BT x 5 VIALS x 3 ML]INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SOL] 100 IU/ML25.36
*{Π} ACULAR [BOTTLE x 10 ML]KETOROLAC [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)3.64
*{Π} ADAFERIN [TUBE x 30 GR]ADAPALENE [GEL.EXT.US] 0.1% (W/W)6.38
ADAPTON D [BT x 1 VIAL x 30 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SO.D] 10.000 IU/ML26.72
*{Π} ADASUVE [BT x 1 INHALER]LOXAPINE [INH.PD.DOS] 9.1MG/DOSE89.43
*{Π} ADCETRIS [BT x 1 VIAL x 50 MG]BRENTUXIMAB VEDOTIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL2932.64
ADCIRCA [BT x 56]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB408.3
ADDAMEL N NEW [BT x 20 AMPS x 10 ML]CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE + COPPER CHLORIDE DIHYDRATE + FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE + MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE + POTASSIUM IODIDE + SODIUM FLUORIDE + SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE + SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE + ZINC CHLORIDE [C/S.SOL.IN] 43.54
ADELCORT [BT x 30]PREDNISOLONE [TAB] 5MG/TAB0.9
ADELONE [BOTTLE x 5 ML]PREDNISOLONE [EY.DRO.SOL] 1% (W/V)2.07
*{Π} ADEMPAS [BT x 42]RIOCIGUAT [F.C.TAB] 0.5MG/TAB1228.75
*{Π} ADEMPAS [BT x 42]RIOCIGUAT [F.C.TAB] 1.5MG/TAB1074.21
*{Π} ADEMPAS [BT x 42]RIOCIGUAT [F.C.TAB] 1MG/TAB1074.21
*{Π} ADEMPAS [BT x 42]RIOCIGUAT [F.C.TAB] 2.5MG/TAB1074.21
*{Π} ADEMPAS [BT x 42]RIOCIGUAT [F.C.TAB] 2MG/TAB1074.21
ADENORYTHM [BT x 6 VIALS x 2 ML]ADENOSINE [INJ.SOL] 3MG/ML12.49
ADENORYTHM [BT x 6 VIALS x 10 ML]ADENOSINE [SOL.INF] 3MG/ML58.06
*{Π} ADENURIC [ΒΤ x 28]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 120MG/TAB22.19
*{Π} ADENURIC [ΒΤ x 28]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 80MG/TAB21.67
ADEPRENAL [BT x 1 VIAL x 15 ML]CITALOPRAM [OR.SO.D] 40MG/ML9.68
ADICANIL [BT x 10]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB2.86
ADIMUPLAN [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
ADIMUPLAN [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
ADINSULIN-S [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 3MG/TAB2.69
ADINSULIN-S [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB2.97
ADMIRAL [ΒΤ x 30]TENOXICAM [CAPS] 20MG/CAP5.48
ADOVIA [BT x 30]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB2.94
ADOVIA [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB5.15
ADOVIA [BT x 30]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB7.27
ADOVIA [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB13.68
ADOVIA [BT x 30]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB7.52
ADOVIA [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB13.23
ADOVIA [BT x 30]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB13.45
ADOVIA [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB23.66
ADOVIA [BT x 30]RISPERIDONE [F.C.TAB] 6MG/TAB17.81
ADOVIA [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 6MG/TAB31.35
ADRENALINE ARITI [BT x 5 AMP x 1 ML]EPINEPHRINE [INJ.SOL] 1MG/ML1.28
ADRENALINE INJECTION DEMO [BT x 50 AMPS x 1 ML]EPINEPHRINE [INJ.SOL] 1MG/ML1.28
*{Π} ADRIBLASTINA [BT x 1 VIAL x 5 ML]DOXORUBICIN [INJ.SOL] 2MG/ML7
*{Π} ADRIBLASTINA [BT x 1 VIAL x 25 ML]DOXORUBICIN [INJ.SOL] 2MG/ML16.6
*{Π} ADRIBLASTINA [ΒΤ x 1 VIAL]DOXORUBICIN [PD.INJ.SOL] 50MG/VIAL16.61
*{Π} ADRIBLASTINA [ΒΤ x 1 VIAL + 1 AMP x 5 ML SOLV.]DOXORUBICIN [PS.INJ.SOL] 10MG/VIAL7
ADROTAN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB14.91
ADROTAN [BT x 2]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB14.91
ADROTAN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.5
*{Π} ADTRALZA [BT x 4 PF.SYRS]TRALOKINUMAB [INJ.SOL] 150MG/ML1063.04
ADTREAT [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.34
ADTREAT [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB15.25
*{Π} ADVAGRAF [BT x 30]TACROLIMUS [PR.CAP] 0.5MG/CAP16.58
*{Π} ADVAGRAF [BT x 30]TACROLIMUS [PR.CAP] 1MG/CAP38.06
*{Π} ADVAGRAF [BT x 30]TACROLIMUS [PR.CAP] 3MG/CAP93.85
*{Π} ADVAGRAF [BT x 30]TACROLIMUS [PR.CAP] 5MG/CAP152.6
*{Π} ADVANTAN [TUB x 15 GR]METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE [CREAM] 0.1% (W/W)2.73
*{Π} ADVANTAN [TUB x 60 GR]METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE [CREAM] 0.1% (W/W)9.46
*{Π} ADVANTAN [BOTTLE x 50 ML]METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE [CUT.SOL] 0.1% (W/V)8.21
*{Π} ADVANTAN [TUB x 50 GR]METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE [EMUL.EXT.U] 0.1% (W/W)8.46
*{Π} ADVANTAN [TUB x 60 GR]METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE [OINTMENT] 0.1% (W/W)9.46
*{Π} ADVATE [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL861.55
*{Π} ADVATE [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1500 IU/VIAL1274.11
*{Π} ADVATE [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV. + RECONSTRUCTION DEVICE]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL1678.58
*{Π} ADVATE [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 250 IU/VIAL238.28
*{Π} ADVATE [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV. + RECONSTRUCTION DEVICE]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 3000 IU/VIAL2493.61
*{Π} ADVATE [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL444.92
*{Π} ADYNOVI [BTx1 VIAL + 1 RECONSTRUCTION DEVICE x 2ML SOLV.]RURIOCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 1000IU/2ML938.41
*{Π} ADYNOVI [BTx1 VIAL + 1 RECONSTRUCTION DEVICE x 5ML SOLV.]RURIOCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 2000 IU/5ML1833.49
*{Π} ADYNOVI [BTx1 VIAL + 1 RECONSTRUCTION DEVICE x 2ML SOLV.]RURIOCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 500IU/2ML482.48
*{Π} AERINAZE [BT x 10]DESLORATADINE + PSEUDOEPHEDRINE [CON.R.TAB] (2.5+120)MG/TAB6.47
*{Π} AERIUS [BT x 30]DESLORATADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB4.4
*{Π} AERIUS [BT x 30]DESLORATADINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB6.29
*{Π} AERIUS [VIAL x 150 ML + SYR.]DESLORATADINE [ORAL.SOL] 0.5MG/ML3.46
*{Π} AEROLIN [BT x 20 AMPS x 2.5 ML]SALBUTAMOL [NEBULES INH.SOL.] 2.5MG/2.5ML3.28
*{Π} AEROLIN [BT x 20 AMPS x 2.5 ML]SALBUTAMOL [NEBULES INH.SOL.] 5MG/2.5ML5.25
*{Π} AEROLIN [BT x 1 DEVICE x 200 DOSES]SALBUTAMOL [AER.MD.INH] 100MCG/DOSE2.2
*{Π} AEROLIN [BT x 1 DISKUS x 60 BLISTERS (60 DOSES)]SALBUTAMOL [PD.INH.MD] 200MCG/DOSE5.04
AETOPIA [BT x 30]VORICONAZOLE [F.C.TAB] 200MG/TAB326.78
AETOPIA [BT x 30]VORICONAZOLE [F.C.TAB] 50MG/TAB90.45
AETOPIA [BT x 1]VORICONAZOLE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL65.73
*{Π} AFINITOR [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 10MG/TAB2176.5
*{Π} AFINITOR [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 5MG/TAB1551.19
*{Π} AFLEN [BT x 50]TRIFLUSAL [CAPS] 300MG/CAP11.77
AFLOXOL [BT x 28]FLUCONAZOLE [EF.TAB] 200MG/TAB35.86
AFLOXOL [BT x 1 BAG x 100 ML]FLUCONAZOLE [SOL.INF] 2MG/ML64.08
*{Π} AFSTYLA [BT x 1 VIAL + SOLV.]LONOCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL1082.2
*{Π} AFSTYLA [BT x 1 VIAL + SOLV.]LONOCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1500 IU/VIAL1604.08
*{Π} AFSTYLA [BT x 1 VIAL + SOLV.]LONOCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL2118.25
*{Π} AFSTYLA [BT x 1 VIAL + SOLV.]LONOCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 250 IU/VIAL287.22
*{Π} AFSTYLA [BT x 1 VIAL + SOLV.]LONOCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2500 IU/VIAL2634.99
*{Π} AFSTYLA [BT x 1 VIAL + SOLV.]LONOCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 3000 IU/VIAL3146.6
*{Π} AFSTYLA [BT x 1 VIAL + SOLV.]LONOCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL559.05
AGARDON [BOTTLE x 30]TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] 245MG/TAB122.54
AGGRAFIBAN [VIAL x 50 ML]TIROFIBAN [C/S.SOL.IN] 0.25MG/ML92.83
*{Π} AGGRASTAT [VIAL x 50 ML]TIROFIBAN [C/S.SOL.IN] 0.25MG/ML138.04
AIDOL [BT x 24 (BLIST 2 x 12)]MEFENAMIC ACID [F.C.TAB] 500MG/TAB1.71
AIDOL [BT x 24 (BLIST 3 x 8)]MEFENAMIC ACID [F.C.TAB] 500MG/TAB1.71
*{Π} AIMOVIG [BT x 1 PF. PEN x 1 ML]ERENUMAB [INJ.SOL] 140MG/ML393.91
*{Π} AIMOVIG [BT x 1 PF. PEN x 1 ML]ERENUMAB [INJ.SOL] 70MG/ML395.6
AIRBUFO FORSPIRO [BT x 2 INHALATION DEVICES x 60 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.PD.DOS] (160+4.5)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ23.12
AIRBUFO FORSPIRO [BT x 1 INHALATION DEVICE x 60 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.PD.DOS] (320+9)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ29.62
AIRCODOS [BT x 28]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB5.6
AIRFLUSAL FORSPIRO [BT x 1 DEVICE x 60 DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+250)MCG/DOSE17.16
AIRFLUSAL FORSPIRO [BT x 1 DEVICE x 60 DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+500)MCG/DOSE23.43
*{Π} AJOVY [BT x 1 PF.SYR]FREMANEZUMAB [INJ.SO.PFS] 225MG/PF.SYR.423.25
*{Π} AKINETON [BT x 5 AMP x 1 ML]BIPERIDEN [INJ.SOL] 5MG/ML4.09
*{Π} AKINETON [BT x 50]BIPERIDEN [PR.TAB] 4MG/TAB5.62
*{Π} AKINETON [BT x 50]BIPERIDEN [TAB] 2MG/TAB4.13
AKRATOL [ΒΤ x 20]NABUMETONE [F.C.TAB] 500MG/TAB2.27
*{Π} AKYNZEO [BT x 1]NETUPITANT + PALONOSETRON [CAPS] (300+0.5)MG/CAP68.76
ALAPRIL RALDEX [BOTTLE x 120 ML]RIVASTIGMINE [ORAL.SOL] 2MG/ML38.64
*{Π} ALBIOMIN [VIAL x 100 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)84.37
*{Π} ALBIOMIN [VIAL x 50 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)47.54
ALBUMEON [VIAL x 100 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)70.47
ALBUMEON [VIAL x 50 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)39.04
*{Π} ALBUMINE LFB [VIAL x 100 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)91.01
*{Π} ALBUMINE LFB [VIAL x 50 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)49.31
*{Π} ALBUREX 20 [VIAL x 100 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)111.91
*{Π} ALBUREX 20 [VIAL x 50 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)60.63
*{Π} ALCAINE [BOTTLE x 15 ML]PROXYMETACAINE [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)4.88
ALCININ [BT x 30]ALFUZOSIN [PR.TAB] 10MG/TAB6.05
*{Π} ALDACTONE [ΒΤ x 20]SPIRONOLACTONE [F.C.TAB] 100MG/TAB5.19
*{Π} ALDACTONE [ΒT x 20]SPIRONOLACTONE [F.C.TAB] 25MG/TAB1.96
*{Π} ALDARA [BT x 12 SACHETS]IMIQUIMOD [CREAM] 5% (W/W)54.3
*{Π} ALDURAZYME [BT x 1 VIAL]LARONIDASE [C/S.SOL.IN] 100 U/ML561.13
*{Π} ALECENSA [BT x 224]ALECTINIB [CAPS] 150MG/CAP4576.32
ALESTOPOR [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP6.12
ALEVIOR [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ALEVIOR [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
ALFURAL [BT x 30]ALFUZOSIN [PR.TAB] 10MG/TAB6.05
ALFUZIN [BT x 30]ALFUZOSIN [PR.TAB] 10MG/TAB6.05
ALGECIA [BT x 28]PREGABALIN [CAPS] 100MG/CAP6.72
ALGECIA [BT x 28]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP5.73
ALGECIA [BT x 28]PREGABALIN [CAPS] 200MG/CAP6.56
ALGECIA [BT x 28]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP1.43
ALGECIA [BT x 28]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP9.83
ALGECIA [BT x 28]PREGABALIN [CAPS] 50MG/CAP4.54
ALGECIA [BT x 28]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP3.41
ALGOCIT [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]PARACETAMOL [SOL.INF] 10MG/ML0.95
ALGOFREN [BT x 20]IBUPROFEN [F.C.TAB] 600MG/TAB1.69
ALGOFREN [BT x 12]IBUPROFEN [SUPP] 500MG/SUP2.38
ALGOFREN [BOTTLE x 150 ML]IBUPROFEN [SYR] 100MG/5ML4.72
ALGOFRENELLE [BOTTLE x 147 ML]IBUPROFEN [VAG.SOL] 1% (W/V)6.11
ALGOTRA [BOTTLE x 40]TRAMADOL + PARACETAMOL [EF.TAB] (37.5+325)MG/TAB3.35
*{Π} ALIMTA [BT x 1 VIAL]PEMETREXED [PD.C.S.INF] 500MG/VIAL830.62
ALLERGOTIN [BOTTLE x 10 ML]CROMOGLICATE SODIUM [EY.DRO.SOL] 2% (W/V)2.24
ALLERGOTIN [BOTTLE x 10 ML]CROMOGLICATE SODIUM [EY.DRO.SOL] 4% (W/V)3.91
*{Π} ALLUZIENCE [BT x 1 VIAL x 0.625 ML]BOTULINUM TOXIN TYPE A [INJ.SOL] 200 UNITS SPEYWOOD/ML120.59
ALMERZAC [BT x 30]MEMANTINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB12.75
ALMERZAC [BT x 30]MEMANTINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB20.11
*{Π} ALMOGRAN [BT x 3]ALMOTRIPTAN [F.C.TAB] 12.5MG/TAB12
*{Π} ALOFISEL [BT x 4 VIALS x 6 ML]DARVADSTROCEL [INJ.SUSP] 5 x 106 CELLS/ML55179.82
ALOPATAN [BOTTLE x 5 ML]OLOPATADINE [EY.DRO.SOL] 1MG/ML5.88
*{Π} ALOPERIDIN [BT x 5 AMPS x 1 ML]HALOPERIDOL [INJ.SOL] 5MG/ML1.82
*{Π} ALOPERIDIN [BOTTLE x 30 ML]HALOPERIDOL [OR.SO.D] 2MG/ML1.72
*{Π} ALOPERIDIN [ΒΤ x 20]HALOPERIDOL [TAB] 10MG/TAB2.7
*{Π} ALOPERIDIN [ΒΤ x 30]HALOPERIDOL [TAB] 1MG/TAB0.94
*{Π} ALOPERIDIN [ΒΤ x 20]HALOPERIDOL [TAB] 5MG/TAB1.27
*{Π} ALOPERIDIN DECANOAS [BT x 1 AMP x 1 ML]HALOPERIDOL [INJ.SOL] 50MG/ML2.17
*{Π} ALOPERIDIN DECANOAS [BT x 1 AMP x 3 ML]HALOPERIDOL [INJ.SOL] 50MG/ML3.55
*{Π} ALOXI [BT x 1 VIAL x 5 ML]PALONOSETRON [INJ.SOL] 250MCG/5ML34.68
*{Π} ALOXI [BT x 1]PALONOSETRON [SOFT.CAPS] 500MCG/CAP67.82
*{Π} ALPHAGAN [BOTTLE x 5 ML]BRIMONIDINE [EY.DRO.SOL] 0.2% (W/V) (2MG/ML)6.42
ALPHA-PLUS [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP6.12
ALPHAZOL [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP6.12
ALPIDER [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)4.21
ALPRAZOLAM AUROBINDO [BT x 30]ALPRAZOLAM [TAB] 0.5MG/TAB1.53
*{Π} ALPROLIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML SOLV.]EFTRENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/PF.SYR.1782.57
*{Π} ALPROLIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML SOLV.]EFTRENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/PF.SYR.3505.01
*{Π} ALPROLIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML SOLV.]EFTRENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 250 IU/PF.SYR.468.19
*{Π} ALPROLIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML SOLV.]EFTRENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 3000 IU/PF.SYR.5257.53
*{Π} ALPROLIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML SOLV.]EFTRENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500 IU/PF.SYR.910.62
ALSTERIDE [ΒΤ x 28]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB6.96
*{Π} ALTERMON [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 1 ML SOLV.]UROFOLLITROPIN [LY.PD.INJ] 75 IU/VIAL15.9
ALTORAM [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
*{Π} ALUNBRIG [BT x 28]BRIGATINIB [F.C.TAB] 7x90MG/TAB + 21x180MG/TAB3866.39
*{Π} ALUNBRIG [BT x 28]BRIGATINIB [F.C.TAB] 180MG/TAB3866.39
*{Π} ALUNBRIG [BT x 28]BRIGATINIB [F.C.TAB] 30MG/TAB834.77
*{Π} ALUNBRIG [BT x 28]BRIGATINIB [F.C.TAB] 90MG/TAB2453.66
*{Π} ALVESCO [BT x 1 DEVICE x 60 DOSES (INHALATION METERING DEVICE)]CICLESONIDE [INH.SOL.P] 160MCG/DOSE19.8
*{Π} ALVESCO [BT x 1 DEVICE x 120 DOSES (INHALATION METERING DEVICE)]CICLESONIDE [INH.SOL.P] 160MCG/DOSE39.32
ALVIDOR [BOTTLE x 60]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (500MG+400 IU)/TAB2.61
ALVODA [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB6.79
ALVODA [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB7.99
ALVODA [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB6.23
ALVODA [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB7.85
ALVODA [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+80)MG/TAB8.23
ALVODA [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+80)MG/TAB8.82
ALVOFER [BT x 5 VIALS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [C/S.SOL.IN] 20MG/ML27.83
ALYMSYS [VIAL x 16 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML791.52
ALYMSYS [VIAL x 4 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML224.39
AMARHYTON [BT x 30]FLECAINIDE [PR.CAP] 100MG/CAP7.22
AMARHYTON [BT x 30]FLECAINIDE [PR.CAP] 50MG/CAP7.59
AMBICIPEN [BT x 30]AMBRISENTAN [F.C.TAB] 10MG/TAB1058.46
AMBICIPEN [BT x 30]AMBRISENTAN [F.C.TAB] 5MG/TAB999.81
*{Π} AMBISOME [BT x 1 VIAL]AMPHOTERICIN B [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL125.65
AMBRISENTAN ACCORD [BT x 30]AMBRISENTAN [F.C.TAB] 10MG/TAB1058.46
AMBRISENTAN ACCORD [BT x 30]AMBRISENTAN [F.C.TAB] 5MG/TAB999.81
AMBRISENTAN GENEPHARM [BT x 30]AMBRISENTAN [TAB] 10MG/TAB1058.46
AMBRISENTAN GENEPHARM [BT x 30]AMBRISENTAN [TAB] 5MG/TAB999.81
AMELINOR [BT x 1 BOTTLE x 150 ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ x 5 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML42.4
AMGEVITA [BT x 2 PF.PEN x 0.8 ML]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.8ML488.41
AMGEVITA [BT x 2 PF.SYR x 0.8 ML]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/0.8ML488.41
AMGEVITA [BT x 1 PF.SYR x 0.8 ML]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 20MG/0.4ML137.77
AMICASIL [BT x 1 VIAL x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML3.81
AMIKACIN ANFARM [BT x 1 VIAL x 4ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML5.2
AMIKACIN ANFARM [BT x 1 VIAL x 2ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML3.81
AMIKACIN B.BRAUN [BT x 10 BOTTLES x 100 ML]AMIKACIN [SOL.INF] 5MG/ML33.5
AMIKACIN KABI [BT x 10 x 100 ML]AMIKACIN [SOL.INF] 5MG/ML49.39
AMIKACIN NORMA [BT x 1 VIAL x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML3.81
AMIKAN [BT x 1 VIAL x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML3.81
AMILOPID [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
AMILOPID [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
*{Π} AMINOMIX 1 NOVUM [BT x 6 BAGS x 1000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + ACETIC ACID + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM HYDROXIDE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC CHLORIDE [SOL.INF] 91.46
AMINOPHYLLINE COOPER [BT x 10 AMP x 10 ML]AMINOPHYLLINE [INJ.SOL] 250MG/10ML3.62
*{Π} AMINOPLASMAL B.BRAUN [BOTTLE x 500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM ACETATE + SODIUM HYDROXIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM PHOSPHATE DIBASIC [SOL.INF] 7.04
AMLIBON BES [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [TAB] 10MG/TAB7.41
AMLIBON BES [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [TAB] 5MG/TAB5.27
AMLODIN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
AMLODIN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE GENEPHARM [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+12.5)MG/TAB10.72
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE GENEPHARM [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+25)MG/TAB10.9
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE GENEPHARM [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+320+25)MG/TAB17.47
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE GENEPHARM [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+12.5)MG/TAB8.79
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE GENEPHARM [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+25)MG/TAB10.2
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+12.5)MG/TAB10.02
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+25)MG/TAB10.17
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+320+25)MG/TAB16.31
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+12.5)MG/TAB8.2
AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+25)MG/TAB9.51
AMLODIPINE + VALSARTAN TAD [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB6.79
AMLODIPINE + VALSARTAN TAD [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB6.23
AMLODIPINE + VALSARTAN TAD [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+80)MG/TAB8.23
AMLODIPINE BESILATE NORMA [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
AMLODIPINE BESILATE NORMA [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
AMLOPEN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
AMLOPEN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
AMLOPRESS [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
AMLOPRESS [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
AMLOTENS [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [TAB] 10MG/TAB7.41
AMLOTENS [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [TAB] 5MG/TAB5.27
*{Π} AMODUO [BT x 30]BISOPROLOL + AMLODIPINE [TAB] (10+10)MG/TAB12.03
*{Π} AMODUO [BT x 30]BISOPROLOL + AMLODIPINE [TAB] (10+5)MG/TAB10.37
*{Π} AMODUO [BT x 30]BISOPROLOL + AMLODIPINE [TAB] (5+10)MG/TAB10.37
*{Π} AMODUO [BT x 30]BISOPROLOL + AMLODIPINE [TAB] (5+5)MG/TAB8.51
*{Π} AMOXIL [BT x 24]AMOXICILLIN [CAPS] 500MG/CAP2.7
*{Π} AMOXIL [ΒΤ x 18]AMOXICILLIN [DISP.TAB] 1G/TAB3.58
*{Π} AMOXIL [BOTTLE x 100 ML]AMOXICILLIN [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML3.02
*{Π} AMOXIL [BOTTLE x 100 ML]AMOXICILLIN [PD.ORA.SUS] 500MG/5ML3.91
AMPICILLIN COOPER [BT x 1 VIAL]AMPICILLIN [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL2.61
*{Π} AMPITASOL [BOTTLE x 1000 ML]TRICLOSAN [MED.L.SOAP] 0.4% (W/V)10.47
*{Π} AMPITASOL [BOTTLE x 100 ML]TRICLOSAN [MED.L.SOAP] 0.4% (W/V)2.69
*{Π} AMPRES [BT x 10 AMPS x 5 ML]CHLOROPROCAINE [INJ.SOL] 10MG/ML 128.65
*{Π} AMPRES [BT x 1 VIAL x 20 ML]CHLOROPROCAINE [INJ.SOL] 20MG/ML24.57
*{Π} AMVUTTRA [BT x 1 PF.SYR]VUTRISIRAN [INJ.SO.PFS] 25MG/PF.SYR107581
ANABOLINE DEPOT [BT x 1 AMP x 1 ML]NANDROLONE [OILY.INJ] 50MG/ML1.62
*{Π} ANAFRANIL [ΒΤ x 30]CLOMIPRAMINE [C.TAB] 10MG/TAB1.56
*{Π} ANAFRANIL [BT x 30]CLOMIPRAMINE [C.TAB] 25MG/TAB2.9
*{Π} ANAFRANIL [ΒΤ x 20]CLOMIPRAMINE [S.R.F.C.TA] 75MG/TAB4.7
ANAGRELIDE AOP [BT x 1 BOTTLE x 100 CAPS]ANAGRELIDE [CAPS] 0.5MG/CAP185.31
ANAGRELIDE MYLAN [BT x 1 BOTTLE x 100 CAPS]ANAGRELIDE [CAPS] 0.5MG/CAP185.31
ANAGRELIDE TEVA [BT x 1 BOTTLE x 100 CAPS (WITH CHILD - RESISTANT CLOSURE)]ANAGRELIDE [CAPS] 0.5MG/CAP185.31
ANALEPT [BT x 10]ENALAPRIL [TAB] 20MG/TAB2.17
ANAPEN [BT x 2 PF.SYR x 0.3 ML]EPINEPHRINE [INJ.SO.PFS] 150MCG/0.3ML69.63
ANAPEN [BT x 2 PF.SYR x 0.3 ML]EPINEPHRINE [INJ.SO.PFS] 300MCG/0.3ML69.63
*{Π} ANAPROX [BT x 20]NAPROXEN [F.C.TAB] 550MG/TAB4.24
ANAPTIVAN [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.I.S.INF] 750MG/VIAL1.25
ANAQUETAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
ANAQUETAN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.59
ANAQUETAN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
ANAQUETAN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
ANASTROZOLE TEVA [BT x 28]ANASTROZOLE [F.C.TAB] 1MG/TAB17.87
ANCHOPRIV [BT x 28]MIRTAZAPINE [EF.TAB] 30MG/TAB11.91
*{Π} ANDROCUR [BT x 3 AMPS x 3 ML]CYPROTERONE [OILY.INJ] 300MG/3ML27.18
*{Π} ANDROCUR [BT x 50]CYPROTERONE [TAB] 50MG/TAB23.1
ANDROPECIA [BT x 28]FINASTERIDE [F.C.TAB] 1MG/TAB26.53
ANEPROSIL [BOTTLE x 100 ML]GALANTAMINE [ORAL.SOL] 4MG/ML18.74
*{Π} ANEXATE [ΒΤ x 5 AMP x 5 ML]FLUMAZENIL [INJ.SOL] 0.5MG/5ML35.45
*{Π} ANGORON [BT x 6 AMPS x 3 ML]AMIODARONE [INJ.SOL] 150MG/3ML2.48
*{Π} ANGORON [ΒΤ x 30]AMIODARONE [TAB] 200MG/TAB2.94
ANIDULAFUNGIN ACCORD [BT x 1 VIAL]ANIDULAFUNGIN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL181.3
ANIDULAFUNGIN TEVA [BT x 1 VIAL]ANIDULAFUNGIN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL181.3
*{Π} ANORO [BT x 1 INHALER (30 DOSES)]UMECLIDINIUM BROMIDE + VILANTEROL [INH.PD.DOS] (55+22)MCG/DOSE48.1
ANTI-ASIDOZ [BT x 100]SODIUM BICARBONATE [CA.SOF.GR] 500MG/CAP27.03
ANTICEPIM [BT x 1 VIAL]CEFEPIME [PD.INJ.SOL] 2G/VIAL7.8
ANTICHOL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
ANTICHOL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
ANTILERG-F [BOTTLE x 8 ML]DEXAMETHASONE + NEOMYCIN [EY.EA.D.SO] (0.1%+0.35)% (W/V)0.92
*{Π} ANTIVOM [BT x 60]BETAHISTINE [OR.DISP.TA] 24MG/TAB9.87
*{Π} ANTIVOM [BOTTLE x 30 ML]BETAHISTINE [OR.SO.D] 8MG/ML2.94
*{Π} ANTIVOM [ΒΤ x 50]BETAHISTINE [TAB] 16MG/TAB7.41
*{Π} ANTIVOM [BT x 50]BETAHISTINE [TAB] 24MG/TAB8.73
*{Π} ANTIVOM [BT x 50]BETAHISTINE [TAB] 8MG/TAB4.57
*{Π} ANTIVOM [BT x 50 (PVC/PVDC/ALUMINIUM BLISTER)]BETAHISTINE [TAB] 16MG/TAB7.41
*{Π} ANTIVOM [BT x 50 (PVC/PVDC/ALUMINIUM BLISTER)]BETAHISTINE [TAB] 8MG/TAB4.56
ANTIZOLID [BT x 1 BOTTLE x 300 ML]LINEZOLID [SOL.INF] 2MG/ML19.12
ANTORCIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
ANTORCIN [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
ANTORCIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
ANTORCIN [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
ANTORCIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.9
ANUSFELIA [BT x 1 TUBE x 30 G + 1 APPLICATOR]NIFEDIPINE + LIDOCAINE [RECT.CREAM] (0.3 + 1.5)% (W/W)13.99
*{Π} APEXXNAR [1 PF.SYR x 0.5 ML]PNEUMOCOCCAL 20-VALENT VACCINE [INJ.SUSP] 0.5ML/PF.SYR70.98
*{Π} APIDRA [BT x 3 PF.PEN (SOLO STAR) x 3 ML]INSULIN GLULISINE [INJ.SOL] 100 U/ML18.91
*{Π} APIDRA [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN GLULISINE [INJ.SOL] 100 U/ML19.12
*{Π} APIDRA [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN GLULISINE [INJ.SOL] 100 U/ML30.91
APILONE [BT x 14]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB4.52
APILONE [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB9.31
APILONE [BT x 14]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB4.6
APILONE [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB9.84
APILONE [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
APILONE [BT x 30]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB10.14
APIXABAN MYLAN [BT x 60]APIXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB47.48
APIXABAN MYLAN [BT x 60]APIXABAN [F.C.TAB] 5MG/TAB47.5
APIXABAN SANDOZ [BT x 20]APIXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB15.21
APIXABAN SANDOZ [BT x 60]APIXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB47.48
APIXABAN SANDOZ [BT x 28]APIXABAN [F.C.TAB] 5MG/TAB24.98
APIXABAN SANDOZ [BT x 60]APIXABAN [F.C.TAB] 5MG/TAB47.5
*{Π} APO-GO [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]APOMORPHINE [INJ.SOL] 10MG/ML126.62
*{Π} APO-GO PFS [BT x 5 PF.SYR x 10 ML]APOMORPHINE [SOL.INF] 5MG/ML115.13
*{Π} APOTEL [BT x 3 AMPS x 6.7 ML]PARACETAMOL [SOL.INF] 1G/6.7ΜL5.61
*{Π} APOTEL MAX [BT x 12 BAGS x 100 ML]PARACETAMOL [SOL.INF] 10MG/ML19.09
*{Π} APOTEL PLUS [BT x 3 AMPS x 4 ML]PARACETAMOL + LIDOCAINE [INJ.SOL] (600+20)MG/4ML3.85
APREDONAV [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB12.55
APREDONAV [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 7.5MG/TAB14
APREGALIN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP11.21
APREGALIN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.38
APREGALIN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
APREPITANT WIN MEDICA [BT x 1]APREPITANT [CAPS] 125MG/CAP13.3
APREPITANT WIN MEDICA [BT x 1]APREPITANT [CAPS] 80MG/CAP10.35
APREPITANT WIN MEDICA [BT x 3 (1 x 125 MG + 2 x 80 MG)]APREPITANT [CAPS] 125MG/CAP + 80MG/CAP28.81
*{Π} APROVEL [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB7.17
*{Π} APROVEL [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB9.46
*{Π} APROVEL [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 75MG/TAB6.56
*{Π} APROVEL [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 150MG/TAB7.17
*{Π} APROVEL [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 300MG/TAB9.46
*{Π} APROVEL [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 75MG/TAB6.56
APSODERM [BOTTLE x 100 ML]SALICYLIC ACID [CUT.SOL] 10% (W/W)4.13
*{Π} ARACYTIN [1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]CYTARABINE [PS.INJ.SOL] 500MG/15ML10.39
*{Π} ARANESP [BT x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 100MCG/0.5ML131.37
*{Π} ARANESP [BT x 4 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 100MCG/0.5ML560.2
*{Π} ARANESP [BT x 4 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 150MCG/0.3ML818.77
*{Π} ARANESP [BT x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 20MCG/0.5ML29.67
*{Π} ARANESP [BT x 4 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 20MCG/0.5ML123.24
*{Π} ARANESP [BT x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 300MCG/0.6ML360.98
*{Π} ARANESP [BT x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 30MCG/0.3ML44.47
*{Π} ARANESP [BT x 4 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 30MCG/0.3ML181.64
*{Π} ARANESP [BT x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40MCG/0.4ML59.16
*{Π} ARANESP [BT x 4 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40MCG/0.4ML237.96
*{Π} ARANESP [BT x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 500MCG/ML590.49
*{Π} ARANESP [ΒΤ x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 50MCG/0.5ML68.14
*{Π} ARANESP [ΒΤ x 4 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 50MCG/0.5ML287.8
*{Π} ARANESP [ΒΤ x 4 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 60MCG/0.3ML345.37
*{Π} ARANESP [ΒΤ x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 60MCG/0.3ML81.68
*{Π} ARANESP [ΒΤ x 4 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 80MCG/0.4ML452.27
*{Π} ARANESP [ΒΤ x 1 PF.SYR]DARBEPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 80MCG/0.4ML108.81
*{Π} ARAVA [BOTTLE x 30]LEFLUNOMIDE [F.C.TAB] 10MG/TAB19.71
*{Π} ARAVA [BOTTLE x 30]LEFLUNOMIDE [F.C.TAB] 20MG/TAB17.54
*{Π} ARCOXIA [BT x 14]ETORICOXIB [F.C.TAB] 120MG/TAB13.55
*{Π} ARCOXIA [BT x 28]ETORICOXIB [F.C.TAB] 30MG/TAB10.35
*{Π} ARCOXIA [BT x 14]ETORICOXIB [F.C.TAB] 60MG/TAB9.81
*{Π} ARCOXIA [BT x 14]ETORICOXIB [F.C.TAB] 90MG/TAB10.79
AREGALU [BT x 28]TERIFLUNOMIDE [F.C.TAB] 14MG/TAB438.29
ARGIODIN [BOTTLE x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB183.6
*{Π} ARICEPT [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB29.21
*{Π} ARICEPT [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB21.9
*{Π} ARICEPT [BT x 28]DONEPEZIL [OR.DISP.TA] 10MG/TAB33.06
*{Π} ARICEPT [BT x 28]DONEPEZIL [OR.DISP.TA] 5MG/TAB25.58
ARICITOL [BT x 5 AMP x 1 ML]PARICALCITOL [INJ.SOL] 5MCG/ML37.74
*{Π} ARIMIDEX [BT x 28]ANASTROZOLE [F.C.TAB] 1MG/TAB27.48
ARIPEZIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
ARIPEZIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
ARIPILITY [BT x 1 BOTTLE x 150 ML]ARIPIPRAZOLE [ORAL.SOL] 1 MG/ML18.2
ARIPIPRAZOLE GENEPHARM [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB19.54
ARIPIPRAZOLE GENEPHARM [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB20.49
ARIPIPRAZOLE GENEPHARM [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB39.6
ARIPIPRAZOLE SANDOZ [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB20.95
ARIPIPRAZOLE SANDOZ [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB21.95
ARIPIPRAZOLE SANDOZ [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB36.99
ARISPPA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB19.54
ARISPPA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB20.49
ARISPPA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB39.6
ARISPPA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 5MG/TAB9.77
ARISTIN-C [BT x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
ARISTIN-C [BT x 1 VIAL x 100 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML6.29
ARISTIN-C [BT x 1 VIAL]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML7.85
*{Π} ARIXTRA [BT x 10 PF.SYR]FONDAPARINUX [INJ.SO.PFS] 1.5MG/0.3ML35.37
*{Π} ARIXTRA [BT x 10 PF.SYR]FONDAPARINUX [INJ.SO.PFS] 10MG/0.8ML146.3
*{Π} ARIXTRA [BT x 10 PF.SYR]FONDAPARINUX [INJ.SO.PFS] 2.5MG/0.5ML45.99
*{Π} ARIXTRA [BT x 10 PF.SYR]FONDAPARINUX [INJ.SO.PFS] 7.5MG/0.6ML133.07
ARLINA [ΒΤ x 40]ACECLOFENAC [F.C.TAB] 100MG/TAB3.87
ARMISARTE [BT x 1 VIAL x 20 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML723.39
ARMISARTE [BT x 1 VIAL x 40 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML1515.67
ARMISARTE [BT x 1 VIAL x 4 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML152.76
AROMAPLEX [BT x 30]EXEMESTANE [F.C.TAB] 25MG/TAB23.85
*{Π} AROMASIN [BT x 30]EXEMESTANE [C.TAB] 25MG/TAB36.7
AROMESTAN [BT x 30]EXEMESTANE [F.C.TAB] 25MG/TAB23.85
ARPILIF [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB21.62
ARPILIF [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB39.6
ARPLEXAM [ΒΤ x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINE [F.C.TAB] (10+2.5+10)MG/TAB12.94
ARPLEXAM [ΒΤ x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINE [F.C.TAB] (10+2.5+5)MG/TAB11.96
ARPLEXAM [ΒΤ x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINE [F.C.TAB] (5+1.25+10)MG/TAB9.65
ARPLEXAM [ΒΤ x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINE [F.C.TAB] (5+1.25+5)MG/TAB8.55
ARPOYA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB25.23
ARPOYA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB25.48
ARPOYA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [OR.DISP.TA] 30MG/TAB44.95
ARPOYA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB21.62
ARPOYA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB20.49
ARPOYA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB39.6
ARPOYA [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 5MG/TAB8.58
ARSENIC TRIOXIDE ACCORD [BT x 10 VIALS x 10 ML]ARSENIC TRIOXIDE [C/S.SOL.IN] 1MG/ML1818.51
ARSTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
ARSTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
ARTHROFAR [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
ARTHROPLUS [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
ARTHROREIN [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
ARTHRYAL [BT x 1 PF.SYR x 2 ML]HYALURONATE SODIUM [INJ.SO.PFS] 20MG/2ML15.31
*{Π} ARTICLOX [BT x 3 AMPS x 2 ML]HYDROXOCOBALAMIN [INJ.SOL] 1MG/2ML2.47
ARTIKAMINE [BT x 50 CARTRIDGES]ARTICAINE + EPINEPHRINE [INJ.SOL] (40+0.005)MG/ML23.68
ARTIKAMINE [BT x 50 CARTRIDGES x 1.7 ML]ARTICAINE + EPINEPHRINE [INJ.SOL] (40+0.01)MG/ML23.68
*{Π} ARTISS [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE CHAMPER - PRIMA SYRINGE) x 10 ML (5 ML + 5 ML) + DUPLOJECT COMBI APPLICATOR]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 577.45
*{Π} ARTISS [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE CHAMPER - PRIMA SYRINGE) x 2 ML (1 ML + 1 ML) + DUPLOJECT COMBI APPLICATOR]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 148.76
*{Π} ARTISS [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE CHAMPER - PRIMA SYRINGE) x 4 ML (2 ML + 2 ML) + DUPLOJECT COMBI APPLICATOR]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 252.78
ARTROXICAM MEDICHROM [ΒΤ x 30]TENOXICAM [C.TAB] 20MG/TAB5.48
ARVASTATIL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
ARVASTATIL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
ARVASTATIL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.87
*{Π} ARVEKAP [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 2 ML SOLV.]TRIPTORELIN [PD.S.IN.PR] 22.5MG/VIAL495.17
*{Π} ARVEKAP [BT x 7 VIALS x 0.1 MG + 7 AMPS x 1 ML SOLV.]TRIPTORELIN [PS.INJ.SOL] 0.1MG/VIAL22.64
*{Π} ARVEKAP [BT x 1 VIAL + 1 AMP SOLV.]TRIPTORELIN [PS.INJ.SUS] 11.25MG/VIAL167.64
*{Π} ARVEKAP [BT x 1 VIAL + 1 AMP SOLV.]TRIPTORELIN [PS.INJ.SUS] 3.75MG/VIAL77.61
*{Π} ASACOL [BT x 30]MESALAZINE [GR.TAB] 400MG/TAB9.17
*{Π} ASACOL [BT x 60]MESALAZINE [GR.TAB] 800MG/TAB33.25
*{Π} ASACOL [BT x 7 BOTTLE x 100 ML]MESALAZINE [REC.SUS] 4G/SINGLE DOSE26.92
*{Π} ASACOL [BT x 20]MESALAZINE [SUPP] 500MG/SUP12.75
ASALAZIN MEDICHROM [BT x 50]MESALAZINE [GR.TAB] 500MG/TAB6.75
ASALID [BOTTLE x 100 ML]SALICYLIC ACID [CUT.SOL] 10% (W/W)5.28
ASARKIN [BT x 30]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB35.7
*{Π} ASPAVELI [1 VIAL x 20 ML]PEGCETACOPLAN [SOL.INF] 54MG/ML3376.63
*{Π} ASPAVELI [8 VIALS x 20 ML]PEGCETACOPLAN [SOL.INF] 54MG/ML27090.6
ASPENDOS [BT x 30]MODAFINIL [TAB] 100MG/TAB16.5
*{Π} ASPIRIN `EC` [BT x 30]ACETYLSALICYLIC ACID [GR.TAB] 100MG/TAB2
ASSOPROL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ASSOPROL [BT x 1 VIAL]OMEPRAZOLE [PD.SOL.INF] 40MG/VIAL4.55
ASSOSEPT-S [VIAL x 150 ML]ITRACONAZOLE [ORAL.SOL] 10MG/ML23.99
ASTHMOTRAT [BOTTLE x 150 ML + DOS. SYR.]SALBUTAMOL [SYR] 2MG/5ML1.34
ASTO-CHOL [BT x 30]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB9.44
*{Π} ATACAND [BT x 14]CANDESARTAN [TAB] 16MG/TAB3.25
*{Π} ATACAND [BT x 14]CANDESARTAN [TAB] 32MG/TAB5.38
*{Π} ATACAND [BT x 14]CANDESARTAN [TAB] 8MG/TAB3.57
*{Π} ATACAND PLUS [BT x 14]CANDESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (16+12.5)MG/TAB3.64
*{Π} ATACAND PLUS [BT x 28]CANDESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (32+12.5)MG/TAB14.7
*{Π} ATACAND PLUS [BT x 28]CANDESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (32+25)MG/TAB14.19
ATAMA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 100MG/CAP67.82
ATAMA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 10MG/CAP37.86
ATAMA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 18MG/CAP38.63
ATAMA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 25MG/CAP39.27
ATAMA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 40MG/CAP39.27
ATAMA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 60MG/CAP47.4
ATAMA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 80MG/CAP63.21
ATANTO [BT x 1]APREPITANT [CAPS] 125MG/CAP13.3
ATANTO [BT x 3 (1 x 125 MG + 2 x 80 MG)]APREPITANT [CAPS] 125MG/CAP + 80MG/CAP28.83
ATANTO [BT x 1]APREPITANT [CAPS] 40MG/CAP4.48
ATANTO [BT x 1]APREPITANT [CAPS] 80MG/CAP10.35
*{Π} ATARAX [ΒΤ x 25]HYDROXYZINE [F.C.TAB] 25MG/TAB1.69
*{Π} ATARAX [BOTTLE x 150 ML]HYDROXYZINE [ORAL.SOL] 10MG/5ML1.74
*{Π} ATARAX [BOTTLE x 150 ML + DOS.SYR]HYDROXYZINE [ORAL.SOL] 10MG/5ML1.74
ATECTURA BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE]INDACATEROL + MOMETASONE [INHPD.CAP] (125+127.5)MCG/DOSE32.76
ATECTURA BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE]INDACATEROL + MOMETASONE [INHPD.CAP] (125+260)MCG/DOSE35.93
ATECTURA BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE]INDACATEROL + MOMETASONE [INHPD.CAP] (125+62.5)MCG/DOSE28.58
ATENTUS [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
ATOR-CHOL [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATOR-CHOL [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.56
ATOR-CHOL-PLUS [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB34.78
ATOR-CHOL-PLUS [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+20)MG/TAB37.94
ATOR-CHOL-PLUS [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+40)MG/TAB37.94
ATORIDOR [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
ATORIDOR [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATORIDOR [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 30MG/TAB6.07
ATORIDOR [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.59
ATORIDOR [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 60MG/TAB8.34
ATORIDOR [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 80MG/TAB17.14
ATORLIP [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
ATORLIP [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.91
ATORMAX [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8
ATORPLUS [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
ATORSILD [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.89
ATORSTAT [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
ATORSTAT [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATORSTAT [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
ATORSTAT [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.59
ATORVAL [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
ATORVAL [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATORVAL [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
ATORVAL [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.46
ATORVALET [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATORVALET [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.59
ATORVANOX [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATORVANOX [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.65
ATORVASTATIN MYLAN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
ATORVASTATIN MYLAN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
ATORVASTATIN MYLAN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8
ATORVASTATIN SANDOZ [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
ATORVASTATIN SANDOZ [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATORVASTATIN SANDOZ [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 30MG/TAB11.37
ATORVASTATIN SANDOZ [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.54
ATORVASTATIN VELKA [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
ATORVASTATIN VELKA [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATORVASTATIN VELKA [BT x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.59
ATORZEM [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.75
ATORZEM [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ATORZEM [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.5
ATOSTAN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 1 ML SOLV.]SOMATOSTATIN [PS.SOL.INF] 3MG/VIAL28.81
ATOVAQUONE VOCATE [BOTTLE x 250 ML]ATOVAQUONE [ORAL.SUSP] 750MG/5ML182.97
*{Π} ATRIANCE [BT x 1 VIAL x 50 ML]NELARABINE [SOL.INF] 5MG/ML299.57
ATROPINE SULFATE COOPER [BOTTLE x 10 ML]ATROPINE [EY.DRO.SOL] 1% (W/V)2.73
ATROPINE ΑΡΗΤΗ [BTx 5 AMPS x 1ML]ATROPINE [INJ.SOL] 1MG/ML4.9
ATROST [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB3.67
ATROST [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
ATROST [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
ATROST [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
ATROST [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
ATROST [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.95
ATROSTEROL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
ATROSTEROL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
ATROSTEROL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8
*{Π} ATROVENT [BT x 10 SINGLE DOSE CONTAINERS x 2 ML]IPRATROPIUM BROMIDE [INH.NE.SOL] 250MCG/2ML4.37
*{Π} ATROVENT [BT x 10 SINGLE DOSE CONTAINERS x 2 ML]IPRATROPIUM BROMIDE [INH.SOL.N] 500MCG/2ML4.74
*{Π} ATROVENT [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]IPRATROPIUM BROMIDE [INH.SOL.P] 20MCG/DOSE4.49
ATROVITA [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
ATROVITA [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
*{Π} AUBAGIO [BT x 28]TERIFLUNOMIDE [F.C.TAB] 14MG/TAB662.04
*{Π} AUBAGIO [BT x 28]TERIFLUNOMIDE [F.C.TAB] 7MG/TAB406.1
*{Π} AUGMENTIN [BT x 16]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [F.C.TAB] (500+125)MG/TAB3.89
*{Π} AUGMENTIN [BT x 12]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [F.C.TAB] (875+125)MG/TAB5.94
*{Π} AUGMENTIN [BOTTLE x 60 ML]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [PD.ORA.SUS] (250+62.5)MG/5ML3.12
*{Π} AUGMENTIN MF [BOTTLE x 70 ML]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [PD.ORA.SUS] (400+57)MG/5ML3.96
AURID [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
*{Π} AVAMYS [BT x 1 VIAL x 120 DOSES]FLUTICASONE FUROATE [NASPR.SUS] 27.5MCG/DOSE6.89
*{Π} AVASTIN [BT x 1 VIAL x 4 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML240.54
*{Π} AVASTIN [BT x 1 VIAL x 16 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML812.21
*{Π} AVELOX [BT x 5]MOXIFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB8.07
*{Π} AVELOX [BT x 7]MOXIFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB11.29
*{Π} AVELOX [BOTTLE x 250 ML]MOXIFLOXACIN [SOL.INF] 400MG/250ML23.38
AVIELID [BT x 28]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB6.96
*{Π} AVODART [BT x 30]DUTASTERIDE [SOFT.CAPS] 0.5MG/CAP8.9
AVOMIN [BT x 28]ANASTROZOLE [F.C.TAB] 1MG/TAB17.87
*{Π} AVONEX [BT x 4 PF.SYR x 0.5 ML + 4 NEEDLES]INTERFERON BETA-1A [INJ.SOL] 30MCG (30MCG/0.5ML = 6MIU/0.5ML)646.05
AXAVEL [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
AXAVEL [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
AXELOVERT [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES) + M.PUMP]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
AXIBAL [BT x 1]IBANDRONIC ACID [F.C.TAB] 150MG/TAB7.82
AXITINIB FARAN [BT x 56]AXITINIB [F.C.TAB] 1MG/TAB423.45
AXITINIB FARAN [BT x 56]AXITINIB [F.C.TAB] 5MG/TAB1987.25
AXITINIB SANDOZ [BT x 56]AXITINIB [F.C.TAB] 1MG/TAB423.45
AXITINIB SANDOZ [BT x 56]AXITINIB [F.C.TAB] 5MG/TAB1987.25
AXIUM [BOTTLE x 150 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML42.4
AXIUM [BOTTLE x 75 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML21.27
AXIUM-OPTO [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.4 ML]DEXAMETHASONE [EY.DR.S.DC] 0.1% (W/V) (1MG/ML)6.25
AZACITIDINE ACCORD [BT x 1 VIAL x 100 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML188.09
AZACITIDINE ACCORD [BT x 1 VIAL x 150 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML273.9
AZACITIDINE MYLAN [1 VIAL x 100 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML188.09
AZACITIDINE SANDOZ [1 VIAL x 100 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML188.09
AZACITIDINE STADA [BT x 1 VIAL x 100MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML188.09
AZACITIDINE STADA [BT x 1 VIAL x 150MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML272.88
AZANEX [1 VIAL x 100 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML188.09
AZANEX [1 VIAL x 150 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML273.9
AZAPIN [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB7.82
AZAPIN [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 45MG/TAB10.37
*{Π} AZARGA [BOTTLE x 5 ML]BRINZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SUS] (10+5)MG/ML11.49
AZATHIOPRINE FARMASYN [BT x 100]AZATHIOPRINE [F.C.TAB] 50MG/TAB18.55
AZATHIOPRINE PHARMACHEMIE [BT x 100]AZATHIOPRINE [TAB] 50MG/TAB18.55
AZATHIOPRINE PHARMACHEMIE [BT x 100]AZATHIOPRINE [TAB] 50MG/TAB18.55
AZIBACTRON [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
AZIDA [1 VIAL x 100 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML188.09
AZIDA [1 VIAL x 150 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML273.9
*{Π} AZILECT [BT x 10]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB19.95
*{Π} AZILECT [BT x 28]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB34.63
AZIROX [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
AZIRUTEC [BT x 8]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 600MG/TAB8.51
AZITHROMYCIN VOCATE [BT x 6]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB5.86
AZITHROMYCIN VOCATE [BT x 1 VIAL]AZITHROMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL8
AZIVIRUS [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
AZIVIRUS [BT x 8]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 600MG/TAB11.65
AZODAL [BT x 1 INHALER x 120 DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SOL.P] (25+125)MCG/DOSE20.52
AZODAL [BT x 1 INHALER x 120 DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SOL.P] (25+250)MCG/DOSE27.3
AZODAL [BT x 1 INHALER x 120 DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SOL.P] (25+50)MCG/DOSE17.83
AZOFLU [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP8.49
AZOFLU [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP14.96
AZOFLU [BT x 1]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP1.56
AZOFLU [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.74
*{Π} AZOPT [BOTTLE x 5 ML]BRINZOLAMIDE [EY.DRO.SUS] 10MG/ML5
*{Π} AZYTER [BT x 6 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.25 GR]AZITHROMYCIN [EY.DR.S.DC] 15MG/G5.6
AZZOL-S [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP14.96
AZZOL-S [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.74
AZZOL-S [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
*{Π} BACTRIMEL [BT x 5 AMPS x 5 ML]SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIM [C/S.SOL.IN] (400+80)MG/5ML5.46
*{Π} BACTRIMEL [BT x 10]SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIM [TAB] (800+160)MG/TAB2.4
*{Π} BACTROBAN [TUBE x 3 GR]MUPIROCIN [NAS.OINT] 2% (W/W)5.59
*{Π} BACTROBAN [TUBE x 15 GR]MUPIROCIN [OINTMENT] 2% (W/W)3.49
BACTROCINE [TUBE x 15 GR]MUPIROCIN [OINTMENT] 2% (W/W)2.97
BALUDOL [BOTTLE x 20 ML]ALFACALCIDOL [OR.SO.D] 2MCG/ML6.11
BANATIN [BT x 30]FAMOTIDINE [F.C.TAB] 40MG/TAB10.82
*{Π} BAQSIMI [BT x 1 SINGLE DOSE CONTAINER]GLUCAGON [NA.PD.SDC] 3MG/DOSE102.32
*{Π} BARACLUDE [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 0.5 MG/TAB243.39
*{Π} BARACLUDE [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 1 MG/TAB246.03
*{Π} BAVENCIO [BT x1 VIAL x 10ML]AVELUMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML757.33
BE UNION [BT x 20]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [F.C.TAB] (250+250+1)MG/TAB10.42
BE UNION [BT x 30]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [F.C.TAB] (250+250+1)MG/TAB14.77
BE UNION [BT x 5 AMP x 2 ML]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [INJ.SOL] (125+125+5)MG/2ML9.75
BECLONEB [BT x 20 VIALS x 1 ML]BECLOMETASONE [INH.SUS.N] 400 MCG/ML11.84
BECLONEB [BT x 40 VIALS x 1 ML]BECLOMETASONE [INH.SUS.N] 400 MCG/ML23.67
BECLONEB [BT x 40 VIALS x 2 ML]BECLOMETASONE [INH.SUS.N] 800 MCG/2ML32.65
BECLONEB [BT x 20 VIALS x 2 ML]BECLOMETASONE [INH.SUS.N] 800 MCG/2ML16.33
BECLOSPIN [BT x 40 VIALS x 1 ML]BECLOMETASONE [INH.SUS.N] 400 MCG/ML23.67
BECLOSPIN [BT x 20 VIALS x 1 ML]BECLOMETASONE [INH.SUS.N] 400 MCG/ML11.84
BECLOSPIN [BT x 40 VIALS x 2 ML]BECLOMETASONE [INH.SUS.N] 800 MCG/2ML34.55
BECLOSPIN [BT x 20 VIALS x 2 ML]BECLOMETASONE [INH.SUS.N] 800 MCG/2ML17.28
BEFEPROX [BOTTLE x 50 TABS]DEFERIPRONE [F.C.TAB] 1000MG/TAB122.23
BEFEPROX [BOTTLE x 100 TABS]DEFERIPRONE [F.C.TAB] 500MG/TAB107.56
BEFEPROX [BT x 50]DEFERIPRONE [F.C.TAB] 1000MG/TAB122.23
BEFEPROX [BT x 100]DEFERIPRONE [F.C.TAB] 500MG/TAB107.56
*{Π} BEGALIN [BT x 12]SULTAMICILLIN [TAB] 375MG/TAB7.13
*{Π} BEGALIN-P [BT x 1 VIAL x 20 ML]AMPICILLIN + SULBACTAM [PD.INJ.SOL] (1+0.5)G/VIAL2.12
*{Π} BEGALIN-P [BT x 1 VIAL x 20 ML]AMPICILLIN + SULBACTAM [PD.INJ.SOL] (2+1)G/VIAL3.91
BEKEMV [BT x 1 VIAL x 30 ML]ECULIZUMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML4523.9
BELASPERDAL-S [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB5.19
BELASPERDAL-S [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB5
BELASPERDAL-S [BOTTLE x 100 ML]RISPERIDONE [ORAL.SOL] 1MG/ML8.35
BELIFAX [BOTTLE x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP8.09
BEMFOLA [BT x 1 PF.PEN]FOLLITROPIN ALFA [INJ.SO.PFS] 150 IU/0.25ML41.98
BEMFOLA [BT x 1 PF.PEN]FOLLITROPIN ALFA [INJ.SO.PFS] 225 IU/0.375ML59.67
BEMFOLA [BT x 1 PF.PEN]FOLLITROPIN ALFA [INJ.SO.PFS] 300 IU/0.50 ML73.35
BEMFOLA [BT x 1 PF.PEN]FOLLITROPIN ALFA [INJ.SO.PFS] 450 IU/0.75 ML109.86
BEMFOLA [BT x 1 PF.PEN]FOLLITROPIN ALFA [INJ.SO.PFS] 75 IU/0.125ML20.15
BEMRIST BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE]INDACATEROL + MOMETASONE [INHPD.CAP] (125+127.5)MCG/DOSE32.76
BEMRIST BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE]INDACATEROL + MOMETASONE [INHPD.CAP] (125+260)MCG/DOSE35.93
BEMRIST BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE]INDACATEROL + MOMETASONE [INHPD.CAP] (125+62.5)MCG/DOSE28.58
BENDAMUSTINE ACCORD [BT x 5 VIALS x 100 MG]BENDAMUSTINE [PD.C.S.INF] 2.5MG/ML561.45
BENDAMUSTINE ACCORD [BT x 5 VIALS x 25 MG]BENDAMUSTINE [PD.C.S.INF] 2.5MG/ML145.56
BENDAMUSTINE ACTAVIS [BT x 1 VIAL x 25 MG]BENDAMUSTINE [PD.C.S.INF] 2.5MG/ML36.16
BENDAMUSTINE ACTAVIS [BT x 1 VIAL x 100 MG]BENDAMUSTINE [PD.C.S.INF] 2.5MG/ML123.5
*{Π} BENEFIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML .SOLV. + INJECTION KIT]NONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL693.3
*{Π} BENEFIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML .SOLV. + INJECTION KIT]NONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL1388.59
*{Π} BENEFIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML .SOLV. + INJECTION KIT]NONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 3000 IU/VIAL2048.18
*{Π} BENEFIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML .SOLV. + INJECTION KIT]NONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL355.82
BENEPALI [BT x 4 PF.PEN x 1 ML]ETANERCEPT [IN.SO.PF.P] 50MG/ML512.59
BENEPALI [BT x 4 PF.SYR x 1 ML]ETANERCEPT [INJ.SO.PFS] 50MG/ML512.59
*{Π} BENLYSTA [BT x 4 PF.PEN x 1 ML]BELIMUMAB [IN.SO.PF.P] 200MG/ML869.71
*{Π} BENLYSTA [BT x 1 VIAL]BELIMUMAB [PD.C.S.INF] 120MG/VIAL164.4
*{Π} BENLYSTA [BT x 1 VIAL]BELIMUMAB [PD.C.S.INF] 400MG/VIAL498.36
BENTALYA [BT x 5 VIALS x 100 MG]BENDAMUSTINE [PD.C.S.INF] 2.5MG/ML517.1
BENTALYA [BT x 5 VIALS x 25 MG]BENDAMUSTINE [PD.C.S.INF] 2.5MG/ML137.65
BENZOGAL [BOTTLE x 80 GR]BENZYL BENZOATE [EMUL.EXT.U] 25% (W/W)6.88
BENZOL [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
BENZYLPENICILLIN COOPER [BT x 1 VIAL]BENZYLPENICILLIN [PD.INJ.SOL] 1000000IU/VIAL2.52
*{Π} BEOVU [BT x 1 PF.SYR x 0.165 ML]BROLUCIZUMAB [INJ.SOL] 120MG/ML690.77
BERGAMOL [BT x 20]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB4.55
*{Π} BERINERT 1500 [BT x 1 VIAL x 1500 IU + 1 VIAL x 3 ML SOLV. + USERKIT]ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA [PS.INJ.SOL] 1500 IU/VIAL (500 IU/ML)1773.55
*{Π} BERINERT 2000 [BT x 1 VIAL x 2000 IU + 1 VIAL x 4 ML SOLV. + USERKIT]ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL (500 IU/ML)2415.83
*{Π} BERINERT 500 [BT x 1 VIAL x 500 IU + 1 VIAL x 10 ML SOLV. + USERKIT]ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA [P.SV.INJ.F] 500 U/VIAL567.43
*{Π} BERIPLEX PN [BT x 1 BOTTLE x 500IU + SOLV.]COAGULATION FACTORS II-VII-IX-X & PROTEINS C-S [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL272.05
BERLEX [BT x 28]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 10MG/TAB2.81
BERLEX [BT x 30]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 10MG/TAB3.58
BERLEX [BT x 14]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB3.22
BERLEX [BT x 28]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB5.6
BERLEX [BT x 30]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB6
*{Π} BEROVENT [BT x 30 AMPS x 2.5 ML]IPRATROPIUM BROMIDE + SALBUTAMOL [INH.NE.SOL] (0.5+2.5)MG/2.5ML11.72
BESARTAN [ΒΤ x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB4.78
BESARTAN [ΒΤ x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB6.15
BESARTAN [ΒΤ x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 75MG/TAB4.72
*{Π} BESPAR [BT x 20]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB7
*{Π} BESPONSA [BT x 1 VIAL]INOTUZUMAB OZOGAMICIN [PD.C.S.INF] 1MG/VIAL10057.09
BESTMAG [BT x 10 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET8.2
BESTMAG [BT x 20 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET14.96
BESTMAG [BT x 30 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET17.73
BETACORT [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)3.54
*{Π} BETADINE [BOTTLE x 240 ML]POVIDONE-IODINE [VAG.SOL] 10% (W/V)3.3
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Λ.ΤΙΜΗ)
*{Π} BETAFERON [BT x 15 VIAL + 15 PF.SYR x 1.2 ML SOLV.]INTERFERON BETA-1B [PS.INJ.SOL] 250MCG/ML540.49
BETAFUSIN [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)4.21
BETAFUSIN [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)7.03
*{Π} BETASERC [BT x 60]BETAHISTINE [OR.DISP.TA] 24MG/TAB11.37
*{Π} BETASERC [BT x 50]BETAHISTINE [TAB] 8MG/TAB3.63
*{Π} BETATAPE [BT x 16 PLASTERS (7.5 CM x 10 CM)]BETAMETHASONE [MED.PLAST] 2.250 MG46.26
BETAVERT [BT x 60]BETAHISTINE [TAB] 24MG/TAB6.51
*{Π} BETMIGA [BT x 30]MIRABEGRON [PR.TAB] 25MG/TAB42.36
*{Π} BETMIGA [BT x 30]MIRABEGRON [PR.TAB] 50MG/TAB32.73
*{Π} BETNOVATE [TUBE x 30 GR]BETAMETHASONE [CREAM] 0.1% (W/W)2.33
*{Π} BETNOVATE [BOTTLE x 50 ML]BETAMETHASONE [CUT.SOL] 0.1% MG/ML4.7
*{Π} BETOPTIC [BOTTLE x 5 ML]BETAXOLOL [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)2.76
*{Π} BETOPTIC S [BOTTLE x 5 ML]BETAXOLOL [EY.DRO.SUS] 0.25% (W/V)3.02
BETRIMINE [BT x 6 AMPS x 5 ML]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [INJ.SOL] (250+250+2)MG/5ML1.43
BEVOSTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
BEVOSTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
*{Π} BEXSERO [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]MENINGOCOCCUS B _ MULTICOMPONENT VACCINE [INJ.SUSP] 104.39
BEZANIN [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
BEZEVOR [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB34.78
BEZEVOR [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+20)MG/TAB37.94
BEZEVOR [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+40)MG/TAB37.94
BICALUT [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB65.9
BICALUT [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB27.08
BICALUTAMIDE RAFARM [BT x 30]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB65.18
BICALUTAMIDE RAFARM [BT x 30]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB28.1
BICAMIDE [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB65.9
BICAMIDE [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB27.08
BIGER [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB3.67
BIGER [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
BIGER [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
BIGER [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
BIGER [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.59
BIKALEN [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB65.9
BIKALEN [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB27.08
*{Π} BIKTARVY [VIAL x 30]BICTEGRAVIR + EMTRICITABINE + TENOFOVIR [F.C.TAB] (50+200+25)MG/TAB673.62
BILAMCAR [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [CAPS] (16+10)MG/CAP5.82
BILAMCAR [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [CAPS] (16+5)MG/CAP6.6
BILAMCAR [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [CAPS] (8+10)MG/CAP6.86
BILAMCAR [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [CAPS] (8+5)MG/CAP5.36
*{Π} BILARGEN [BT x 10]BILASTINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB3.57
*{Π} BILARGEN [BT x 20]BILASTINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB6.11
*{Π} BILARGEN [BOTTLE x 120 ML]BILASTINE [ORAL.SOL] 2.5MG/ML7.71
*{Π} BILARGEN [BT x 30]BILASTINE [TAB] 20MG/TAB6.42
*{Π} BILAZ [BT x 30]BILASTINE [TAB] 20MG/TAB6.42
*{Π} BILAZ [BT x 10]BILASTINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB3.57
*{Π} BILAZ [BT x 20]BILASTINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB6.11
*{Π} BILAZ [BOTTLE x 120 ML]BILASTINE [ORAL.SOL] 2.5MG/ML7.71
BILENI [BOTTLE x 23 GR]AZELASTINE + FLUTICASONE PROPIONATE [NASPR.SUS] (1+0.365)MG/G15.66
BILUDEX [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB27.08
BILUMIDE [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB27.08
BIMATOPROST PHARMATHEN [1 VIAL x 3 ML]BIMATOPROST [EY.DRO.SOL] 0.3MG/ML7.03
*{Π} BIMZELX [2 PF.PENS x 1 ML]BIMEKIZUMAB [IN.SO.PF.P] 160MG/ML2379.86
*{Π} BIMZELX [2 PF.SYRS x 1 ML]BIMEKIZUMAB [INJ.SO.PFS] 160MG/ML2379.86
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 10.000 IU/1.0 ML251.97
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 10.000 IU/1.0 ML251.97
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.3 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 3.000 IU/0.3 ML94.85
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.3 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 3.000 IU/0.3 ML94.85
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 5.000 IU/0.5 ML159.71
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 5.000 IU/0.5 ML159.71
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.8 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 8.000 IU/0.8 ML261.99
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.8 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 8.000 IU/0.8 ML261.99
BINOCRIT [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40000 IU/1.0ML183.24
BINOCRIT [BT x 6 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40000 IU/1.0ML1030.46
BINOSTO [BT x 4]ALENDRONIC ACID [EF.TAB] 70MG/TAB13.64
BIOCLAVID [BT x 16]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [F.C.TAB] (500+125)MG/TAB2.53
BIOCLAVID [BT x 12]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [F.C.TAB] (875+125)MG/TAB3.86
BIOCLAVID [BT x 20]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [F.C.TAB] (875+125)MG/TAB5.66
*{Π} BIOFENAC [BT x 40]ACECLOFENAC [F.C.TAB] 100MG/TAB5.97
BIORISAN [BT x 1 VIAL x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML3.81
BIORPHEN [BT x 10 AMPS]PHENYLEPHRINE [INJ.SOL] 10MG/ML117.86
BIORPHEN [BT x 10 AMPS]PHENYLEPHRINE [SOL.INF] 0.1MG/ML79.9
BIOSONIDE [TUBE x 50 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)4.37
BIOSONIDE [BT x 20 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML6.01
BIOSONIDE [BT x 30 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML9.03
BIOSONIDE [BT x 20 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML8.46
BIOSONIDE [BT x 30 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML12.68
BIOSONIDE [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
BIOTAXEL [BT x 1 VIAL x 5 ML (MONODOSE)]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML31.57
BIRMOST [BT x 1 BOTTLE x 3 ML]BIMATOPROST [EY.DRO.SOL] 0.3MG/ML7.95
BIRMOST [BT x 1 BOTTLE x 3 ML + DROPPER]BIMATOPROST [EY.DRO.SOL] 0.1MG/ML4.7
BIRMOST [BT x 3 BOTTLES x 3 ML + DROPPER]BIMATOPROST [EY.DRO.SOL] 0.1MG/ML14.1
BISMUTH KRKA [BT x 56]BISMUTH SUBCITRATE [F.C.TAB] 120MG/TAB14.54
BIVOL [BT x 28]NEBIVOLOL [TAB] 5MG/TAB3.4
BIVORILAN [ΒΤ x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
*{Π} BLENREP [BT x 1 VIAL]BELANTAMAB MAFODOTIN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL6786.75
*{Π} BLINCYTO [BT x 1 VIAL (POWDER) + 1 VIAL (SOLUTION)]BLINATUMOMAB [PD.C.S.INF] 38.5 MCG2263.96
*{Π} BLISSEL [TUBE x 10 G + 10 VAG.DEVICES]ESTRIOL [VAG.GEL] 50MCG/G14.71
BLOCATENS [BT x 30]BISOPROLOL [C.TAB] 10MG/TAB3.96
BLODEGREL [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
BLOMENSY [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
BLOMENSY [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
BLOMENSY [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
BLUGRAL [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB15.78
BLUGRAL [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB9
BLUOZI [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB15.32
B-MAG [BT x 10 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET8.2
B-MAG [BT x 15 SACHETS ]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET10.43
B-MAG [BT x 20 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET14.96
B-MAG [BT x 30 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET20.86
BOCACORT-S [BT x 1 BOTTLE x 9G x 120 DOSES]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] 250MCG/DOSE13.64
*{Π} BOCOUTURE [BT x 1 VIAL]BOTULINUM TOXIN TYPE A [PD.INJ.SOL] 50U/VIAL117.29
BONAMENS [BT x 1 PF PEN]TERIPARATIDE [INJ.SOL] 20MCG/80μL172.85
BONDAMAX 75 [BT x 2]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 75MG/TAB10.46
BONDAPEN [BT x 4]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 35MG/TAB7.36
BONEVIN [BT x 1 VIAL]ZOLEDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 4MG/5ML66.06
*{Π} BONVIVA [BT x 1]IBANDRONIC ACID [F.C.TAB] 150MG/TAB12.04
*{Π} BOOSTRIX [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]PERTUSSIS ANTIGEN + TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID [INJ.SU.PFS] 0.5ML/PF.SYR.16.64
*{Π} BOOSTRIX POLIO [ΒΤ x 1 PR.SYR. x 0.5 ML (1 DOSE) + 1 NEEDLE]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ACELLULAR + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)24.9
BORTEZOMIB ACCORD [1 VIAL x 1 ML]BORTEZOMIB [INJ.SOL] 2.5MG/ML337.36
BORTEZOMIB ACCORD [1 VIAL x 1.4 ML]BORTEZOMIB [INJ.SOL] 2.5MG/ML463.86
BORTEZOMIB ACCORD [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
BORTEZOMIB FRESENIUS KABI [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
BORTEZOMIB MYLAN [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
BORTEZOMIB PHARMAZAC [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
BORTEZOMIB SANDOZ [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
BORTEZOMIB STADA [1 VIAL x 1.4 ML]BORTEZOMIB [INJ.SOL] 2.5MG/ML255.96
BORTEZOMIB TEVA [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
BOSENTAN MYLAN [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 125MG/TAB768.46
BOSENTAN MYLAN [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 62.5MG/TAB699.74
*{Π} BOSULIF [BT x 112]BOSUTINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB2399.71
*{Π} BOSULIF [BT x 28]BOSUTINIB [F.C.TAB] 500MG/TAB2805.93
BOTEVIA [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 1MG/VIAL144.45
BOTEVIA [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
*{Π} BOTOX [BT x 1 VIAL]BOTULINUM TOXIN TYPE A [PD.INJ.SOL] 100U/VIAL179.41
*{Π} BRAFTOVI [BT x 28]ENCORAFENIB [CAPS] 50MG/CAP572.22
*{Π} BRAFTOVI [BT x 42]ENCORAFENIB [CAPS] 75MG/CAP1159.14
*{Π} BRAMITOB [BT x 56 AMPS x 4 ML]TOBRAMYCIN [INH.SOL.N] 300MG/4ML1294.86
BRANDASIT [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
BRANDASIT [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.48
BRANDASIT [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
BRANDASIT [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26.04
*{Π} BRASAN [BT x 42]SERRAPEPTASE [GR.TAB] 5MG/TAB6.61
BRAVIGO [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.98
BRAVIGO [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 7.5MG/TAB18.02
BRESEC [BT x 1 VIAL]CEFTRIAXONE [PD.SOL.INF] 2G/VIAL7.84
BRESEC [BT x 1 VIAL + 10 ML SOLV.]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.4
*{Π} BRETARIS GENUAIR [1 INHALER x 60 DOSES]ACLIDINIUM BROMIDE [PD.INH.MD] 322MCG/DOSE37.2
*{Π} BREVIBLOC [BT x 1 BAG x 250 ML]ESMOLOL [SOL.INF] 10MG/ML125.57
*{Π} BREXIN [ΒΤ x 20 SACHETS]PIROXICAM [GR.OR.SD] 20MG/SACHET5.96
*{Π} BREXIN [ΒΤ x 20]PIROXICAM [TAB] 20MG/TAB4.83
*{Π} BREXIN DREF [BT x 20]PIROXICAM [EF.TAB] 20MG/TAB6.92
*{Π} BREXIN DREF [BT x 20]PIROXICAM [EF.TAB] 20MG/TAB6.92
*{Π} BRIDION [BT x 10 VIALS x 2 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML796.43
*{Π} BRIDION [BT x 10 VIALS x 5 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1969.69
BRIEKA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 100MG/CAP11.82
BRIEKA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP10.09
BRIEKA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.38
BRIEKA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.29
BRIEKA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 50MG/CAP9.08
BRIEKA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
*{Π} BRIKLIN [BT x 1 VIAL x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 250MG/2ML4.27
*{Π} BRIKLIN [BT x 1 VIAL x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML5.86
*{Π} BRILIQUE [BT x 60]TICAGRELOR [F.C.TAB] 60MG/TAB68.53
*{Π} BRILIQUE [BT x 56]TICAGRELOR [F.C.TAB] 90MG/TAB67.48
BRIMICA GENUAIR [1 INHALER x 60 DOSES]ACLIDINIUM BROMIDE + FORMOTEROL [PD.INH.MD] 340MCG+12MCG52.59
BRIMOFREE [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.35 ML]BRIMONIDINE [EY.DR.S.DC] 2MG/ML17.12
BRIMOGAN [BT x 1 VIAL x 5 ML]BRIMONIDINE [EY.DRO.SOL] 0.2% (W/V) (2MG/ML)4.45
BRIMONTAL [BT x 1 VIAL x 5 ML]BRIMONIDINE [EY.DRO.SOL] 0.2% (W/V) (2MG/ML)4.45
*{Π} BRINAVESS [BT x 1 VIAL x 25 ML]VERNAKALANT [C/S.SOL.IN] 20MG/ML435.17
*{Π} BRINTELLIX [BT x 28]VORTIOXETINE [F.C.TAB] 10MG/TAB27.96
*{Π} BRINTELLIX [BT x 28]VORTIOXETINE [F.C.TAB] 20MG/TAB44.84
*{Π} BRINTELLIX [BT x 28]VORTIOXETINE [F.C.TAB] 5MG/TAB14.11
BRITNYA [BT x 1 VIAL x 3 ML]BIMATOPROST [EY.DRO.SOL] 0.3MG/ML7.03
*{Π} BRIVIACT [BT x 56]BRIVARACETAM [F.C.TAB] 100MG/TAB88.26
*{Π} BRIVIACT [BT x 14]BRIVARACETAM [F.C.TAB] 10MG/TAB25.58
*{Π} BRIVIACT [BT x 56]BRIVARACETAM [F.C.TAB] 25MG/TAB88.38
*{Π} BRIVIACT [BT x 56]BRIVARACETAM [F.C.TAB] 50MG/TAB88.26
*{Π} BRIVIACT [BT x 56]BRIVARACETAM [F.C.TAB] 75MG/TAB88.26
*{Π} BRIVIACT [BT x 10 VIALS x 5 ML]BRIVARACETAM [INJ.SO.INF] 10MG/ML256.04
*{Π} BRIVIACT [BT x 1 VIAL x 300 ML]BRIVARACETAM [ORAL.SOL] 10MG/ML93.17
*{Π} BRIVIR [BT x 7]BRIVUDIN [TAB] 125MG/TAB63.22
*{Π} BRONCHITOL [BT x 10]MANNITOL [INHPD.CAP] 40MG/CAP18.96
*{Π} BRONCHITOL [BT x 280]MANNITOL [INHPD.CAP] 40MG/CAP350.26
BRONCOTERIL [BT x 60 + INHALATION DEVICE]FORMOTEROL [INHPD.CAP] 12MCG/CAP8.9
BRONCOVENT [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]IPRATROPIUM BROMIDE [INH.SOL.P] 20MCG/DOSE4.37
BROSIRAL [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3
BRUCELIN [TUBE x 30 GR]AMIKACIN [GEL.EXT.US] 5% (W/W)3.64
*{Π} BRUFEN [ΒΤ x 24]IBUPROFEN [F.C.TAB] 600MG/TAB2.48
BRUFEN PLUS [BT x 30]IBUPROFEN + CODEINE [F.C.TAB] (400+30)MG/TAB7.29
*{Π} BRUKINSA [BOTTLE x 120]ZANUBRUTINIB [CAPS] 80MG/CAP5366.76
*{Π} BUDECOL [BT x 50]BUDESONIDE [MOD.R.CA.H] 3MG/CAP37.69
*{Π} BUDECOL [BT x 7 DISP.TABS + 7 BOTTLE x 115 ML SOLV.]BUDESONIDE [TB.S.R.SUS] 2.3MG/DOSE37.48
BUDENITE [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.77
*{Π} BUDENOFALK [BT x 1 SPRAY CAN x 14 ACTUATIONS]BUDESONIDE [REC.FOAM] 2MG/ACTUATION68.31
*{Π} BUDENOFALK UNO [BT x 30 SACHETS]BUDESONIDE [GR.GRAN] 9MG/SACHET81.91
BUDESODERM [TUBE x 50 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)4.37
BUDESODERM [BT x 1 BOT x 100 ML]BUDESONIDE [CUT.SOL] 0.025% (W/V)8.65
BUDESODERM [BT x 1 BOT x 30 ML]BUDESONIDE [CUT.SOL] 0.025% (W/V)3.43
BUDESONAL [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES) + M.PUMP]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
BUDESONIDE NORMA [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
BUDESONIDE TARGET [TUBE x 50 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)4.37
BUDESONIDE TARGET [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
*{Π} BUDIAIR [BOTTLE x 200 DOSES]BUDESONIDE [INH.SOL.P] 200MCG/DOSE12.81
BUMEFTYL [BT x 10]ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB2.75
BUNAFON [BOTTLE x 250 ML]AMBROXOL [SYR] 30MG/5ML8.53
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Λ.ΤΙΜΗ)
*{Π} BURINEX [BT x 5 AMP x 4 ML]BUMETANIDE [INJ.SOL] 2MG/4ML5.06
*{Π} BUSCOPAN [BT x 40]BUTYLSCOPOLAMINE [C.TAB] 10MG/TAB3.4
*{Π} BUSCOPAN [BT x 6 AMPS x 1 ML]BUTYLSCOPOLAMINE [INJ.SOL] 20MG/ML1.65
*{Π} BUSCOPAN PLUS [BT x 40]BUTYLSCOPOLAMINE + PARACETAMOL [F.C.TAB] (10+500)MG/TAB7.14
*{Π} BUTAVATE [TUBE x 30 GR]CLOBETASOL [CREAM] 0.05% (W/W)3.83
*{Π} BUTAVATE [BOTTLE x 50 ML]CLOBETASOL [CUT.SOL] 0.05% (W/V)2.4
*{Π} BUTAVATE [TUBE x 30 GR]CLOBETASOL [OINTMENT] 0.05% (W/W)4.01
BUTEKONT [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [M.D.NAS.SP] 100MCG/DOSE9.37
BUTOLIR [BT x 40 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML12.03
BUTOLIR [BT x 40 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML16.91
BUTOLIR [BT x 5 CARTRIDGES x 6 STRIPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML9.03
BUTOLIR [BT x 6 CARTRIDGES x 5 STRIPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML9.03
BUTOLIR [BT x 5 CARTRIDGES x 12 STRIPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML18.04
BUTOLIR [BT x 6 CARTRIDGES x 10 STRIPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML18.04
BUTOLIR [BT x 5 CARTRIDGES x 6 STRIPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML12.69
BUTOLIR [BT x 6 CARTRIDGES x 5 STRIPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML12.69
BUTOLIR [BT x 5 CARTRIDGES x 12 STRIPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML25.37
BUTOLIR [BT x 6 CARTRIDGES x 10 STRIPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML25.37
BUVERA [BT x 10 PATCHES]BUPRENORPHINE [TTS] 35MCG/HOUR27.09
BUVERA [BT x 10 PATCHES]BUPRENORPHINE [TTS] 52.5MCG/HOUR49.18
BUVERA [BT x 10 PATCHES]BUPRENORPHINE [TTS] 70MCG/HOUR58.98
BUVIDAL [BT x 1 PF.SYR x 0.36ML]BUPRENORPHINE [INJ.SOL.PR] 128MG/PF.SYR347.1
BUVIDAL [BT x 1 PF.SYR x 0.32ML]BUPRENORPHINE [INJ.SOL.PR] 16MG/PF.SYR89.38
BUVIDAL [BT x 1 PF.SYR x 0.48ML]BUPRENORPHINE [INJ.SOL.PR] 24MG/PF.SYR89.38
BUVIDAL [BT x 1 PF.SYR x 0.64ML]BUPRENORPHINE [INJ.SOL.PR] 32MG/PF.SYR89.38
BUVIDAL [BT x 1 PF.SYR x 0.18ML]BUPRENORPHINE [INJ.SOL.PR] 64MG/PF.SYR347.1
BUVIDAL [BT x 1 PF.SYR x 0.16ML]BUPRENORPHINE [INJ.SOL.PR] 8MG/PF.SYR89.38
BUVIDAL [BT x 1 PF.SYR x 0.27ML]BUPRENORPHINE [INJ.SOL.PR] 96MG/PF.SYR347.1
BUXODEM [ΒΤ x 28]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 120MG/TAB14.43
BUXODEM [BT x 30]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 120MG/TAB15.44
BUXODEM [ΒΤ x 28]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 80MG/TAB14.1
BUXODEM [BT x 30]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 80MG/TAB15.09
*{Π} BYFAVO [BT x 10 VIALS]REMIMAZOLAM [PD.INJ.SOL] 20MG/VIAL241.11
CABAZITAXEL ACCORD [1 VIAL x 3 ML]CABAZITAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML2502
CABAZITAXEL EVER PHARMA [1 VIAL x 6 ML]CABAZITAXEL [C/S.SOL.IN] 10MG/ML2294.44
*{Π} CABLIVI [1 VIAL + 1 PF.SYR. x 1ML SOLV.]CAPLACIZUMAB [PS.INJ.SOL] 10MG/VIAL3763.76
*{Π} CABOMETYX [BOTTLE x 30 TABS]CABOZANTINIB [F.C.TAB] 20MG/TAB4625.67
*{Π} CABOMETYX [BOTTLE x 30 TABS]CABOZANTINIB [F.C.TAB] 40MG/TAB4625.67
*{Π} CABOMETYX [BOTTLE x 30 TABS]CABOZANTINIB [F.C.TAB] 60MG/TAB4625.67
CADELIUS [BOTTLE x 30]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.DISP.TA] (1500MG+1000 IU)/TAB8.46
CADELIUS [BOTTLE x 30]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.DISP.TA] (1500MG+2000 IU)/TAB15.89
*{Π} CAELYX [BT x 1 VIAL x 10 ML]DOXORUBICIN [C/S.SOL.IN] 2MG/ML355.69
*{Π} CAFERGOT [BT x 5]ERGOTAMINE + CAFFEINE [SUPP] (2+100)MG/SUP1.42
CAL + D [BT x 60]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (600MG+400 IU)/TAB4.88
CALCEDEM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 30MG/TAB66.27
CALCEDEM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 60MG/TAB131.69
CALCEDEM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 90MG/TAB190.03
CALCIFENOV [BT x 1]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [F.C.TAB] 30.000 IU/TAB4.73
CALCIFENOV [BT x 3]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [F.C.TAB] 30.000 IU/TAB13.18
CALCIFENOV [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [F.C.TAB] 7.000 IU/TAB4.52
CALCIFOLIN [BT x 10]CALCIUM FOLINATE [TAB] 15MG/TAB4.74
CALCIFOLIN [BT x 10]CALCIUM FOLINATE [TAB] 25MG/TAB7.57
*{Π} CALCIFORM [BT x 60]CALCIUM CARBONATE [EF.TAB] 1.25G/TAB6.3
CALCIFORM D3 IASIS [BT x 30]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [EF.TAB] (1000MG+880 IU)/TAB4.36
CALCIOMAX M.A. [BT x 10]CALCIUM CARBONATE + CALCIUM LACTATE GLUCONATE [EF.TAB] 1000 (Ca2+)MG/TAB4.82
*{Π} CALCIORAL [BOTTLE x 60]CALCIUM CARBONATE [CHW.TAB] 500MG/TAB4.51
CALCIORAL D3 [BT x 60]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (500MG+400 IU)/TAB6.47
CALCIORAL D3 [BOTTLE x 30]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (1000MG+800 IU)/TAB6.29
CALCIPOTRIOL RAFARM [TUB x 30 G]CALCIPOTRIOL [CREAM] 0.005% (W/W)6.58
CALCIUM CHLORIDE COOPER [BT x 50 AMP x 10 ML]CALCIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 10% (W/V)1.63
CALCIUM CHLORIDE DEMO [BT x 50 AMP x 10 ML]CALCIUM CHLORIDE [SOL.INF] 10% (W/V)1.63
CALCIUM FOLINATE PHARMAZAC [BT x 1 VIAL x 20 ML]CALCIUM FOLINATE [INJ.SOL] 200MG/20ML12.18
CALCIUM GLUCONATE COOPER [BOTTLE x 250 ML]CALCIUM GLUCONATE [INJ.SOL] 10% (W/V)10.85
CALCIUM GLUCONATE COOPER [BT x 50 AMPS x 10 ML]CALCIUM GLUCONATE [INJ.SOL] 10% (W/V)75.01
CALCIUM GLUCONATE COOPER [BOTTLE x 100 ML]CALCIUM GLUCONATE [INJ.SOL] 5% (W/V)3.22
CALCIUM GLUCONATE COOPER [BT x 50 AMPS x 10 ML]CALCIUM GLUCONATE [INJ.SOL] 5% (W/V)35.14
CALCIUM GLUCONATE DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]CALCIUM GLUCONATE [INJ.SOL] 10% (W/V)65.37
CALCULUS [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP6.12
CALDEPAC SET [BT x 30]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (600MG+1000 IU)/TAB8.14
CALDE-VIT [BT x 30]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (600MG+1000 IU)/TAB8.46
CALDE-VIT [BOTTLE x 30]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (600MG+1000 IU)/TAB8.46
CALMOFLORINE [ΒΤ x 15]SULPIRIDE [TAB] 200MG/TAB1.84
CALMOFLORINE [ΒΤ x 30]SULPIRIDE [TAB] 50MG/TAB1.57
*{Π} CALQUENCE [BT x 60]ACALABRUTINIB [CAPS] 100MG/CAP5630.02
*{Π} CALQUENCE [BT x 60]ACALABRUTINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB5225.35
CALVIDIN [BT x 60]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (600MG+400 IU)/TAB7.49
CAMCEVI [BT x 1 PF.SYR]LEUPRORELIN [INJ.SU.PRO] 42MG/PF.SYR.371.88
*{Π} CAMPTO [BT x 1 VIAL x 5 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML65.84
*{Π} CAMPTO [BT x 1 VIAL x 2 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML22.1
*{Π} CANCIDAS [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL250.83
*{Π} CANCIDAS [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 70MG/VIAL319.05
CANDAZOL [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
*{Π} CANESTEN [TUBE x 20 G + 3 APPLICATEURS]CLOTRIMAZOLE [VAG.CR] 2% (W/W)4.66
*{Π} CANESTEN [BT x 6 + 1 APPLICATEUR]CLOTRIMAZOLE [VAG.TAB] 0.1G/TAB3.25
*{Π} CANESTEN [BT x 1 + 1 APPLICATEUR]CLOTRIMAZOLE [VAG.TAB] 0.5G/TAB3.77
CAPECITABINE ACCORD [BT x 60]CAPECITABINE [F.C.TAB] 150MG/TAB17.04
CAPECITABINE ACCORD [BT x 120]CAPECITABINE [F.C.TAB] 500MG/TAB104.92
CAPECITABINE MYLAN [BT x 120]CAPECITABINE [F.C.TAB] 500MG/TAB104.92
CAPIBINE [BT x 60]CAPECITABINE [F.C.TAB] 150MG/TAB17.04
CAPIBINE [BT x 120]CAPECITABINE [F.C.TAB] 500MG/TAB104.92
*{Π} CAPRELSA [BT x 30]VANDETANIB [F.C.TAB] 100MG/TAB1367.82
*{Π} CAPRELSA [BT x 30]VANDETANIB [F.C.TAB] 300MG/TAB3759.85
CAPRILON OD [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
CAPRILON OD [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB37.57
CAPRILON OD [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
CAPRILON OD [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
CAPSAXIN [TUBE x 45 GR]CAPSAICIN [CREAM] 0.075% (W/W)8.53
CAPSAXIN [TUBE x 90 GR]CAPSAICIN [CREAM] 0.075% (W/W)13.17
CAPSER [TUBE x 100 GR]CAPSAICIN [CREAM] 0.075% (W/W)14.62
CARAMLO [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [TAB] (16+10) MG/TAB9.89
CARAMLO [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [TAB] (8+5)MG/TAB6.19
CARBENEM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
CARBENEM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL58.95
CARBOPLAN [BT x 1 VIAL x 15 ML]CARBOPLATIN [SOL.INF] 10MG/ML19.46
CARBOPLAN [BT x 1 VIAL x 45 ML]CARBOPLATIN [SOL.INF] 10MG/ML65.11
CARBOPLATIN HOSPIRA [ΒΤ x 1 VIAL x 15 ML]CARBOPLATIN [SOL.INF] 10MG/ML20.91
CARBOPLATIN HOSPIRA [ΒΤ x 1 VIAL x 45 ML]CARBOPLATIN [SOL.INF] 10MG/ML65.11
CARDER [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CARDIOSTYL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
CARDIOSTYL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8
CARD-OK [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
CARD-OK [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.46
*{Π} CARDURA [ΒΤ x 14]DOXAZOSIN [TAB] 2MG/TAB4.33
*{Π} CARDURA [ΒΤ x 14]DOXAZOSIN [TAB] 4MG/TAB4.86
CARDYNSTA [BT x 28]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (40+5)MG/TAB10.35
CARDYNSTA [BT x 30]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (40+5)MG/TAB11.1
CARDYNSTA [BT x 28]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (80+10)MG/TAB12.51
CARDYNSTA [BT x 30]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (80+10)MG/TAB13.41
CARDYNSTA [BT x 28]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (80+5)MG/TAB10.74
CARDYNSTA [BT x 30]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (80+5)MG/TAB11.51
CARGLUMIC ACID TILLOMED [BT x 60]CARGLUMIC ACID [DISP.TAB] 200MG/TAB1837.57
CARICIA [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
CARICIA [ΒΤ x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
CARMUSTINE TILLOMED [BT x 1 VIAL x 100 MG + 1 VIAL x 3 ML SOLV.]CARMUSTINE [P.S.C.S.IF] 100MG/VIAL901.78
CARMUSTINE WAYMADE [BT x 1 VIAL x 100MG POWDER + 1 VIAL x 3ML SOLVENT]CARMUSTINE [P.S.C.S.IF] 100MG/VIAL901.78
CARVEDILEN [BT x 30]CARVEDILOL [F.C.TAB] 12.5MG/TAB5.1
CARVEDILEN [BT x 30]CARVEDILOL [F.C.TAB] 25MG/TAB5.48
CARVEDILEN [BT x 30]CARVEDILOL [F.C.TAB] 6.25MG/TAB3.58
CARVEDILOL MYLAN [BT x 28]CARVEDILOL [F.C.TAB] 12.5MG/TAB4.75
CARVEDILOL MYLAN [ΒΤ x 28]CARVEDILOL [F.C.TAB] 25MG/TAB5.29
CARVEDILOL MYLAN [BT x 28]CARVEDILOL [F.C.TAB] 6.25MG/TAB2.26
CARVEPEN [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 12.5MG/TAB4.96
CARVEPEN [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 25MG/TAB5.29
CARVEPEN [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 6.25MG/TAB3.43
CASMYG [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL174.52
CASMYG [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 70MG/VIAL218.15
*{Π} CASODEX [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB93.6
*{Π} CASODEX [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB41.67
CASPOFUNGIN ANFARM [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL174.52
CASPOFUNGIN ANFARM [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 70MG/VIAL218.15
CASPOFUNGIN DEMO [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL174.52
CASPOFUNGIN DEMO [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 70MG/VIAL218.15
CASPOFUNGIN TEVA [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL174.52
CASPOFUNGIN TEVA [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 70MG/VIAL218.15
*{Π} CATAPRESAN [BT x 30]CLONIDINE [TAB] 0.15MG/TAB3
*{Π} CATAPRESAN [BT x 30]CLONIDINE [TAB] 0.15MG/TAB3
CATRIGEL [TUBE x 50 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)8.46
*{Π} CAVERJECT [BT x 1 VIAL + SOLV.]ALPROSTADIL [PS.INJ.SOL] 20MCG/VIAL11.62
*{Π} CAYSTON [84 VIALS + 88 AMPS x 1 ML SOLV. + 1 DEVICE ALTERA]AZTREONAM [PS.SO.INHN] 75MG/VIAL2142.73
*{Π} CECLOR [ΒΤ x 12]CEFACLOR [CAPS] 500MG/CAP6
*{Π} CECLOR [BOTTLE x 60 ML]CEFACLOR [GRA.OR.SUS] 375MG/5ML8.08
*{Π} CECLOR MR [ΒΤ x 8]CEFACLOR [CON.R.TAB] 750MG/TAB8.02
CECURE [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.27
CECURE [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.15
CEFACLORIL [BT x 12]CEFACLOR [CAPS] 500MG/CAP3.9
CEFACLORIL [BOTTLE x 60 ML]CEFACLOR [GRA.OR.SUS] 500MG/5ML5.73
CEFACLORIL [ΒΤ x 12]CEFACLOR [CAPS] 500MG/CAP3.9
*{Π} CEFATRIZINE ADELCO [BT x 12]CEFATRIZINE [CAPS] 500MG/CAP5.83
*{Π} CEFATRIZINE ADELCO [BOTTLE x 60 ML]CEFATRIZINE [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML4.72
CEFEPIME KABI [BT x 1 VIAL]CEFEPIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL4.85
CEFEPIME KABI [BT x 10 VIALS]CEFEPIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL34.8
CEFEPIME KABI [BT x 1 VIAL]CEFEPIME [PD.I.S.INF] 2G/VIAL7.8
CEFEPIME KABI [BT x 10 VIALS]CEFEPIME [PD.I.S.INF] 2G/VIAL66.47
CEFGRAM [BT x 12]CEFPROZIL [F.C.TAB] 500MG/TAB6
CEFGRAM [BOTTLE x 100 ML]CEFPROZIL [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML5.48
CEFPRO [BT x 8]CEFPROZIL [F.C.TAB] 500MG/TAB5.45
CEFTARIDEM [BT x 1 VIAL]CEFTAZIDIME [PD.INJ.SOL] 2G/VIAL4.58
CEFTAZIDIME KABI [BT x 10 VIALS x 1000 MG]CEFTAZIDIME [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL20.88
CEFTAZIDIME ΚΟΠΕΡ [BT x 1 VIAL]CEFTAZIDIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL3.75
CEFTAZIDIME ΚΟΠΕΡ [BT x 1 VIAL]CEFTAZIDIME [PD.I.S.INF] 2G/VIAL4.59
*{Π} CEFTORAL [BT x 4]CEFIXIME [F.C.TAB] 400MG/TAB6.2
*{Π} CEFTORAL [BOTTLE x 50 ML]CEFIXIME [PD.ORA.SUS] 100MG/5ML5.04
CEFTRIAXONE KABI [BT x 10 VIALS]CEFTRIAXONE [PD.I.S.INF] 1G/VIAL34.5
CEFTRIAXONE KABI [BT x 10 VIALS]CEFTRIAXONE [PD.SOL.INF] 2G/VIAL69.92
CEFUMAX [BT x 1 VIAL]CEFEPIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL4.85
CEFUMAX [BT x 10 VIALS]CEFEPIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL34.8
CEFUMAX [BT x 1 VIAL]CEFEPIME [PD.I.S.INF] 2G/VIAL7.8
CEFUMAX [BT x 10 VIALS]CEFEPIME [PD.I.S.INF] 2G/VIAL66.47
CEFUR [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.I.S.INF] 1500MG/VIAL2.26
CEFUR [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.I.SO.SU] 750MG/VIAL1.25
CEFUROPROL [BT x 14]CEFUROXIME [F.C.TAB] 500MG/TAB5.01
CEFUROXIME KABI [BT x 10 VIALS]CEFUROXIME [PD.INJ.SOL] 1500MG/VIAL12.04
CEFUROXIME KABI [BT x 10 VIALS]CEFUROXIME [PD.INJ.SOL] 750MG/VIAL7.8
CEFUROXIME KABI [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.INJ.SOL] 750MG/VIAL1.25
*{Π} CELEBREX [BT x 20]CELECOXIB [CAPS] 100MG/CAP4.51
*{Π} CELEBREX [BT x 10]CELECOXIB [CAPS] 200MG/CAP6.6
*{Π} CELESTODERM-V WITH GARAMYCIN [TUBE x 30 GR]BETAMETHASONE + GENTAMICIN [CREAM] (0.1+0.1)% (W/W)6.32
*{Π} CELESTONE CHRONODOSE [BT x 1 VIAL x 1 ML]BETAMETHASONE [INJ.SU.RET] (3+3)MG/ML3.36
*{Π} CELLCEPT [BT x 4 VIALS]MYCOPHENOLATE MOFETIL [C/S.SOL.IN] 500MG/VIAL34.05
*{Π} CELLCEPT [BT x 100]MYCOPHENOLATE MOFETIL [CAPS] 250MG/CAP36.18
*{Π} CELLCEPT [BT x 50]MYCOPHENOLATE MOFETIL [TAB] 500MG/TAB36.18
*{Π} CELLCEPT [BOTTLE x 110 GR]MYCOPHENOLATE MOFETIL [PD.ORA.SUS] 1G/5ML71.02
CELMANTIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
CELMANTIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
CELMANTIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
CELMANTIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6
*{Π} CELSENTRI [BT x 60]MARAVIROC [F.C.TAB] 150MG/TAB599.93
*{Π} CELSENTRI [BT x 60]MARAVIROC [F.C.TAB] 300MG/TAB599.93
CEMET [BT x 5 AMPS x 5 ML]CISATRACURIUM [INJ.SO.INF] 2MG/ML6.75
CEMET [BT x 5 AMPS x 10 ML]CISATRACURIUM [INJ.SO.INF] 2MG/ML12.77
CEMET [BT x 1 VIAL x 30 ML]CISATRACURIUM [INJ.SO.INF] 5MG/ML7.8
CENIPIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
CENIPIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
*{Π} CENTRAC [BT x 20]PRAZEPAM [TAB] 10MG/TAB2.3
*{Π} CENTRAC [BT x 20]PRAZEPAM [TAB] 20MG/TAB7.82
*{Π} CEPROTIN [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 10 ML SOLV.]PROTEIN C [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL2075.63
*{Π} CERAZETTE [BT x 28]DESOGESTREL [F.C.TAB] 0.075MG/TAB4.71
*{Π} CERDELGA [BT x 56]ELIGLUSTAT [CAPS] 84MG/CAP18135.85
*{Π} CEREZYME [BT x 1 VIAL]IMIGLUCERASE [PD.SOL.INF] 400U/VIAL1307.56
*{Π} CERNEVIT [BT x 1 VIAL]RETINOL(vit. A) + THIAMINE(vit. B1) + RIBOFLAVIN(vit. B2) + NICOTINAMIDE(vit. B3) + PANTOTHENIC ACID(vit. B5) + PYRIDOXINE(vit. B6) + BIOTIN(vit. B8) + FOLIC ACID(vit. B9) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) + ASCORBIC ACID(vit. C) + CHOLECALCIFEROL(vit. D3) + ALPHA-TOCOFEROL(vit. E) [PD.SOL.INF] 6.3
*{Π} CERTICAN [BT x 60]EVEROLIMUS [TAB] 0.25MG/TAB93.64
*{Π} CERTICAN [BT x 60]EVEROLIMUS [TAB] 0.5MG/TAB184.36
*{Π} CERTICAN [BT x 60]EVEROLIMUS [TAB] 0.75MG/TAB258.35
*{Π} CERTICAN [BT x 60]EVEROLIMUS [TAB] 1MG/TAB357.06
CERTORUN [BT x 30]SERTRALINE [CAPS] 100MG/CAP9.5
CERTORUN [BT x 30]SERTRALINE [CAPS] 50MG/CAP7.85
CETIROL RALDEX [BOTTLE x 200 ML]LEVODROPROPIZINE [SYR] 30MG/5ML4.71
*{Π} CETRAXAL [BT x 15 AMPS x 0.25 ML]CIPROFLOXACIN [EA.SOL] 0.5MG/0.25ML10.89
*{Π} CETROTIDE [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 1 ML SOLV.]CETRORELIX ACETATE [PS.INJ.SOL] 0.25MG/VIAL32.47
*{Π} CETROTIDE [BT x 7 VIALS + 7 PF.SYR x 1 ML SOLV.]CETRORELIX ACETATE [PS.INJ.SOL] 0.25MG/VIAL184.92
CEVINOLON [TUBE x 10 GR]ACICLOVIR [CREAM] 5% (W/W)4.18
*{Π} CHAMPIX [BT x (11 x 0.5 MG) + (14 x 1 MG)]VARENICLINE [F.C.TAB] 0.5MG/TAB+1MG/TAB42.56
*{Π} CHAMPIX [BT x 28]VARENICLINE [F.C.TAB] 1MG/TAB46.66
*{Π} CHAMPIX [BT x 28]VARENICLINE [F.C.TAB] 1MG/TAB48.14
CHEMIDERM [TUBE x 30 GR]TERBINAFINE [CREAM] 1% (W/W)5.21
CHEMIDERM [BT x 28]TERBINAFINE [TAB] 250MG/TAB11.79
CHLORANIC [BT x 1 VIAL]CHLORAMPHENICOL [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL4.97
CHLORAPRED [BOTTLE x 10 ML]DEXAMETHASONE + CHLORAMPHENICOL [EY.DRO.SOL] 0.1%+0.5% (W/V)3.31
*{Π} CHOLEDYL [BOTTLE x 200 ML]CHOLINE THEOPHYLLINATE [ELIX] 100(63.65)MG/5ML3.52
*{Π} CHOLESTAGEL [VIAL x 180]COLESEVELAM [F.C.TAB] 625MG/TAB134.27
CHOLIB [BT x 30]FENOFIBRATE + SIMVASTATIN [F.C.TAB] (145+20)MG/TAB10.75
CHOLIB [BT x 30]FENOFIBRATE + SIMVASTATIN [F.C.TAB] (145+40)MG/TAB12.96
CHOLZET [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [CAPS] (10+10)MG/CAP20.01
CHOLZET [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [CAPS] (10+20)MG/CAP19.21
CHOLZET [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [CAPS] (10+40)MG/CAP20.53
CHYMEXAN [BT x 1 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB10.84
CIALIBEN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.76
CIALIBEN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.52
CIALIBEN [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.88
*{Π} CIALIS [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB39.45
*{Π} CIALIS [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 2.5MG/TAB89.89
*{Π} CIALIS [BT x 2]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB22.94
*{Π} CIALIS [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB40.79
*{Π} CIALIS [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB87.09
*{Π} CIBACEN [ΒΤ x 14]BENAZEPRIL [F.C.TAB] 10MG/TAB4.19
*{Π} CIBACEN [ΒΤ x 14]BENAZEPRIL [F.C.TAB] 20MG/TAB6.63
*{Π} CIBACEN [BT x 28]BENAZEPRIL [F.C.TAB] 5MG/TAB4.51
*{Π} CIBADREX [BT x 14]BENAZEPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+12.5)MG/TAB4.19
*{Π} CIBADREX [BT x 14]BENAZEPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+25)MG/TAB7.3
*{Π} CIBINQO [BT x 28]ABROCITINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB1092.5
*{Π} CIBINQO [BT x 28]ABROCITINIB [F.C.TAB] 200MG/TAB1127.44
*{Π} CIBINQO [BT x 28]ABROCITINIB [F.C.TAB] 50MG/TAB1092.44
CIDREN [BT x 84]PILOCARPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB18.87
CIFLOXACIN [BT x 1 VIAL x 10 ML]CIPROFLOXACIN [EA.SOL] 3MG/ML7.95
CILDAR [BT x 28]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB17.6
CILDAR PLUS [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB22.08
CILDAR PLUS [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB21.03
CILDAR PLUS [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB22.19
CILOS [BT x 60]CILOSTAZOL [TAB] 100MG/TAB25.63
CILOS [BT x 60]CILOSTAZOL [TAB] 50MG/TAB20.47
CILOSTAZOL GALENICA [BT x 56]CILOSTAZOL [TAB] 100MG/TAB25.92
*{Π} CILROTON [BT x 30]DOMPERIDONE [F.C.TAB] 10MG/TAB2.44
*{Π} CILROTON [BOTTLE x 200 ML]DOMPERIDONE [ORAL.SOL] 5MG/5ML2.34
CILTIREN [BT x 1 VIAL]CEFOTAXIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL1.88
*{Π} CIMZIA [BT x 2 PF.PEN (AUTO-CLICKS) x 1 ML]CERTOLIZUMAB PEGOL [IN.SO.PF.P] 200MG/ML695.05
*{Π} CIMZIA [BT x 2 PF.SYR x 1 ML]CERTOLIZUMAB PEGOL [INJ.SO.PFS] 200MG/ML657.74
CINACALCET FARAN [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 30MG/TAB66.27
CINACALCET FARAN [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 60MG/TAB131.69
CINACALCET FARAN [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 90MG/TAB190.03
CINACALCET GENEPHARM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 30MG/TAB88.2
CINACALCET GENEPHARM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 60MG/TAB162.74
CINACALCET GENEPHARM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 90MG/TAB236.69
CINACALCET PHARMAZAC [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 30MG/TAB88.2
CINACALCET PHARMAZAC [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 60MG/TAB162.74
CINACALCET PHARMAZAC [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 90MG/TAB236.69
CINACALCET RAFARM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 30MG/TAB88.2
CINACALCET RAFARM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 60MG/TAB162.74
CINACALCET RAFARM [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 90MG/TAB236.69
CINACALCET TEVA [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 30MG/TAB66.27
CINACALCET TEVA [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 60MG/TAB131.69
CINACALCET TEVA [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 90MG/TAB190.03
CINAPEN [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
CINLEVO [BT x 10]LEVOFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB5.87
CINTEROL [BT x 30]TOLTERODINE [F.C.TAB] 1MG/TAB3.14
CINTEROL [BT x 30]TOLTERODINE [F.C.TAB] 2MG/TAB6.06
CIPOCAL [TUBE x 30 GR]CALCIPOTRIOL [CREAM] 0.005% (W/W)6.58
CIPOCAL [TUBE x 30 GR]CALCIPOTRIOL [OINTMENT] 0.005% (W/W)6.23
*{Π} CIPRALEX [BT x 14]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB5.94
*{Π} CIPRALEX [BT x 14]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB12.09
CIPRANED [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
CIPRANED [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
CIPRATIC [BT x 20 ΦΥΣΙΓΓΕΣ x 0.5 ML]CIPROFLOXACIN [EA.SOL] 1MG/0.5ML8.14
CIPROCTON [BT x 1 BAG x 100 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML6.29
CIPROCTON [BT x 1 BAG x 200 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML10.79
CIPROFAL [BOTTLE x 200 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML10.79
CIPROFLOXACIN VIOSER [10 BOTTLES x 100 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML62.87
CIPROFLOXACIN VIOSER [11 BOTTLES x 200 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML99.54
CIPROMYCIN [ΒΤ x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
CIPROVIAN [BT x 1 VIAL x 100 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML6.29
CIPROVIAN [BT x 1 VIAL x 200 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML10.79
*{Π} CIPROXIN [ΒΤ x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB6.88
*{Π} CIPROXIN [BT x 1 BOTTLE x 10G + 1 BOTTLE x 86 ML SOLV.]CIPROFLOXACIN [GR.S.OR.SU] 500MG/5ML21.36
*{Π} CIRCADIN [BT x 21]MELATONIN [PR.TAB] 2MG/TAB15.02
CIROZ [BT x 8]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 600MG/TAB8.51
CISATRAL [BT x 5 AMP x 10 ML]CISATRACURIUM [INJ.SO.INF] 2MG/ML12.77
CISATRAL [BT x 1 AMP x 10 ML]CISATRACURIUM [INJ.SO.INF] 2MG/ML2.57
CISPLATIN HOSPIRA [ΒΤ x 1 VIAL x 100 ML]CISPLATIN [SOL.INF] 1MG/1ML29.02
CITROVENOT [ΒΤ x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 750MG/TAB5.93
*{Π} CLAFORAN [BT x 1 VIAL]CEFOTAXIME [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL2.89
*{Π} CLARELUX [BOTTLE x 100 GR]CLOBETASOL [FOAM] 0.05% (W/W)10.06
CLARIMEX [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
CLARIPEN [BT x 14]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB7.38
CLARIPEN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
CLARIPEN [BOTTLE x 60 ML]CLARITHROMYCIN [GRA.OR.SUS] 250MG/5ML4.93
CLARISCAN [BT x 1 VIAL x 15 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))31.21
CLARISCAN [BT x 1 VIAL x 20 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))40.55
CLARITHROCIN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
*{Π} CLARITYNE [ΒΤ x 30]LORATADINE [TAB] 10MG/TAB6.56
*{Π} CLARITYNE D [BT x 14]LORATADINE + PSEUDOEPHEDRINE [PR.TAB] (5+120)MG/TAB4.67
CLAROMYCIN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
CLAUDIASIL [BT x 56]CILOSTAZOL [TAB] 100MG/TAB25.92
CLEO-FORT [BT x 3]CLINDAMYCIN [VAG.SUP] 100MG/SUP11.96
CLEROPTIC [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]KETOTIFEN [EY.DRO.SOL] 0.25MG/ML3.87
*{Π} CLEXANE [BT x 10 PF.SYR x 0.8 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 12.000 IU/0.8ML77.97
*{Π} CLEXANE [BT x 10 PF.SYR x 1.0 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 15.000 IU/1.0ML90.05
*{Π} CLEXANE [BT x 2 PF.SYR x 0.2 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 2.000 IU/0.2ML4.77
*{Π} CLEXANE [BT x 2 PF.SYR x 0.4 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 4.000 IU/0.4ML9.08
*{Π} CLEXANE [BT x 10 PF.SYR x 0.6 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 6.000 IU/0.6ML38.9
*{Π} CLEXANE [BT x 10 PF.SYR x 0.8 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 8.000 IU/0.8ML51.87
CLIDACIN BA FRE [BT x 1 AMP x 4 ML]CLINDAMYCIN [INJ.SO.INF] 600MG/4ML1.93
CLIDACIN BA FREE [BT x 1 AMP x 2 ML]CLINDAMYCIN [INJ.SO.INF] 300MG/2ML1.14
CLIFT [BT x 28 PF.SYR x 1 ML]GLATIRAMER ACETATE [INJ.SO.PFS] 20MG/ML498.21
CLIMYCEN [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)3.93
CLINDAMYCIN COOPER [BT x 5 AMP x 4 ML]CLINDAMYCIN [INJ.SOL] 600MG/4ML9.58
CLINDAMYCIN DEMO [BT x 1 CARTRIDGE x 4ML]CLINDAMYCIN [INJ.SOL] 150MG/ML1.92
CLINDAMYCIN DEMO [BT x 5 CARTRIDGES x 4ML]CLINDAMYCIN [INJ.SOL] 150MG/ML9.58
CLINDAMYCIN KABI [BT x 5 AMPS x 4 ML]CLINDAMYCIN [INJ.SOL] 150MG/ML11.72
CLINDAMYCIN TARGET [BOTTLE x 30 ML]CLINDAMYCIN [CUT.SOL] 1% (W/V)1.99
*{Π} CLINIMIX N14G30E [BT x 4 BAGS x 2L]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM PHOSPHATE + SODIUM ACETATE + SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 99.52
CLINITRAT [BT x 10 STICKS]POLYETHYLENE GLYCOL WITH ELECTROLYTES [PD.ORA.SOL] (6.563+175.4+89.3+23.3)MG/SACHET ή STICK5.91
CLIOVYL [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
CLOBETAN [BOTTLE x 125 ML]CLOBETASOL [MED.SHAMP] 500 MCG/G (0.05% (W/W))17.1
CLOBETAN [BOTTLE x 60 ML]CLOBETASOL [MED.SHAMP] 500 MCG/G (0.05% (W/W))8.21
*{Π} CLOBEX [BOTTLE x 125 ML]CLOBETASOL [MED.SHAMP] 500 MCG/G (0.05% (W/W))17.72
CLOCARDIO [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLODELIB [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
CLOMIPHEN CITRATE ΑΝΦΑΡΜ [BT x 24]CLOMIFENE [TAB] 50MG/TAB1.98
CLOPADEL [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLOPIDOGREL MYLAN [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLOPIDOGREL TAD [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLOPIDOGREL VELKA [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
CLOPIDOGREL VELKA [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLOPIDOSYN [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLOPIGREN [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
*{Π} CLOPIXOL [ΒΤ x 50]ZUCLOPENTHIXOL [F.C.TAB] 10MG/TAB4.18
*{Π} CLOPIXOL [ΒΤ x 50]ZUCLOPENTHIXOL [F.C.TAB] 25MG/TAB7.13
*{Π} CLOPIXOL [BT x 1 VIAL x 20 ML]ZUCLOPENTHIXOL [OR.SO.D] 20MG/ML6.37
*{Π} CLOPIXOL ACCUTARD [BT x 1 AMP x 1 ML]ZUCLOPENTHIXOL [OILY.INJ] 50MG/ML9.06
*{Π} CLOPIXOL DEPOT [BT x 1 AMP x 1 ML]ZUCLOPENTHIXOL [OILY.INJ] 200MG/ML4.09
CLOPLATE [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLORODEN [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLOVELEN [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
CLOVIX [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
*{Π} CLUVOT [BT x 1 VIAL + 1 VIAL SOLV. x 20 ML + ADMINISTRATION SET]COAGULATION FACTOR XIII [P.SV.INJ.F] 1250 IU/VIAL1788.79
*{Π} COAPROVEL [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB7.34
*{Π} COAPROVEL [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB8.73
*{Π} COAPROVEL [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB9
*{Π} COAPROVEL [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (150+12.5)MG/TAB7.34
*{Π} COAPROVEL [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (300+12.5)MG/TAB8.73
*{Π} CO-DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+12.5)MG/TAB4.88
*{Π} CO-DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+25)MG/TAB3.83
*{Π} CO-DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB8.13
*{Π} CO-DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+25)MG/TAB8.3
*{Π} CO-DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (80+12.5)MG/TAB3.72
COGNOMEM [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB12.75
COGNOMEM [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB22.43
CO-IPERTAS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+12.5)MG/TAB6.42
CO-IPERTAS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+25)MG/TAB6.42
CO-IPERTAS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+12.5)MG/TAB6.74
CO-IPERTAS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+25)MG/TAB6.81
COLCHICINA ACARPIA [BT x 30]COLCHICINE [TAB] 1MG/TAB5.2
COLCHICINE FARMASYN [BT x 40]COLCHICINE [TAB] 1MG/TAB6.31
COLCHICINE FARMASYN [BT x 30]COLCHICINE [TAB] 1MG/TAB5.2
COLISTIMETHATE SODIUM ARITI [BT x 10 VIALS]COLISTIN [PD.I.S.INF] 1.000.000 IU/VIAL80.45
COLISTIMETHATE SODIUM ARITI [BT x 10 VIALS]COLISTIN [PD.I.S.INF] 1.000.000 IU/VIAL80.45
COLISTIMETHATE SODIUM ARITI [BT x 10 VIALS]COLISTIN [PD.I.S.INF] 2.000.000 IU/VIAL127.31
COLISTIN NORMA [BT x 30 VIALS]COLISTIN [PD.S.INH.N] 1.000.000 IU/VIAL173.5
COLISTIN NORMA [BT x 1 VIAL]COLISTIN [PD.SOL.INF] 1.000.000 IU/VIAL8.72
COLISTIN NORMA [BT x 1VIAL]COLISTIN [PD.I.S.INF] 2.000.000 IU/VIAL14.27
COLISTIN NORMA [BT x 10 VIALS]COLISTIN [PD.I.S.INF] 2.000.000 IU/VIAL123.24
COLISTIN NORMA [BT x 1 VIAL]COLISTIN [PD.SOL.INF] 3.000.000 IU/VIAL21.41
COLISTIN NORMA [BT x 10 VIALS]COLISTIN [PD.SOL.INF] 3.000.000 IU/VIAL187.66
*{Π} COLOBREATHE [BT x 56]COLISTIN [INHPD.CAP] 1.662.500 IU/CAP (125MG/CAP)956.68
COLPOCIN-T [BOTTLE x 100 ML]METRONIDAZOLE [SOL.INF] 500MG/100ML1.51
COMBI [TUBE x 50 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)8.46
COMBIGAN [BOTTLE x 5 ML]BRIMONIDINE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (0.2+0.5)% (W/V)10.29
COMBIPRESS [BT x 28]IRBESARTAN + AMLODIPINE [F.C.TAB] (10+150)MG/TAB20.74
COMBIPRESS [BT x 28]IRBESARTAN + AMLODIPINE [F.C.TAB] (10+300)MG/TAB23.04
COMBIPRESS [BT x 28]IRBESARTAN + AMLODIPINE [F.C.TAB] (5+150)MG/TAB18.13
COMBIPRESS [BT x 28]IRBESARTAN + AMLODIPINE [F.C.TAB] (5+300)MG/TAB20.64
COMBIPRESS PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10 + 300 + 12.5) MG/TAB25.72
COMBIPRESS PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5 + 300 + 12.5) MG/TAB23.14
*{Π} COMBIVIR [BT x 60]LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE [F.C.TAB] (150+300)MG/TAB67.87
*{Π} COMBOGESIC [BT x 10 VIALS]PARACETAMOL + IBUPROFEN [SOL.INF] (10+3)MG/ML65.04
COMOPRAZOL [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
COMOPRAZOL [BT x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP8.09
*{Π} COMPETACT [BT x 56]PIOGLITAZONE + METFORMIN [F.C.TAB] (15+850)MG/TAB23.5
COMPICHOL [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [TAB] (10+10)MG/TAB9.18
COMPICHOL [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [TAB] (20+10)MG/TAB9.83
COMPICHOL [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [TAB] (5+10)MG/TAB9.2
COMPRELAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB9.28
COMPRELAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB10.23
COMPRELAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB9.44
COMPRELAN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+5+12.5)MG/TAB11.02
COMPRELAN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+12.5)MG/TAB10.88
COMPRELAN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+25)MG/TAB11.08
COMPRELAN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+12.5)MG/TAB11.02
COMPRELAN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+25)MG/TAB11.2
*{Π} COMTAN [VIAL (HDPE) x 60]ENTACAPONE [F.C.TAB] 200MG/TAB30.07
*{Π} CONCERTA [BOTTLE x 30]METHYLPHENIDATE [PR.TAB] 18MG/TAB13.97
*{Π} CONCERTA [BOTTLE x 30]METHYLPHENIDATE [PR.TAB] 36MG/TAB26.04
*{Π} CONCOR [ΒT x 30]BISOPROLOL [F.C.TAB] 10MG/TAB4.99
*{Π} CONCOR [ΒΤ x 30]BISOPROLOL [F.C.TAB] 5MG/TAB3.83
CONSOLID [BT x 5 AMP x 5 ML]LIDOCAINE [INJ.SOL] 2% (W/V)5.28
CONSOLID [BT x 6 AMP x 5 ML]LIDOCAINE [INJ.SOL] 2% (W/V)6.33
CONTRAHIST [BT x 30]LEVOCETIRIZINE [F.C.TAB] 5MG/TAB3.87
CONTRAHIST [BOTTLE x 200 ML]LEVOCETIRIZINE [ORAL.SOL] 0.5MG/ML4
CONTRESOL [BT x 1 VIAL x 10 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SO.D] 10.000 IU/ML10.11
CONTRESOL [BT x 3 AMPS x 1 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 100.000 IU/ML10.14
CONTRESOL [BT x 4 AMPS x 1 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 25.000 IU/ML8.87
CONTRESOL [BT x 4 AMPS x 2 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 50.000 IU/ML15.62
*{Π} CONTROLOC [BT x 14]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB2.17
*{Π} CONTROLOC [BT x 28]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB3.93
CONVERIDE [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB5.15
CONVERIDE [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB5.52
CONVERIDE [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB5.32
COPALIA [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB10.44
COPALIA [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB9.56
COPALIA HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+12.5)MG/TAB15.4
COPALIA HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+25)MG/TAB15.66
COPALIA HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+320+25)MG/TAB25.09
COPALIA HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+12.5)MG/TAB12.61
COPALIA HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+25)MG/TAB14.64
*{Π} COPAXONE [BT x 28 PF.SYR x 1 ML]GLATIRAMER ACETATE [INJ.SO.PFS] 20MG/ML557.55
*{Π} COPAXONE [BT x 12 PF.SYR x 1 ML]GLATIRAMER ACETATE [INJ.SO.PFS] 40MG/ML575.87
CO-RABOLAN [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+12.5)MG/TAB5.65
CO-RABOLAN [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB7.39
CORDIVATE [BOTTLE x 60 ML + DOS.SYR. 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML59.89
CORDIVATE [BT x 30]PREDNISOLONE [SOLU.TAB] 20MG/TAB68.05
CORDIVATE [BT x 30]PREDNISOLONE [SOLU.TAB] 5MG/TAB17.02
*{Π} CO-RENITEC [BT x 10]ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB4.22
CORNEAX [BT x 1 VIAL x 5 ML]BRIMONIDINE [EY.DRO.SOL] 0.2% (W/V) (2MG/ML)4.45
CO-ROSUVADOR [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB7.41
CO-ROSUVADOR [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB11.61
CO-ROSUVADOR [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (5+10)MG/TAB13.95
*{Π} COROTROPE [BT x 10 AMPS x 10 ML]MILRINONE [SOL.INF] 10MG/10ML131.7
CORTEDAL [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
CORTEDAL [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
CORTEDAL [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
CORTEDAL [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
CORTEDAL [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
CORTI-DUE [TUBE x 60 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)13.03
CORTI-DUE [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)4.21
CORTI-DUE [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)7.42
CORTIMENT [BT x 30 TABS]BUDESONIDE [PR.TAB] 9MG/TAB94.2
CORTIXIDE [BOTTLE x 30 ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ x 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML36.59
CORTIXIDE [BOTTLE x 120 ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ x 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 1MG/ML11.33
CORTIZI [VIAL x 10 ML + DROPPER APPLICATOR]HYDROCORTISONE [EY.DRO.SOL] 3.35MG/ML9.19
CORTIZOBEN [BOTTLE x 30 ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ x 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML34.03
*{Π} COSENTYX [BT x 1 PF.PEN x 1 ML]SECUKINUMAB [IN.SO.PF.P] 150MG/ML503.43
*{Π} COSENTYX [1 PF.PEN x 2 ML]SECUKINUMAB [IN.SO.PF.P] 300MG/2ML971.84
*{Π} COSOPT [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML7.79
*{Π} COSOPT [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML7.79
*{Π} COSOPT IMULTI [BT x 1 BOTTLE x 10 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML19.51
COSYREL [BT x 30]BISOPROLOL + PERINDOPRIL [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB9.17
COSYREL [BT x 30]BISOPROLOL + PERINDOPRIL [F.C.TAB] (10+5)MG/TAB9.23
COSYREL [BT x 30]BISOPROLOL + PERINDOPRIL [F.C.TAB] (5+10)MG/TAB8.03
COSYREL [BT x 30]BISOPROLOL + PERINDOPRIL [F.C.TAB] (5+5)MG/TAB7.31
*{Π} COTELLIC [BT x 63]COBIMETINIB [F.C.TAB] 20MG/TAB5033.86
COVADIR [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB7.29
COVADIR [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB6.67
COVADIR HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+12.5)MG/TAB10.03
COVADIR HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+12.5)MG/TAB10.72
COVADIR HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+25)MG/TAB10.17
COVADIR HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+25)MG/TAB10.9
COVADIR HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+320+25)MG/TAB16.31
COVADIR HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+320+25)MG/TAB17.5
COVADIR HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+12.5)MG/TAB8.22
COVADIR HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+12.5)MG/TAB8.79
COVADIR HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+25)MG/TAB9.51
COVADIR HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+25)MG/TAB10.2
CO-VALSARETA [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+12.5)MG/TAB6.33
CO-VALSARETA [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+25)MG/TAB5.6
CO-VALSARETA [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB10.57
CO-VALSARETA [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+25)MG/TAB10.79
CO-VALSARETA [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (80+12.5)MG/TAB4.82
CO-VALSART HEREMCO [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+12.5)MG/TAB6.33
CO-VALSART HEREMCO [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB5.28
CO-VALSART HEREMCO [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB10.57
CO-VALSART HEREMCO [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (80+12.5)MG/TAB5.1
COVED [BT x 4]ALENDRONIC ACID + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [TAB] (70MG+5600 IU)/TAB6.78
*{Π} COVERAM [BT x 30]PERINDOPRIL + AMLODIPINE [TAB] (10+10)MG/TAB10.53
*{Π} COVERAM [BT x 30]PERINDOPRIL + AMLODIPINE [TAB] (10+5)MG/TAB10.44
*{Π} COVERAM [BT x 30]PERINDOPRIL + AMLODIPINE [TAB] (5+10)MG/TAB6.97
*{Π} COVERAM [BT x 30]PERINDOPRIL + AMLODIPINE [TAB] (5+5)MG/TAB6.92
*{Π} COVERSYL [BT x 30]PERINDOPRIL [F.C.TAB] 10MG/TAB5.66
*{Π} COVERSYL [BT x 30]PERINDOPRIL [F.C.TAB] 5MG/TAB5.2
COVOLOS [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.34
COVOLOS [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB15.25
COXIDEM [BT x 10 GLASS VIALS]PARECOXIB [PD.INJ.SOL] 40MG/VIAL49.61
COXIDEM [BT x 1 GLASS VIAL + 1 PP AMP x 2ML SOLV]PARECOXIB [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.96
*{Π} COZAAR [BT x 20]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB4.72
*{Π} COZAAR [BT x 28]LOSARTAN [F.C.TAB] 50MG/TAB4.3
COZAPERT [BT x 28]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB4.87
*{Π} CREON [BOTTLE x 50]PANCREATIN [GR.CAP] 300MG/CAP15.97
*{Π} CREON [BOTTLE x 50]PANCREATIN [GR.CAP] 150MG/CAP7.31
*{Π} CREON-P [BOTTLE x 200]PANCREATIN [GR.CAP] 420MG/CAP115.64
*{Π} CRESEMBA [BT x 14]ISAVUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP605.03
*{Π} CRESEMBA [BT x 1 VIAL]ISAVUCONAZOLE [PD.C.S.INF] 200MG/VIAL359.28
CRESTILEN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
CRESTILEN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
CRESTILEN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
CRESTILEN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB5.8
*{Π} CRESTOR [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB9.55
*{Π} CRESTOR [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB13.46
*{Π} CRESTOR [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB16.77
*{Π} CRESTOR [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB3.54
*{Π} CRINONE [BT x 6 APPLICATORS x 1.125 GR]PROGESTERONE [VAG.GEL] 8% (W/W)16.34
CROMODAL [BT x 20 SINGLE DOSE CONTAINERS]CROMOGLICATE SODIUM [EY.DRO.SOL] 4% (W/V)4.64
CRUZAFEN [BT x 15]ONDANSETRON [F.C.TAB] 8MG/TAB22.38
CRUZAFEN [BT x 1 AMP x 4 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.35
*{Π} CRYSVITA [VIAL x 1ML]BUROSUMAB [INJ.SOL] 10MG/ML2525.28
*{Π} CRYSVITA [VIAL x 1ML]BUROSUMAB [INJ.SOL] 20MG/ML5041.86
*{Π} CRYSVITA [VIAL x 1ML]BUROSUMAB [INJ.SOL] 30MG/ML7576.89
*{Π} CUBICIN [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 350MG/VIAL69.95
*{Π} CUBICIN [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL99.16
*{Π} CUFENCE [BT x 1 BOTTLE x 100]TRIENTINE [CAPS] 200MG/CAP3857.68
CUPRIOR [BT x 72]TRIENTINE [F.C.TAB] 150MG/TAB2852.74
CURBAN [ΒΤ x 30]NIMODIPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB3.21
CURILEN [BT x 30]BISOPROLOL + ACETYLSALICYLIC ACID [CAPS] (10+100)MG/CAP8.3
CURILEN [BT x 30]BISOPROLOL + ACETYLSALICYLIC ACID [CAPS] (5+100)MG/CAP8.16
*{Π} CUROSURF [BT x 1 VIAL x 1.5 ML]PIG LUNG SURFACTANT [SUS.TR.INS] 120MG/1.5ML260.8
*{Π} CUROSURF [BT x 1 VIAL x 3 ML]PIG LUNG SURFACTANT [SUS.TR.INS] 240MG/3ML495.36
*{Π} CYCLACUR [BT x 21 (11 WHITE + 10 BROWN)]ESTRADIOL + NORGESTREL [C.TAB] 2MG/WHITE TAB - 2MG+0.5MG/BROWN TAB1.69
*{Π} CYCLOGEST [BT x 15]PROGESTERONE [VAG.SUP] 400MG/SUP17.18
*{Π} CYCLOGYL [BOTTLE x 15 ML]CYCLOPENTOLATE [EY.DRO.SOL] 1% (W/V)3.41
CYCLOLUX [BT x 1 VIAL x 10 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))26.06
CYCLOLUX [BT x 1 VIAL x 15 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))33.55
CYCLOLUX [BT x 1 VIAL x 20 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))43.6
CYCLOVIRAN MEDICHROM [TUBE x 10 GR]ACICLOVIR [CREAM] 5% (W/W)4.18
*{Π} CYMBALTA [BT x 28]DULOXETINE [GR.CAP] 30MG/CAP8.76
*{Π} CYMBALTA [BT x 28]DULOXETINE [GR.CAP] 60MG/CAP11.56
*{Π} CYNT [BT x 20]MOXONIDINE [F.C.TAB] 0.2MG/TAB4.44
*{Π} CYNT [BT x 20]MOXONIDINE [F.C.TAB] 0.3MG/TAB6.88
*{Π} CYNT [BT x 20]MOXONIDINE [F.C.TAB] 0.4MG/TAB5.96
*{Π} CYRAMZA [BT x 2 VIAL x 10 ML]RAMUCIRUMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML913.24
*{Π} CYTOTEC [ΒΤ x 42]MISOPROSTOL [TAB] 200MCG/TAB9.24
D3-BEN [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP11.97
D3ZAC [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP10.38
DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 110MG/CAP43.5
DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 150MG/CAP47.64
DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD [BT x 30]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 75MG/CAP22.15
DABIGATRAN ETEXILATE WIN MEDICA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 110MG/CAP43.5
DABIGATRAN ETEXILATE WIN MEDICA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 150MG/CAP47.64
DABIGATRAN ETEXILATE WIN MEDICA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 75MG/CAP44.31
*{Π} DACOGEN [BT x 1 VIAL x 20 ML]DECITABINE [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL1157.23
DACRYSAN [BOTTLE x 3 ML]BIMATOPROST [EY.DRO.SOL] 0.3MG/ML7.03
DAGRILAN [BT x 30]FLUOXETINE [CAPS] 20MG/CAP7.67
*{Π} DAKTODOR [TUBE x 15 GR]MICONAZOLE + HYDROCORTISONE [CREAM] (2%+1%) (W/W)2.03
*{Π} DALACIN C [ΒΤ x 16]CLINDAMYCIN [CAPS] 300MG/CAP4.66
*{Π} DALACIN C [TUBE x 30 GR]CLINDAMYCIN [GEL.EXT.US] 1% (W/W)4.68
*{Π} DALACIN C [BT x 1 AMP x 4 ML]CLINDAMYCIN [INJ.SOL] 150MG/ML2.95
*{Π} DALACIN C [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)6.06
DALMEVIN [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
DALMEVIN [BT x 30]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.94
DALMEVIN PLUS [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18
DALMEVIN PLUS [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
DALRICH [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.72
DAMAN [ΒΤ x 28]TRANDOLAPRIL [CAPS] 2MG/CAP4.76
DAMAN [ΒΤ x 28]TRANDOLAPRIL [CAPS] 4MG/CAP7.39
DAMIRAST [BT x 30]ROFLUMILAST [F.C.TAB] 500MCG/TAB26.61
DANKIT [TUBE x 30 GR]ERYTHROMYCIN [GEL.EXT.US] 4% (W/W)6.1
DAPIXOL [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
DAPTOMYCIN ACCORDPHARMA [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 350MG/VIAL49.27
DAPTOMYCIN ACCORDPHARMA [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL64.47
DAPTOMYCIN ANFARM [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 350MG/VIAL47.12
DAPTOMYCIN ANFARM [BT x 5 VIALS]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 350MG/VIAL216.01
DAPTOMYCIN ANFARM [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL68.52
DAPTOMYCIN ANFARM [BT x 5 VIALS]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL291.05
DAPTOMYCIN DEMO [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 350MG/VIAL49.27
DAPTOMYCIN DEMO [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL64.47
DARGOL [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
DARUNAVIR ACCORD [BOTTLE x 60]DARUNAVIR [F.C.TAB] 400MG/TAB194.91
DARUNAVIR ACCORD [BOTTLE x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 800MG/TAB195.34
DARUNAVIR ACCORD [BT x 3 BOTTLES x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 800MG/TAB477.07
DARUNAVIR KRKA [2 BOTTLE x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 600MG/TAB277.92
DARUNAVIR KRKA [BOTTLE x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 800MG/TAB195.34
DARUNAVIR MYLAN [VIAL x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 800MG/TAB195.34
DARUNAVIR VOCATE [BOTTLE x 60]DARUNAVIR [F.C.TAB] 400MG/TAB194.91
DARUNAVIR VOCATE [BOTTLE x 60]DARUNAVIR [F.C.TAB] 600MG/TAB277.92
DARUNAVIR VOCATE [BOTTLE x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 800MG/TAB195.34
DARXA [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
*{Π} DARZALEX [BT x 1 VIAL x 5 ML]DARATUMUMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML418.63
*{Π} DARZALEX [BT x 1 VIAL x 20 ML]DARATUMUMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML1590.42
*{Π} DARZALEX [BT x 1 VIAL x 15 ML]DARATUMUMAB [INJ.SOL] 120MG/ML4760.81
DASATINIB ACCORD [BT x 30]DASATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB1805.67
DASATINIB ACCORD [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 20MG/TAB895.67
DASATINIB ACCORD [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 50MG/TAB1807.44
DASATINIB ACCORD [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 70MG/TAB1766.43
DASATINIB FARAN [BT x 30]DASATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB1805.67
DASATINIB FARAN [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 20MG/TAB895.67
DASATINIB FARAN [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 50MG/TAB1807.44
DASATINIB FARAN [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 70MG/TAB1766.43
DASATINIB TEVA [BT x 30]DASATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB1805.67
DASATINIB TEVA [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 20MG/TAB895.67
DASATINIB TEVA [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 50MG/TAB1807.44
DASATINIB TEVA [BT x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 70MG/TAB1766.43
DASOGREL-S [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
DASOLAN-S [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP9.51
DASTIDEM [BT x 30]DUTASTERIDE [SOFT.CAPS] 0.5MG/CAP6.11
*{Π} DAURISMO [BT x 30]GLASDEGIB [F.C.TAB] 100MG/TAB9883.33
*{Π} DAURISMO [BT x 60]GLASDEGIB [F.C.TAB] 25MG/TAB9883.33
DAVARINO [BOTTLE x 240]DARUNAVIR [F.C.TAB] 150MG/TAB244.56
DAVARINO [BOTTLE x 120]DARUNAVIR [F.C.TAB] 300MG/TAB244.56
DAVARINO [BOTTLE x 60]DARUNAVIR [F.C.TAB] 400MG/TAB194.91
DAVARINO [BOTTLE x 60]DARUNAVIR [F.C.TAB] 600MG/TAB277.92
DAVARINO [BOTTLE x 480]DARUNAVIR [F.C.TAB] 75MG/TAB244.56
DAVARINO [BOTTLE x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 800MG/TAB266.91
DAVIMAG [BT x 1 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB10.84
*{Π} DAXAS [BT x 30]ROFLUMILAST [F.C.TAB] 500MCG/TAB40.96
*{Π} DAXAS [BT x 28]ROFLUMILAST [TAB] 250MCG/TAB34.22
DAXIREM [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 110MG/CAP43.5
DAXIREM [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 150MG/CAP47.64
DAXIREM [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 75MG/CAP44.31
DE3-SOLE [BT x 4 SINGLE DOSE CONTAINERS x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SOL.SDC] 10.000 IU/ML15.95
DE3-UNICO [BT x 4 VIALS x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SOL.SDC] 10.000 IU/ML15.95
DE3-UNICO [BT x 2 VIALS x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 20.000 IU/ML15.95
DEBENAL [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
DEFERASIROX ACCORD [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 180MG/TAB207.07
DEFERASIROX ACCORD [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 360MG/TAB383.14
DEFERASIROX ACCORD [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 90MG/TAB114.52
DEFERASIROX PHARMATHEN [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 180MG/TAB207.07
DEFERASIROX PHARMATHEN [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 360MG/TAB383.14
DEFERASIROX PHARMATHEN [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 90MG/TAB114.52
DEFERASIROX RAFARM [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 180MG/TAB207.07
DEFERASIROX RAFARM [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 360MG/TAB383.14
DEFERASIROX RAFARM [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 90MG/TAB114.52
DEFERASIROX SANDOZ [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 180MG/TAB207.07
DEFERASIROX SANDOZ [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 360MG/TAB383.14
DEFERASIROX SANDOZ [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 90MG/TAB114.52
DEFILL [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [SOFT.CAPS] 10.000 IU/CAP5.24
DEFILL [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [SOFT.CAPS] 20.000 IU/CAP9.2
DELAZO [1 VIAL x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)4.14
DELFOZA [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
DELIPID [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
DELIPOST [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
DELIPOST [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
DELIPOST [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
DELIPOST [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
DELIPOST [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.95
*{Π} DELSTRIGO [BT x 30]DORAVIRINE + LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (100+300+245)MG/TAB466.18
DELTIUS [ΒΤ x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP15.95
DELTIUS [ΒΤ x 2]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 50.000 IU/CAP15.95
DELTIUS [BT x 1 BOTTLE x 10 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SO.D] 10.000 IU/ML10.11
DELTIUS [BT x 1 BOTTLE x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 10.000 IU/ML4
DELTIUS [BT x 4 BOTTLES x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 10.000 IU/ML15.95
DELTIUS [BT x 2 BOTTLES x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 20.000 IU/ML15.95
DELTIUS [BT x 1 DROPPER x 10 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SO.D] 10.000 IU/ML10.11
DEMEFUR [BT x 2 SACHETS x 5 AMPS x 2ML]FUROSEMIDE [INJ.SO.INF] 10MG/ML3.64
DEMEFUR [BT x 1 SACHET x 5 AMPS x 2ML]FUROSEMIDE [INJ.SO.INF] 10MG/ML1.82
DEMENTIS [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
DEMENTIS [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
DEMEPHAN [1 VIAL x 50 MG POWDER + 1 VIAL x 10 ML SOLV]MELPHALAN [P.SV.INJ.F] 50MG/VIAL133.63
DEMEZILON [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
DEMOGREL [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
DEMOLOX [BT x 10 VIALS]ESOMEPRAZOLE [PD.I.S.INF] 40MG/VIAL28.57
DEMOLOX [BT x 1 VIAL]ESOMEPRAZOLE [PD.I.S.INF] 40MG/VIAL2.86
DEMOREN [BT x 30 AMPS x 2.5 ML]IPRATROPIUM BROMIDE + SALBUTAMOL [INH.SOL.N] (0.5+2.5)MG/2.5ML7.62
DEMOTAXEL MONO [BT x 1 VIAL x 1 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML20.44
DEMOTAXEL MONO [BT x 1 VIAL x 4 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML68.5
DEMOTAXEL MONO [BT x 1 VIAL x 8 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML132.39
DEMOTINE [BT x 1 VIAL]AMPICILLIN + SULBACTAM [PD.INJ.SOL] (1+0.5)G/VIAL1.39
DEMOTINE [BT x 1 VIAL]AMPICILLIN + SULBACTAM [PD.INJ.SOL] (2+1)G/VIAL2.55
DEMOXATE [BT x 5 AMPS x 5 ML]FLUMAZENIL [INJ.SOL] 0.5MG/5ML23.04
DEMOZAR [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 1G/VIAL51.46
DEMOZAR [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL11.3
*{Π} DENACLOF [BOTTLE x 5 ML]DICLOFENAC [EY.DRO.SOL] 0.1% (W/V)3.32
DENOVEX [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
*{Π} DEPAKINE [BT x 40]SODIUM VALPROATE [GR.TAB] 200MG/TAB2.45
*{Π} DEPAKINE [BT x 40]SODIUM VALPROATE [GR.TAB] 500MG/TAB6.61
*{Π} DEPAKINE [BOTTLE x 40 ML + DOS.DROPPER]SODIUM VALPROATE [ORAL.SOL] 200MG/ML3.4
*{Π} DEPAKINE CHRONO [BT x 60]SODIUM VALPROATE + VALPROIC ACID [PR.TAB] 500MG/TAB6.16
*{Π} DEPAKINE CHRONO [BT x 100]SODIUM VALPROATE + VALPROIC ACID [PR.TAB] 500MG/TAB13.82
*{Π} DEPAKINE CHRONOSPHERE [BT x 30 SACHETS]SODIUM VALPROATE + VALPROIC ACID [CR.GRAN] 1000MG/SACHET13.68
*{Π} DEPAKINE CHRONOSPHERE [BT x 30 SACHETS]SODIUM VALPROATE + VALPROIC ACID [CR.GRAN] 100MG/SACHET1.94
*{Π} DEPAKINE CHRONOSPHERE [BT x 30 SACHETS]SODIUM VALPROATE + VALPROIC ACID [CR.GRAN] 250MG/SACHET3.95
DEPAREX [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
DEPAREX [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
DEPAREX [BT x 8]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB11.2
DE-PHONAL [BOTTLE x 20 ML]BENZALKONIUM CHLORIDE + DEXAMETHASONE [MO.SPR.SO] (0.2+0.2)MG/ML11.12
DEPLANDA [BT x 1 PF.SYR x 1 IMPLANT]LEUPRORELIN [IMP.PF.SYR] 11.25MG/PF.SYR.154.78
DEPOLAN [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB5.15
DEPOLAN [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB13.68
DEPOLAN [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB13.23
DEPOLAN [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB23.66
DEPOLAN [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 6MG/TAB31.35
DEPON MAXIMUM [BT x 8]PARACETAMOL [F.C.TAB] 1000MG/TAB1.65
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Λ.ΤΙΜΗ)
DEPRERAM [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB7.82
DEPREVIX [BT x 30]VENLAFAXINE [MOD.R.CA.H] 150MG/CAP8.93
DEPREVIX [BT x 30]VENLAFAXINE [MOD.R.CA.H] 75MG/CAP4.51
DERMASPOR [BT x 1 TUBE x 50 GR]FLUCONAZOLE [GEL.EXT.US] 0.5% (W/W)12.93
DERMISET [BT x 1 BOTTLE x 25 ML]TRIAMCINOLONE + SALICYLIC ACID [CUT.SOL] (0.2+2.0)% (W/W)23.07
DERMOCORT [TUBE x 30 GR]FLUTICASONE PROPIONATE [CREAM] 0.05% (W/W)2.77
DERMOCORT [TUBE x 30 GR]FLUTICASONE PROPIONATE [OINTMENT] 0.005% (W/W)2.79
DERMOCORT [BT x 1 BOTTLE x 10 G]FLUTICASONE PROPIONATE [N.SP.SU.MD] 0.5MG/G (0.05% (W/W))5.45
*{Π} DERMOL [TUBE x 20 GR]PREDNISOLONE + NEOMYCIN SULFATE [CREAM] 0.5%+0.5%1.51
*{Π} DERMOL [TUBE x 20 GR]PREDNISOLONE + NEOMYCIN SULFATE [OINTMENT] 0.5%+0.5%1.51
DEROCTYL [BT x 30]GLIBENCLAMIDE [TAB] 5MG/TAB1.42
*{Π} DESARPIN [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [CAPS] (16+10)MG/CAP8.54
*{Π} DESARPIN [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [CAPS] (16+5)MG/CAP7.98
*{Π} DESARPIN [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [CAPS] (8+10)MG/CAP7.73
*{Π} DESARPIN [BT x 28]CANDESARTAN + AMLODIPINE [CAPS] (8+5)MG/CAP5.76
*{Π} DESCOVY [BOTTLE x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE [F.C.TAB] (200+10)MG/TAB469.06
*{Π} DESCOVY [BOTTLE x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE [F.C.TAB] (200+25)MG/TAB469.06
*{Π} DESFERAL [BT x 10 VIALS]DEFEROXAMINE [LY.PD.INJ] 500MG/VIAL29.5
DESLORATADINE GENEPHARM [BT x 30]DESLORATADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB3.3
DESLORATADINE GENEPHARM [BT x 30]DESLORATADINE [OR.DISP.TA] 2.5MG/TAB3
DESLORATADINE GENEPHARM [BT x 30]DESLORATADINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB4.12
DESLORATADINE GENEPHARM [BOTTLE x 150 ML]DESLORATADINE [ORAL.SOL] 0.5MG/ML2.81
DESLORATADINE TARGET [BT x 30]DESLORATADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB2.97
DESOLTAM [BT x 30]SOLIFENACIN + TAMSULOSIN [CON.R.TAB] (6+0.4)MG/TAB25.36
DESOTEROL [BOTTLE x 60 + 1 INHALER DEVICE]BUDESONIDE + SALMETEROL [INHPD.CAP] (240MCG+20MCG)/DOSE26.06
*{Π} DETICENE [BT x 1 VIAL + 10 ML SOLV.]DACARBAZINE [PS.SOL.INF] 100MG/VIAL3.53
DETRIER D3 [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 10.000 IU/CAP5.62
DETRIER D3 [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP10.06
DETRIER D3 [BT x 8]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 10.000 IU/CAP10.44
*{Π} DETRUSITOL [BT x 28]TOLTERODINE [F.C.TAB] 2MG/TAB9
DEXACHLOR [BOTTLE x 10 ML]DEXAMETHASONE + CHLORAMPHENICOL [EY.DRO.SOL] 0.1%+0.5% (W/V)4.45
DEXACOLLYRE [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE [EY.DRO.SOL] 0.1% (W/V) (1MG/ML)1.11
DEXACORT [BT x 30]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 2MG/TAB30.21
DEXACORT [ΒΤ x 60]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 2MG/TAB53.16
DEXACORT [ΒΤ x 10]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 40MG/TAB241.36
DEXACORT [BT x 30]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 8MG/TAB111.04
DEXACORT [BT x 20]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 2MG/TAB20.13
DEXACORT [BT x 20]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 8MG/TAB74.02
DEXA-DOSE [BT x 1 BOTTLE x 30 ML + ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 3 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 20MG/5ML59.19
DEXA-DOSE [BT x 1 BOTTLE x 50 ML + ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 3 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 20MG/5ML80.13
DEXAFREE [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.4 ML]DEXAMETHASONE [EY.DR.S.SD] 0.1% (W/V) (1MG/ML)6.25
DEXALEAU [BOTTLE x 30 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 10MG/5ML29.96
DEXALEAU [BOTTLE x 50 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 10MG/5ML49.44
DEXAMETHASONE GAP [BT x 1 AMP x 2 ML]DEXAMETHASONE [INJ.SOL] 4MG/ML3.53
DEXAMETHASONE PHOSPHATE DEMO [BT x 1 AMP x 1 ML]DEXAMETHASONE [INJ.SOL] 4MG/ML1.11
DEXAMETHASONE PHOSPHATE DEMO [BT x 1 AMP x 2 ML]DEXAMETHASONE [INJ.SOL] 4MG/ML2.2
DEXAMETHASONE PHOSPHATE DEMO [BT x 1 AMP x 5 ML]DEXAMETHASONE [INJ.SOL] 4MG/ML5.24
DEXAMETHASONE RAFARM [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE [EY.DRO.SOL] 0.1% (W/V) (1MG/ML)5.42
DEXAMETHASONE ROSEMONT [BOTTLE x 75 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML21.27
DEXAMETHASONE ROSEMONT [BOTTLE x 150 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML42.54
DEXAMEZONE [BT x 20]DEXAMETHASONE [TAB] 20MG/TAB49.83
DEXAMEZONE [BT x 20]DEXAMETHASONE [TAB] 4MG/TAB13.08
DEXAMEZONE [BT x 20]DEXAMETHASONE [TAB] 8MG/TAB24.98
DEXA-MYTH [BT x 1 VIAL x 300 DOSES]DEXAMETHASONE + OXYMETAZOLINE [NASPR.SUS] (0.2028+0.5)MG/ML (50 μL/DOSE)10.37
*{Π} DEXAMYTREX [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE + GENTAMICIN [EY.DRO.SOL] (0.1%+0.3%) (W/V)4.65
*{Π} DEXAMYTREX [TUBE x 3 GR]DEXAMETHASONE + GENTAMICIN [EYE.OINT] (0.03%+0.3%) (W/V)3.08
*{Π} DEXA-RHINASPRAY-N [BT x 1 VIAL x 100 DOSES]DEXAMETHASONE + TRAMAZOLINE [N.SP.SU.MD] (0.028+0.1717)MG/DOSE9.6
DEXARIS [BT x 1 VIAL x 300 DOSES]DEXAMETHASONE + OXYMETAZOLINE [NASPR.SUS] (0.2028+0.5)MG/ML (50 μL/DOSE)10.37
DEXARIS [BT x 1 VIAL x 100 DOSES]DEXAMETHASONE + OXYMETAZOLINE [NASPR.SUS] (0.2028+0.5)MG/ML (150 μL/DOSE)10.37
DEXATON [BT x 1 AMP x 2 ML]DEXAMETHASONE [INJ.SOL] 4MG/ML2.57
DEXATON [BOTTLE x 150 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML42.4
*{Π} DEXDOR [BT x 25 AMPS x 2 ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML497.68
*{Π} DEXDOR [BT x 4 VIALS x 10 ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML375.71
DEXIRO [BOTTLE x 150 ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ x 5 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML42.4
DEXMEDETOMIDINE ACCORD [BT x 25 VIALS x 2 ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML332.41
DEXMEDETOMIDINE ACCORD [BT x 4 VIALS x 10 ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML248.65
DEXMEDETOMIDINE ACCORD [BT x 5 VIALS x 2 ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML73.61
DEXMEDETOMIDINE ARITI [BT x 25 AMP x 2ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML332.41
DEXMEDETOMIDINE BAXTER [BT x 5 VIALS x 2 ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML73.61
DEXMEDETOMIDINE EVER VALINJECT [BT x 25 AMPS x 2 ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML332.41
DEXMEDETOMIDINE EVER VALINJECT [BT x 5 AMPS x 10 ML]DEXMEDETOMIDINE [C/S.SOL.IN] 100MCG/ML310.82
DEXTRIFER [BT x 30]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [CHW.TAB] 100MG/TAB3.13
DEXTRIFER [BT x 12]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [EF.TAB] 357MG (100MG FE+++)/TAB5.72
DEXTRIFER [BOTTLE x 30 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [OR.SO.D] 50MG/ML2
DEXTRIFER [BT x 10 VIALS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [OR.SOL.SD] 100MG/5ML3.59
DEXTRIFER [BOTTLE x 125 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [SYR] 50MG/5ML2.49
DEXTRIFER FOL [BT x 30]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX + FOLIC ACID [CHW.TAB] (100+0.350)MG/TAB3.06
DEXTRIFER FOL [BT x 12]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX + FOLIC ACID [EF.TAB] (357+0.35)MG/TAB5.93
*{Π} DEXTROLYTE [BT x 20 SACHETS]GLUCOSE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE [GRA.OR.SOL] 0.875G+0.375G+0.725G+5G/SACHET3.79
DEXTROSE INJECTION BRADEX [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.74
DEXTROSE INJECTION BRADEX [BOTTLE x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.25
DEXTROSE INJECTION BRADEX [BOTTLE x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.31
DEXTROSE INJECTION BRADEX [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.46
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 10% (W/V)1.94
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [10 BOTTLES x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.74
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [10 BOTTLES x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.46
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [20 BOTTLES x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.23
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [40 BOTTLES x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.25
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.23
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.45
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.74
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.74
DEXTROSE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.45
DEZEPIL [BT x 30]LAMOTRIGINE [DISP.TAB] 100MG/TAB5.09
DEZEPIL [BT x 30]LAMOTRIGINE [DISP.TAB] 200MG/TAB10.79
DEZEPIL [BT x 30]LAMOTRIGINE [DISP.TAB] 25MG/TAB2.65
DEZEPIL [BT x 30]LAMOTRIGINE [DISP.TAB] 50MG/TAB4.55
DIA-BAN [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 2MG/TAB1.59
DIA-BAN [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 3MG/TAB2.52
DIA-BAN [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB2.97
DIABIT-IS X [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
DIABIT-IS X [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
DIABITYPE [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
DIABITYPE [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
DIACEREIN NORMA [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
DIACERIL [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
DIALEX [BT x 4]SILDENAFIL [TAB] 100MG/TAB19.22
DIALEX [BT x 4]SILDENAFIL [TAB] 50MG/TAB16.03
DIALOSA [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 1MG/TAB1.06
DIALOSA [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 2MG/TAB1.6
DIALOSA [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 3MG/TAB2.52
DIALOSA [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB2.98
*{Π} DIAMICRON MR [BT x 28]GLICLAZIDE [CON.R.TAB] 30MG/TAB2
*{Π} DIAMICRON MR [BT x 28]GLICLAZIDE [CON.R.TAB] 60MG/TAB4.13
DIANICOTYL [BT x 100]ISONIAZID [TAB] 100MG/TAB3.43
DIASPIL [BT x 28]RAMIPRIL + AMLODIPINE [CAPS] (10+10)MG/CAP7.06
DIASPIL [BT x 28]RAMIPRIL + AMLODIPINE [CAPS] (10+5)MG/CAP5.6
DIASPIL [BT x 28]RAMIPRIL + AMLODIPINE [CAPS] (5+10)MG/CAP5.64
DIASPIL [BT x 28]RAMIPRIL + AMLODIPINE [CAPS] (5+5)MG/CAP4.24
*{Π} DICETEL [BT x 50]PINAVERIUM [F.C.TAB] 50MG/TAB4.56
DICLODUO COMBI [BT x 30]DICLOFENAC + OMEPRAZOLE [MOD.R.CA.H] (75+20)MG/CAP10.46
DICLOP [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
DICLOSIDE [BT x 4 AMPS x 4 ML]DICLOFENAC + THIOCOLCHICOSIDE [INJ.SOL] (75+4)MG/4ML10.15
*{Π} DIFICLIR [BT x 20]FIDAXOMICIN [F.C.TAB] 200MG/TAB1439.02
DIFOCIDOL [BT x 4]ALENDRONIC ACID + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [TAB] (70MG+5600 IU)/TAB6.78
DIFONATE [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.6
DIFOSFON-S [BT x 4]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 35MG/TAB7.36
DIGAZOR [BT x 10 VIALS]TIGECYCLINE [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL221.91
DIGOXIN ANFARM [BT x 6 AMPS x 2 ML]DIGOXIN [INJ.SOL] 0.5MG/2ML3.27
DIGOXIN JUVISE [BT x 25]DIGOXIN [TAB] 0.25MG/TAB1.42
*{Π} DIHYDERGOT [BT x 30]DIHYDROERGOTAMINE [TAB] 2.5MG/TAB2.95
*{Π} DILATREND [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 12.5MG/TAB4.96
*{Π} DILATREND [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 25MG/TAB5.29
*{Π} DILATREND [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 6.25MG/TAB2.63
DIMATE [BT x 14]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 120MG/CAP74.05
DIMATE [BT x 56]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP487.63
DIMETHYL FUMARATE MYLAN [BT x 14]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 120MG/CAP74.05
DIMETHYL FUMARATE MYLAN [BT x 56]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP487.63
DIMETHYL FUMARATE NEURAXPHARM [BT x 14]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 120MG/CAP74.05
DIMETHYL FUMARATE NEURAXPHARM [BT x 56]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP487.63
DIMETHYL FUMARATE STADA [BT x 14]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 120MG/CAP74.05
DIMETHYL FUMARATE STADA [BT x 100]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP752.21
DIMETHYL FUMARATE STADA [BT x 28]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP250.52
DIMETHYL FUMARATE STADA [BT x 60]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP522.46
DIMTRUZIC [BT x 14]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 120MG/CAP74.05
DIMTRUZIC [BT x 56]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP487.63
DINAPLEX [BOTTLE x 30]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP12.31
DIORIUM [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
*{Π} DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN [F.C.TAB] 160MG/TAB3.46
*{Π} DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN [F.C.TAB] 320MG/TAB7.66
*{Π} DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
*{Π} DIOVAN [BT x 14]VALSARTAN [F.C.TAB] 80MG/TAB3.82
*{Π} DIOVAN [BOTTLE x 160 ML]VALSARTAN [ORAL.SOL] 3MG/ML5.02
DIOZI [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.46
DIOZI [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB20.61
DIPEN [BT x 20]DILTIAZEM [MOD.R.CA.H] 120MG/CAP3.17
DIPEN [BT x 28]DILTIAZEM [MOD.R.CA.H] 180MG/CAP4.24
DIPEN [BT x 28]DILTIAZEM [MOD.R.CA.H] 240MG/CAP5.36
DIPEN [BT x 28]DILTIAZEM [MOD.R.CA.H] 300MG/CAP5.38
DIPEN [BT x 30]DILTIAZEM [TAB] 60MG/TAB2.7
*{Π} DIPEPTIVEN [BOTTLE x 50 ML]ALANYL GLUTAMINE [C/S.SOL.IN] 20% (W/V)8.71
*{Π} DIPIPERON [ΒΤ x 20]PIPAMPERONE [TAB] 40MG/TAB1.02
DIREXYN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB21.47
DIREXYN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB22.9
DIREXYN [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.61
DISITHROM [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
*{Π} DISPERSADRON-C [BOTTLE x 10 ML]DEXAMETHASONE + CHLORAMPHENICOL [EY.DRO.SOL] 0.1%+0.5% (W/V)5.56
*{Π} DISTEDON [ΒΤ x 30]DIAZEPAM + CLIDINIUM BROMIDE [C.TAB] (2+2.5)MG/TAB0.94
*{Π} DITHYRON [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM + LIOTHYRONINE SODIUM [TAB] (50+12.5)MCG/TAB1.11
*{Π} DITROPAN [BT x 30]OXYBUTYNIN [TAB] 5MG/TAB2
DIUREN [BT x 20]HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] 25MG/TAB1.12
DOBOREL [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB17.44
DOBOREL [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 7.5MG/TAB18.02
DOBUTAN [BAG x 250 ML]DOBUTAMINE [SOL.INF] 250MG/250ML6.39
DOBUTAN [BOTTLE x 250 ML]DOBUTAMINE [SOL.INF] 250MG/250ML6.39
DOCETAXEL ACCORD [BT x 1 VIAL x 8 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML131.98
DOCETAXEL ACCORD [BT x 1 VIAL x 1 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML20.44
DOCETAXEL ACCORD [BT x 1 VIAL x 4 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML68.14
DOCETAXEL ACTAVIS [BT x 1 VIAL x 1 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML22.6
DOCETAXEL ACTAVIS [BT x 1 VIAL x 4 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML78.95
DOCETAXEL HOSPIRA [BT x 1 VIAL x 16 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 10MG/ML130.88
DOCETAXEL HOSPIRA [BT x 1 VIAL x 2 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 10MG/ML20.43
DOCETAXEL HOSPIRA [BT x 1 VIAL x 8 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 10MG/ML67.69
DODEFAR [BOTTLE x 60]DARUNAVIR [F.C.TAB] 600MG/TAB277.92
DODEFAR [BOTTLE x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 800MG/TAB195.34
*{Π} DOGMATYL [BT x 24]SULPIRIDE [CAPS] 50MG/CAP1.71
DONEGAL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
DONEGAL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
DONEPEZIL GENEPHARM [BT x 28]DONEPEZIL [OR.DISP.TA] 10MG/TAB21.5
DONEPEZIL GENEPHARM [BT x 28]DONEPEZIL [OR.DISP.TA] 5MG/TAB16.62
DONEPEZIL MYLAN [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
DONEPEZIL MYLAN [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
DONESTER [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.34
DONESTER [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB15.25
DOPAMINE ANFARM [BT x 5 AMPS x 5 ML]DOPAMINE [C/S.SOL.IN] 10MG/ML3.52
DOPAMINE HCL DEMO [BT x 30 AMPS x 5 ML]DOPAMINE [C/S.SOL.IN] 10MG/ML12.34
DOPAMINE HCL DEMO [BT x 5 AMPS x 5 ML]DOPAMINE [C/S.SOL.IN] 10MG/ML3.52
DOPELIR [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 100MG/PF.SYR.167.98
DOPELIR [BT x (1 PF.SYR x 150MG + 2 NEEDLES) x (1 PF.SYR x 100MG + 2 NEEDLES) (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 100MG/PF.SYR. + 150MG/PF.SYR.356.04
DOPELIR [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 150MG/PF.SYR.239.68
DOPELIR [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 25MG/PF.SYR.49.25
DOPELIR [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 50MG/PF.SYR.90.93
DOPELIR [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 75MG/PF.SYR.131.85
*{Π} DOPTELET [ΒΤ x 10]AVATROMBOPAG [F.C.TAB] 20MG/TAB629.52
*{Π} DOPTELET [ΒΤ x 15]AVATROMBOPAG [F.C.TAB] 20MG/TAB926.79
*{Π} DOPTELET [BT x 30]AVATROMBOPAG [F.C.TAB] 20MG/TAB2265.1
*{Π} DORALIN [ΒΤ x 30]OTILONIUM BROMIDE [F.C.TAB] 40MG/TAB6.69
DORM [ΒΤ x 20]LORAZEPAM [TAB] 1MG/TAB0.84
DORM [ΒΤ x 20]LORAZEPAM [TAB] 2.5MG/TAB1.34
*{Π} DORMICUM [BT x 5 AMPS x 3 ML]MIDAZOLAM [INJ.SOL] 5MG/ML7.08
DORMIDEN [BT x 5 VIALS]REMIFENTANIL [PD.CSO.J.F] 1MG/VIAL9.15
DORMIDEN [BT x 5 VIALS]REMIFENTANIL [PD.CSO.J.F] 2MG/VIAL13.95
DORMIDEN [BT x 5 VIALS]REMIFENTANIL [PD.CSO.J.F] 5MG/VIAL43.14
DORMIPNOL [BT x 5 AMP x 10 ML]MIDAZOLAM [INJ.SOL] 5MG/ML7.77
DORMIPNOL [BT x 5 AMP x 3 ML]MIDAZOLAM [INJ.SOL] 5MG/ML4.6
DORMIXAL [BT x 5 AMPS x 3 ML]MIDAZOLAM [INJ.SOL] 5MG/ML4.6
DORMIXAL [BT x 5 AMPS x 10 ML]MIDAZOLAM [INJ.SOL] 5MG/ML7.77
DOROLAD [1 VIAL x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)3.36
DORZOPTIC PLUS [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML5.06
DORZYLEA [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.3 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DR.S.DC] 20MG/ML+5MG/ML17.81
DOSPELIN [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
DOSPELIN [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
DOSS MEDICHROM [BT x 10]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB3.25
*{Π} DOSTINEX [ΒΤ x 1 GLASS BOTTLE x 2]CABERGOLINE [TAB] 0.5MG/TAB4.18
*{Π} DOSTINEX [ΒΤ x 1 GLASS BOTTLE x 8]CABERGOLINE [TAB] 0.5MG/TAB18.45
*{Π} DOSTINEX [ΒΤ x 1 HDPE BOTTLE x 2]CABERGOLINE [TAB] 0.5MG/TAB4.18
*{Π} DOSTINEX [ΒΤ x 1 HDPE BOTTLE x 8]CABERGOLINE [TAB] 0.5MG/TAB18.45
DOSTUREL [ΒΤ x 20]CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (50+25)MG/TAB3.81
DOTAGRAF [BT x 1 VIAL x 15 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))31.21
DOTAGRAF [BT x 1 VIAL x 20 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))40.54
*{Π} DOTAREM [BT x 1 VIAL x 10 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))37.28
*{Π} DOTAREM [BT x 1 VIAL x 15 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))48.01
*{Π} DOTAREM [BT x 1 VIAL x 20 ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))62.37
DOVATO [BOTTLE x 30]DOLUTEGRAVIR + LAMIVUDINE [F.C.TAB] (50+300)MG/TAB617.07
*{Π} DOVOBET [BT x 80 GR]CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE [GEL.EXT.US] (50MCG+0.5MG)/G59.11
DOXARED [BT x 30]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP12.31
DOXEN [BT x 1 VIAL x 0.5 ML + 1 VIAL x 1.5 ML SOLV.]DOCETAXEL [C.SO.S.INF] 20MG/0.5ML36.62
DOXEN [BT x 1 VIAL x 2 ML + 1 VIAL x 6 ML SOLV.]DOCETAXEL [C.SO.S.INF] 80MG/2ML68.45
DOXIPROL [BT x 1 VIAL x 10 ML]DOXORUBICIN [C/S.SOL.IN] 2MG/ML238.95
DOZILAX [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
DOZILAX [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
DRAIBE [BOTTLE x 150 ML + DOS.SYR]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML42.4
DRAPIX [BOTTLE x 1000 ML]POVIDONE-IODINE [MED.L.SOAP] 7.5% (W/V)6.87
DRAPIX [BOTTLE x 240 ML]POVIDONE-IODINE [CUT.SOL] 10% (W/V)2.15
*{Π} DROLL [BT x 20 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.5 ML]CIPROFLOXACIN [EA.SOL] 1MG/0.5ML10.72
DROSONE [ΒΤ x 30]HYDROCORTISONE [SOLU.TAB] 10MG/TAB22.74
DROSONE [BT x 30]HYDROCORTISONE [SOLU.TAB] 20MG/TAB34.6
DRYBOKA [BT x 1 VIAL x 2.5 G POWDER + 1 BOTTLE x 250 ML SOLVENT]PILOCARPINE [PS.OR.SOL] 1MG/ML32.57
*{Π} DUAGEN [BT x 30]DUTASTERIDE [SOFT.CAPS] 0.5MG/CAP8.9
DUAKLIR GENUAIR [1 INHALER x 60 DOSES]ACLIDINIUM BROMIDE + FORMOTEROL [PD.INH.MD] 340MCG+12MCG52.08
DUARIDE [BT x 30]DUTASTERIDE [SOFT.CAPS] 0.5MG/CAP7.55
DUCILTIA [BT x 28]DULOXETINE [GR.CAP] 30MG/CAP5.69
DUCILTIA [BT x 28]DULOXETINE [GR.CAP] 60MG/CAP7.54
DUCRESSA [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE + LEVOFLOXACIN [EY.DRO.SOL] (1+5)MG/ML11.58
DULOX [BT x 2 BOTTLES x 45 ML]DISODIUM PHOSPHATE + SODIUM PHOSPHATE [ORAL.SOL] (24.4+10.8)G/45ML4.45
DULOXETINE MYLAN [BT x 28]DULOXETINE [GR.CAP] 30MG/CAP5.69
DULOXETINE MYLAN [BT x 28]DULOXETINE [GR.CAP] 30MG/CAP5.69
DULOXETINE MYLAN [BT x 28]DULOXETINE [GR.CAP] 60MG/CAP7.54
DULOXETINE MYLAN [BT x 28]DULOXETINE [GR.CAP] 60MG/CAP7.54
DULSEVIA [BT x 30]DULOXETINE [GR.CAP] 30MG/CAP6.11
DULSEVIA [BT x 30]DULOXETINE [GR.CAP] 60MG/CAP8.65
*{Π} DUMYROX [BT x 30]FLUVOXAMINE [F.C.TAB] 100MG/TAB6.99
DUOBREATHE [BT x 1 DEVICE x 120 DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] (25+125)MCG/DOSE20.52
DUOBREATHE [BT x 1 DEVICE x 120 DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] (25+250)MCG/DOSE27.3
DUOBREATHE [BT x 1 DEVICE x 120 DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] (25+50)MCG/DOSE17.83
*{Π} DUODART [BOTTLE x 30]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP18.92
*{Π} DUODOPA [BT x 7 BAGS x 100 ML]LEVODOPA + CARBIDOPA [ENT.GEL] (20+5)MG/ML602.57
DUOKOPT [BT x 1 BOTTLE x 10 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML20.94
DUOPLAVIN [BT x 30]CLOPIDOGREL + ACETYLSALICYLIC ACID [F.C.TAB] (75+100)MG/TAB18.3
*{Π} DUOTRAV [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (40MCG+5MG)/ML10.2
*{Π} DUPHASTON [BT x 14]DYDROGESTERONE [F.C.TAB] 10MG/TAB3.71
*{Π} DUPIXENT [BT x 2 PF.PEN]DUPILUMAB [INJ.SOL] 200MG/1.14ML1214.89
*{Π} DUPIXENT [BT x 2 PF.SYR (WITH NEEDLE SHIELD)]DUPILUMAB [INJ.SOL] 200MG/1.14ML1214.89
*{Π} DUPIXENT [BT x 2 PF.SYR (WITH NEEDLE SHIELD)]DUPILUMAB [INJ.SOL] 300MG/2ML1197.75
*{Π} DUPIXENT [BT x 2 PF.PEN]DUPILUMAB [INJ.SOL] 300MG/2ML1217.01
*{Π} DUPIXENT [BT X 2 PF.PEN (ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΩΜΑ)]DUPILUMAB [INJ.SOL] 200MG/1.14ML1214.89
*{Π} DUPIXENT [BT X 2 PF.PEN (ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΩΜΑ)]DUPILUMAB [INJ.SOL] 300MG/2ML1217.01
*{Π} DURAPHAT [BT x 1 TUBE x 10 ML]SODIUM FLUORIDE [DENTAL.SUS] 50MG/ML19.19
*{Π} DUROGESIC [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 100 MCG/HOUR30.86
*{Π} DUROGESIC [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 12 MCG/HOUR7.18
*{Π} DUROGESIC [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 25 MCG/HOUR12.59
*{Π} DUROGESIC [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 50 MCG/HOUR18.57
*{Π} DUROGESIC [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 75 MCG/HOUR27.32
*{Π} DUSPATALIN [ΒΤ x 30]MEBEVERINE [PR.CAP] 200MG/CAP4.96
DUSTEZOR [BT x 30]DUTASTERIDE [SOFT.CAPS] 0.5MG/CAP7.55
DUTASTERIDE + TAMSULOSIN THAMA [BOTTLE x 30]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP12.31
DUTASTERIDE + TAMSULOSIN THAMA [BOTTLE x 7]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP2.88
DUTASTERIDE + TAMSULOSIN THAMA [BOTTLE x 90]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP32.47
DYMISTA [BOTTLE x 23 GR]AZELASTINE + FLUTICASONE PROPIONATE [NASPR.SUS] (1+0.365)MG/G15.66
*{Π} DYNASTAT [BT x 1 VIAL x 40 MG + 1 AMP x 2 ML SOLV.]PARECOXIB [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL7.63
DYOSTER [BT x 30]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP12.31
*{Π} DYSLINE [BT x 1 VIAL]BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX [PD.INJ.SOL] 300U/VIAL197.57
*{Π} DYSPORT [BT x 1 VIAL]BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX [PD.INJ.SOL] 500U/VIAL242.68
EBIMEM [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB12.75
EBIMEM [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB22.43
EBIMEM [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 5MG/TAB6.37
*{Π} EBIXA [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB19.61
*{Π} EBIXA [VIAL x 50 ML + M.PUMP]MEMANTINE [ORAL.SOL] 5MG/0.5ML (5MG/PUMP ACTUATION)39.21
ECAFUNZOR [BT x 1 VIAL]ANIDULAFUNGIN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL181.3
ECAFUNZOR [BT x 5 VIALS]ANIDULAFUNGIN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL805.28
*{Π} ECALTA [ΒΤ x 1 VIAL]ANIDULAFUNGIN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL260.57
*{Π} EDARBI [BT x 28]AZILSARTAN MEDOXOMIL [TAB] 40MG/TAB16.07
*{Π} EDARBI [BT x 28]AZILSARTAN MEDOXOMIL [TAB] 40MG/TAB16.07
*{Π} EDARBI [BT x 28]AZILSARTAN MEDOXOMIL [TAB] 80MG/TAB25.41
*{Π} EDARBI [BT x 28]AZILSARTAN MEDOXOMIL [TAB] 80MG/TAB25.41
EDASON [BOTTLE x 30 ML]CLINDAMYCIN [CUT.SOL] 1% (W/V)1.9
EDEVIRA [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 0.5 MG/TAB163.84
EDEVIRA [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 1 MG/TAB165.63
EDICOT [ΒΤ x 30]HYDROCORTISONE [TAB] 20MG/TAB3.49
EDMUDO [TUBE x 50 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)8.44
EDUFIL [BT x 60 + INHALATION DEVICE]FORMOTEROL [INHPD.CAP] 12MCG/CAP8.9
*{Π} EDURANT [VIAL x 30]RILPIVIRINE [F.C.TAB] 25MG/TAB227.26
EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA [BOTTLE x 30]EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (600+200+245)MG/TAB336.09
EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN [BT x 30]EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (600+200+245)MG/TAB336.09
*{Π} EFEXOR XR [BT x 28]VENLAFAXINE [PR.CAP] 150MG/CAP11.76
*{Π} EFEXOR XR [BT x 7]VENLAFAXINE [PR.CAP] 37.5MG/CAP2.77
*{Π} EFEXOR XR [BT x 28]VENLAFAXINE [PR.CAP] 75MG/CAP5.84
*{Π} EFIENT [BT x 28]PRASUGREL [F.C.TAB] 10MG/TAB35.7
*{Π} EFIENT [BT x 28]PRASUGREL [F.C.TAB] 5MG/TAB32.41
EFILDA [BT x 28]DIENOGEST [TAB] 2MG/TAB16.11
*{Π} EFLUELDA [BT x 1 PF.SYR x 0.7 ML (1 DOSE)]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (60+60+60+60)MCG/0.75ML54.23
EFROZIN [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
EFROZIN [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
EGOTUX [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 12.5MG/CAP649.93
EGOTUX [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 25MG/CAP1263.01
EGOTUX [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 50MG/CAP2468.4
EGZYSTA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP10.07
EGZYSTA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.38
EGZYSTA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.06
EGZYSTA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
*{Π} EKLIRA GENUAIR [1 INHALER x 60 DOSES]ACLIDINIUM BROMIDE [PD.INH.MD] 322MCG/DOSE37.2
*{Π} ELAPRASE [1 VIAL x 3 ML]IDURSULFASE [C/S.SOL.IN] 2MG/ML2295.84
ELCODROP [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
ELCOZEK [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ELCOZEK [BOTTLE x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP8.09
ELCOZEK [BOTTLE x 60]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP14.24
ELCOZEK [BOTTLE x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP5.6
ELCOZEK [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
ELCOZEK [BOTTLE x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP14.24
ELCOZEK [BOTTLE x 90]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP21.36
ELCOZEK [BOTTLE x 60]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP28.48
ELCOZEK [BOTTLE x 90]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP42.72
ELCOZEK [BT x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP8.09
ELCOZEK [BT x 60]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP15.31
ELCOZEK [BT x 90]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP21.36
ELCOZEK [BT x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP14.24
ELCOZEK [BT x 60]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP28.49
ELCOZEK [BT x 90]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP42.72
ELEBRATO ELLIPTA [BT x 1 INHALER x 30 DOSES]FLUTICASONE + UMECLIDINIUM + VILANTEROL [INH.PD.DOS] (92+55+22)MCG/DOSE63.81
ELECTROLYTE FRESENIUS [BOTTLE x 500 ML]CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM CITRATE [SOL.INF] (6.4+5+0.75+0.75+0.35+0.31)G/L1.13
ELEVEON [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 25MG/TAB13
ELEVEON [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 50MG/TAB13.46
ELIBEN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
*{Π} ELIDEL [TUBE x 30 GR]PIMECROLIMUS [CREAM] 1% (W/W)27.87
*{Π} ELIDEL [TUBE x 60 GR]PIMECROLIMUS [CREAM] 1% (W/W)51.51
*{Π} ELIQUIS [ΒΤ x 20]APIXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB23.38
*{Π} ELIQUIS [ΒΤ x 60]APIXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB67.42
*{Π} ELIQUIS [BT x 28]APIXABAN [F.C.TAB] 5MG/TAB38.44
*{Π} ELIQUIS [ΒΤ x 60]APIXABAN [F.C.TAB] 5MG/TAB67.47
*{Π} ELITYRAN [BT x 1 PF.SYR]LEUPRORELIN [PS.INJ.SUS] 11.25MG/PF.SYR.159.11
*{Π} ELITYRAN [BT x 1 PF.SYR + INJECTION KIT]LEUPRORELIN [PS.INJ.SUS] 3.75MG/PF.SYR.66.68
ELKOMED [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ELKOSTOP [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ELKOTHERAN [BT x 28]OMEPRAZOLE [E.C.CAPS] 20MG/CAP7.57
ELMIGRAIN [BT x 3]ELETRIPTAN [F.C.TAB] 40MG/TAB5.76
*{Π} ELOCON [TUBE x 30 GR]MOMETASONE [CREAM] 0.1% (W/W)3.58
*{Π} ELOCON [BOTTLE x 30 ML]MOMETASONE [LOT] 0.1% (W/W)3
*{Π} ELOCTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 3 ML SOLV.]EFMOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000IU/VIAL795.9
*{Π} ELOCTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 3 ML SOLV.]EFMOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1500IU/VIAL1177.05
*{Π} ELOCTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 3 ML SOLV.]EFMOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000IU/VIAL1558.17
*{Π} ELOCTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 3 ML SOLV.]EFMOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 250IU/VIAL220.12
*{Π} ELOCTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 3 ML SOLV.]EFMOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 3000IU/VIAL2309.23
*{Π} ELOCTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 3 ML SOLV.]EFMOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500IU/VIAL411.03
*{Π} ELONVA [BT x 1 PF.SYR]CORIFOLLITROPIN ALFA [INJ.SOL] 100MCG/0.5 ML424.25
*{Π} ELONVA [BT x 1 PF.SYR]CORIFOLLITROPIN ALFA [INJ.SOL] 150MCG/0.5 ML419.13
ELORTIQUE [BT x 56]TICAGRELOR [F.C.TAB] 60MG/TAB41.57
ELORTIQUE [BT x 56]TICAGRELOR [F.C.TAB] 90MG/TAB47.53
ELPICHOC [BT x 1 BOTTLE x 150 ML + 1 DOSING PIPETTE x 10 ML]GABAPENTIN [ORAL.SOL] 50MG/ML45.01
ELPICHOC [BT x 1 VIAL x 3.75 MG POWDER + 1 BOTTLE x 150 ML SOLVENT + 1 DOSING PIPETTE x 10 ML]GABAPENTIN [PS.OR.SOL] 25MG/ML23.65
ELPICHOC [BT x 1 VIAL x 7.5 MG POWDER + 1 BOTTLE x 300 ML SOLVENT + 1 DOSING PIPETTE x 10 ML]GABAPENTIN [PS.OR.SOL] 25MG/ML41.62
ELSTABYA [ΒΤ x 28]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 120MG/TAB14.43
ELSTABYA [ΒΤ x 28]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 80MG/TAB14.1
ELTENODO [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (40MCG+5MG)/ML9.38
EMARFEN [BT x 100]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP17.95
EMARFEN [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP6.12
*{Π} EMCONCOR [ΒΤ x 30]BISOPROLOL [F.C.TAB] 2.5MG/TAB3.14
*{Π} EMCONCOR [ΒΤ x 30]BISOPROLOL [F.C.TAB] 5MG/TAB5.15
EMEDAL [TUBE x 30 GR]METRONIDAZOLE [GEL.EXT.US] 0.75% (W/W)3.92
*{Π} EMEND [BT x 3 (1 x 125 MG + 2 x 80 MG)]APREPITANT [CAPS] 125MG/CAP + 80MG/CAP44.32
*{Π} EMETOSTOP [BT x 10]MECLOZINE [TAB] 30MG/TAB1.57
EMFUCIN [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)3.08
EMFUCIN [BT x 1 TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID [OINTMENT] 2% (W/W)1.97
EMFUCIN [BT x 1 TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID [OINTMENT] 2% (W/W)3.13
*{Π} EMGALITY [BT x 1 PF.PEN x 1 ML]GALCANEZUMAB [INJ.SOL] 120 MG/ML440.55
*{Π} EMLA [BT x 5 TUBES x 5G + 10 DRESSINGS]LIDOCAINE + PRILOCAINE [CREAM] (2.5%+2.5%) (W/W)9.83
*{Π} EMLA [BT x 2 PLASTERS]LIDOCAINE + PRILOCAINE [MED.PLAST] (2.5%+2.5%) (W/W)4.88
EMPIROL [BT x 20]CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (50+25)MG/TAB3.81
EMPRESSIN [ΒΤ x 10 AMPS x 2 ML]VASOPRESSIN (ARGIPRESSIN) [C/S.SOL.IN] 40 IU/2ML1003.6
*{Π} EMSELEX [BT x 28]DARIFENACIN [PR.TAB] 15MG/TAB25.55
*{Π} EMSELEX [BT x 28]DARIFENACIN [PR.TAB] 7.5 MG/TAB15.53
EMTHEXATE [ΒΤ x 1 VIAL x 40 ML]METHOTREXATE [INJ.SOL] 25MG/ML60.23
EMTRICITABIN + TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD [BOTTLE x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB172.2
EMTRICITABIN + TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD [BT x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB172.2
EMTRICITABIN + TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD [BT x 90]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB417.1
EMTRICITABIN + TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD [3 BOTTLES x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB417.1
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA [BOTTLE x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB172.2
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN [BT x 30 (ΚΩΔ. ΕΟΦ: 315770104)]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB172.2
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN [BT x 30 (ΚΩΔ. ΕΟΦ: 315770108)]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB172.2
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN [BT x 30 (ΚΩΔ. ΕΟΦ: 315770107)]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB172.2
*{Π} EMTRIVA [BT x 30]EMTRICITABINE [CAPS] 200MG/CAP166.01
*{Π} ENBREL [BT x 4 PF.PEN x 1 ML]ETANERCEPT [IN.SO.PF.P] 50MG/ML553.27
*{Π} ENBREL [BT x 4 PF.SYR x 0.5 ML]ETANERCEPT [INJ.SO.PFS] 50MG/ML284.56
*{Π} ENBREL [BT x 4 PF.SYR x 1 ML]ETANERCEPT [INJ.SO.PFS] 50MG/ML553.27
*{Π} ENBREL [BT x 4 VIALS + 4 PF.SYR x 1 ML SOLV.]ETANERCEPT [PS.INJ.SOL] 25MG/VIAL284.03
*{Π} ENBREL [BT x 4 PF.SYR x 1 ML]ETANERCEPT [INJ.SO.PFS] 50MG/ML553.27
ENCALOR [BT x 30]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB28.1
*{Π} ENEAS [BT x 30]ENALAPRIL + NITRENDIPINE [TAB] (10+20)MG/TAB20.29
ENEMA COOPER [BOTTLE x 125 ML]SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE [ENEMA] (7.5+20)G/BOTTLE1.84
ENERVIT [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP15.95
ENERZAIR BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE]INDACATEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE + MOMETASONE [INHPD.CAP] (150+50+160) MCG/CAP57.89
ENERZAIR BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE + 1 SENSOR]INDACATEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE + MOMETASONE [INHPD.CAP] (150+50+160) MCG/CAP57.89
*{Π} ENGERIX [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]HEPATITIS B _ PURIFIED ANTIGEN [INJ.SUSP] 10MCG/0.5ML9.01
*{Π} ENGERIX [BT x 1 PF.SYR x 1 ML (1 DOSE)]HEPATITIS B _ PURIFIED ANTIGEN [INJ.SUSP] 20MCG/ML12.72
*{Π} ENHERTU [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB DERUXTECAN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL1799.91
ENIDAP [BT x 30]SERTRALINE [CAPS] 100MG/CAP9.5
ENIDAP [BT x 30]SERTRALINE [CAPS] 50MG/CAP7.85
ENIMON [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
*{Π} ENIT [BT x 30]ENALAPRIL + NITRENDIPINE [TAB] (10+20)MG/TAB20.29
ENKIA [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
ENKIA [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
ENKIA [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
ENKIA [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
ENLIFT [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.72
ENLIFT [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB13.83
EN-POR [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
*{Π} ENSPRYNG [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]SATRALIZUMAB [INJ.SO.PFS] 120MG/ML7072.33
*{Π} ENSTILAR [BT x 60 GR]CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE [FOAM] (50MCG+0.5MG)/G41.74
*{Π} ENTACT [BT x 14]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB5.19
*{Π} ENTACT [BT x 14]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB8.73
ENTECAVIR ACCORD [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 0.5 MG/TAB170.85
ENTECAVIR ACCORD [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 1 MG/TAB179.68
ENTECAVIR SANDOZ [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 0.5 MG/TAB170.85
ENTECAVIR SANDOZ [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 1 MG/TAB165.63
ENTECAVIR VOCATE [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 0.5 MG/TAB163.84
ENTECAVIR VOCATE [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 1 MG/TAB165.63
ENTER-OUT [BT x 2 BOTTLES x 45 ML]DISODIUM PHOSPHATE + SODIUM PHOSPHATE [ORAL.SOL] (24.4+10.8)G/45ML4.45
ENTONOX [CYLINDER (ALUMINIUM) x 10 L]NITROUS OXIDE [MED.GAS.CO] (50%+50%)306.52
*{Π} ENTRESTO [BT x 28]SACUBITRIL + VALSARTAN [F.C.TAB] (24+26)MG/TAB66.66
*{Π} ENTRESTO [BT x 56]SACUBITRIL + VALSARTAN [F.C.TAB] (49+51)MG/TAB128.83
*{Π} ENTRESTO [BT x 56]SACUBITRIL + VALSARTAN [F.C.TAB] (97+103)MG/TAB128.82
*{Π} ENTYVIO [BT x 1 PF. PEN]VEDOLIZUMAB [INJ.SOL] 108MG/0.68ML391.27
*{Π} ENTYVIO [BT x 1 PF. SYR]VEDOLIZUMAB [INJ.SOL] 108MG/0.68ML391.27
*{Π} ENTYVIO [BT x 2 PF. PEN]VEDOLIZUMAB [INJ.SOL] 108MG/0.68ML768.97
*{Π} ENTYVIO [BT x 2 PF. SYR]VEDOLIZUMAB [INJ.SOL] 108MG/0.68ML768.97
*{Π} ENTYVIO [BT x 1 VIAL]VEDOLIZUMAB [PD.C.S.INF] 300MG/VIAL1296.79
*{Π} EPANUTIN [ΒΤ x 100]PHENYTOIN [CAPS] 100MG/CAP6.37
*{Π} EPANUTIN [BT X 5 VIALS X 5 ML]PHENYTOIN [INJ.SOL] 250MG/5ML20.73
*{Π} EPANUTIN [BOTTLE x 125 ML]PHENYTOIN [ORAL.SUSP] 30MG/5ML1.89
*{Π} EPCLUSA [BOTTLE x 28]SOFOSBUVIR + VELPATASVIR [F.C.TAB] (400+100)MG/TAB10821.26
EPIDECLON [TUBE x 20 GR]DEXAMETHASONE + CLOTRIMAZOLE [CREAM] (0.3%+1%) (W/W)5.45
EPIDECLON [TUBE x 30 GR]DEXAMETHASONE + CLOTRIMAZOLE [CREAM] (0.3%+1%) (W/W)9.33
*{Π} EPIDUO [BT x 1 PUMP x 30 GR]ADAPALENE + BENZOYL PEROXIDE [GEL.EXT.US] (0.1+2.5)% (W/W)20.67
EPIDUO [BT x 1 PUMP x 30 GR]ADAPALENE + BENZOYL PEROXIDE [GEL.EXT.US] (0.3+2.5)% (W/W)24.28
*{Π} EPIDYOLEX [BT x 1 BOTTLE x 100ML (+ 2 SYR x 1ML + 2 SYR x 5ML + 2 BOTTLE ADAPTERS)]CANNABIDIOL [ORAL.SOL] 100MG/ML 1099.37
EPILYD [BT x 28]SERTRALINE [F.C.TAB] 100MG/TAB8.32
EPILYD [BT x 28]SERTRALINE [F.C.TAB] 50MG/TAB7.34
EPIMAT [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB19.54
EPIMAT [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB20.49
EPIMAT [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB39.6
EPIPEN JR [BT x 2 PF.SYR x 2 ML]EPINEPHRINE [IN.SO.PF.P] 150MCG/0.3ML (DOSE)78.31
EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE PHARMACHEMIE [BT x 1 VIAL x 5 ML]EPIRUBICIN [INJ.SO.INF] 2MG/ML4.85
EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE PHARMACHEMIE [BT x 1 VIAL x 25 ML]EPIRUBICIN [INJ.SO.INF] 2MG/ML21.21
EPIRUBICIN VIATRIS [BT x 1 VIAL x 25 ML]EPIRUBICIN [INJ.SOL] 2MG/ML18.34
EPIRUBICIN VIATRIS [BT x 1 VIAL x 5 ML]EPIRUBICIN [INJ.SOL] 2MG/ML4.85
EPIVETIER [BT x 1 VIAL]ESOMEPRAZOLE [PD.I.S.INF] 40MG/VIAL2.86
*{Π} EPIVIR [BOTTLE x 60]LAMIVUDINE [F.C.TAB] 150MG/TAB67.87
*{Π} EPIVIR [BT x 30]LAMIVUDINE [F.C.TAB] 300MG/TAB70.81
*{Π} EPIVIR [BOTTLE x 240 ML]LAMIVUDINE [ORAL.SOL] 10MG/ML23.44
EPLERIUM [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 25MG/TAB13
EPLERIUM [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 50MG/TAB13.46
EPOETIN ALFA HEXAL [BT x 6 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 10.000 IU/1.0 ML251.97
EPOETIN ALFA HEXAL [BT x 6 PF.SYR x 0.3 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 3.000 IU/0.3 ML94.85
EPOETIN ALFA HEXAL [BT x 6 PF.SYR x 0.4 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 4.000 IU/0.4 ML124.68
EPOETIN ALFA HEXAL [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40.000 IU/1.0 ML183.24
EPOETIN ALFA HEXAL [BT x 6 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40.000 IU/1.0 ML1030.46
EPOETIN ALFA HEXAL [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 5.000 IU/0.5 ML159.71
EPOETIN ALFA HEXAL [BT x 6 PF.SYR x 0.6 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 6.000 IU/0.6 ML206.8
EPOETIN ALFA HEXAL [BT x 6 PF.SYR x 0.8 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 8.000 IU/0.8 ML261.99
*{Π} EPORATIO [BT x 6 PF.SYR x 1.0 ML]EPOETIN THETA [INJ.SO.PFS] 10000IU/1.0ML307.23
*{Π} EPORATIO [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN THETA [INJ.SO.PFS] 2000IU/0.5ML66.32
*{Π} EPORATIO [BT x 4 PF.SYR x 1.0 ML]EPOETIN THETA [INJ.SO.PFS] 30000IU/1.0ML671.09
*{Π} EPORATIO [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN THETA [INJ.SO.PFS] 3000IU/0.5ML103.49
*{Π} EPORATIO [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN THETA [INJ.SO.PFS] 4000IU/0.5ML124.66
*{Π} EPORATIO [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN THETA [INJ.SO.PFS] 5000IU/0.5ML160.29
*{Π} EPREX [BT x 6 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 10.000 IU/1.0 ML343.78
*{Π} EPREX [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 20.000 IU/0.5ML131.91
*{Π} EPREX [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40.000 IU/1.0 ML241.09
*{Π} EPREX [BT x 4 PF.SYR x 1 ML]EPOETIN ALFA [INJ.SO.PFS] 40.000 IU/1.0 ML959.66
EPROCLIV [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
EPROCLIV [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
EPSILAT [BT x 30]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB6.02
EPULGAN [BT x 56]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB270.22
EPULGAN [BT x 60]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB289.52
*{Π} ERBITUX [BT x 1 VIAL x 20 ML]CETUXIMAB [SOL.INF] 5MG/ML182.53
ERCIBA [BT x 20]ETORICOXIB [F.C.TAB] 120MG/TAB11.21
ERCIBA [BT x 20]ETORICOXIB [F.C.TAB] 60MG/TAB8.12
ERCIBA [BT x 20]ETORICOXIB [F.C.TAB] 90MG/TAB8.91
ERELZI [BT x 4 PF.SYR x 0.5 ML]ETANERCEPT [INJ.SO.PFS] 50MG/ML262.53
ERELZI [BT x 4 PF.PEN x 1 ML]ETANERCEPT [IN.SO.PF.P] 50MG/ML493.2
ERELZI [BT x 4 PF.SYR x 1 ML]ETANERCEPT [INJ.SO.PFS] 50MG/ML493.2
EREZEL [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
*{Π} ERIVEDGE [BOTTLE x 28]VISMODEGIB [CAPS] 150MG/CAP4070.71
*{Π} ERLEADA [ΒΤ x 112]APALUTAMIDE [F.C.TAB] 60MG/TAB2661.79
ERLOTINIB FARAN [BT x 30]ERLOTINIB [F.C.TAB] 100 MG/TAB821.38
ERLOTINIB FARAN [BT x 30]ERLOTINIB [F.C.TAB] 150 MG/TAB930.07
ERLOTINIB FARAN [BT x 30]ERLOTINIB [F.C.TAB] 25 MG/TAB227.17
ERLOTINIB MYLAN [BT x 30]ERLOTINIB [F.C.TAB] 100 MG/TAB821.37
ERLOTINIB TEVA B.V [BT x 30]ERLOTINIB [F.C.TAB] 100 MG/TAB821.38
ERLOTINIB TEVA B.V [BT x 30]ERLOTINIB [F.C.TAB] 150 MG/TAB930.07
ERPIZON [BT x 5 VIALS]ACICLOVIR [LY.P.IV.IN] 250MG/VIAL14.68
ERRKES [BT x 1 VIAL x 10 ML]KETOROLAC [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)3.26
ERRKES [BT x 1 BOTTLE x 60 ML]KETOROLAC [ORAL.SOL] 20MG/5ML15.74
ERVIDOL [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 12.5MG/TAB4.96
ERVIDOL [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 25MG/TAB5.05
ERVIDOL [BT x 28]CARVEDILOL [TAB] 6.25MG/TAB3.42
ERYBENZ [BT x 2 TUBE x 20 GR]BENZOYL PEROXIDE + ERYTHROMYCIN [GEL.EXT.US] (5+3)% (W/W)16.33
ERYTIN-ACN [BOTTLE x 50 ML]ERYTHROMYCIN + TRETINOIN [CUT.SOL] (4.0+0.025)% (W/V)23.43
ERYTIN-ACN [TUBE x 50 GR]ERYTHROMYCIN + TRETINOIN [GEL.EXT.US] (4.0+0.025)% (W/W)23.43
*{Π} ESBRIET [BT x 252]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 267MG/TAB1965.36
*{Π} ESBRIET [BT x 63]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 267MG/TAB519.45
*{Π} ESBRIET [BT x 84]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 801MG/TAB1965.36
ESCITALOPRAM ACTAVIS [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.72
ESCITALOPRAM ACTAVIS [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB13.83
ESCITALOPRAM ARITI [BT x 30]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.8
ESCITALOPRAM ARITI [BT x 30]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB14.83
ESCITALOPRAM GENEPHARM [BT x 30]ESCITALOPRAM [OR.DISP.TA] 10MG/TAB8.27
ESCITALOPRAM GENEPHARM [BT x 30]ESCITALOPRAM [OR.DISP.TA] 20MG/TAB14.83
ESCITALOPRAM MYLAN [BT x 14]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB3.86
ESCITALOPRAM MYLAN [BT x 30]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.8
ESCITALOPRAM MYLAN [BT x 14]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB7.87
ESCITALOPRAM MYLAN [BT x 30]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB14.83
ESCITALOPRAM SANDOZ [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.72
ESCITALOPRAM SANDOZ [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB13.83
ESCITAZEN [BT x 1 BOTTLE x 30 ML + DROPPER]ESCITALOPRAM [OR.SO.D] 20MG/ML14.34
ESCOPRAM [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.73
ESCOPRAM [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.73
ESCOPRAM [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB13.83
ESCOPRAM [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB15.72
ESELAN [BOTTLE x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP3.24
ESELAN [BOTTLE x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP8.09
ESELAN [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ESELAN [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
ESELAN [BOTTLE x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP14.24
ESELAN [BT x 1 VIAL]OMEPRAZOLE [PD.SOL.INF] 40MG/VIAL4.55
ESELAN [BT x 5 VIALS]OMEPRAZOLE [PD.SOL.INF] 40MG/VIAL19.26
ESELAN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
ESLOREX [BT x 14]ESCITALOPRAM [OR.DISP.TA] 10MG/TAB3.86
ESLOREX [BT x 14]ESCITALOPRAM [OR.DISP.TA] 20MG/TAB7.87
*{Π} ESMERON [BT x 10 VIALS x 5 ML]ROCURONIUM BROMIDE [SO.INJ.INF] 10MG/ML36.52
ESMOBETA [BOTTLE x 250 ML]ESMOLOL [SOL.INF] 10MG/ML84.44
ESMOCARD LYO [BT x 1 VIAL]ESMOLOL [PD.C.S.INF] 2500MG/VIAL119.67
ESOLIB [BT x 28]ESOMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP3.9
ESOLIB [BT x 28]ESOMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP6.53
ESONIDE [TUBE x 100 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)5.86
ESONIDE [TUBE x 50 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)4.37
ESONIDE [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
ESONIDE [TUBE x 50 GR]BUDESONIDE [OINTMENT] 0.025%4.37
ESOPRAZ [ΒΤ x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP3.24
ESOPRAZ [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ESOPRAZ [BT x 56]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP13.3
ESOPRAZ [BOTTLE x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP5.6
ESOPRAZ [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
ESOPRAZ [BT x 31]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP14.71
ESOPRAZ [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
*{Π} ESPEROCT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 1000IU/VIAL1135.64
*{Π} ESPEROCT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 1500IU/VIAL1674.65
*{Π} ESPEROCT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 2000IU/VIAL2211.11
*{Π} ESPEROCT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 3000IU/VIAL3276.08
*{Π} ESPEROCT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 500IU/VIAL592.9
ESPOZA [BT x 14]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB3.86
ESPOZA [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.72
ESPOZA [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 15MG/TAB8.5
ESPOZA [BT x 14]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB7.87
ESPOZA [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB13.83
ESRAN [BT x 30]ESLICARBAZEPINE [TAB] 800MG/TAB60.49
ESSION [BT x 30 SACHETS]LEVETIRACETAM [GRA.OR.SOL] 1000MG/SACHET34.31
ESSION [BT x 30 SACHETS]LEVETIRACETAM [GRA.OR.SOL] 500MG/SACHET18.56
ESSION [BT x 10 BAGS x 100 ML]LEVETIRACETAM [SOL.INF] 5MG/ML48.31
ESTERIA [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)3.93
ESTROFIX [BT x 21]DROSPIRENONE + ETHINYLESTRADIOL [F.C.TAB] (3+0.02)MG/TAB5.08
ESTROFIX [BT x 21]DROSPIRENONE + ETHINYLESTRADIOL [F.C.TAB] (3+0.03)MG/TAB5.08
ETIABEN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 150MG/TAB14.64
ETIABEN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.53
ETIABEN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
ETIABEN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
ETIABEN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
ETIAPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
ETIAPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.1
ETIAPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
ETIAPIN [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
ETOPOSIDE PHARMACHEMIE [BT x 1 VIAL x 5 ML]ETOPOSIDE [SOL.INF] 100MG/5ML11.72
ETROZAC [BT x 20]ETORICOXIB [F.C.TAB] 120MG/TAB11.21
ETROZAC [BT x 20]ETORICOXIB [F.C.TAB] 60MG/TAB8.12
ETROZAC [BT x 14]ETORICOXIB [F.C.TAB] 90MG/TAB7.02
ETROZAC [BT x 20]ETORICOXIB [F.C.TAB] 90MG/TAB8.91
*{Π} EUCREAS [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB27.69
*{Π} EUCREAS [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB36.21
EUROPRAZOL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 100MCG(0.1MG)/TAB1.01
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 112MCG/TAB1.33
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 125MCG/TAB1.27
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 137MCG/TAB1.51
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 150MCG/TAB1.56
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 25MCG/TAB0.73
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 50MCG/TAB0.89
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 75MCG/TAB1.02
EUTHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 88MCG/TAB1.16
EVADIL [BT x 20]EPLERENONE [F.C.TAB] 50MG/TAB9.82
EVANGIO [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
EVANGIO [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
*{Π} EVATON B12 [BT x 5 AMP x 5 ML]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [INJ.SOL] (250+250+1.5)MG/5ML1.61
EVATON-B [BT x 10 AMPS x 2 ML]THIAMINE(vit. B1) + RIBOFLAVIN(vit. B2) + NICOTINAMIDE(vit. B3) + PANTOTHENIC ACID(vit. B5) + PYRIDOXINE(vit. B6) [INJ.SOL] (10+4+4+40+6)MG/2ML10.57
EVATON-D [BT x 1 VIAL]RETINOL(vit. A) + THIAMINE(vit. B1) + RIBOFLAVIN(vit. B2) + NICOTINAMIDE(vit. B3) + PANTOTHENIC ACID(vit. B5) + PYRIDOXINE(vit. B6) + BIOTIN(vit. B8) + FOLIC ACID(vit. B9) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) + ASCORBIC ACID(vit. C) + CHOLECALCIFEROL(vit. D3) + ALPHA-TOCOFEROL(vit. E) [PD.INJ.SOL] 3.79
*{Π} EVATON-T [BT x 1 AMP x 10 ML]RETINOL(vit. A) + THIAMINE(vit. B1) + RIBOFLAVIN(vit. B2) + NICOTINAMIDE(vit. B3) + PANTOTHENIC ACID(vit. B5) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) + ERGOCALCIFEROL(vit. D2) + ALPHA-TOCOFEROL(vit. E) [INJ.SOL] 3.13
EVECET [BT x 28]ROPINIROLE [PR.TAB] 2MG/TAB5.19
EVECET [BT x 28]ROPINIROLE [PR.TAB] 3MG/TAB6.88
EVECET [BT x 28]ROPINIROLE [PR.TAB] 4MG/TAB9.87
EVECET [BT x 28]ROPINIROLE [PR.TAB] 8MG/TAB18.87
*{Π} EVENITY [2 PF. PENS x 1.17 ML]ROMOSOZUMAB [IN.SO.PF.P] 105MG/1.17ML575.02
EVEROLIMUS FARAN [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 10MG/TAB1428.42
EVEROLIMUS FARAN [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 2.5MG/TAB527.11
EVEROLIMUS FARAN [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 5MG/TAB1020.37
EVEROLIMUS PHARMAZAC [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 10MG/TAB1428.42
EVEROLIMUS PHARMAZAC [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 5MG/TAB1020.37
EVEROLIMUS SANDOZ [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 10MG/TAB1428.42
EVEROLIMUS SANDOZ [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 5MG/TAB1020.37
EVEROLIMUS TEVA [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 10MG/TAB1428.42
EVEROLIMUS TEVA [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 5MG/TAB1020.37
*{Π} EVIPLERA [BOTTLE x 30]EMTRICITABINE + RILPIVIRINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+25+245)MG/TAB513.31
*{Π} EVISTA [BT x 28]RALOXIFENE [F.C.TAB] 60MG/TAB14.54
*{Π} EVOLTRA [BT x 1 VIAL]CLOFARABINE [C/S.SOL.IN] 20MG/20ML1071.18
EVOXIL [BT x 10]LEVOFLOXACIN [F.C.TAB] 250MG/TAB4.09
EVOXIL [BT x 5]LEVOFLOXACIN [F.C.TAB] 250MG/TAB2.55
EVOXIL [BT x 10]LEVOFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB5.87
EVOXIL [BT x 5]LEVOFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB3.34
EVOXIL [BT x 7]LEVOFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.21
EVOXIL [BT x 1 VIAL x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML12.22
EVOXIL [BT x 1 VIAL x 50 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML6.11
EVOXIL [BT x 20 VIALS x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML214.27
EVOXIL [BT x 20 VIALS x 50 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML112.77
EVOXIL [BT x 5 VIALS x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML61.09
EVOXIL [BT x 5 VIALS x 50 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML30.55
*{Π} EVRENZO [BT x 12]ROXADUSTAT [F.C.TAB] 100MG/TAB353.39
*{Π} EVRENZO [BT x 12]ROXADUSTAT [F.C.TAB] 150MG/TAB525.28
*{Π} EVRENZO [BT x 12]ROXADUSTAT [F.C.TAB] 20MG/TAB79.69
*{Π} EVRENZO [BT x 12]ROXADUSTAT [F.C.TAB] 50MG/TAB189.26
*{Π} EVRENZO [BT x 12]ROXADUSTAT [F.C.TAB] 70MG/TAB251.88
*{Π} EVRYSDI [BT x 1 BOTTLE]RISDIPLAM [PD.ORA.SOL] 0.75MG/ML8117.87
*{Π} EXELON [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 1.5MG/CAP11.62
*{Π} EXELON [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 3MG/CAP16.72
*{Π} EXELON [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 4.5MG/CAP19.3
*{Π} EXELON [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 6MG/CAP19.99
*{Π} EXELON [BOTTLE x 120 ML]RIVASTIGMINE [ORAL.SOL] 2MG/ML59.44
*{Π} EXELON [BT x 30 PATCHES]RIVASTIGMINE [TTS] 13.3 MG/24HOURS48.47
*{Π} EXELON [BT x 30 PATCHES]RIVASTIGMINE [TTS] 4.6 MG/24HOURS22.92
*{Π} EXELON [BT x 30 PATCHES]RIVASTIGMINE [TTS] 9.5 MG/24HOURS31.79
EXEMESTANE TEVA [BT x 30]EXEMESTANE [F.C.TAB] 25MG/TAB23.85
EXENADIL [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
EXENADIL [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
EXENADIL [BT x 1 VIAL x 15 ML]CITALOPRAM [OR.SO.D] 40MG/ML9.68
EXERET [BT x 12 (STRIPS 3x4)]POTASSIUM CITRATE + POTASSIUM BICARBONATE [EF.TAB] (1080+2000)MG/TAB3.7
EXERET [BT x 12 (STRIPS 6x2)]POTASSIUM CITRATE + POTASSIUM BICARBONATE [EF.TAB] (1080+2000)MG/TAB3.71
EXFORGE [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB10.44
EXFORGE [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB9.56
EXFORGE HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+12.5)MG/TAB15.4
EXFORGE HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+25)MG/TAB15.66
EXFORGE HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+320+25)MG/TAB25.09
EXFORGE HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+12.5)MG/TAB12.61
EXFORGE HCT [BT x 28]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+25)MG/TAB14.64
*{Π} EXJADE [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 180MG/TAB302.85
*{Π} EXJADE [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 360MG/TAB578.72
*{Π} EXJADE [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 90MG/TAB170.3
*{Π} EXOCIN [BOTTLE x 5 ML]OFLOXACIN [EY.DRO.SOL] 0.3% (W/V)2.88
EXTEMENT [BT x 4]SILDENAFIL [CHW.TAB] 100MG/TAB14.31
EXTEMENT [BT x 4]SILDENAFIL [CHW.TAB] 25MG/TAB13.08
EXTEMENT [BT x 4]SILDENAFIL [CHW.TAB] 50MG/TAB11.45
EXTEMENT [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB19.22
EXTEMENT [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB16.02
EXTRASTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
EXTRASTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
EXTRATOR-S [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB6.21
EXTRATOR-S [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
EXTRATOR-S [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.76
EXTRATOR-S [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
EXTRATOR-S [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB10.92
EXTRATOR-S [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
EXTRATOR-S [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB3.48
EXTRATOR-S [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.14
EYESALT [BOTTLE x 500 ML]CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE + SODIUM CITRATE DIHYDRATE + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM CHLORIDE [SOL.OCU.IR] 10.56
EYETOBRIN [BOTTLE x 5 ML]TOBRAMYCIN [EY.DRO.SOL] 0.3% (W/V) (3MG/ML)1.9
*{Π} EYLEA [BT x 1 VIAL]AFLIBERCEPT [INJ.SOL] 40MG/ML671.46
*{Π} EYLEA [BT x 1 PF.SYR]AFLIBERCEPT [INJ.SOL] 40MG/ML656.86
EYOPTO [BOTTLE x 5 ML]TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 2.5MG/ML (0.25% (W/V))4.72
EYOPTO [BOTTLE x 5 ML]TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 5MG/ML (0.5% (W/V))4.24
EZEFRIL [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
EZEGROS [BT x 14]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB10.15
EZEGROS [BT x 20]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB14.52
EZEGROS [BT x 28]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB17.6
EZEGROS [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
EZEMIDOR [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB17.06
EZETIBEN [BT x 14]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB10.15
EZETIBEN [BT x 20]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB14.52
EZETIBEN [BT x 28]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB17.6
EZETIBEN [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
EZETIMIBE + ATORVASTATIN RAFARM [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB36.67
EZETIMIBE + ATORVASTATIN RAFARM [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB29.56
EZETIMIBE + ATORVASTATIN RAFARM [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB31.96
EZETIMIBE + SIMVASTATIN GENEPHARM [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB20.56
EZETIMIBE + SIMVASTATIN GENEPHARM [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB13.67
EZETIMIBE + SIMVASTATIN GENEPHARM [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB15.07
EZETIMIBE + SIMVASTATIN MYLAN [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB20.56
EZETIMIBE + SIMVASTATIN MYLAN [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB16.84
EZETIMIBE + SIMVASTATIN MYLAN [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB17.77
EZETIMIBE + SIMVASTATIN SANDOZ [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB23.66
EZETIMIBE + SIMVASTATIN SANDOZ [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB21.83
EZETIMIBE + SIMVASTATIN SANDOZ [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB23.02
EZETIMIBE MYLAN [BT x 14]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB8.55
EZETIMIBE MYLAN [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
EZETIMIBE MYLAN [BT x 14]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB10.15
EZETIMIBE MYLAN [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
EZETIMIBE MYLAN [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.84
EZETIMIBE SANDOZ [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
EZETIMIBE VELKA [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
*{Π} EZETROL [BT x 14]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB13.17
*{Π} EZICLEN [1 PACK x 2 BOTTLES x 180 ML + 1 CUP]MAGNESIUM SULFATE + POTASSIUM SULFATE + SODIUM SULFATE [C.OR.SOL] 24G/BOTTLE15.45
EZIPOL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
EZIPOL [BOTTLE x 31]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP14.71
EZUMYCIN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
*{Π} FABRAZYME [BT x 1 VIAL]AGALSIDASE BETA [PD.C.S.INF] 35MG/VIAL2745.18
*{Π} FABRAZYME [BT x 1 VIAL]AGALSIDASE BETA [PD.C.S.INF] 5MG/VIAL436.3
FALIPAN [BAG x 50 ML]FLUCONAZOLE [SOL.INF] 2MG/ML3.21
FAMCILET [BT x 10]FAMCICLOVIR [F.C.TAB] 125MG/TAB5.87
FAMCILET [BT x 21]FAMCICLOVIR [F.C.TAB] 250MG/TAB28.36
FAMCILET [BT x 21]FAMCICLOVIR [F.C.TAB] 500MG/TAB39.35
FAMOTIDINE ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ [BT x 10]FAMOTIDINE [F.C.TAB] 40MG/TAB3.9
*{Π} FAMPYRA [BT x 56]FAMPRIDINE [PR.TAB] 10MG/TAB164.06
*{Π} FAMVIR [BT x 10]FAMCICLOVIR [F.C.TAB] 125MG/TAB9.03
*{Π} FAMVIR [BT x 21]FAMCICLOVIR [F.C.TAB] 250MG/TAB43.64
*{Π} FAMVIR [BT x 21]FAMCICLOVIR [F.C.TAB] 500MG/TAB60.52
*{Π} FANHDI [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 10 ML SOLV.]COAGULATION FACTOR VIII [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL380.03
*{Π} FANHDI [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 10 ML SOLV.]COAGULATION FACTOR VIII [PS.INJ.SOL] 250 IU/VIAL108.17
*{Π} FANHDI [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 10 ML SOLV.]COAGULATION FACTOR VIII [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL203.77
FANOLIT [BT x 30]FOLIC ACID [TAB] 0.5MG/TAB3.58
FANOLIT [BT x 30]FOLIC ACID [TAB] 5MG/TAB3.58
FARCEF [BT x 1 VIAL + 3.5 ML SOLV.]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.24
FARCEF [BT x 6 VIALS]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL27.94
FAREMIO [BT x 5 AMPS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [IN.SO.CR] 20MG/ML27.59
FARMEMAX [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
*{Π} FARMORUBICIN [BT x 1 VIAL]EPIRUBICIN [PD.INJ.SOL] 50MG/VIAL32.63
*{Π} FARMORUBICIN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 5 ML SOLV.]EPIRUBICIN [PS.INJ.SOL] 10MG/VIAL7.48
FARVIRON [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP19.47
*{Π} FARYDAK [BT x 6]PANOBINOSTAT [CAPS] 10MG/CAP4193.11
*{Π} FARYDAK [BT x 6]PANOBINOSTAT [CAPS] 15MG/CAP4193.11
*{Π} FARYDAK [BT x 6]PANOBINOSTAT [CAPS] 20MG/CAP4284.29
*{Π} FASENRA [BT x 1 PF.PEN]BENRALIZUMAB [INJ.SOL] 30MG/ML2014.32
*{Π} FASENRA [BT x 1 PF.SYR]BENRALIZUMAB [INJ.SOL] 30MG/ML2014.32
*{Π} FASLODEX [BT x 2 PF.SYR x 5 ML]FULVESTRANT [INJ.SO.PFS] 250MG/5ML429.76
*{Π} FASTURTEC [BT x 3 VIALS + 3 AMPS x 2 ML SOLV.]RASBURICASE [PS.SOL.INF] 1.5MG/VIAL189.37
*{Π} FASTURTEC [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 5 ML SOLV.]RASBURICASE [PS.SOL.INF] 7.5MG/VIAL286.93
FAXIVEN [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB5.6
F-DIN [BOTTLE x 30 ML]MOMETASONE [CUT.SOL] 0.1% (W/V)3
FEBUXOSTAT GENEPHARM [ΒΤ x 28]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 120MG/TAB14.43
FEBUXOSTAT GENEPHARM [ΒΤ x 28]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 80MG/TAB14.1
FEDOLEN [BT x 10]CALCIUM FOLINATE [TAB] 15MG/TAB4.01
*{Π} FEIBA [BT x 1 VIAL x 1000 U + 1 VIAL x 20 ML SOLV.]FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING ACTIVITY [PS.SOL.INF] 50 U/ML781.47
*{Π} FELDENE [BT x 20]PIROXICAM [DISP.TAB] 10MG/TAB2.98
*{Π} FELDENE [BT x 10]PIROXICAM [DISP.TAB] 20MG/TAB2.24
FELISELIN [BT x 50]SELEGILINE [TAB] 5MG/TAB5.68
FEMAPLEX [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
*{Π} FEMARA [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB28.3
*{Π} FEMASTON [BT x 28]ESTRADIOL + DYDROGESTERONE [F.C.TAB] 2MG/TAB6.17
FEMAZAC [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
FEMINELLA [TUBE x 50 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)8.46
FENARAZE [TUBE x 50 GR]DICLOFENAC [GEL.EXT.US] 3% (W/W)32.12
FENOBRAT [BT x 30]FENOFIBRATE [CAPS] 160MG/CAP4.91
FENOCLOF [BT x 30]DICLOFENAC [MOD.R.CA.H] 75MG/CAP3.9
FENTADUR [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 100 MCG/HOUR36.05
FENTADUR [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 12 MCG/HOUR7.8
FENTADUR [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 25 MCG/HOUR11.72
FENTADUR [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 50 MCG/HOUR20.06
FENTADUR [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 75 MCG/HOUR28.56
*{Π} FENTANYL DEMO [BT x 5 AMP x 10 ML]FENTANYL [INJ.SOL] 50MCG/ML10.37
FENTANYL KALCEKS [BT x 10 AMPS x 10ML]FENTANYL [INJ.SOL] 50MCG/ML20.11
FENTANYL KALCEKS [BT x 10 AMPS x 2ML]FENTANYL [INJ.SOL] 50MCG/ML4.67
FENTANYL SANDOZ [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 100MCG/TAB94.64
FENTANYL SANDOZ [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 200MCG/TAB99.7
FENTANYL SANDOZ [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 300MCG/TAB110.97
FENTANYL SANDOZ [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 400MCG/TAB110.97
*{Π} FEOFOL [ΒΤ x 30]FERROUS SULPHATE + FOLIC ACID [MOD.R.CA.H] (150+0.5)MG/CAP2.35
FER DE FAR [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET7.99
FER DE FAR [BT x 20]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET15.99
FER DE FAR [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET23.99
FERAGLUC [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET7.96
FERALICE [BT x 10 VIALS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [ORAL.SOL] 100MG/5ML3.85
FERANT [BT x 1 AMP x 5 ML]PALONOSETRON [INJ.SOL] 250MCG/5ML22.54
FERDIV [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET7.99
FERDIV [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET23.99
FERGON [BT x 1 TUBE x 30]FERROUS GLUCONATE [EF.TAB] 695MG (80.5MG FE++)/TAB7.24
*{Π} FERINJECT [BT x 1 VIAL x 10 ML]FERRIC CARBOXYMALTOSE [INJ.SO.INF] 50MG/ML108.5
*{Π} FERO-FOLIC-500 [BT x 20]FERROUS SULPHATE + FOLIC ACID [CON.R.TAB] 325(105)MG+350MCG/TAB1.68
FEROLIB [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET11.24
FEROSAC [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET7.99
FEROSAC [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET23.99
FER-OUT [BT x 28]DEFERASIROX [DISP.TAB] 125MG/TAB129.16
FER-OUT [BT x 28]DEFERASIROX [DISP.TAB] 250MG/TAB241.6
FER-OUT [BT x 28]DEFERASIROX [DISP.TAB] 500MG/TAB447
FERRELUC [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET7.99
FERRELUC [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET23.99
FERRETTI [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET7.99
FERRETTI [BT x 15 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET13.5
FERRETTI [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET23.99
FERRINEMIA [ΒΤ x 5 AMPS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [IN.SO.CR] 20MG/ML27.59
*{Π} FERRIPROX [BOTTLE x 50]DEFERIPRONE [F.C.TAB] 1000MG/TAB181.75
*{Π} FERRIPROX [VIAL x 500 ML]DEFERIPRONE [ORAL.SOL] 500MG/5ML(100MG/ML)180.44
FERRNAT [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET16.35
*{Π} FERRO SANOL DUODENAL [BT x 50]FERROUS GLYCINE SULFATE [GR.CAP] 100MG/CAP9.52
FERROBEST [BT x 10 VIALS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [ORAL.SOL] 100MG/5ML3.82
FERROBIVAL [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET7.99
FERROBIVAL [BT x 15 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET12
FERROBIVAL [BT x 20 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET17.95
FERROBIVAL [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET26.92
FERRODUE [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET6
FERRODUE [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET15.75
FERRODUE [BT x 60 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET29.9
FERRO-PLUS [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET16.35
FERROVIN [BT x 5 AMPS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [IN.SO.CR] 20MG/ML28.61
FERRUTEN [BT x 20 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET10.9
FERRUTEN [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET16.35
*{Π} FIASP [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN ASPART [INJ.SOL] 100 U/ML18.14
*{Π} FIASP [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]INSULIN ASPART [INJ.SOL] 100 U/ML35.43
*{Π} FIASP [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN ASPART [INJ.SOL] 100 U/ML31.88
*{Π} FIBCLOT [BT x 1 VIAL (POWDER) + 1 VIAL x 100 ML SOLV. + TRANSFER SYSTEM]HUMAN FIBRINOGEN [P.SV.INJ.F] 1.5G/100ML838.09
FILGRASTIM HEXAL [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 30MU/0.5ML (60MU/ML = 600MCG/ML)84.76
FILGRASTIM HEXAL [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 48MU/0.5ML (96MU/ML = 960MCG/ML)123.51
*{Π} FILICINE [BT x 30]FOLIC ACID [TAB] 5MG/TAB4.84
FILOSEPT [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.34
FILOSEPT [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB15.25
FINAR [BT x 30]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB7.44
FINASTIR [BT x 30]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB7.44
FINAZIL [BT x 28]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB6.96
FINERIA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB15.47
FINERIA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB10.84
FINGOLIMOD ACCORD [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
FINGOLIMOD ACCORD [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
FINGOLIMOD MEDOCHEMIE [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
FINGOLIMOD MYLAN [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
FINGOLIMOD PHARMATHEN [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
FINGOLIMOD RAFARM [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
FINGOLIMOD STADA [BT x 30]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP865.9
FINGOLYA [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
FINGOLYA [BT x 30]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP865.9
FINGOLYA [BT x 30]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP865.9
FINICORT [TUBE x 50 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)8.46
FINOMEL [BT x 4 BAGS x 1085 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 212.8
FINOMEL [BT x 4 BAGS x 1435 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 280.07
FINOMEL [BT x 4 BAGS x 1820 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 347.71
FINOMEL PERI [BT x 4 BAGS x 1085 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 186.85
FINOMEL PERI [BT x 4 BAGS x 1450 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 238.6
FINRINA [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
*{Π} FIRAZYR [BT x 1 PF.SYR x 3 ML]ICATIBANT [INJ.SOL] 30MG/3ML1281.07
*{Π} FIRMAGON [BT x 2 VIALS + SOLV.]DEGARELIX [PS.INJ.SOL] 120MG/VIAL219.23
*{Π} FIRMAGON [BT x 1 VIAL + SOLV.]DEGARELIX [PS.INJ.SOL] 80MG/VIAL125.75
*{Π} FISIOTENS [BT x 28]MOXONIDINE [F.C.TAB] 0.2MG/TAB6.42
*{Π} FISIOTENS [BT x 28]MOXONIDINE [F.C.TAB] 0.3MG/TAB8.67
*{Π} FISIOTENS [BT x 28]MOXONIDINE [F.C.TAB] 0.4MG/TAB9.52
FISTERID [BT x 30]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB7.44
FIXAPROST [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS]LATANOPROST + TIMOLOL [EY.DR.S.DC] (50MCG+5MG)/ML17.88
*{Π} FLAGYL [BT x 30]METRONIDAZOLE [CAPS] 500MG/CAP4.78
*{Π} FLAGYL [BOTTLE x 100 ML]METRONIDAZOLE [SOL.INF] 500MG/100ML2.31
FLAGYMET [BT x 14 SACHETS]METRONIDAZOLE [GRANULES] 400MG/SACHET12.57
FLAGYMET [BT x 14]METRONIDAZOLE [GRANULES] 200MG/SACHET6.28
FLAGYMET [BT x 14]METRONIDAZOLE [GRANULES] 500MG/SACHET14.6
FLAGYMET [BT x 30]METRONIDAZOLE [GRANULES] 500MG/SACHET31.28
FLAGYMET DUO [BT x 1 TUBE x 30G + 6 SINGLE - USE APPLICATORS]METRONIDAZOLE + CLOTRIMAZOLE [VAG.CR] (20+4)% (W/W)60.22
FLAGYMET DUO [BT x 10 PESSARIES IN PVC-PE STRIPS]METRONIDAZOLE + CLOTRIMAZOLE [VAG.SUP] (500+100)MG/SUP17.61
FLAXIDEL [BT x 5]LEVOFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB3.34
*{Π} FLEBOGAMMA DIF [BT x 1 VIAL x 100 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML476.64
*{Π} FLEBOGAMMA DIF [BT x 1 VIAL x 200 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML927.94
FLECARDIA [BTx 5 VIALS x 15 ML]FLECAINIDE [INJ.SO.INF] 10MG/ML30.8
FLECARDIA [BT x 30]FLECAINIDE [PR.CAP] 100MG/CAP7.22
FLECARDIA [BT x 30]FLECAINIDE [PR.CAP] 200MG/CAP10.75
FLECARYTHM [BT x 60]FLECAINIDE [TAB] 100MG/TAB12.09
FLEELAXAT [BT x 2 BOTTLES x 45 ML]DISODIUM PHOSPHATE + SODIUM PHOSPHATE [ORAL.SOL] (24.4+10.8)G/45ML4.45
FLEFARMIN [BT x 20]DICLOFENAC [GR.TAB] 50MG/TAB1.61
FLENAZOLE [TUBE x 20 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)4
FLEXELITE [BT x 1 AMP x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML3.81
FLIHALER [BT x 1 CANISTER x 9GR x 120 DOSES]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] 250MCG/DOSE13.64
FLIXAN [BT x 3]RIZATRIPTAN [OR.DISP.TA] 10MG/TAB5.97
FLIXAN [BT x 3]RIZATRIPTAN [OR.DISP.TA] 5MG/TAB2.99
FLIXAN [BT x 3]RIZATRIPTAN [TAB] 10MG/TAB5.97
FLIXAN [BT x 3]RIZATRIPTAN [TAB] 5MG/TAB2.99
FLIXOCORT [TUBE x 30 GR]FLUTICASONE PROPIONATE [CREAM] 0.05% (W/W)2.79
FLIXOCORT [BT x 1 VIAL + M.VALV (120 DOSES)]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] 125MCG/DOSE9.7
FLIXOCORT [BT x 1 VIAL + M.VALV (120 DOSES)]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] 250MCG/DOSE13.64
FLIXOCORT [BT x 1 BOTTLE x 16 G + M.PUMP (120 DOSES)]FLUTICASONE PROPIONATE [NASPR.SUS] 50MCG/DOSE5.85
*{Π} FLIXOTIDE [BOTTLE x 120 DOSES (10.2 G)]FLUTICASONE PROPIONATE [AER.MD.INH] 125MCG/DOSE14.93
*{Π} FLIXOTIDE [BOTTLE x 120 DOSES (10.2 G)]FLUTICASONE PROPIONATE [AER.MD.INH] 250MCG/DOSE20.99
*{Π} FLIXOTIDE [BOTTLE x 120 DOSES (10.2 G)]FLUTICASONE PROPIONATE [AER.MD.INH] 50MCG/DOSE6.55
*{Π} FLIXOTIDE [TUBE x 30 GR]FLUTICASONE PROPIONATE [CREAM] 0.05% (W/W)4.28
*{Π} FLIXOTIDE [DISKUS x 60 BLISTERS]FLUTICASONE PROPIONATE [PD.INH.MD] 250MCG/DOSE12
*{Π} FLIXOTIDE [DISKUS x 60 BLISTERS]FLUTICASONE PROPIONATE [PD.INH.MD] 500MCG/DOSE20.41
*{Π} FLIXOTIDE NASULE [BT x 28 AMPS]FLUTICASONE PROPIONATE [NASDR.SUS] 400MCG/0.4ML11.2
FLOCIPRIN [BT x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
FLOCIPRIN [BT x 20]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB7.87
FLODIL [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
FLODIL [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
FLOGOSTOP [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
FLOGOZYME [BOTTLE x 50 ML]BETAMETHASONE [LOT] 0.1% (W/V)3.04
FLONITAL [BT x 28]FLUOXETINE [CAPS] 20MG/CAP7.17
FLOXITARD [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML12.22
*{Π} FLUAD TETRA [BT x 1 PF.SYR]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (15+15+15+15)MCG/0.5ML28.98
*{Π} FLUAD TETRA [BT x 10 PF.SYR.]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (15+15+15+15)MCG/0.5ML241.63
*{Π} FLUARIX TETRA [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (15+15+15+15)MCG/0.5ML10.72
FLUCALIT [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.72
FLUCANID [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP8.5
FLUCANID [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
FLUCANID [VIAL x 50 ML]FLUCONAZOLE [INJ.SO.INF] 100MG/50ML3.43
*{Π} FLUCELVAX TETRA [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (15+15+15+15)MCG/0.5ML19.99
*{Π} FLUCELVAX TETRA [BT x 10 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (15+15+15+15)MCG/0.5ML178.39
*{Π} FLUCELVAX TETRA [BT x 10 PF.SYR (ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ) x 0.5 ML (1 DOSE)]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (15+15+15+15)MCG/0.5ML178.39
FLUCLOXACILLIN COOPER [BT x 1 VIAL x 20 ML]FLUCLOXACILLIN [PD.I.S.INF] 1000MG/VIAL11.17
FLUCLOXACILLIN COOPER [BT x 1 VIAL x 10 ML]FLUCLOXACILLIN [PD.I.S.INF] 250MG/VIAL6.49
FLUCLOXACILLIN COOPER [BT x 1 VIAL x 10 ML]FLUCLOXACILLIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL8.3
FLUCO [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.74
FLUCOFIN [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP14.96
FLUCOFIN [BT x 28]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP29.9
FLUCON [BOTTLE x 5 ML]FLUOROMETHOLONE [EY.DRO.SUS] 0.1% (W/V)1.56
FLUCONAZOLE B.BRAUN [BOTTLE x 50 ML]FLUCONAZOLE [SOL.INF] 2MG/ML5.34
FLUCONAZOLE KABI [BOTTLE x 50 ML]FLUCONAZOLE [SOL.INF] 2MG/ML3.21
FLUCONAZOLE MEDICUS [VIAL x 50 ML]FLUCONAZOLE [INJ.SO.INF] 100MG/50ML3.21
FLUCONAZOLE SYNDESMOS [ΒΤ x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.61
FLUCORAN [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP19.21
FLUCORAN [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.61
FLUCORAN [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP24.39
FLUCORAN [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
FLUCOSTATIN [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.74
FLUCOVEIN [BOTTLE x 100 ML]FLUCONAZOLE [SOL.INF] 2MG/ML6.41
FLUCOVEIN [BOTTLE x 50 ML]FLUCONAZOLE [SOL.INF] 2MG/ML3.21
*{Π} FLUDARA [BT x 20]FLUDARABINE [F.C.TAB] 10MG/TAB282.38
*{Π} FLUDARA [BT x 5 VIALS]FLUDARABINE [PD.I.S.INF] 50MG/VIAL134.8
*{Π} FLUDEX [BT x 30]INDAPAMIDE [PR.TAB] 1.5MG/TAB3.39
*{Π} FLUENZ TETRA [1 x 0.2 ML (1 DOSE)]INFLUENZA _ LIVE ATTENUATED [NASPR.SUS] 31.51
*{Π} FLUENZ TETRA [10 x 0.2 ML (10 DOSES)]INFLUENZA _ LIVE ATTENUATED [NASPR.SUS] 253.63
FLUMAZENIL COOPER [BT x 5 AMP x 5 ML]FLUMAZENIL [INJ.SOL] 0.5MG/5ML23.04
FLUMAZENIL ΚΑΒΙ [BT x 5 AMPS x 5 ML]FLUMAZENIL [INJ.SOL] 0.5MG/5ML23.04
FLUOROURACIL ANABIOSIS [BT x 1 VIAL x 100 ML]FLUOROURACIL [INJ.SOL] 50MG/ML23.58
FLUOROURACIL OPUS [BT x 1 VIAL x 100 ML]FLUOROURACIL [S.I.I.R.S] 50MG/ML23.58
FLUROPTIC [BOTTLE x 5 ML]FLURBIPROFEN [EY.DRO.SOL] 0.03% (W/V)2.2
FLUSAL [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
FLUSEMINAL [ΒΤ x 14]NORFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB4.48
FLUSENIL [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP19.21
FLUSENIL [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.74
FLUSONIDE [BT x 20 AMP x 2 ML]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML18.91
FLUSONIDE [BT x 20 AMP x 2 ML]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.N] 2MG/2ML37.66
FLUSTERIX [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)2.17
FLUSTERIX [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)2.95
FLUTARZOLE [BT x 1 BOTTLE x 16 G + M.PUMP (120 DOSES)]FLUTICASONE PROPIONATE [NASPR.SUS] 50MCG/DOSE5.86
FLUTICAPEN [BT x 1 INHALER x 60 BLISTER STRIPS]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] 250MCG/DOSE12
FLUTICAPEN [BT x 1 INHALER x 30 BLISTERS STRIPS]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] 250MCG/DOSE12
FLUTICAPEN [BT x 1 INHALER x 30 BLISTERS STRIPS]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] 500MCG/DOSE20.41
FLUTICAPEN [BT x 1 INHALER x 60 BLISTERS STRIPS]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] 500MCG/DOSE20.41
FLUTINASAL [BT x 1 BOTTLE x 16 G + M.PUMP (120 DOSES)]FLUTICASONE PROPIONATE [NASPR.SUS] 50MCG/DOSE5.86
FLUVASTATIN XL PHARMATHEN INTERNATIONAL [BT x 28]FLUVASTATIN [PR.TAB] 80MG/TAB3.73
*{Π} FML [BOTTLE x 5 ML]FLUOROMETHOLONE [EY.DRO.SUS] 0.1% (W/V)2.15
FODIER [BOTTLE x 50 ML]METHYLPREDNISOLONE ACEPONATE [CUT.SOL] 0.1% (W/V)5.43
FOKESTON [BT x 24]FLUOXETINE [CAPS] 20MG/CAP5.98
FOLIDEX [BT x 120]FOLIC ACID [TAB] 400MCG/TAB13.26
FOLIDEX [BT x 28]FOLIC ACID [TAB] 400MCG/TAB3.52
FOLIDEX B12 [BT x 28]FOLIC ACID + CYANOCOBALAMINE [TAB] (400MCG+2MCG)/TAB2.93
FOLIMENT [BT x 10]CALCIUM FOLINATE [CAPS] 15MG/CAP4.74
FOLIORAL [VIAL x 15 ML]FOLIC ACID [ORAL.SOL] 10MG/ML8.91
FOLIVORAN [BT x 30]CALCIUM LEVOFOLINATE [TAB] 7.5MG/TAB8.74
FOMICYT [1 x 10 VIALS x 2 GR]FOSFOMYCIN [PD.SOL.INF] 40MG/ML193.85
FOMICYT [1 x 10 VIALS x 4 GR]FOSFOMYCIN [PD.SOL.INF] 40MG/ML351.74
FORAIR [BT x 1 BOTTLE x 100 DOSES]FORMOTEROL [INH.SOL.P] 12MCG/DOSE25.44
FORCAP [BT x 60 + INHALATION DEVICE]FORMOTEROL [INHPD.CAP] 12MCG/CAP8.9
FORCET [BT x 2]SUMATRIPTAN [TAB] 100MG/TAB3.57
FORCET [ΒΤ x 6]SUMATRIPTAN [TAB] 100MG/TAB9.42
FORCET [BT x 4]SUMATRIPTAN [TAB] 50MG/TAB4.07
FORDIAB [BT x 100]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB28.57
FORDIAB [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.48
FORDIAB [BT x 100]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB38.22
FORDIAB [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26.04
FORLION [BT x 12]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 10.000 IU/CAP16.85
FORLION [BT x 8]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 10.000 IU/CAP11.24
FORLION [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP11.17
FORMOPEN [BT x 1 INHALER x 30 BLISTERS STRIPS]FORMOTEROL [INH.PD.DOS] 12MCG/DOSE11.49
FORMOPEN [BT x 1 INHALER x 60 BLISTERS STRIPS]FORMOTEROL [INH.PD.DOS] 12MCG/DOSE11.49
FORMOTIL GENEPHARM [BT x 60 + INHALATION DEVICE]FORMOTEROL [INHPD.CAP] 12MCG/CAP8.9
FORNEGA [VIAL x 50 MG]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL174.52
FORPROCT [TUBE x 20 GR]HYDROCORTISONE + LIDOCAINE [RECT.CREAM] (1%+1.5%) (W/W)21.87
FORPROCT [BOTTLE x 30 ML + M.PUMP]HYDROCORTISONE + LIDOCAINE [SPR.SOL] (0.2%+1.0)% (W/V)21.65
*{Π} FORSTEO [BT x 1 PF.PEN x 2.4 ML]TERIPARATIDE [INJ.SOL] 20MCG/80μL248.43
FORTATHRIN [BT x 20]INDOMETACIN [MOD.R.CA.H] 75MG/CAP8.87
FORTERRA [ΒΤ x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
*{Π} FORTRANS [BT x 4 SACHETS]POLYETHYLENE GLYCOL + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM BICARBONATE + SODIUM SULFATE [PD.ORA.SOL] 74G/SACHET8.51
FORVEL [BT x 10 AMP x 1 ML]NALOXONE [SO.INJ.INF] 0.4MG/ML18.87
*{Π} FORXIGA [BT x 28]DAPAGLIFLOZIN [F.C.TAB] 10MG/TAB43.26
*{Π} FORXIGA [BT x 28]DAPAGLIFLOZIN [F.C.TAB] 5MG/TAB48.46
FOSALEN [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
*{Π} FOSAMAX ONCE WEEKLY [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB7.75
FOSANDRON [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
*{Π} FOSAVANCE [BT x 4]ALENDRONIC ACID + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [TAB] (70MG+5600 IU)/TAB10.42
*{Π} FOSAVANCE [BT x 4]ALENDRONIC ACID + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [TAB] (70MG+2800 IU)/TAB11.38
FOSAZOM [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
FOSFOCIN [BT x 2 SACHETS]FOSFOMYCIN [GRA.OR.SOL] 3G/SACHET5.25
FOSFOLAX [BOTTLE x 125 ML]SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE [ENEMA] (7.5+20)G/BOTTLE1.75
*{Π} FOSRENOL [BT x 90]LANTHANUM CARBONATE [CHW.TAB] 500MG/TAB145.85
*{Π} FOSRENOL [BT x 90]LANTHANUM CARBONATE [CHW.TAB] 750MG/TAB197.23
FOSTER [BT x 1 CONTAINER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [INH.SOL.P] (100+6)MCG/DOSE36.32
FOSTER [BT x 1 CONTAINER (DC) x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [INH.SOL.P] (100+6)MCG/DOSE36.32
FOSTER [BT x 1 CONTAINER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [INH.SOL.P] (200+6)MCG/DOSE36.64
FOSTER [BT x 1 CONTAINER (DC) x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [INH.SOL.P] (200+6)MCG/DOSE36.64
FOSTER NEXTHALER [BT x 1 CONTAINER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [PD.INH.MD] (100+6)MCG/DOSE38.44
FOSTER NEXTHALER [BT x 1 DEVICE NEXTHALER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [PD.INH.MD] (200+6)MCG/DOSE36.42
FOUCH [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)3.93
*{Π} FRAXIPARINE [BT x 2 PF.SYR x 0.3 ML]NADROPARIN [INJ.SO.PFS] 2850 IU/0.3ML7.4
*{Π} FRAXIPARINE [ΒΤ x 2 PF.SYR x 0.6 ML]NADROPARIN [INJ.SO.PFS] 5700 IU/0.6ML12.27
*{Π} FRAXIPARINE [BT x 2 PF.SYR x 1 ML]NADROPARIN [INJ.SO.PFS] 9500 IU/ML15.09
FREDILAN [BT x 30]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB30.04
FREDILAN [BT x 30]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB72.86
FREDILAN [BT x 30]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB16.18
FREDYR [ΒΤ x 10 VIALS]CEFUROXIME [DR.PD.INJ] 750MG/VIAL12.59
*{Π} FRISIUM [ΒΤ x 20]CLOBAZAM [TAB] 10MG/TAB2.02
*{Π} FRUMIL [ΒΤ x 28]FUROSEMIDE + AMILORIDE HYDROCHLORIDE [TAB] (40+5)MG/TAB5.86
FUBECOT [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)4.21
FUBECOT [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)7.03
*{Π} FUCICORT LIPID [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)9.52
*{Π} FUCIDIN [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)4.55
*{Π} FUCIDIN [BT x 12]FUSIDIC ACID [F.C.TAB] 250MG/TAB9.37
*{Π} FUCIDIN [BT x 1 TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID [OINTMENT] 2% (W/W)4.6
*{Π} FUCIDIN H [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID + HYDROCORTISONE [CREAM] 2%+1% (W/W)4.67
FUCITRIL DERM [BTx 1 TUBE x 20 G]FUSIDIC ACID + TRIAMCINOLONE [CREAM] (2+0.03)% (W/W)9.56
FUDESIX [BT x 1 BOTTLE x 150 ML]FUROSEMIDE [ORAL.SOL] 20MG/5ML6
FUDESIX [BT x 1 BOTTLE x 150 ML]FUROSEMIDE [ORAL.SOL] 50MG/5ML9.18
FUGENTIN [BT x 12]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [F.C.TAB] (875+125)MG/TAB3.86
FUGENTIN [BT x 12 SACHETS]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [PD.ORA.SUS] (875+125)MG/SACHET6.67
FULPHILA [BT x 1 PF.SYR x 0.6 ML]PEGFILGRASTIM [INJ.SO.PFS] 6MG/0.6ML(10MG/ML)493.13
FULVESTRAN ACCORD [BT x 2 PF.SYR x 5 ML]FULVESTRANT [INJ.SO.PFS] 250MG/5ML284.42
FULVESTRANT DEMO [BT x 2 PF.SYR x 5 ML]FULVESTRANT [INJ.SO.PFS] 250MG/5ML284.42
FULVESTRANT INNOVIS [BT x 2 PF.SYR x 5 ML]FULVESTRANT [INJ.SO.PFS] 250MG/5ML284.42
FULVESTRANT MYLAN [BT x 2 PF.SYR x 5 ML]FULVESTRANT [INJ.SO.PFS] 250MG/5ML284.42
FUNADEL [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.61
FUNGIDERM [TUBE x 35 GR]BIFONAZOLE [CREAM] 1% (W/W)4.27
FUNGISTAT [TUBE x 78 G + 16 APPLICATEURS]ECONAZOLE [VAG.CR] 1% (W/W)2.93
FUNGIZOR [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL174.52
FUNGIZOR [BT x 1 VIAL]CASPOFUNGIN [PD.C.S.INF] 70MG/VIAL218.15
FUNGO [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
FUNGO [BOTTLE x 150 ML]FLUCONAZOLE [ORAL.SOL] 50MG/10ML11.94
FUNGOFORT [BOTTLE x 30 ML + M.PUMP]FLUCONAZOLE [SPR.SOL] 1.% (W/V)16.06
*{Π} FUNGORAL [TUBE x 30 GR]KETOCONAZOLE [CREAM] 2% (W/W)2.28
FUNGOSPOR [BT x 1 AMP x 25 ML + 50 ML SOLV.]ITRACONAZOLE [C/S.SOL.IN] 10MG/ML124.98
FUNGRAM [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
*{Π} FUNGUSTATIN [ΒΤ x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP13.06
*{Π} FUNGUSTATIN [BT x 1]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP2.4
*{Π} FUNGUSTATIN [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP21.32
*{Π} FUNGUSTATIN [ΒΤ x 1 VIAL x 50 ML]FLUCONAZOLE [SOL.INF] 2MG/ML4.93
FUNZOREN [BT x 1 VIAL]MICAFUNGIN [PD.SOL.INF] 100MG/VIAL217.88
FUNZOREN [BT x 1 VIAL]MICAFUNGIN [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL119.06
*{Π} FUROLIN [ΒΤ x 30]NITROFURANTOIN [TAB] 100MG/TAB6.2
FUSIBET [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)5.07
FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE VALERATE MYLAN [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)7.03
FUSIDIC ACID PROMOPHARMA [TUB x 15 G]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)2.16
FUSIDIC ACID PROMOPHARMA [TUB x 30 G]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)4.36
FUSIDIC TARGET [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)2.17
FUSIDIC TARGET [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)2.95
FUSINDAC [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID [CREAM] 2% (W/W)2.17
FUSINDAC-H [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID + HYDROCORTISONE [CREAM] 2%+1% (W/W)5.14
FUXILIDIN [ΒΤ x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP14.96
FUXILIDIN [ΒΤ x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP8.49
FUXILIDIN [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP19.21
FUXILIDIN [ΒΤ x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.74
FUXILIDIN [BT x 28]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP29.9
FUXILIDIN [BT x 28]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP38.44
*{Π} FUZEON [60 VIALS x 108 MG + 60 VIALS SOLV.]ENFUVIRTIDE [PS.INJ.SOL] 90MG/ML1389.96
*{Π} FYCOMPA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 10MG/TAB107.67
*{Π} FYCOMPA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 12MG/TAB107.67
*{Π} FYCOMPA [BT x 7]PERAMPANEL [F.C.TAB] 2MG/TAB10.78
*{Π} FYCOMPA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 4MG/TAB77.16
*{Π} FYCOMPA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 6MG/TAB83.87
*{Π} FYCOMPA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 8MG/TAB94.19
FYLACIA [BOTTLE x 150 ML]FOLIC ACID [ORAL.SOL] 1MG/ML8.91
FYLEPSIA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 10MG/TAB70
FYLEPSIA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 12MG/TAB70
FYLEPSIA [BT x 7]PERAMPANEL [F.C.TAB] 2MG/TAB7
FYLEPSIA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 4MG/TAB54.34
FYLEPSIA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 6MG/TAB59.05
FYLEPSIA [BT x 28]PERAMPANEL [F.C.TAB] 8MG/TAB66.33
FYREMADEL [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]GANIRELIX [INJ.SO.PFS] 0.25MG/0.5ML17.02
FYREMADEL [BT x 5 PF.SYRs x 0.5 ML]GANIRELIX [INJ.SO.PFS] 0.25MG/0.5ML78.49
FYRONEXE [BT x 30]CANDESARTAN [TAB] 16MG/TAB5.33
FYRONEXE [BT x 30]CANDESARTAN [TAB] 32MG/TAB6.6
FYRONEXE [BT x 30]CANDESARTAN [TAB] 8MG/TAB6
FYRONEXE PLUS [BT x 30]CANDESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (16+12.5)MG/TAB5.68
FYRONEXE PLUS [BT x 30]CANDESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (32+12.5)MG/TAB10.24
*{Π} FYSIOFOL [BT x 10 VIALS (SINGLE DOSE)]IRON PROTEIN SUCCINYLATE + CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE [PS.OR.SOL] (800MG+0.185)MG/DOSE8.58
GABANTIN [BT x 50]GABAPENTIN [CAPS] 300MG/CAP4.55
GABANTIN [BT x 50]GABAPENTIN [CAPS] 400MG/CAP6
GABENTAL [BT x 50]GABAPENTIN [CAPS] 300MG/CAP4.55
GABENTAL [BT x 50]GABAPENTIN [CAPS] 400MG/CAP6
*{Π} GADOVIST PFS [BT x 1 PF.SYR x 10 ML]GADOBUTROL [INJ.SO.PFS] 1 MMOL/ML68.06
*{Π} GADOVIST PFS [BT x 1 PF.SYR x 15 ML]GADOBUTROL [INJ.SO.PFS] 1 MMOL/ML85.22
*{Π} GADOVIST PFS [BT x 1 PF.SYR x 7.5 ML]GADOBUTROL [INJ.SO.PFS] 1 MMOL/ML52.3
*{Π} GALAFOLD [BT x 14]MIGALASTAT [CAPS] 123MG/CAP15015.88
GALANTAMINE PHARMATHEN [BT x 30]GALANTAMINE [PR.CAP] 16MG/CAP8.58
GALANTAMINE PHARMATHEN [BT x 30]GALANTAMINE [PR.CAP] 24MG/CAP9.26
GALANTAMINE PHARMATHEN [BT x 30]GALANTAMINE [PR.CAP] 8MG/CAP7.38
GALANYL [BOTTLE x 100 ML]GALANTAMINE [ORAL.SOL] 4MG/ML18.74
GALANYL [BOTTLE x 180 ML]GALANTAMINE [ORAL.SOL] 4MG/ML29.7
GALOPRAN [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
GALOPRAN [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
*{Π} GALVUS [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB18.55
GALYA [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (40MCG+5MG)/ML9.38
*{Π} GAMINEX [BT x 1 VIAL x 100 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML861.59
*{Π} GAMINEX [BT x 1 VIAL x 50 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML444.96
GANCILEN [BT x 5 VIALS]GANCICLOVIR [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL72.93
*{Π} GANFORT [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.4 ML]BIMATOPROST + TIMOLOL [EY.DR.S.DC] (300+5)MG/ML15.47
*{Π} GANFORT [BT x 1 VIAL x 3 ML]BIMATOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (300+5)MG/ML11.54
GANTIL [BT x 30]TOLFENAMIC ACID [CAPS] 200MG/CAP6.49
GANTIL [BOTTLE x 125 ML]TOLFENAMIC ACID [ORAL.SUSP] 10MG/5ML3.33
GARAPEPSIN [BT x 30]TRIMEBUTINE [CAPS] 200MG/CAP4.44
*{Π} GARDASIL 9 [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (DOSE) + 2 NEEDLES]PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 6 _ 11 _ 16 _ 18 _ 31 _ 33 _ 45 _ 52 _ 58) [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)147.9
*{Π} GARDENAL [BT x 20]PHENOBARBITAL [TAB] 100MG/TAB1.1
*{Π} GASTROGRAFIN [BOTTLE x 100 ML]SODIUM AMIDOTRIZOATE + MEGLUMINE AMIDOTRIZOATE [GASTRO.SOL] 66%+10% (W/V)11.72
GASTRONORM [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
*{Π} GAVRETO [BOTTLE x 120]PRALSETINIB [CAPS] 100MG/CAP8368.91
*{Π} GAZYVARO [BT x 1 VIAL x 40 ML]OBINUTUZUMAB [C/S.SOL.IN] 1000MG/40ML2690.87
G-DIL [BT x 50]ISOSORBIDE MONONITRATE [TAB] 20MG/TAB2.29
GEFITINIB FARAN [BT x 30]GEFITINIB [F.C.TAB] 250MG/TAB949.34
GEFITINIB GENEPHARM [BT x 30]GEFITINIB [F.C.TAB] 250MG/TAB949.34
GEFITINIB INNOVIS [BT x 30]GEFITINIB [F.C.TAB] 250MG/TAB949.34
*{Π} GELISTROL [TUBE x 10 G + 10 VAG.DEVICES]ESTRIOL [VAG.GEL] 50MCG/G14.71
*{Π} GELOFUSINE [BT x 10 ECOFLAC x 500 ML]SUCCINYLATED GELATIN + SODIUM CHLORIDE + SODIUM HYDROXIDE [SOL.INF] 4%+0.701%+0.136% (W/V)4.05
*{Π} GELTIM [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS]TIMOLOL [EYE.GEL] 1MG/G5.88
GEMCIPEN [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 1G/VIAL51.46
GEMCIPEN [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL11.72
GEMCITABINE ACCORD [BT x 1 VIAL x 10 ML]GEMCITABINE [C/S.SOL.IN] 100MG/ML23.44
GEMCITABINE ACCORD [BT x 1 VIAL x 20 ML]GEMCITABINE [C/S.SOL.IN] 100MG/ML51
GEMCITABINE ACCORD [BT x 1 VIAL x 2 ML]GEMCITABINE [C/S.SOL.IN] 100MG/ML5.98
GEMCITABINE ACCORD [BT x 1 VIAL x 200 MG]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL11.73
GEMCITABINE ACTAVIS [BT x 1 VIAL x 25 ML]GEMCITABINE [C/S.SOL.IN] 40MG/ML33.21
GEMCITABINE ACTAVIS [BT x 1 VIAL x 5 ML]GEMCITABINE [C/S.SOL.IN] 40MG/ML7.8
GEMLAG [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 1G/VIAL51.45
GEMLAG [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL11.72
GEMLIPID MEDICHROM [ΒΤ x 30]GEMFIBROZIL [F.C.TAB] 600MG/TAB4.44
GEMNIL [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 1G/VIAL51.46
GEMNIL [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL11.72
GEMRA [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 1G/VIAL51.46
GENCEBOK [BT x 50 AMPS x 1ML]CAFFEINE [SOL.INF] 10MG/ML423.46
GENEMENT [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.64
GENEMENT [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 2.5MG/TAB58.43
GENEMENT [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.52
GENEMENT [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.61
*{Π} GENOTROPIN [BT x 1 CARTRIDGE]SOMATROPIN [PS.INJ.SOL] 12MG/CARTRIDGE216.16
*{Π} GENOTROPIN [BT x 1 CARTRIDGE]SOMATROPIN [PS.INJ.SOL] 5.3 MG/CARTRIDGE101.29
GENTADEX [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE + GENTAMICIN [EY.DRO.SOL] (0.1%+0.3%) (W/V)3.72
GENTADEX [TUBE x 2.5 GR]DEXAMETHASONE + GENTAMICIN [EYE.OINT] (0.03%+0.3%) (W/V)2.05
GENTAMICIN COOPER [BOTTLE x 5 ML]GENTAMICIN [EY.DRO.SOL] 0.3%1.96
GENVIR [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 1G/VIAL51.46
GENVIR [BT x 1 VIAL]GEMCITABINE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL11.72
*{Π} GENVOYA [BOTTLE x 30]ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE [F.C.TAB] (150+150+200+10)MG/TAB670.68
*{Π} GEODON [BT x 56]ZIPRASIDONE [CAPS] 20MG/CAP35.08
*{Π} GEODON [BT x 56]ZIPRASIDONE [CAPS] 40MG/CAP50.86
*{Π} GEODON [BT x 56]ZIPRASIDONE [CAPS] 60MG/CAP50.86
*{Π} GEODON [BT x 56]ZIPRASIDONE [CAPS] 80MG/CAP53.87
*{Π} GEODON [BOTTLE x 60 ML]ZIPRASIDONE [ORAL.SUSP] 10MG/ML45.32
*{Π} GEODON [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 1.2 ML SOLV.]ZIPRASIDONE [PS.INJ.SOL] 24MG/VIAL15.85
*{Π} GEODON [BT x 1 VIAL]ZIPRASIDONE [PD.INJ.SOL] 24MG/VIAL15.85
*{Π} GIAPREZA [BT x 10 VIALS x 1ML]ANGIOTENSIN II [C/S.SOL.IN] 2.5MG/ML12479.69
*{Π} GILENYA [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP1225.84
*{Π} GILUDOP [BT x 5 AMP x 5 ML]DOPAMINE [C/S.SOL.IN] 10MG/ML5.4
GINOLIMOD [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
*{Π} GIOTRIF [BT x 28]AFATINIB [F.C.TAB] 20MG/TAB1725.21
*{Π} GIOTRIF [BT x 28]AFATINIB [F.C.TAB] 30MG/TAB1725.21
*{Π} GIOTRIF [BT x 28]AFATINIB [F.C.TAB] 40MG/TAB1725.21
*{Π} GIOTRIF [BT x 28]AFATINIB [F.C.TAB] 50MG/TAB1767.08
*{Π} GIVLAARI [BT x 1 VIAL]GIVOSIRAN [INJ.SOL] 189MG/ML40611.64
GLARTIN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
GLATIRAMER MYLAN [BT x 12 PF.SYR x 1 ML]GLATIRAMER ACETATE [INJ.SO.PFS] 40MG/ML546.01
GLAVERAL [BOTTLE x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP8.09
GLAVERAL [BOTTLE x 60]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP14.24
GLAVERAL [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
GLAVERAL [BOTTLE x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP3.24
GLEPARK [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB10.93
GLEPARK [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB3.13
GLEPARK [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB40.38
GLEPARK [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB12.69
GLICRON [BT x 30]GLICLAZIDE [CON.R.TAB] 60MG/TAB3.83
GLIDIL [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 3MG/TAB2.8
GLIDIL [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB2.98
*{Π} GLIMBAX [BT x 5]PRULIFLOXACIN [F.C.TAB] 600MG/TAB15.99
GLIMERID [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 2MG/TAB1.6
GLIMERID [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 3MG/TAB2.8
GLIMERID [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB2.15
GLIPAL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
GLIPERIN [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 2MG/TAB1.6
GLIPERIN [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 3MG/TAB2.8
GLIPERIN [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB2.15
GLITACT [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 15MG/TAB6.53
GLITACT [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 30MG/TAB7.96
GLITACT [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 45MG/TAB12.5
*{Π} GLIVEC [BT x 60]IMATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB329.26
*{Π} GLIVEC [BT x 30]IMATINIB [F.C.TAB] 400MG/TAB573.96
GLOBEL [BT x 14]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB4.14
GLOBEL [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
GLOBEL [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
GLOPIR [BT x 50]NIFEDIPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB2.19
GLOPIR [BT x 30]NIFEDIPINE [PR.TAB] 20MG/TAB2.67
GLOPISINE [BT x 30]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB7.44
GLORIXONE [BT x 1 VIAL + 3.5 ML SOLV.]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.24
GLORIXONE [BT x 1 VIAL + 10 ML SOLV.]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.4
*{Π} GLUCAGEN [BT x 1 VIAL + 1 SYR. x 1 ML SOLV.]GLUCAGON [PS.INJ.SOL] 1MG(1IU)/VIAL15.44
GLUCOFER [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET6
GLUCOFORMIN [BOTTLE x 300 ML + DOS.SYR]METFORMIN [ORAL.SOL] 850MG/5ML11.73
GLUCOFREE [BT x 60]METFORMIN [F.C.TAB] 850MG/TAB2.49
*{Π} GLUCOPHAGE [BT x 30]METFORMIN [F.C.TAB] 1000MG/TAB2.35
*{Π} GLUCOPHAGE [BT x 30]METFORMIN [F.C.TAB] 850MG/TAB2.1
GLUCOPLUS [BT x 30]METFORMIN [F.C.TAB] 1000MG/TAB1.64
GLUCOPLUS [BT x 60]METFORMIN [F.C.TAB] 1000MG/TAB2.69
GLUCOSAMIL [BT x 6 AMPS x 2 ML + 6 AMPS x 1 ML SOLV.]GLUCOSAMINE [C.SO.S.INJ] 400MG/AMP13.55
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BT x 60 BAGS x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.25
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BT x 10 BAGS x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.74
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BT x 20 BAGS x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.46
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BT x 30 BAGS x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.31
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BT x 50 BAGS x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.25
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.25
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.74
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.31
*{Π} GLUCOSE 5% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.46
*{Π} GLUCOSE BAXTER [BT x 1 BAG x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 10% (W/V)1.94
GLUCOSITIN [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
GLUCOSITIN [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
GLUCOSTOP [BT x 28]METFORMIN [EF.TAB] 1000MG/TAB4.92
GLUCOSTOP [BT x 28]METFORMIN [EF.TAB] 1000MG/TAB4.92
GLUTAMOL [BOTTLE x 100 ML]ALANYL GLUTAMINE [C/S.SOL.IN] 20% (W/V)9.24
GLYCOFREN [BT x 40]METFORMIN [F.C.TAB] 1000MG/TAB1.82
GLYCOFREN [BT x 40]METFORMIN [F.C.TAB] 850MG/TAB1.71
*{Π} GLYCOPHOS [BT x 20 AMPS x 20 ML]SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [C/S.SOL.IN] 21.6% (W/V)43.5
GLYXAMBI [BT x 30]EMPAGLIFLOZIN + LINAGLIPTIN [F.C.TAB] (10+5)MG/TAB75.64
GLYXAMBI [BT x 30]EMPAGLIFLOZIN + LINAGLIPTIN [F.C.TAB] (25+5)MG/TAB75.64
GNOSTORMON [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP9.51
GNOSTORMON [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 10.000 IU/CAP5.62
GOLASAN [BT x 10]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB2.01
GOLASAN [BT x 28]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB4.87
GOLASAN [BT x 10]LOSARTAN [F.C.TAB] 50MG/TAB1.35
GOLASAN [BT x 28]LOSARTAN [F.C.TAB] 50MG/TAB2.8
*{Π} GONAL-F [BT x 1 PEN x 0.5 ML]FOLLITROPIN ALFA [IN.SO.PF.P] 300IU/0.5ML (22MCG/0.5ML)91.61
*{Π} GONAL-F [BT x 1 PEN x 1.5 ML]FOLLITROPIN ALFA [IN.SO.PF.P] 900IU/1.5ML (66MCG/1.5ML)247.53
*{Π} GONAL-F [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV.]FOLLITROPIN ALFA [PS.INJ.SOL] 1050IU/1.75ML(77MCG/1.75ML)314.22
GONILERT [BT x 1 PF.SYR x 2 ML]HYALURONATE SODIUM [INJ.SO.PFS] 20MG/2ML15.31
*{Π} GRACIAL [BT x 66]DESOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL [TAB] (125+30)MCG/TAB10.75
GRANELOCK [BT x 30]PARACETAMOL + METOCLOPRAMIDE [TAB] (500+5)MG/TAB8.26
*{Π} GRANOCYTE [ΒΤ x 5 VIALS + 5 PF.SYR x 1 ML SOLV.]LENOGRASTIM [P.SV.INJ.F] 34 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ IU (263MCG)/VIAL263.85
*{Π} GRANULOKINE SINGLEJECT [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 30MU/0.5ML (60MU/ML = 600MCG/ML)194.72
*{Π} GRANULOKINE SINGLEJECT [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [INJ.SO.INF] 48MU/0.5ML (96MU/ML = 960MCG/ML)296.88
GRASTOFIL [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 30MU/0.5ML (60MU/ML = 600MCG/ML)137.01
GRASTOFIL [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 48MU/0.5ML (96MU/ML = 960MCG/ML)193.24
GRASUSTEK [BT x 1 PF.SYR x 0.6 ML]PEGFILGRASTIM [INJ.SO.PFS] 6MG/0.6ML(10MG/ML)360.08
GREMER [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
GREMER [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
GREMER [BT x 14]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB21.62
GREMER [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
GREMER [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
GRENIS-CIPRO [BT x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
GREPID [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
GROFER [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET10.2
GROFER [BT x 20 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET15.25
GROFER [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [EFF.GRAN] 695MG(80MG FE++)/SACHET23.99
GROSERA [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.41
GROSERA [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB17.49
GROSERA [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB21.72
GROSERA [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB5.61
GYNALVEN [BT x 30]PROGESTERONE [SOFT.CAPS] 100MG/CAP3.3
GYNALVEN [BT x 15]PROGESTERONE [SOFT.CAPS] 200MG/CAP4.51
GYNOSANT [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP24.39
GYNOSANT [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
*{Π} GYNO-TARDYFERON [BT x 30]FERROUS SULPHATE + FOLIC ACID [PR.TAB] (80+0.35)MG/TAB2.95
HADLINOL [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP14.96
*{Π} HAEMOCTIN [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 10 ML SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL517.06
*{Π} HALAVEN [BT x 1 VIAL x 2 ML]ERIBULIN [INJ.SOL] 0.44MG/ML357.23
HANIA [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.34
*{Π} HARVONI [BOTTLE x 28]LEDIPASVIR + SOFOSBUVIR [F.C.TAB] (90+400)MG/TAB12857.04
HAVETRA [BT x 10 PF.SYR x 1.0 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 10.000 IU/1.0ML54.01
HAVETRA [BT x 10 PF.SYR x 0.2 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 2.000 IU/0.2ML17.68
HAVETRA [BT x 10 PF.SYR x 0.4 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 4.000 IU/0.4ML33.17
HAVETRA [BT x 10 PF.SYR x 0.6 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 6.000 IU/0.6ML42.24
HAVETRA [BT x 10 PF.SYR x 0.8 ML]ENOXAPARIN [INJ.SO.PFS] 8.000 IU/0.8ML46.96
*{Π} HAVRIX [BT x 1 PF.SYR x 1 ML (1 DOSE)]HEPATITIS A _ INACTIVATED _ WHOLE VIRUS [INJ.SUSP] 1440 ELISA UNITS/DOSE (1ML)25.71
*{Π} HAVRIX [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]HEPATITIS A _ INACTIVATED _ WHOLE VIRUS [INJ.SUSP] 720 ELISA UNITS/DOSE (0.5ML)16.85
*{Π} HBVAXPRO [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]HEPATITIS B _ PURIFIED ANTIGEN [INJ.SUSP] 10MCG/ML15.53
*{Π} HBVAXPRO [BT x 1 VIAL x 1 ML]HEPATITIS B _ PURIFIED ANTIGEN [INJ.SUSP] 40MCG/ML40.06
*{Π} HBVAXPRO [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]HEPATITIS B _ PURIFIED ANTIGEN [INJ.SUSP] 5MCG/0.5ML8.87
HEART-FREE [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
HEFIYA [BT x 2 PF.PEN x 0.8 ML]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.8ML474.4
*{Π} HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) [1 JAR IN A KIT WITH SAMPLE TUBES]13 C-UREA [PD.ORA.SOL] 75MG/JAR28.48
HELIDES [BT x 28]ESOMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP4.87
HELIDES [BT x 28]ESOMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP5.72
HELIXDERM [TUBE x 20 GR]ALKANNA TINCTORIA OILY EXTRACT [OINTMENT] 76.5% (W/W)14.87
HELIXDERM [TUBE x 50 GR]ALKANNA TINCTORIA OILY EXTRACT [OINTMENT] 76.5% (W/W)32.47
HELPOSPER [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB8.96
HEMAFER [BT x 30]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [CHW.TAB] 100MG/TAB3.2
HEMAFER [BT x 12]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [EF.TAB] 357MG (100MG FE+++)/TAB6.02
HEMAFER [BT x 5 AMPS x 2 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [INJ.SOL] 332MG (100MG FE+++]/2ML7.28
HEMAFER [BOTTLE x 30 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [OR.SO.D] 50MG/ML2
HEMAFER [BT x 10 VIALS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [OR.SOL.SD] 100MG/5ML4.1
HEMAFER [BOTTLE x 125 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [SYR] 50MG/5ML2.49
HEMAFER FOL [BT x 30]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX + FOLIC ACID [CHW.TAB] (100+0.350)MG/TAB3.14
HEMAFER FOL [BT x 12]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX + FOLIC ACID [EF.TAB] (357+0.35)MG/TAB5.91
HEMAFER-S [BT x 5 AMPS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [C/S.SOL.IN] 20MG/ML28.61
HEMAFER-S [BT x 6 AMPS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [C/S.SOL.IN] 100MG/5ML34.32
*{Π} HEMANGIOL [BOTTLE x 120 ML]PROPRANOLOL [ORAL.SOL] 3.75MG/ML194.18
*{Π} HEMLIBRA [BT x 1 VIAL x 0.4 ML]EMICIZUMAB [INJ.SOL] 150MG/ML5088.09
*{Π} HEMLIBRA [BT x 1 VIAL x 0.7 ML]EMICIZUMAB [INJ.SOL] 150MG/ML8902.3
*{Π} HEMLIBRA [BT x 1 VIAL x 1ML]EMICIZUMAB [INJ.SOL] 150MG/ML12716.51
*{Π} HEMLIBRA [BT x 1 VIAL x 1ML]EMICIZUMAB [INJ.SOL] 30MG/ML2563.89
HEMOCINOL [BOTTLE x 30]EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (600+200+245)MG/TAB336.09
*{Π} HEPARIN LEO [BT x 10 VIALS x 5 ML]HEPARIN [INJ.SOL] 25000IU/5ML58.01
*{Π} HEPATECT CP [BT x 1 VIAL x 40 ML]HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN [SOL.INF] 50 IU/ML1027.03
*{Π} HEPCLUDEX [BT x 30 VIALS]BULEVIRTIDE [PD.INJ.SOL] 2 MG/VIAL10961.33
*{Π} HERCEPTIN [BT x 1 VIAL x 5 ML]TRASTUZUMAB [INJ.SOL] 600MG/5ML1089.22
*{Π} HERCEPTIN [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 150 MG/VIAL388.14
HERZUMA [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 150 MG/VIAL324.1
HERZUMA [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 420 MG/VIAL1039.4
HEVRONAZ [TUB x 15 G]MUPIROCIN [OINTMENT] 2% (W/W)2.29
HEXAQUIN [BT x 4 VIALS + 4 AMPS x 4 ML SOLV.]SODIUM VALPROATE [P.SV.INJ.F] 400MG/VIAL9.11
*{Π} HEXVIX [BT (KIT) x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 50 ML SOLV.]HEXAMINOLEVULINATE HYDROCHLORIDE [P.S.INTVES] 85MG/VIAL405.34
*{Π} HEXYON [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML + 2 NEEDLES]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ANTIGEN + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III + HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE + HEPATITIS-B SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)68.43
*{Π} HIDRASEC [BT x 20]RACECADOTRIL [CAPS] 100MG/CAP8.44
*{Π} HIDRASEC (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ) [ΒΤ x 30 SACHETS]RACECADOTRIL [GRA.OR.SUS] 30MG/SACH.8.53
*{Π} HIPNOSEDON [BT x 30]FLUNITRAZEPAM [F.C.TAB] 1MG/TAB2.65
HIREMON [VIAL x 100 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)5.8
HIREMON [VIAL x 50 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)2.9
HIREMON [BT x 5 VIALS x 20 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)5.79
HIREMON [VIAL x 50 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 2% (W/V) (20MG/ML)5.86
*{Π} HIZENTRA [BT x 1 PF.SYR x 10 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR EXTRAVASCULAR ADM. [INJ.SOL] 200MG/ML207.76
*{Π} HIZENTRA [BT x 1 PF.SYR x 20 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR EXTRAVASCULAR ADM. [INJ.SOL] 200MG/ML387.94
HOBATSTRESS [BT x 20]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB4.55
HOLESTATIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
HOLESTATIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
HOLESTATIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
HOLESTATIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.19
HOLISTEN [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
HOLISTEN [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
HOLISTEN [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
HOMEPEN [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
HOMEPEN [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL58.95
HOPPAS [BT x 1 VIAL x 20ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 10MG/ML11416.31
HOPPAS [BT x 1 VIAL x 20ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 1MG/ML1464.4
HOPPAS [BT x 1 VIAL x 20ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 2.5MG/ML3067.33
HOPPAS [BT x 1 VIAL x 20ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 5MG/ML5399.38
HUKYNDRA [BT x 1 PF.PEN]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.4ML246.96
HUKYNDRA [BT x 1 PF.SYR]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/0.4ML246.96
HUKYNDRA [BT x 1 PF.SYR]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 80MG/0.8 ML472.33
HULIO [BT x 1 PF.PEN x 0.8 ML]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.8ML243.06
HULIO [BT x 1 PF.SYR x 0.8 ML]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/0.8ML239.6
HULIO [BT x 2 PF.PEN x 0.8 ML]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.8ML367.56
HULIO [BT x 2 PF.SYR x 0.8 ML]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/0.8ML367.56
*{Π} HUMALOG [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 100 U/ML19.94
*{Π} HUMALOG (CARTRIDGE) [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 100 U/ML33.67
*{Π} HUMALOG (JUNIOR KWIKPEN) [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 100 U/ML38.12
*{Π} HUMALOG (KWIKPEN) [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 100 U/ML40.14
*{Π} HUMALOG (KWIKPEN) [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 200 U/ML69.32
*{Π} HUMALOG (MIX 25 CARTRIDGE) [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SUSP] 100 U/ML35.93
*{Π} HUMALOG (MIX 25 KWIKPEN) [BT x 5 PF.PEN x 3 ML (3.5MG/ ML)]INSULIN LISPRO [INJ.SUSP] 100 U/ML38.81
*{Π} HUMALOG (MIX 50 CARTRIDGE) [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SUSP] 100 U/ML35.9
*{Π} HUMALOG (MIX 50 KWIKPEN) [BT x 5 PF.PEN x 3 ML (3.5MG/ ML)]INSULIN LISPRO [INJ.SUSP] 100 U/ML38.41
*{Π} HUMAN ALBUMIN BAXALTA [VIAL x 100 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)82.77
*{Π} HUMAN ALBUMIN BAXALTA [VIAL x 50 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)45.1
*{Π} HUMAN ALBUMIN BAXALTA [VIAL x 500 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 5% (W/V) (5 G/100ML)129.15
*{Π} HUMAN ALBUMIN KEDRION [VIAL x 50 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)51.91
*{Π} HUMAN ALBUMIN KEDRION [VIAL x 100 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)95.52
*{Π} HUMATROPE [BT x 1 CARTRIDGE + 1 PF.SYR. X 3.17 ML]SOMATROPIN [PS.INJ.SOL] 6MG/CARTRIDGE118.67
*{Π} HUMIRA [BT x 2 PF.SYR x 0.2 ML]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 20MG/0.2ML358.7
*{Π} HUMIRA [BT x 1 PF.PEN]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.4ML305.57
*{Π} HUMIRA [BT x 1 PF.SYR]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/0.4ML304.65
*{Π} HUMIRA [BT x 1 PF.PEN]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 80MG/0.8 ML707.2
*{Π} HUMULIN M3 [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC + INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SUSP] 100 U/ML14.16
*{Π} HUMULIN M3 (CARTRIDGE) [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC + INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SUSP] 100 U/ML24.86
*{Π} HUMULIN NPH [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SUSP] 100 U/ML13.52
*{Π} HUMULIN NPH (CARTRIDGE) [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SUSP] 100 U/ML24.89
*{Π} HUMULIN REGULAR [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SOL] 100 U/ML12.77
*{Π} HUMULIN REGULAR (CARTRIDGE) [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SOL] 100 U/ML23.57
HYALEADIL [BT x 1 CANISTER x 110 GR]SULFADIAZINE SILVER + HYALURONATE SODIUM [FOAM] (1 + 0.2)% (W/W)22.14
HYALEADIL [BT x 1 CANISTER x 55 GR]SULFADIAZINE SILVER + HYALURONATE SODIUM [FOAM] (1 + 0.2)% (W/W)11.08
HYALUROPROL [BT x 1 PF.SYR x 2 ML]HYALURONATE SODIUM [INJ.SO.PFS] 20MG/2ML15.31
*{Π} HYCAMTIN [BT x 10]TOPOTECAN [CAPS] 0.25MG/CAP78.41
*{Π} HYCAMTIN [BT x 10]TOPOTECAN [CAPS] 1MG/CAP274.93
*{Π} HYCAMTIN [BT x 5 VIALS]TOPOTECAN [PD.C.S.INF] 4MG/VIAL556.51
HYDRACORT [BOTTLE x 100 ML]HYDROCORTISONE [ORAL.SOL] 20MG/5ML26.73
HYDRACORT [BOTTLE x 150 ML]HYDROCORTISONE [ORAL.SOL] 20MG/5ML39.65
HYDRACORT [BT x 30]HYDROCORTISONE [SOLU.TAB] 10MG/TAB22.74
HYDRACORT [BT x 30]HYDROCORTISONE [SOLU.TAB] 20MG/TAB32.18
HYDREASYN [BT x 100]HYDROXYCARBAMIDE [CAPS] 500MG/CAP26.03
HYDROCORTISONE ΙΦΕΤ [ΒΤ x 30]HYDROCORTISONE [TAB] 20MG/TAB3.48
HYDROFLUX [BT x 5 AMPS x 2 ML]FUROSEMIDE [INJ.SOL] 20MG/2ML1.82
HYDROFLUX [BT x 36]FUROSEMIDE [TAB] 40MG/TAB3.67
HYDROFLUX [BT x 12]FUROSEMIDE [TAB] 40MG/TAB1.39
HYDROXYUREA MEDAC [BT x 100]HYDROXYCARBAMIDE [CAPS] 500MG/CAP31.75
*{Π} HYGROTON [ΒΤ x 20]CHLORTALIDONE [TAB] 50MG/TAB1.7
HYPNONORM [BT x 30]ZOLPIDEM [F.C.TAB] 10MG/TAB2.19
*{Π} HYPOLOC [BT x 28]NEBIVOLOL [TAB] 5MG/TAB3.77
*{Π} HYPOLOC-PLUS [BT x 28]NEBIVOLOL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+12.5)MG/TAB6.38
*{Π} HYPOLOC-PLUS [BT x 28]NEBIVOLOL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+25)MG/TAB6.38
HYPOZAR FORTE [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB7.08
HYPOZAR FORTE [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB5.6
*{Π} HYQVIA [BT x (1 VIAL x 100 ML + 1 VIAL x 5 ML)]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR EXTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML735.65
*{Π} HYQVIA [BT x (1 VIAL x 200 ML + 1 VIAL x 10 ML)]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR EXTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML1433.48
*{Π} HYQVIA [BT x (1 VIAL x 300 ML + 1 VIAL x 15 ML)]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR EXTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML2129.6
*{Π} HYQVIA [BT x (1 VIAL x 50 ML + 1 VIAL x 2.5 ML)]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR EXTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML378.14
HYRIMOZ [BT x 2 PF.SYR x 0.8 ML]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/0.8ML474.4
HYRIMOZ [BT x 2 PF.PEN x 0.8 ML]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.8ML474.4
HYSADRAC [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB7.76
HYSADRAC [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB6
HY-SIL [BT x 1 TUBE x 100 GR]SULFADIAZINE SILVER + HYALURONATE SODIUM [CREAM] (1 + 0.2)% (W/W)19.94
HY-SIL [BT x 1 CANISTER x 110 GR]SULFADIAZINE SILVER + HYALURONATE SODIUM [FOAM] (1 + 0.2)% (W/W)21.69
*{Π} HYTRIN [BT x 14]TERAZOSIN [TAB] 2MG/TAB2.14
*{Π} HYTRIN [ΒΤ x 14]TERAZOSIN [TAB] 5MG/TAB3.46
*{Π} HYZAAR [BT x 20]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB6.15
*{Π} HYZAAR FORTE [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+12.5)MG/TAB7.41
IASAN [BT x 40]ACECLOFENAC [F.C.TAB] 100MG/TAB4
IASIBON [BT x 1 AMP x 1 ML]IBANDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 1MG/ML10.92
IASIBON [BT x 1 AMP x 2 ML]IBANDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 1MG/ML21.83
IASIBON [BT x 10 VIALS x 6 ML]IBANDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 1MG/ML531.31
IASIBON [BT x 1 VIAL x 6 ML]IBANDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 1MG/ML65.49
IASIBON [BT x 5 VIALS x 6 ML]IBANDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 1MG/ML272.97
IASIBON [BT x 28]IBANDRONIC ACID [F.C.TAB] 50MG/TAB62.77
IATEN [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3.75
IBANATE [BT x 1]IBANDRONIC ACID [F.C.TAB] 150MG/TAB7.82
IBONDEM [BT x 1 VIAL x 6 ML]IBANDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 1MG/ML65.49
IBOSAT [BT x 1]IBANDRONIC ACID [F.C.TAB] 150MG/TAB7.82
*{Π} IBRANCE [BT x 21]PALBOCICLIB [CAPS] 100MG/CAP2449.8
*{Π} IBRANCE [BT x 21]PALBOCICLIB [CAPS] 125MG/CAP2449.8
*{Π} IBRANCE [BT x 21]PALBOCICLIB [CAPS] 75MG/CAP2449.8
*{Π} IBRANCE [BT x 21]PALBOCICLIB [F.C.TAB] 100MG/TAB2449.8
*{Π} IBRANCE [BT x 21]PALBOCICLIB [F.C.TAB] 125MG/TAB2449.8
*{Π} IBRANCE [BT x 21]PALBOCICLIB [F.C.TAB] 75MG/TAB2449.8
*{Π} IBUTIN [BT x 20]TRIMEBUTINE [S.R.F.C.TA] 300MG/TAB11.68
ICATIBANT ACCORD [BT x 1 PF.SYR x 3 ML]ICATIBANT [INJ.SOL] 30MG/3ML844.6
*{Π} ICLUSIG [BOTTLE x 30]PONATINIB [F.C.TAB] 15MG/TAB2889.55
*{Π} ICLUSIG [BOTTLE x 30]PONATINIB [F.C.TAB] 30MG/TAB4927.78
*{Π} ICLUSIG [BOTTLE x 30]PONATINIB [F.C.TAB] 45MG/TAB4722.79
ICONAL [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3.75
IDACIO [BT x 1 VIAL x 0.8 ML]ADALIMUMAB [INJ.SOL] 40MG/0.8ML241.62
IDACIO [BT x 2 PF.SYR x 0.8 ML]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/0.8ML355.23
IDACIO [BT x 2 PF.SYR x 0.2 ML]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.8ML356.15
IDEALITE [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
*{Π} IDELVION [BT x 1 VIAL x 2.5 ML SOLV.]ALBUTREPENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL2790.52
*{Π} IDELVION [BT x 1 VIAL x 5 ML SOLV.]ALBUTREPENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL5553.81
*{Π} IDELVION [BT x 1 VIAL x 2.5 ML SOLV.]ALBUTREPENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 250 IU/VIAL728.26
*{Π} IDELVION [BT x 1 VIAL x 2.5 ML SOLV.]ALBUTREPENONACOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL1419.08
IDEOS [BT x 60]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (500MG+400 IU)/TAB6.47
IFIRMACOMBI [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB4.77
IFIRMACOMBI [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB5.68
IFIRMACOMBI [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB5.86
IFIRMASTA [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB4.65
IFIRMASTA [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB6.15
IFIRMASTA [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 75MG/TAB4.26
*{Π} IG VENA [BOTTLE x 100 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 50MG/ML353.6
*{Π} IG VENA [BOTTLE x 200 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 50MG/ML687.93
*{Π} IGANTET [BT x 1 SYR. x 1 ML]TETANUS IMMUNOGLOBULIN [INJ.SO.PFS] 250IU/ML13.01
IKOBEL [BOTTLE x 5 ML]TOBRAMYCIN [EY.DRO.SOL] 0.3% (W/V) (3MG/ML)1.71
*{Π} ILARIS [BT x 1 VIAL]CANAKINUMAB [INJ.SOL] 150MG/ML10793.84
*{Π} ILOMEDIN [BT x 1 AMP x 1 ML]ILOPROST [SOL.INF] 0.1MG/ML100.49
ILOPROST RAFARM [BT x 30 AMPS x 1 ML]ILOPROST [INH.NE.SOL] 10MCG/ML377.24
ILOPROST RAFARM [BT x 30 AMPS x 2 ML]ILOPROST [INH.NE.SOL] 10MCG/ML801.35
ILOPROST RAFARM [BT x 30 AMPS x 1 ML]ILOPROST [INH.NE.SOL] 20MCG/ML705.8
ILPEZ [VIAL x 150 ML]ITRACONAZOLE [ORAL.SOL] 10MG/ML23.99
IMATEK [BT x 60]IMATINIB [CAPS] 100MG/CAP225.13
IMATEK [BT x 30]IMATINIB [CAPS] 400MG/CAP522.16
IMATINIB ACCORD [BT x 30]IMATINIB [F.C.TAB] 400MG/TAB573.41
IMATINIB AENORASIS [BT x 60]IMATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB327.05
IMATINIB AENORASIS [BT x 30]IMATINIB [F.C.TAB] 400MG/TAB577.28
IMATINIB DEMO [BT x 60]IMATINIB [CAPS] 100MG/CAP329.26
IMATINIB DEMO [BT x 30]IMATINIB [CAPS] 400MG/CAP573.93
IMATINIB KRKA [BT x 60]IMATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB225.13
IMATINIB KRKA [BT x 30]IMATINIB [F.C.TAB] 400MG/TAB379.99
IMATINIB MYLAN [BT x 60]IMATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB225.13
IMATINIB MYLAN [BT x 30]IMATINIB [F.C.TAB] 400MG/TAB522.16
IMATINIB TEVA [BT x 60]IMATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB328.9
IMATINIB TEVA [BT x 30]IMATINIB [F.C.TAB] 400MG/TAB573.58
*{Π} IMBRUVICA [BOTTLE x 120]IBRUTINIB [CAPS] 140MG/CAP7377.25
*{Π} IMBRUVICA [BOTTLE x 90]IBRUTINIB [CAPS] 140MG/CAP5342.71
*{Π} IMBRUVICA [BT x 30]IBRUTINIB [F.C.TAB] 140MG/ΤAΒ1811.46
*{Π} IMBRUVICA [BT x 30]IBRUTINIB [F.C.TAB] 280MG/ΤΑΒ3561.8
*{Π} IMBRUVICA [BT x 30]IBRUTINIB [F.C.TAB] 420MG/ΤΑΒ5342.7
*{Π} IMBRUVICA [BT x 30]IBRUTINIB [F.C.TAB] 560MG/ΤΑΒ7288
*{Π} IMDUR [BT x 28]ISOSORBIDE MONONITRATE [PR.TAB] 60MG/TAB7.22
IMEROS [BT x 50 CARTRIDGES x 1.7 ML]MEPIVACAINE [INJ.SOL] 3% (W/V)24.7
*{Π} IMFINZI [BT x 1 VIAL x 2.4 ML]DURVALUMAB [C/S.SOL.IN] 50MG/ML558.7
*{Π} IMFINZI [BT x 1 VIAL x 10 ML]DURVALUMAB [C/S.SOL.IN] 50MG/ML2199.77
IMICIL [BT x 10 VIALS]CILASTATIN + IMIPENEM [PS.SOL.INF] (500+500)MG/VIAL58.23
*{Π} IMIGRAN [ΒΤ x 2]SUMATRIPTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.48
*{Π} IMIGRAN [BT x 4]SUMATRIPTAN [F.C.TAB] 50MG/TAB6.24
*{Π} IMIGRAN [BT x 2 SYR. x 0.5 ML]SUMATRIPTAN [INJ.SOL] 6MG/0.5ML24.89
*{Π} IMIGRAN [BT x 2 SYR. x 0.5 ML]SUMATRIPTAN [INJ.SOL] 6MG/0.5ML24.89
IMIPENEM + CILASTATIN KABI [BT x 10 VIALS]CILASTATIN + IMIPENEM [PD.SOL.INF] (500+500)MG/VIAL58.23
IMMITIS [BOTTLE x 120 ML]RIVASTIGMINE [ORAL.SOL] 2MG/ML38.64
*{Π} IMNOVID [BT x 21]POMALIDOMIDE [CAPS] 1MG/CAP7065.29
*{Π} IMNOVID [BT x 21]POMALIDOMIDE [CAPS] 2MG/CAP7267.69
*{Π} IMNOVID [BT x 21]POMALIDOMIDE [CAPS] 3MG/CAP7832.62
*{Π} IMNOVID [BT x 21]POMALIDOMIDE [CAPS] 4MG/CAP7257.9
IMOTEC [BT x 60 + INHALATION DEVICE]FORMOTEROL [INHPD.CAP] 12MCG/CAP8.9
*{Π} IMOVANE [BT x 30]ZOPICLONE [F.C.TAB] 7.5MG/TAB2.9
IMPLANDEX [BT x 1 PF.SYR]GOSERELIN [INJ.IMPL] 3.6 MG/PF.SYR.57.31
IMPLANDEX LA [BT x 1 PF.SYR]GOSERELIN [INJ.IMPL] 10.8MG/PF.SYR.157.4
IMPLICOR [BT x 56]METOPROLOL + IVABRADINE [F.C.TAB] (50+5)MG/TAB52.92
IMPLICOR [BT x 56]METOPROLOL + IVABRADINE [F.C.TAB] (50+7.5)MG/TAB52.23
IMPOSERGON [ΒΤ x 10]FAMOTIDINE [C.TAB] 40MG/TAB2.66
IMRALDI [BT x 2 PF.PEN x 0.8 ML]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.8ML441.59
IMRALDI [BT x 2 PF.PEN x 0.8 ML]ADALIMUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/0.8ML441.59
IMUNOFAR [BT x 50]CICLOSPORIN [SOFT.CAPS] 100MG/CAP48.15
IMUNOFAR [BT x 50]CICLOSPORIN [SOFT.CAPS] 25MG/CAP12.73
IMUNOFAR [BT x 50]CICLOSPORIN [SOFT.CAPS] 50MG/CAP24.8
INCLAUD [BT x 56]CILOSTAZOL [TAB] 100MG/TAB25.92
INCLAUD [BT x 56]CILOSTAZOL [TAB] 50MG/TAB21.53
*{Π} INCRELEX [1 VIAL x 4 ML]MECASERMIN [INJ.SOL] 10MG/ML619.45
*{Π} INCRESYNC [BT x 28]ALOGLIPTIN + PIOGLITAZONE [F.C.TAB] (25+30)MG/TAB37.98
*{Π} INCRUSE [BT x 1 INHALATION DEVICE (ELLIPTA) x 30 DOSES]UMECLIDINIUM BROMIDE [INH.PD.DOS] 55MCG/DOSE28.81
*{Π} INDERAL [ΒΤ x 30]PROPRANOLOL [F.C.TAB] 40MG/TAB1.97
INDOXYL [TUB x 30 G]CLINDAMYCIN + BENZOYL PEROXIDE [GEL.EXT.US] (1+3)% (W/W)18.65
INDOXYL [TUBE x 30 GR]CLINDAMYCIN + BENZOYL PEROXIDE [GEL.EXT.US] (1+3)% (W/W)18.65
*{Π} INDOXYL [TUBE x 30 GR]CLINDAMYCIN + BENZOYL PEROXIDE [GEL.EXT.US] (1+5)% (W/W)16.81
*{Π} INDOXYL [TUBE x 60 GR]CLINDAMYCIN + BENZOYL PEROXIDE [GEL.EXT.US] (1+5)% (W/W)30.59
*{Π} INEGY [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB31.61
*{Π} INEGY [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB21.03
*{Π} INEGY [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB23.19
INEPITANT [BT x 3 (1 x 125 MG + 2 x 80 MG)]APREPITANT [CAPS] 125MG/CAP + 80MG/CAP28.83
INESTOM [BT x 5 AMPS x 5 ML]LEVOCARNITINE [INJ.SOL] 1G/5ML3.13
*{Π} INFANRIX HEXA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.5 ML + 2 NEEDLES]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ANTIGEN + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III + HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE + HEPATITIS-B SURFACE ANTIGEN [PD.SU.IN.S] 0.5ML (DOSE)47.27
*{Π} INFANRIX IPV HIB [BT x 1 VIAL (HIB) + 1 PF.SYR (DTPa-IPV) x 0.5 ML (DOSE)]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ANTIGEN + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III + HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE [PD.SU.IN.S] 0.5ML (DOSE)28.58
*{Π} INFANRIX TETRA [ΒΤ x 1 PR.SYR. x 0.5 ML (1 DOSE) + 1 NEEDLE]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ACELLULAR + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)20
INFEFLOX [BT x 1 VIAL]CEFTRIAXONE [PD.I.S.INF] 1G/VIAL4.24
INFEFLOX [BT x 1 VIAL]CEFTRIAXONE [PD.SOL.INF] 2G/VIAL7.84
INFLABION [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
INFLECTRA [BT x 1 VIAL]INFLIXIMAB [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL298.01
*{Π} INFLUVAC SUB-UNIT TETRA [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (15+15+15+15)MCG/0.5ML12.31
INHIPLEX [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
INJOSETRON [BT x 1 VIAL x 5 ML]PALONOSETRON [INJ.SOL] 250MCG/5ML22.54
*{Π} INLYTA [BT x 56]AXITINIB [F.C.TAB] 1MG/TAB639.6
*{Π} INLYTA [BT x 56]AXITINIB [F.C.TAB] 5MG/TAB3027.7
*{Π} INNOHEP [BT x 10 PF.SYR x 0.5 ML]TINZAPARIN [INJ.SO.PFS] 10000 IU/0.5ML84.44
*{Π} INNOHEP [BT x 10 PF.SYR x 0.7 ML]TINZAPARIN [INJ.SO.PFS] 14000 IU/0.7ML116.3
*{Π} INNOHEP [BT x 10 PF.SYR x 0.9 ML]TINZAPARIN [INJ.SO.PFS] 18000 IU/0.9ML139.63
*{Π} INNOHEP [BT x 10 VIALS x 2 ML]TINZAPARIN [INJ.SO.PFS] 20000 IU/2ML181.61
*{Π} INNOHEP [BT x 10 PF.SYR x 0.45 ML]TINZAPARIN [INJ.SO.PFS] 4500 IU/0.45ML43.16
*{Π} INNOHEP [BT x 10 PF.SYR x 0.4 ML]TINZAPARIN [INJ.SO.PFS] 8000 IU/0.4ML82.38
*{Π} INOMAX [CYLINDER (ALUMINIUM) x 10 L]NITRIC OXIDE [INH.GAS] 800PPM MOL/MOL6354.67
INOPEM [BT x 1 VIAL x 20 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML351.98
INOPEM [BT x 1 VIAL x 4 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML99.47
INOSAMIN [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 25MG/TAB13
INOSAMIN [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 50MG/TAB13.46
*{Π} INOTREX [BT x 1 VIAL x 20 ML]DOBUTAMINE [SOL.INF] 250MG/20ML9.83
*{Π} INOVELON [BT x 10]RUFINAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB6.41
*{Π} INOVELON [BT x 60]RUFINAMIDE [F.C.TAB] 200MG/TAB62.99
*{Π} INOVELON [BT x 60]RUFINAMIDE [F.C.TAB] 400MG/TAB118.74
*{Π} INREBIC [BOTTLE x 120]FEDRATINIB [CAPS] 100MG/CAP4344.77
*{Π} INSPRA [BT x 20]EPLERENONE [F.C.TAB] 25MG/TAB15.09
*{Π} INSPRA [BT x 20]EPLERENONE [F.C.TAB] 50MG/TAB15.09
*{Π} INTEGRILIN [VIAL x 100 ML]EPTIFIBATIDE [INJ.SO.INF] 0.75MG/ML50.8
*{Π} INTEGRILIN [VIAL x 10 ML]EPTIFIBATIDE [INJ.SOL] 2MG/ML16.13
INTELECTA [ΒΤ x 6 AMPS x 5 ML]LEVOCARNITINE [INJ.SOL] 1G/5ML3.76
INTELECTA [ΒΤ x 6 AMPS x 5 ML]LEVOCARNITINE [INJ.SOL] 2G/5ML5.51
*{Π} INTELENCE [VIAL x 60]ETRAVIRINE [TAB] 200MG/TAB373.73
INTERBION [BT x 14]CEFUROXIME [F.C.TAB] 500MG/TAB5.01
INTERMED XYLOJELL [BOTTLE x 50 ML]LIDOCAINE [SPR] 10% (W/V)6.99
INTERMED XYLOJELL [BT x 1 TUBE x 30 GR]LIDOCAINE [GEL.EXT.US] 2% (W/W)4.49
*{Π} INTRALIPID [BAG x 250 ML]SOYA OIL [INJ.EM.INF] 20% (W/V)6.78
*{Π} INTRALIPID [BAG x 500 ML]SOYA OIL [INJ.EM.INF] 20% (W/V)9.92
*{Π} INTRATECT [BT x 1 VIAL x 100 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML683.24
*{Π} INTRATECT [BT x 1 VIAL x 200 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML1340.97
*{Π} INTRATECT [BT x 1 VIAL x 50 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML351.2
INUVAIR [BT x 1 CONTAINER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [INH.SOL.P] (100+6)MCG/DOSE36.32
INUVAIR [BT x 1 CONTAINER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [INH.SOL.P] (100+6)MCG/DOSE36.32
INUVAIR [BT x 1 CONTAINER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [INH.SOL.P] (200+6)MCG/DOSE36.64
INUVAIR [BT x 1 CONTAINER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [INH.SOL.P] (200+6)MCG/DOSE36.64
INUVAIR NEXTHALER [BT x 1 CONTAINER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [PD.INH.MD] (100+6)MCG/DOSE38.44
INUVAIR NEXTHALER [BT x 1 DEVICE NEXTHALER x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL [PD.INH.MD] (200+6)MCG/DOSE36.42
*{Π} INVANZ [BT x 1 VIAL x 20 ML]ERTAPENEM [PD.C.S.INF] 1G/VIAL39.95
*{Π} INVEGA [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 3MG/TAB71.94
*{Π} INVEGA [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 6MG/TAB74.37
*{Π} INVEGA [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 9MG/TAB80.85
*{Π} INVOKANA [BT x 30]CANAGLIFLOZIN [F.C.TAB] 100MG/TAB48.13
*{Π} INVOKANA [BT x 30]CANAGLIFLOZIN [F.C.TAB] 300MG/TAB59.07
IODOCOLLYRE [BOTTLE x 10 ML]SODIUM IODIDE + CALCIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE [EY.DRO.SOL] (2%+2%) (W/V)0.93
*{Π} IOMERON [BOTTLE x 50 ML]IOMEPROL [INJ.SOL] 30% (W/V)18.62
*{Π} IOMERON [BOTTLE x 100 ML]IOMEPROL [INJ.SOL] 30% (W/V)36.53
*{Π} IOMERON [BOTTLE x 200 ML]IOMEPROL [INJ.SOL] 30% (W/V)66.29
*{Π} IOMERON [BOTTLE x 50 ML]IOMEPROL [INJ.SOL] 35% (W/V)19.93
*{Π} IOMERON [BOTTLE x 100 ML]IOMEPROL [INJ.SOL] 35% (W/V)40.16
*{Π} IOMERON [BOTTLE x 200 ML]IOMEPROL [INJ.SOL] 35% (W/V)67.13
*{Π} IOMERON [BOTTLE x 100 ML]IOMEPROL [INJ.SOL] 40% (W/V)43.51
*{Π} IOMERON [BOTTLE x 200 ML]IOMEPROL [INJ.SOL] 40% (W/V)72.64
*{Π} IONIL [BOTTLE x 200 ML]COAL TAR SOLUTION [MED.SHAMP] 4.25% (W/V)5.79
*{Π} IOPIDINE [BOTTLE x 5 ML]APRACLONIDINE [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)10.58
IPERTAS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 10MG/TAB5.89
IPERTAS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 20MG/TAB6.52
IPERTAS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB6.88
IPERTON [BT x 10]ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB2.75
IPERTON [BT x 30]ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB8.23
IPINZAN [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.96
IPINZAN [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
IPRAMID [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
*{Π} IQYMUNE [BT x 1 VIAL x 100 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML793.92
*{Π} IQYMUNE [BT x 1 VIAL x 200 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML1547.04
*{Π} IQYMUNE [BT x 1 VIAL x 50 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML408.09
IRBEGEN [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB4.87
IRBEGEN [BT x 30]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB4.85
IRBEGEN [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB6.15
IRBEGEN [BT x 30]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB6.44
IRBEGEN PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB5.15
IRBEGEN PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB6.06
IRBEGEN PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB6.06
IRBEPRESS [BT x 30]IRBESARTAN [TAB] 150MG/TAB4.96
IRBEPRESS [BT x 30]IRBESARTAN [TAB] 300MG/TAB6.44
IRBEPRESS [BT x 30]IRBESARTAN [TAB] 75MG/TAB4.9
IRBEPRESS PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB6.06
IRBEPRESS PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (150+12.5)MG/TAB5.15
IRBEPRESS PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (300+12.5)MG/TAB6.06
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB7
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (150+12.5)MG/TAB4.08
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (300+12.5)MG/TAB5.93
IRBESARTAN ZENTIVA [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB3.31
IRBOTENS [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 150MG/TAB4.78
IRBOTENS [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 300MG/TAB5.6
IRBOTENS PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB6.06
IRBOTENS PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (150+12.5)MG/TAB5.15
IRBOTENS PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (300+12.5)MG/TAB6
IREMOFAR [BT x 30]HYDROXYZINE [F.C.TAB] 25MG/TAB1.3
IREMOFAR [BOTTLE x 150 ML]HYDROXYZINE [ORAL.SOL] 10MG/5ML1.42
*{Π} IRESSA [BT x 30]GEFITINIB [F.C.TAB] 250MG/TAB1436.38
IRICAN [BT x 1 VIAL x 2 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML14.37
IRICAN [BT x 1 VIAL x 5 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML42.8
IRINOCAN [BT x 1 VIAL x 2 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML14.37
IRINOCAN [BT x 1 VIAL x 5 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML42.8
IRINOTECAN ACCORD [BT x 1 VIAL x 15 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML118.53
IRINOTECAN ACCORD [BT x 1 VIAL x 2 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML14.37
IRINOTECAN ACCORD [BT x 1 VIAL x 5 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML42.8
IRINOTECAN VIATRIS [BT x 1 VIAL x 2 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML14.37
IRINOTECAN VIATRIS [BT x 1 VIAL x 5 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML42.8
IRINOTECAN VIATRIS [BT x 1 VIAL x 15 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML118.53
IRITEC [BT x 1 VIAL x 5 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML42.8
IRITEC [BT x 1 VIAL x 2 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML14.37
ISCODIL [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
*{Π} ISCOVER [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB11.98
*{Π} ISENTRESS [BOTTLE x 60]RALTEGRAVIR [CHW.TAB] 100MG/TAB172.6
*{Π} ISENTRESS [BOTTLE x 60]RALTEGRAVIR [F.C.TAB] 400MG/TAB500.28
*{Π} ISENTRESS [BOTTLE x 60]RALTEGRAVIR [F.C.TAB] 600MG/TAB500.28
ISOFLON [VIAL x 150 ML]ITRACONAZOLE [ORAL.SOL] 10MG/ML22.81
ISOFREDIL [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [F.C.TAB] 400MG/TAB12.71
ISOFREDIL [BOTTLE x 120 ML]AMISULPRIDE [OR.SO.D] 100MG/ML24.19
*{Π} ISOPTIN [BT x 20]VERAPAMIL [F.C.TAB] 120MG/TAB1.84
*{Π} ISOPTIN [BT x 30]VERAPAMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB1.14
*{Π} ISOPTIN [BT x 20]VERAPAMIL [F.C.TAB] 80MG/TAB1.43
*{Π} ISOPTIN [BT x 20]VERAPAMIL [PR.TAB] 240MG/TAB4.19
*{Π} ISOPTO-CARPINE [BOTTLE x 15 ML]PILOCARPINE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V)1.96
*{Π} ISOPTO-CARPINE [BOTTLE x 15 ML]PILOCARPINE [EY.DRO.SOL] 4% (W/V)2.14
ISOTRETINOIN BAILLEUL [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 20MG/CAP8.36
ISOTRETINOIN BAILLEUL [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 40MG/CAP12.69
ISOTROIN [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 10MG/CAP4.64
ISOTROIN [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 20MG/CAP8.36
ISOTROIN [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 30MG/CAP11.09
ISOTROIN [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 40MG/CAP12.69
*{Π} ISOVORIN [BT x 1 VIAL]CALCIUM LEVOFOLINATE [INJ.SOL] 175MG/17.5ML30.01
ISROEN [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
ISSOFERROL [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 180MG/TAB207.07
ISSOFERROL [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 360MG/TAB383.14
ISSOFERROL [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 90MG/TAB114.52
ISSOFERROL MAX [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 900MG/TAB781.26
*{Π} ISTAMEX [BOTTLE x 100 ML]CHLORPHENAMINE [SYR] 2MG/5ML1.17
*{Π} ISTAMEX [ΒΤ x 20]CHLORPHENAMINE [TAB] 4MG/TAB0.6
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Λ.ΤΙΜΗ)
ISTERGAN [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 0.5 MG/TAB170.85
ISTERGAN [BT x 30]ENTECAVIR [F.C.TAB] 1 MG/TAB179.68
*{Π} ISTURISA [BT x 60]OSILODROSTAT [F.C.TAB] 10MG/TAB6005.71
*{Π} ISTURISA [BT x 60]OSILODROSTAT [F.C.TAB] 1MG/TAB1461.15
*{Π} ISTURISA [BT x 60]OSILODROSTAT [F.C.TAB] 5MG/TAB5719.56
ITRABEST [VIAL x 150 ML]ITRACONAZOLE [ORAL.SOL] 10MG/ML23.99
ITRAZOL [BT x 28]ITRACONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP11.24
ITRAZOL [VIAL x 150 ML]ITRACONAZOLE [ORAL.SOL] 10MG/ML23.99
IVABRADINE DEMO [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB17.44
IVABRADINE DEMO [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 7.5MG/TAB18.02
IVABRADINE UNI-PHARMA [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB12.55
IVABRADINE UNI-PHARMA [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 7.5MG/TAB13.99
IVASTINE [BT x 30 PATCHES]RIVASTIGMINE [TTS] 13.3 MG/24HOURS39.19
*{Π} IVEMEND [BT x 1 VIAL x 10 ML]FOSAPREPITANT [PD.SOL.INF] 150MG/VIAL70.67
*{Π} IVOR [BT x 10 PF.SYR x 0.2 ML]BEMIPARIN [INJ.SO.PFS] 2500 IU/0.2 ML22.24
*{Π} IVOR [BT x 2 PF.SYR x 0.2 ML]BEMIPARIN [INJ.SO.PFS] 2500 IU/0.2 ML5.83
*{Π} IVOR [BT x 10 PF.SYR x 0.2 ML]BEMIPARIN [INJ.SO.PFS] 3500 IU/0.2 ML36.05
*{Π} IVOR [BT x 2 PF.SYR x 0.2 ML]BEMIPARIN [INJ.SO.PFS] 3500 IU/0.2 ML10.74
*{Π} IVOR [BT x 30 PF.SYR x 0.2 ML]BEMIPARIN [INJ.SO.PFS] 3500 IU/0.2 ML120.83
*{Π} IVORMAX [BT x 2 PF.SYR x 0.2 ML]BEMIPARIN [INJ.SO.PFS] 5000 IU/0.2 ML21.86
*{Π} IVORMAX [BT x 2 PF.SYR x 0.3 ML]BEMIPARIN [INJ.SO.PFS] 7500 IU/0.3 ML19.09
*{Π} IVORMAX [BT x 2 PF.SYR x 0.4 ML]BEMIPARIN [INJ.SO.PFS] 10000 IU/0.4 ML23.33
IZETAFIN [BT x 4 SACHETS]POLYETHYLENE GLYCOL + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM BICARBONATE + SODIUM SULFATE [PD.ORA.SOL] 4.77
IZIFET [BT x 1 BOTTLE x 15 G + 1 BOTTLE x 140 ML SOLV. + 1 DOS. SYR 5 ML]LEVOTHYROXINE SODIUM [PS.OR.SOL] 25MCG/ML30.37
JADIX [BT x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 100MG/TAB17.71
JADIX [BT x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 200MG/TAB36.05
JADIX [BT x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 25MG/TAB4.41
JADIX [BT x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 50MG/TAB9.96
*{Π} JAKAVI [BT x 56]RUXOLITINIB [TAB] 10MG/TAB3016.24
*{Π} JAKAVI [BT x 56]RUXOLITINIB [TAB] 15MG/TAB2985.81
*{Π} JAKAVI [BT x 56]RUXOLITINIB [TAB] 20MG/TAB2985.81
*{Π} JAKAVI [BT x 56]RUXOLITINIB [TAB] 5MG/TAB1531.01
JALRA [BT x 28]VILDAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB18.55
JAMAX-S [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
JAMESI [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
JAMESI [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
JANECLUC [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
JANECLUC [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.48
JANECLUC [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
JANECLUC [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26.04
JANEO [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
JANEO [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
JANEO [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
JANEO [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
*{Π} JANUMET [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB23.78
*{Π} JANUMET [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB31.8
*{Π} JANUVIA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB22.19
*{Π} JANUVIA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB18.13
*{Π} JARDIANCE [BT x 30]EMPAGLIFLOZIN [F.C.TAB] 10MG/TAB48.19
*{Π} JARDIANCE [BT x 30]EMPAGLIFLOZIN [F.C.TAB] 25MG/TAB48.19
JAVIPREN [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB23.66
JAVIPREN [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB21.83
JAVIPREN [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB23.02
*{Π} JAVLOR [BT x 1 VIAL x 2 ML]VINFLUNINE [C/S.SOL.IN] 25MG/ML218.77
*{Π} JAVLOR [BT x 1 VIAL x 10 ML]VINFLUNINE [C/S.SOL.IN] 25MG/ML984.1
*{Π} JEMPERLI [BT x 1 VIAL]DOSTARLIMAB [C/S.SOL.IN] 500MG/ML6011.33
*{Π} JENTADUETO [BT x 60]LINAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (2.5+1000)MG/TAB43.56
*{Π} JENTADUETO [BT x 60]LINAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (2.5+850)MG/TAB43.56
*{Π} JEVTANA [1 VIAL x 1.5 ML + 1 VIAL x 4.5 ML SOLV.]CABAZITAXEL [C.SO.S.INF] 60MG/VIAL3032.86
JIDINUM [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
JIDINUM [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
JILIDEA [BT x 56]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1559.9
JILIDEA [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
JIMANDIN [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
JIMANDIN [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
JIMANDIN [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
JIMANDIN [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
JIVEN [TUBE x 20 GR]TRIAMCINOLONE [MOUTH.PAST] 0.1% (W/W)46.95
*{Π} JIVI [BT x 1 VIAL+ PF.SYR x 2.5 ML SOLV.]DAMOCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL975.65
*{Π} JIVI [BT x 1 VIAL+ PF.SYR x 2.5 ML SOLV.]DAMOCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL1650.06
*{Π} JIVI [BT x 1 VIAL+ PF.SYR x 2.5 ML SOLV.]DAMOCTOCOG ALFA PEGOL [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL435.27
JIVOLAR [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.48
JIVOLAR [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26.04
*{Π} JORVEZA [BT x 90]BUDESONIDE [OR.DISP.TA] 1MG/TAB391.3
*{Π} JORVEZA [BT x 90]BUDESONIDE [OR.DISP.TA] 0.5MG/TAB338.46
JOSAMEC [BT x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB13.4
JOSAMEC [BT x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB46.72
JOSAMEC [BT x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB20.07
JOSAMEC [BT x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB69.59
JOSAMEC [BT x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 200MG/TAB92.78
JOSAMEC [BT x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB5.87
*{Π} JYSELECA [BOTTLE x 30]FILGOTINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB668.21
*{Π} JYSELECA [BOTTLE x 30]FILGOTINIB [F.C.TAB] 200MG/TAB646.01
*{Π} KABIVEN [BAG x 1026 ML (A.526 ML + B.300 ML + Γ.200 ML)]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 28.34
*{Π} KABIVEN [BAG x 1540 ML (A.790 ML + B.450 ML + Γ.300 ML)]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 34.26
*{Π} KABIVEN PERIPHERAL [BT x 1 BAG x 1440 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val + GLUCOSE + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 42.98
*{Π} KADCYLA [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB EMTANSINE [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL1544.43
*{Π} KADCYLA [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB EMTANSINE [PD.C.S.INF] 160MG/VIAL2441.5
*{Π} KAFTRIO [BT x 56]IVACAFTOR + TEZACAFTOR + ELEXACAFTOR [F.C.TAB] (75+50+100)MG/TAB9999.18
*{Π} KALETRA [BOTTLE x 120]LOPINAVIR + RITONAVIR [F.C.TAB] (200+50)MG/TAB323.87
*{Π} KALETRA [BT x 5 BOTTLE x 60 ML + 5 SYRING (5 ML)]LOPINAVIR + RITONAVIR [ORAL.SOL] (80+20)MG/ML315.89
KALVENOX [BT x 16]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [F.C.TAB] (875+125)MG/TAB4.69
KALVENOX [BT x 20]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [F.C.TAB] (875+125)MG/TAB5.66
*{Π} KALYDECO [BT x 28]IVACAFTOR [F.C.TAB] 150MG/TAB5732.98
KANILAD [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB46.72
KANILAD [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB64.72
KANILAD [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 200MG/TAB86.28
KANILAD [ΒΤ x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB5.87
KANJINTI [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 420 MG/VIAL1037.75
KANJINTI [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 150 MG/VIAL378.64
KAPARLON-S [BT x 30]ENALAPRIL [TAB] 20MG/TAB6.48
KARTAL [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
*{Π} KARVEA [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 150MG/TAB7.17
*{Π} KARVEA [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 300MG/TAB9.46
*{Π} KARVEA [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB7.17
*{Π} KARVEA [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB9.46
*{Π} KARVEZIDE [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB9
*{Π} KARVEZIDE [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (150+12.5)MG/TAB7.34
*{Π} KARVEZIDE [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (300+12.5)MG/TAB8.73
*{Π} KARVEZIDE [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB7.34
*{Π} KARVEZIDE [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB8.73
KARVOFIL [BT x 30]IRBESARTAN [TAB] 150MG/TAB4.82
KARVOFIL [BT x 30]IRBESARTAN [TAB] 300MG/TAB6.44
*{Π} KENACOMB [TUBE x 25 GR]TRIAMCINOLONE + NEOMYCIN + NYSTATIN [CREAM] 0.1%+0.25%+100KU/G5.73
*{Π} KENGREXAL [BT x 10 VIALS]CANGRELOR [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL3085.18
*{Π} KENTERA [BT x 8 PATCHES]OXYBUTYNIN [TTS] 3.9MG/24H37.25
*{Π} KEPPRA [BT x 10 VIALS x 5 ML]LEVETIRACETAM [C/S.SOL.IN] 100MG/ML66.79
*{Π} KEPPRA [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 1000MG/TAB36.34
*{Π} KEPPRA [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 250MG/TAB9.09
*{Π} KEPPRA [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 500MG/TAB18.18
*{Π} KEPPRA [BT x 1 VIAL x 150 ML + 1INJ. x 1 ML]LEVETIRACETAM [ORAL.SOL] 100MG/ML15.93
*{Π} KEPPRA [BT x 1 VIAL x 150 ML + 1INJ. x 3 ML]LEVETIRACETAM [ORAL.SOL] 100MG/ML15.93
*{Π} KEPPRA [VIAL x 300 ML]LEVETIRACETAM [ORAL.SOL] 100MG/ML30.03
KEPRICET [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 1000MG/TAB23.62
KEPRICET [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 500MG/TAB11.81
*{Π} KERENDIA [BT x 28]FINERENONE [F.C.TAB] 10MG/TAB69.76
*{Π} KERENDIA [BT x 28]FINERENONE [F.C.TAB] 20MG/TAB69.76
*{Π} KERLONE [ΒΤ x 14]BETAXOLOL HYDROCHLORIDE [F.C.TAB] 20MG/TAB4.51
*{Π} KESIMPTA [BT x 1 PF. PEN x 0.4 ML]OFATUMUMAB [INJ.SOL] 20MG/0.4 ML1355.42
KETIPINE [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
KETIPINE [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.1
KETIPINE [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
KETIPINE [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
KETOTIFEN HELP [BT x 30]KETOTIFEN [TAB] 1MG/TAB3.26
*{Π} KEYTRUDA [BT x 1 VIAL x 4 ML]PEMBROLIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML2702.95
*{Π} KINERET [BT x 7 PF.SYR x 0.67 ML]ANAKINRA [INJ.SO.PFS] 100MG/0.67ML227.64
*{Π} KINERET [BT x 28 PF.SYR (GRADUATED) x 0.67 ML]ANAKINRA [INJ.SO.PFS] 100MG/0.67ML850.66
*{Π} KIOVIG [BT x 1 VIAL x 100 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML578.1
*{Π} KIOVIG [BT x 1 VIAL x 200 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML1124.08
*{Π} KIOVIG [BT x 1 VIAL x 50 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML299.78
*{Π} KISPLYX [BT x 30]LENVATINIB [CAPS] 10MG/CAP1498.41
*{Π} KISPLYX [BT x 30]LENVATINIB [CAPS] 4MG/CAP1498.41
*{Π} KISQALI [BT x 63]RIBOCICLIB [F.C.TAB] 200MG/TAB2547.35
*{Π} KISQALI [BT x 21]RIBOCICLIB [F.C.TAB] 200MG/TAB815.12
*{Π} KISQALI [BT x 42]RIBOCICLIB [F.C.TAB] 200MG/TAB1515.81
*{Π} KITONAIL [BOTTLE x 6.6 ML]CICLOPIROX [MED.NA.LAC] 8% (W/W) (80MG/G)11.94
KIUDRO [BT x 30]MESALAZINE [SUPP] 1G/SUP42.73
*{Π} KIVEXA [BT x 30]ABACAVIR + LAMIVUDINE [F.C.TAB] (600+300)MG/TAB193.42
KIVIZIDIALE [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (40MCG+5MG)/ML10.74
KLAREXYL [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
KLAREXYL [BT x 28]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB14.73
KLARIBROS [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
*{Π} KLARICID [ΒΤ x 12]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 250MG/TAB4.96
*{Π} KLARICID [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB17
*{Π} KLARICID [BOTTLE x 60 ML]CLARITHROMYCIN [GRA.OR.SUS] 250MG/5ML7.59
*{Π} KLARICID [BT x 1 VIAL]CLARITHROMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL8.67
*{Π} KLARICID OD [BT x 6]CLARITHROMYCIN [CON.R.TAB] 500MG/TAB8.18
KLAROXIN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
KLAZIDEM [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
KLIMURTAN [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 125MG/TAB768.46
KLIMURTAN [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 62.5MG/TAB699.74
*{Π} KLOREF [ΒΤ x 30]BETAINE HYDROCHLORIDE + POTASSIUM BICARBONATE [EF.TAB] (1035+675)MG/TAB4.93
KLYSMOL [BOTTLE x 133 ML]SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE [REC.SOL] (21.28+7.98)G/133ML1.7
KOLELANG [BT x 1 VIAL]COLISTIN [PD.I.S.INF] 1.000.000 IU/VIAL8.72
KOLELANG [BT x 1 VIAL]COLISTIN [PD.I.S.INF] 2.000.000 IU/VIAL14.27
KOLELANG [BT x 30 VIALS]COLISTIN [PD.S.INH.N] 1.000.000 IU/VIAL236.15
KORTIKERAL [BT x 1 BOTTLE x 25 ML]TRIAMCINOLONE + SALICYLIC ACID [CUT.SOL] (0.2+2.0)% (W/W)23.07
KORTIKERAL [BT x 1 TUBE x 25 G]TRIAMCINOLONE + SALICYLIC ACID [GEL] (0.2+2.0)% (W/W)22.97
*{Π} KOVALTRY [BT x 1 VIAL + SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL1171.9
*{Π} KOVALTRY [BT x 1 VIAL + SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL2293.8
*{Π} KOVALTRY [BT x 1 VIAL + SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 250 IU/VIAL311.02
*{Π} KOVALTRY [BT x 1 VIAL + SOLV. + INJECTION KIT]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL605.39
*{Π} KOVALTRY [1 VIAL + 1 PF.SYR]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL760.76
*{Π} KOVALTRY [1 VIAL + 1 PF.SYR]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 250 IU/VIAL209.42
*{Π} KOVALTRY [1 VIAL + 1 PF.SYR]OCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL391.05
*{Π} KYBERNIN-P [BT x 1 VIAL + 20 ML SOLV.]ANTITHROMBIN III [P.SV.INJ.F] 1000IU/VIAL305.76
*{Π} KYBERNIN-P [BT x 1 VIAL + 10 ML SOLV.]ANTITHROMBIN III [P.SV.INJ.F] 500 IU/VIAL163.76
KYMAZOL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
KYMAZOL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
KYMORAL [BT x 1 BOTTLE x 150 ML + MEASURING SPOON]SIMVASTATIN [ORAL.SUSP] 40MG/5ML17.23
*{Π} KYMRIAH [1 ≤ BAGS]TISAGENLECLEUCEL [DISP.INF] 1.2 x 106 – 6 x 108 CELLS297011.09
*{Π} KYNTHEUM [BT x 2 PF.SYR x 1.5 ML]BRODALUMAB [INJ.SO.PFS] 210MG/1.5ML968.23
*{Π} KYPROLIS [BT x 1 VIAL]CARFILZOMIB [PD.SOL.INF] 60MG/VIAL1005.01
LABENTROL [ΒΤ x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
LABENTROL [BT x 1 VIAL x 200 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML10.79
LABOCTON [BT x 20]PEFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB28.74
LABOUS [BT x 21]ETHINYLESTRADIOL + CHLORMADINONE [F.C.TAB] (0.03+2)MG/TAB10.93
*{Π} LACIPIL [BT x 28]LACIDIPINE [F.C.TAB] 4MG/TAB4.04
LACOSAMIDE ANFARM [BT x 1 VIAL x 20 ML]LACOSAMIDE [SOL.INF] 10MG/ML23.25
LACOSAMIDE GENEPHARM [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB46.72
LACOSAMIDE GENEPHARM [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB64.72
LACOSAMIDE GENEPHARM [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 200MG/TAB86.28
LACOSAMIDE GENEPHARM [ΒΤ x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB5.87
LACOSAMIDE TEVA [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB49.43
LACOSAMIDE TEVA [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB64.72
LACOSAMIDE TEVA [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 200MG/TAB91.21
LACOSAMIDE TEVA [ΒΤ x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB6.29
LACTATED RINGER`S INJECTION BRADEX [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.61
LACTATED RINGER`S INJECTION BRADEX [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.42
LACTATED RINGER`S INJECTION DEMO [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.42
LACTATED RINGER`S INJECTION DEMO [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.42
LACTATED RINGER`S INJECTION DEMO [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.61
LACTATED RINGER`S INJECTION DEMO [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.61
LACTATED RINGER`S INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.3MG+0.2MG+3.1MG)/ML1.61
LACTATED RINGER`S INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.3MG+0.2MG+3.1MG)/ML1.42
LACTATED RINGER`S INJECTION ΒΙΟΣΕΡ [BAG x 2000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [INJ.SO.INF] (6MG+0.3MG+0.2MG+6.2MG)/ML4.82
LACTATED RINGER`S INJECTION ΒΙΟΣΕΡ [BT x 4 BAGS x 3000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [INJ.SO.INF] (6MG+0.3MG+0.2MG+6.2MG)/ML4.86
LACTATED RINGER`S INJECTION ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [INJ.SO.INF] (6MG+0.3MG+0.2MG+6.2MG)/ML1.61
LACTATED RINGER`S INJECTION ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [INJ.SO.INF] (6MG+0.3MG+0.2MG+6.2MG)/ML1.42
LACTATED RINGER`S INJECTION ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [INJ.SO.INF] (6MG+0.3MG+0.2MG+6.2MG)/ML1.61
LACTATED RINGER`S INJECTION ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [INJ.SO.INF] (6MG+0.3MG+0.2MG+6.2MG)/ML1.42
LADININ [BT x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 250MG/TAB2.24
LADININ [BT x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
LADININ [BT x 20]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 750MG/TAB10.42
LADININ [BT x 1 VIAL]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML6.29
LADININ [BT x 1 VIAL x 200 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML10.79
*{Π} LADOSE [ΒΤ x 12]FLUOXETINE [CAPS] 20MG/CAP5.23
*{Π} LADOSE [BT x 28]FLUOXETINE [CAPS] 20MG/CAP10.74
*{Π} LADOSE [BT x 28]FLUOXETINE [DISP.TAB] 20MG/TAB10.93
LAFADERA [BT x 14]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 120MG/CAP74.05
LAFADERA [BT x 56]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP487.63
LALIDE [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
LAMBRINEX [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
LAMBRINEX [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB9.74
LAMBRINEX [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.74
LAMBRINEX [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 80MG/TAB17.14
*{Π} LAMICTAL [BOTTLE x 30]LAMOTRIGINE [CH/DIS.TAB] 2MG/TAB1.87
*{Π} LAMICTAL [BOTTLE x 30]LAMOTRIGINE [CH/DIS.TAB] 5MG/TAB2.33
*{Π} LAMICTAL [ΒΤ x 30]LAMOTRIGINE [TAB] 100MG/TAB7.82
*{Π} LAMICTAL [BT x 30]LAMOTRIGINE [TAB] 200MG/TAB16.59
*{Π} LAMICTAL [ΒΤ x 30]LAMOTRIGINE [TAB] 25MG/TAB4.07
*{Π} LAMICTAL [ΒΤ x 30]LAMOTRIGINE [TAB] 50MG/TAB7
LAMOTRIX [BT x 30]LAMOTRIGINE [TAB] 100MG/TAB5.09
LAMOTRIX [BT x 30]LAMOTRIGINE [TAB] 200MG/TAB10.79
LAMOTRIX [BT x 30]LAMOTRIGINE [TAB] 25MG/TAB2.65
LAMOTRIX [BT x 30]LAMOTRIGINE [TAB] 50MG/TAB4.55
LANAMONT [BT x 30]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB6.02
LANCIPROL [BT x 28]LANSOPRAZOLE [GR.CAP] 30MG/CAP6.06
LANOMYCIN [BT x 10 AMP x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML37.04
LANROD [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]LANREOTIDE [INJ.SO.PFS] 120MG/PF.SYR.603.09
LANROD [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]LANREOTIDE [INJ.SO.PFS] 60MG/PF.SYR.392.6
LANROD [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]LANREOTIDE [INJ.SO.PFS] 90MG/PF.SYR.496.22
LANSO [BT x 28]LANSOPRAZOLE [GR.CAP] 30MG/CAP6.06
*{Π} LANTUS [BT x 10 PF.PEN (SOLO STAR) x 3 ML]INSULIN GLARGINE [INJ.SOL] 100 U/ML98.16
*{Π} LANTUS [BT x 3 PF.PEN (SOLO STAR) x 3 ML]INSULIN GLARGINE [INJ.SOL] 100 U/ML31.88
*{Π} LANTUS [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN GLARGINE [INJ.SOL] 100 U/ML47.51
*{Π} LANTUS [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN GLARGINE [INJ.SOL] 100 U/ML32.99
LANZOL [BOTTLE x 30]LANSOPRAZOLE [GR.CAP] 30MG/CAP6.06
LAPENZA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB28.05
LAPENZA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
LAPENZA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
LAPOZAN ORO [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
LAPOZAN ORO [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB37.57
LAPOZAN ORO [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
LAPOZAN ORO [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
*{Π} LAPRAZOL [BT x 14]LANSOPRAZOLE [GR.CAP] 15MG/CAP4.19
*{Π} LAPRAZOL [BT x 14]LANSOPRAZOLE [GR.CAP] 30MG/CAP5.28
*{Π} LAPRAZOL FASTAB [BT x 14]LANSOPRAZOLE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB4
*{Π} LAPRAZOL FASTAB [BT x 28]LANSOPRAZOLE [OR.DISP.TA] 30MG/TAB12.48
LARITHRO [BT x 1 VIAL]CLARITHROMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL5.64
LARVIN [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
LASIUM [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 1.5MG/CAP7.55
LASIUM [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 3MG/CAP10.85
LASIUM [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 4.5MG/CAP12.55
*{Π} LASIX [BT x 5 AMP x 2 ML]FUROSEMIDE [INJ.SOL] 20MG/2ML1.96
*{Π} LASIX [ΒΤ x 12]FUROSEMIDE [TAB] 40MG/TAB1.46
LATANCOM [BT x 1 BOTTLE x 2.5 ML]LATANOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (50MCG+5MG)/ML6.3
LATANDROPS [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]LATANOPROST [EY.DRO.SOL] 50MCG/ML4.87
LATAZ [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]LATANOPROST [EY.DRO.SOL] 50MCG/ML4.87
LATAZ-CO [BT x 1 BOTTLE x 2.5 ML]LATANOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (50MCG+5MG)/ML7.4
LATOREN [BT x 28]LORATADINE [TAB] 10MG/TAB3.75
LATROVIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
LATROVIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
LATROVIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.87
*{Π} LATUDA [BT x 28]LURASIDONE [F.C.TAB] 37MG/TAB59.57
*{Π} LATUDA [BT x 28]LURASIDONE [F.C.TAB] 74MG/TAB60.08
*{Π} LAURINA [BT x 21]DESOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL [F.C.TAB] (0.150+0.030)MG/TAB4.98
*{Π} LAVENTAIR [BT x 1 INHALER (30 DOSES)]UMECLIDINIUM BROMIDE + VILANTEROL [INH.PD.DOS] (55+22)MCG/DOSE48.1
LAZAP [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
LAZAP [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
LAZELA [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 375MG/TAB42.52
LAZELA [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 500MG/TAB42.52
LAZELA [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 750MG/TAB42.52
LECALCIF [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 25.000 IU/CAP8.87
LECALCIF [BT x 1 DROPPER x 10 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SO.D] 2.400 IU/ML5.86
LECALCIF [BT x 3 AMPS]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 100.000 IU/ML10.14
LECALCIF [BT x 4 AMPS]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 25.000 IU/ML8.87
LECALCIF [BT x 4]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 12.500 IU/CAP4.44
LECALCIF [BT x 8]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 12.500 IU/CAP7.81
LECALCIF [BT x 12]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 5.600 IU/CAP5.25
LECALCIF [BT x 24]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 5.600 IU/CAP10.5
LECALCIF [BT x 8]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CAPS] 5.600 IU/CAP3.5
LEDRONIN [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
LEFID [BOTTLE x 30]LEFLUNOMIDE [F.C.TAB] 10MG/TAB12.82
LEFID [BOTTLE x 30]LEFLUNOMIDE [F.C.TAB] 20MG/TAB11.41
LEFLUONIA [BOTTLE x 3]LEFLUNOMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB5.01
LEFLUONIA [BOTTLE x 30]LEFLUNOMIDE [F.C.TAB] 10MG/TAB12.82
LEFLUONIA [BOTTLE x 30]LEFLUNOMIDE [F.C.TAB] 20MG/TAB11.41
*{Π} LEGOFER [BT x 10 VIALS x 15 ML]IRON PROTEIN SUCCINYLATE [OR.SOL.SD] 800MG (40MG FE+++ )/15ML7.06
*{Π} LEGOFOLIN [BT x 10 VIALS (SINGLE DOSE)]IRON PROTEIN SUCCINYLATE + CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE [PS.OR.SOL] (800MG+0.185)MG/DOSE8.58
LEMOXOL [BT x 1 VIAL x 1 GR]CEFTAZIDIME [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL3.75
LEMOXOL [BT x 1 VIAL x 2 GR]CEFTAZIDIME [PD.INJ.SOL] 2G/VIAL4.58
*{Π} LEMTRADA [BT x 1 VIAL x 1.2 ML]ALEMTUZUMAB [C/S.SOL.IN] 12MG/VIAL5870.7
LENALIDOMIDE ACCORD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE ACCORD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE ACCORD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE ACCORD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
LENALIDOMIDE ACCORD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE ARITI [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE ARITI [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE ARITI [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE ARITI [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2746.51
LENALIDOMIDE ARITI [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE COOPER [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE COOPER [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE COOPER [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE COOPER [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2746.51
LENALIDOMIDE COOPER [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE FARAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE FARAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE FARAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE FARAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
LENALIDOMIDE FARAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE GRINDEKS [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE GRINDEKS [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE GRINDEKS [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE GRINDEKS [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
LENALIDOMIDE GRINDEKS [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE KRKA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE KRKA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE KRKA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE KRKA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
LENALIDOMIDE KRKA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE MYLAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE MYLAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE MYLAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 2.5MG/CAP1088.86
LENALIDOMIDE MYLAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE MYLAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
LENALIDOMIDE MYLAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE MYLAN [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 7.5MG/CAP1577.53
LENALIDOMIDE PHARMAZAC [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE PHARMAZAC [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE PHARMAZAC [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE PHARMAZAC [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
LENALIDOMIDE PHARMAZAC [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE RAFARM [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE RAFARM [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE RAFARM [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE RAFARM [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
LENALIDOMIDE RAFARM [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE SANDOZ [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE SANDOZ [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE SANDOZ [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE SANDOZ [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
LENALIDOMIDE SANDOZ [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE STADA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE STADA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE STADA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE STADA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2746.51
LENALIDOMIDE STADA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENALIDOMIDE TEVA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
LENALIDOMIDE TEVA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
LENALIDOMIDE TEVA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP2759.74
LENALIDOMIDE TEVA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2746.51
LENALIDOMIDE TEVA [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
LENAR [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
*{Π} LENVIMA [BT x 30]LENVATINIB [CAPS] 10MG/CAP1489.12
*{Π} LENVIMA [BT x 30]LENVATINIB [CAPS] 4MG/CAP1350.05
LEONCON [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
LEPIZOR [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
*{Π} LEPONEX [BT x 50]CLOZAPINE [TAB] 100MG/TAB13.17
*{Π} LEPONEX [BT x 50]CLOZAPINE [TAB] 25MG/TAB4.12
LEPUR [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
LEPUR [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
*{Π} LEQVIO [BT x 1 PF.SYR x 1.5 ML]INCLISIRAN [INJ.SOL] 284MG/1.5 ML (189MG/ML)2284.89
*{Π} LEQVIO [1 PF.SYR x 1.5 ML]INCLISIRAN [INJ.SOL] 284MG/1.5 ML (189MG/ML)2284.89
*{Π} LERCADIP [BT x 28]LERCANIDIPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB5.6
*{Π} LERCADIP [BT x 28]LERCANIDIPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB8.65
*{Π} LERCAPREL [BT x 28]ENALAPRIL + LERCANIDIPINE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB6.15
*{Π} LERCAPREL [BT x 28]ENALAPRIL + LERCANIDIPINE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB8.32
LERCAPREL [BT x 28]ENALAPRIL + LERCANIDIPINE [F.C.TAB] (20+20)MG/TAB9.7
LERUZE [BT x 28]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB4.83
LETIRA [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 1000MG/TAB23.62
LETIRA [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 500MG/TAB11.81
LETRAFEM [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
LETROPEN [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
LETROZIN [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
LETROZOLE TEVA [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
*{Π} LETYBO [BT x 1 VIAL]BOTULINUM TOXIN TYPE A [PD.INJ.SOL] 50U/VIAL106.12
LETYNOL [BT x 1 VIAL]CEFOTAXIME [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL1.88
*{Π} LEUCODININ-M [TUBE x 20 GR]MEQUINOL [OINTMENT] 10% (W/W)1.83
*{Π} LEUCOVORIN PFIZER [BT x 1 VIAL]CALCIUM FOLINATE [INJ.SO.INF] 200MG/20ML18.75
LEUPROL [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 2 ML SOLV.]LEUPRORELIN [PS.INJ.SUS] 11.25MG/VIAL114.28
LEUPRORELIN SANDOZ [BT x 1 PF.SYR x 1 IMPLANT]LEUPRORELIN [IMPLANT] 5MG/IMPLANT148.71
*{Π} LEUSTATIN [BT x 7 VIALS x 10 ML]CLADRIBINE [SOL.INF] 10MG/10ML1695.77
*{Π} LEVEMIR [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]INSULIN DETEMIR [IN.SO.PF.P] 100 U/ML60.09
*{Π} LEVEMIR [BT x 5 CARTRIDGES (PENFILL) x 3 ML]INSULIN DETEMIR [INJ.SOL] 100 U/ML60.09
LEVETIRACETAM DEMO [BT x 10 CARTRIDGES]LEVETIRACETAM [C/S.SOL.IN] 100MG/ML43.42
LEVETIRACETAM DEMO [BT x 50 CARTRIDGES]LEVETIRACETAM [C/S.SOL.IN] 100MG/ML190.38
LEVETIRACETAM HOSPIRA [BT x 10 VIALS x 5 ML]LEVETIRACETAM [C/S.SOL.IN] 100MG/ML43.42
LEVETIRACETAM SANDOZ [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 1000MG/TAB23.62
LEVETIRACETAM SANDOZ [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 500MG/TAB11.81
LEVETIRACETAM TEVA [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 1000MG/TAB23.62
LEVETIRACETAM TEVA [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 250MG/TAB5.91
LEVETIRACETAM TEVA [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 500MG/TAB11.81
*{Π} LEVITRA [BT x 2]VARDENAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB11.32
*{Π} LEVITRA [BT x 4]VARDENAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.93
*{Π} LEVITRA [BT x 2]VARDENAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB19.36
*{Π} LEVITRA [BT x 4]VARDENAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB37.19
LEVO-4 [BOTTLE x 100 ML]LEVOTHYROXINE SODIUM [ORAL.SOL] 25MCG/5ML9.55
LEVOCET [BT x 30]LEVOCETIRIZINE [F.C.TAB] 5MG/TAB4.3
LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE MYLAN [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (100+25+200)MG/TAB13.41
LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE MYLAN [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (125+31.25+200)MG/TAB12.71
LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE MYLAN [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (150+37.5+200)MG/TAB14.74
LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE MYLAN [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (200+50+200)MG/TAB13.63
LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE MYLAN [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (50+12.5+200)MG/TAB12.68
LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE MYLAN [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (75+18.75+200)MG/TAB14.51
LE-VOF [BOTTLE x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML12.22
LEVOFLOXACIN COOPER [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML12.22
LEVOFLOXACIN RAFARM [BT x 1 VIAL x 5 ML]LEVOFLOXACIN [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)5.52
LEVOFLOXACIN ΦΑΡΜΑΤΕΝ [BT x 20 VIALS x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML214.27
LEVOSIMENDAN WIN MEDICA [BT x 1 VIAL x 5ML]LEVOSIMENDAN [C/S.SOL.IN] 2.5MG/ML358.11
LEXACIN [BT x 1 VIAL x 10 ML]LEVOFLOXACIN [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)9.61
LEXAVON [BT x 1 VIAL x 5 ML]LEVOFLOXACIN [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)6.06
LEXIGOR [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
*{Π} LEXOTANIL [BT x 30]BROMAZEPAM [TAB] 1.5MG/TAB1.69
*{Π} LEXOTANIL [ΒΤ x 30]BROMAZEPAM [TAB] 3MG/TAB1.87
*{Π} LEXOTANIL [ΒΤ x 30]BROMAZEPAM [TAB] 6MG/TAB1.78
LIBEPROSTA [ΒΤ x 60]SABALIS SERRULATAE FRUCTUS [C.TAB] 80MG/TAB7.75
*{Π} LIBRAX [ΒΤ x 30]CHLORDIAZEPOXIDE + CLIDINIUM BROMIDE [C.TAB] (5+2.5)MG/TAB1.57
LIBROXAR [BT x 7]BUPRENORPHINE + NALOXONE [SUBL.TAB] (2+0.5)MG/TAB2.99
LIBROXAR [BT x 7]BUPRENORPHINE + NALOXONE [SUBL.TAB] (8+2)MG/TAB8.85
*{Π} LIBTAYO [BT x 1 VIAL x 7 ML]CEMIPLIMAB [C/S.SOL.IN] 50MG/ML4811.56
LICEPLER [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 25MG/TAB13
LICEPLER [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 50MG/TAB13.46
LICOSIL [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB17.98
LICOSIL [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB14.98
*{Π} LIDAPRIM [BT x 10]SULFAMETROLE + TRIMETHOPRIM [F.C.TAB] (800+160)MG/TAB2.89
*{Π} LIDEX [TUBE x 10 GR]FLUOCINONIDE [CREAM] 0.05% (W/W)2.29
*{Π} LIDEX [TUBE x 30 GR]FLUOCINONIDE [CREAM] 0.05% (W/W)6.03
LIDONET [BT x 50 CARPULES]LIDOCAINE HCL + EPINEPHRINE [INJ.SOL] 20MG/ML+0.0125MG/ML25.04
LIGION [BT x 4]TADALAFIL [SOFT.CAPS] 10MG/CAP25.64
LIGION [BT x 2]TADALAFIL [SOFT.CAPS] 20MG/CAP14.98
LIGION [BT x 4]TADALAFIL [SOFT.CAPS] 20MG/CAP26.52
LIGION [BT x 56]TADALAFIL [SOFT.CAPS] 20MG/CAP270.22
LIGION [BT x 8]TADALAFIL [SOFT.CAPS] 20MG/CAP46.88
LIGION [BT x 14]TADALAFIL [SOFT.CAPS] 5MG/CAP28.45
LIGION [BT x 28]TADALAFIL [SOFT.CAPS] 5MG/CAP56.88
LIGNOSPAN [BT x 50 CARTRIDGES]LIDOCAINE HCL + EPINEPHRINE [INJ.SOL] 20MG/ML+0.0125MG/ML25.04
LINESOL [BT x 10 TABS]LINEZOLID [F.C.TAB] 600MG/TAB117.48
LINEZAN [BT x 1 BAG x 300 ML]LINEZOLID [SOL.INF] 2MG/ML23.55
LINEZAN [BT x 10 BAGS x 300 ML]LINEZOLID [SOL.INF] 2MG/ML231.87
LINEZOLID KABI [BT x 10 BAGS x 300 ML]LINEZOLID [SOL.INF] 2MG/ML215.65
LINIPON [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB5.19
LINIPON [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB8.96
LIP-DOWN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
LIPEXAL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
*{Π} LIPIDIL NT [BT x 30]FENOFIBRATE [F.C.TAB] 145MG/TAB7.03
LIPIGAN MEDICAL PHARMAQUALITY [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
LIPIGAN MEDICAL PHARMAQUALITY [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
LIPIMED [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
LIPIMED [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9
*{Π} LIPITOR [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB5.64
*{Π} LIPITOR [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB7
*{Π} LIPITOR [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7
LIPIUM-RALDEX [BT x 10]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB3.25
LIPOCOMB [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [CAPS] (10+10)MG/CAP20.71
LIPOCOMB [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [CAPS] (20+10)MG/CAP22.02
LIPODIAL [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB3.67
LIPODIAL [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
LIPODIAL [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
LIPOMIN MEDICAL PHARMAQUALITY [BT x 10]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB2.81
LIPOMIN MEDICAL PHARMAQUALITY [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
LIPOMIN MEDICAL PHARMAQUALITY [BT x 10]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB2.26
LIPOMIN MEDICAL PHARMAQUALITY [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6
LIPOPEN [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB23.62
LIPOPEN [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB27.7
LIPOPEN [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB31.05
LIPOPEN [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (5+10)MG/TAB23.26
LIPOPRAV [BT x 14]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB4.55
LIPOPRAV [BT x 30]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB8.59
LIPOPRESS [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
LIPOPRESS [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
LIPOREX [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
LIPOREX [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
LIPOSFOL-B [BT x 1 VIAL]AMPHOTERICIN B [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL81.66
LIPOVAST [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
LIPOVAST [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.9
LIPTRUZET [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB37.04
LIPTRUZET [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+20)MG/TAB35.38
LIPTRUZET [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+40)MG/TAB35.09
LISBA [ΒΤ x 30]NITRENDIPINE [TAB] 20MG/TAB5
LISOBRON [BOTTLE x 10ML (200DOSES)]BUDESONIDE [NASPR.SUS] 50MCG/DOSE4.91
LISOLIP [BT x 30]GEMFIBROZIL [F.C.TAB] 600MG/TAB4.13
LITHIMOLE [BOTTLE x 5 ML]TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 5MG/ML (0.5% (W/V))3.53
*{Π} LITHIOFOR [ΒΤ x 30]LITHIUM SULFATE [CON.R.TAB] 660MG/TAB9.51
*{Π} LIVAZO [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB11.38
*{Π} LIVAZO [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB19.43
*{Π} LIVAZO [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB42.66
*{Π} LIVIAL [ΒΤ x 30]TIBOLONE [TAB] 2.5MG/TAB10.43
LIZEDIA [BT x 10 TABS]LINEZOLID [F.C.TAB] 600MG/TAB126.8
LIZEDIA [BT x 30 TABS]LINEZOLID [F.C.TAB] 600MG/TAB323.18
LIZOCALCIO [BT x 10]CALCIUM FOLINATE [CAPS] 15MG/CAP4.74
LOBEN [BT x 10]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB2.04
LOBEN [BT x 20]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB4
LOBEN PLUS [BT x 14]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+12.5)MG/TAB2.86
LOBEN PLUS [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+12.5)MG/TAB6
LOBEN PLUS [BT x 14]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB4.92
LOBIBETA [BT x 28]NEBIVOLOL [TAB] 5MG/TAB3.4
*{Π} LOBIVON [BT x 28]NEBIVOLOL [TAB] 5MG/TAB3.77
*{Π} LOBIVON-PLUS [BT x 28]NEBIVOLOL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+12.5)MG/TAB6.38
*{Π} LOBIVON-PLUS [BT x 28]NEBIVOLOL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+25)MG/TAB6.38
LODIPIN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
LODIPIN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
LODREC [BOTTLE x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP3.24
LODREC [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
LOFOTO [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE + TOBRAMYCIN [EY.DRO.SUS] 0.1%+0.3% (W/V)2.78
*{Π} LOGIMAX [ΒΤ x 28]FELODIPINE + METOPROLOL SUCCINATE [PR.TAB] (5+47.5)MG/TAB7.45
LOGNIF [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
LOGNIF [BT x 28]FINGOLIMOD [CAPS] 0.5MG/CAP808.18
LOGREN [TUBE x 25 GR]MOMETASONE [CREAM] 0.1% (W/W)2.33
LOITROL [BOTTLE x 150 ML]Ω-3 FATTY ACIDS [ORAL.SOL] (791+527)MG/5ML19.94
*{Π} LOKELMA [BT x 30 SACHETS]SODIUM ZIRCONIUM CYCLOSILICATE [PD.ORA.SUS] 10G/SACHET356.84
*{Π} LOKELMA [BT x 30 SACHETS]SODIUM ZIRCONIUM CYCLOSILICATE [PD.ORA.SUS] 5G/SACHET263.86
*{Π} LOMEXIN [ΒΤ x 3]FENTICONAZOLE [VAG.CAP.S] 200MG/CAP3.55
*{Π} LOMEXIN [BT x 1]FENTICONAZOLE [VAG.CAP.S] 600MG/CAP3.25
*{Π} LOMEXIN [BT x 1 TUBE x 78 G + 16 DEVICES]FENTICONAZOLE [VAG.CR] 2% (W/W)8.86
LOMUCOST [BT x 1 VIAL x 10 ML + DROPPER]CROMOGLICATE SODIUM + CHLORPHENAMINE MALEATE [EY.DRO.SOL] (4 + 0.2)% (W/V)13.99
*{Π} LONALGAL [BT x 10]PARACETAMOL + CODEINE [TAB] (500+30)MG/TAB2.81
*{Π} LONARID-N [BT x 20]PARACETAMOL + CAFFEINE + CODEINE [TAB] (400+50+10)MG/TAB5.1
LONATA [BT x 1 BOTTLE x 2.5 ML]LATANOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (50MCG+5MG)/ML5.07
LONDER [BT x 28]ANASTROZOLE [F.C.TAB] 1MG/TAB17.87
*{Π} LONQUEX [BT x 1 PF.SYR x 0.6 ML]LIPEGFILGRASTIM [INJ.SO.PFS] 6MG/0.6ML519.26
*{Π} LONQUEX [BT x 6 VIALS x 0.6 ML]LIPEGFILGRASTIM [INJ.SOL] 6MG/0.6ML2605.03
*{Π} LONSURF [BT x 20]TRIFLURIDINE + TIPIRACIL [F.C.TAB] (15+6.14)MG/TAB556.82
*{Π} LONSURF [BT x 60]TRIFLURIDINE + TIPIRACIL [F.C.TAB] (15+6.14)MG/TAB1653.03
*{Π} LONSURF [BT x 20]TRIFLURIDINE + TIPIRACIL [F.C.TAB] (20+8.19)MG/TAB728.81
*{Π} LONSURF [BT x 60]TRIFLURIDINE + TIPIRACIL [F.C.TAB] (20+8.19)MG/TAB2184.63
LOPRAXER [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
LOPRAXER [ΒΤ x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
LOPRAXER [BT x 1 VIAL x 15 ML]CITALOPRAM [OR.SO.D] 40MG/ML9.68
*{Π} LOPRESOR [ΒΤ x 40]METOPROLOL [F.C.TAB] 100MG/TAB4.17
LOPROC [ΒΤ x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP3.24
LOPROC [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
LOPROC [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
LOPROC [BT x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP14.24
LORA [BT x 28]LORATADINE [TAB] 10MG/TAB3.75
LORDIN [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
LORDIN [BT x 1 VIAL]OMEPRAZOLE [PD.SOL.INF] 40MG/VIAL4.55
LORDIN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
LOREN-PRESS [BT x 20]CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (50+25)MG/TAB3.81
LORFAST [BT x 30]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.01
LORIDREN [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
LORTAMED PLUS [BT x 14]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB4.04
LORTAMED PLUS [BT x 20]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB4.01
LORVATEN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
LORVATEN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8
*{Π} LORVIQUA [BT x 30]LORLATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB4726.24
*{Π} LORVIQUA [BT x 90]LORLATINIB [F.C.TAB] 25MG/TAB 4151.01
LOSADRAC [BT x 28]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB4.81
LOSADRAC [BT x 28]LOSARTAN [F.C.TAB] 50MG/TAB3.64
LOSALET [BT x 30]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.57
LOSALET [BT x 30]LOSARTAN [F.C.TAB] 50MG/TAB2.89
LOSALET PLUS [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB7.76
LOSALET PLUS [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB6
LOSARB [BT x 30]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.57
LOSARB [BT x 30]LOSARTAN [F.C.TAB] 50MG/TAB2.89
LOSARB PLUS [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB7.76
LOSARB PLUS [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB6
LOSAZIDE [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+12.5)MG/TAB6
LOSAZIDE [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB7.76
*{Π} LOSEC [BOTTLE x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP4.26
*{Π} LOSEC [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP11.62
*{Π} LOTEMAX [VIAL x 5 ML]LOTEPREDNOL [EY.DRO.SUS] 0.5% (W/V) (5MG/ML)8.44
LOVATEX [BT x 30]LOVASTATIN [TAB] 20MG/TAB4.87
LOVTELAR [BOTTLE x 180]SEVELAMER [F.C.TAB] 800MG/TAB59.5
LOXAPIN [ΒΤ x 20]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB4.55
*{Π} LOXITAN [BT x 5 AMPS x 1.5 ML]MELOXICAM [INJ.SOL] 15MG/1.5ML3.08
LOZANEL [BT x 30]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.64
LOZANEL PLUS [BT x 14]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB4.92
LOZANEL PLUS [BT x 14]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB2.84
LOZAPRIN [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [E.C.CAPS] 20MG/CAP7.57
LOZAPRIN [BOTTLE x 14]OMEPRAZOLE [E.C.CAPS] 20MG/CAP3.24
LOZOSTUN [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
*{Π} LUCENTIS [BT x 1 VIAL x 0.23ML ]RANIBIZUMAB [INJ.SOL] 10MG/ML549.61
*{Π} LUCENTIS [BT x 1 PF.SYR x 0.165ML]RANIBIZUMAB [INJ.SOL] 10MG/ML549.61
LUCIDEL [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB4.87
LUCIDEL [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB6.15
LUCIDEL [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 75MG/TAB4.64
LUCIDEL PLUS [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB4.96
LUCIDEL PLUS [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB5.68
LUCIDEL PLUS [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB5.84
*{Π} LUDIOMIL [ΒΤ x 30]MAPROTILINE [F.C.TAB] 25MG/TAB1.66
*{Π} LUDIOMIL [ΒΤ x 30]MAPROTILINE [F.C.TAB] 50MG/TAB4.95
*{Π} LUDIOMIL [ΒΤ x 20]MAPROTILINE [F.C.TAB] 75MG/TAB4.07
*{Π} LUMIGAN [BT x 1 BOTTLE x 3 ML]BIMATOPROST [EY.DRO.SOL] 0.3MG/ML10.3
*{Π} LUMIGAN [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.4 ML]BIMATOPROST [EY.DRO.SOL] 0.3MG/ML15.92
*{Π} LUNSUMIO [1 VIAL x 1ML]MOSUNETUZUMAB [C/S.SOL.IN] 1MG/ML273.56
*{Π} LUNSUMIO [1 VIAL x 30ML]MOSUNETUZUMAB [C/S.SOL.IN] 1MG/ML7477.72
*{Π} LUPKYNIS [BT x 180]VOCLOSPORIN [SOFT.CAPS] 7.9MG/CAP1158.7
LUTRAK [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB27.08
*{Π} LUTRATE DEPOT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV.]LEUPRORELIN [PD.S.IN.PR] 22.5MG/VIAL224.57
*{Π} LUTRATE DEPOT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV.]LEUPRORELIN [PD.S.IN.PR] 3.75MG/VIAL76.25
*{Π} LUXTURNA [BT x 1 VIAL + 2 VIALS x 1.7 ML SOLV.]VORETIGENE NEPARVOVEC [C.SO.S.INJ] 5 x 1012 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML378609.21
LYBEREN [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 1000MG/TAB23.62
LYBEREN [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 250MG/TAB5.91
LYBEREN [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 500MG/TAB11.81
LYCIS [BOTTLE x 300 ML + DOS.SYR + DOS.SPOON]METFORMIN [ORAL.SOL] 1000MG/5ML17.09
LYCIS [BOTTLE x 300 ML + DOS.SYR + DOS.CUP]METFORMIN [ORAL.SOL] 1000MG/5ML17.09
LYCITROPE [BT x 1 VIAL]SUXAMETHONIUM CHLORIDE [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL3.99
LYGABRIN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP10.07
LYGABRIN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.38
LYGABRIN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.06
LYGABRIN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
*{Π} LYNPARZA [BT x 56]OLAPARIB [F.C.TAB] 100MG/TAB2349.81
*{Π} LYNPARZA [BT x 56]OLAPARIB [F.C.TAB] 150MG/TAB2500.44
LYOCLAR [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
LYO-CORTIN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 2 ML SOLV.]HYDROCORTISONE [PS.INJ.SOL] 100MG/VIAL1.87
LYO-CORTIN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 2 ML SOLV.]HYDROCORTISONE [PS.INJ.SOL] 250MG/VIAL3.81
LYO-CORTIN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 4 ML SOLV.]HYDROCORTISONE [PS.INJ.SOL] 500MG/VIAL5.11
LYO-DROL [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 16 ML SOLV.]METHYLPREDNISOLONE [PS.INJ.SOL] 1000MG/VIAL6.07
LYO-DROL [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 2 ML SOLV.]METHYLPREDNISOLONE [PS.INJ.SOL] 125MG/VIAL1.8
LYO-DROL [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 1 ML SOLV.]METHYLPREDNISOLONE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL1.25
LYO-DROL [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 8 ML SOLV.]METHYLPREDNISOLONE [PS.INJ.SOL] 500MG/VIAL4.79
LYOPRAZ [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
LYOPRAZ [BOTTLE x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP3.07
LYOSAN [BT x 30]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.61
LYOVENT [BT x 30 AMPS x 2.5 ML]IPRATROPIUM BROMIDE + SALBUTAMOL [INH.SOL.N] (0.5+2.5)MG/2.5ML7.62
*{Π} LYRICA [BT x 21]PREGABALIN [CAPS] 100MG/CAP7.75
*{Π} LYRICA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP15.51
*{Π} LYRICA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.5
*{Π} LYRICA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP29.31
*{Π} LYRICA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 50MG/CAP13.96
*{Π} LYRICA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP10.5
*{Π} LYRICA [BOTTLE x 473 ML]PREGABALIN [ORAL.SOL] 20MG/ML52.51
*{Π} LYUMJEV [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 100 U/ML19.88
*{Π} LYUMJEV [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 100 U/ML38.8
*{Π} LYUMJEV [BT x 5 PF.PEN x 3 ML - JUNIOR KWIK PEN]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 100 U/ML40.33
*{Π} LYUMJEV [BT x 5 PF.PEN x 3 ML - KWIK PEN]INSULIN LISPRO [INJ.SOL] 200 U/ML73.86
*{Π} MABTHERA [BT x 2 VIALS x 10 ML]RITUXIMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML340.29
*{Π} MABTHERA [BT x 1 VIAL x 50 ML]RITUXIMAB [CS.INJ.SOL] 10MG/ML812.1
*{Π} MABTHERA [BT x 1 VIAL x 11.7 ML]RITUXIMAB [INJ.SOL] 1400MG/11.7ML1518.05
*{Π} MABTHERA [BT x 1 VIAL x 13.4 ML]RITUXIMAB [INJ.SOL] 1600MG/13.4ML1933.57
MACLADIN [BT x 14]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB7.38
MACLADIN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
MACLADIN [BOTTLE x 60 ML]CLARITHROMYCIN [GRA.OR.SUS] 250MG/5ML4.93
MACROLID-S [BT x 10]ROXITHROMYCIN [F.C.TAB] 300MG/TAB4.69
MAG 2 [BT x 20 VIAS x 10 ML]MAGNESIUM PIDOLATE [OR.SOL.SD] 1.5G/10ML6.23
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Λ.ΤΙΜΗ)
MAG IASIS [BT x 40 TUBES]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EF.TAB] 243MG/TAB10.7
MAGAIR-S [BT x 1 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB10.84
MAGENLOM [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
MAGENLOM [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
MAGLACK [BT x 28]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [CHW.TAB] 243MG/TAB23.01
MAGLACK [BT x 30]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [CHW.TAB] 243MG/TAB24.62
MAGLACK MAX [BT x 28]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [CHW.TAB] 400MG/TAB19.6
MAGLACK MAX [BT x 30]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [CHW.TAB] 400MG/TAB21
MAGNEBEST [BT x 10 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET10.25
MAGNEBEST [BT x 30 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET12.41
MAGNESIUM OXIDE RAFARM [BT x 1 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB10.84
MAGNESIUM OXIDE RAFARM [BT x 2 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB19.09
MAGNESIUM OXIDE RAFARM [BT x 3 TUBES x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB28.62
MAGNESIUM SULFATE DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]MAGNESIUM SULFATE [INJ.SOL] 10% (W/V)31.33
MAGNESIUM SULFATE DEMO [BT x 20 AMPS x 10 ML]MAGNESIUM SULFATE [S.CON.INJF] 50% (W/V)51.3
MAGNESIUM SULFATE DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]MAGNESIUM SULFATE [S.CON.INJF] 50% (W/V)118.37
MAGNESIUM SULPHATE ARITI [BT x 50 AMP x 10 ML]MAGNESIUM SULFATE [C/S.SOL.IN] 25% (W/V)7.84
MAGNESIUM SULPHATE COOPER [BT x 50 AMP x 10 ML]MAGNESIUM SULFATE [INJ.SOL] 25% (W/V)72.32
MAGSENSE [BT x 1 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB10.84
MAGSENSE [BT x 3 TUBES x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB28.62
MAGURAN [BT x 30]DOXAZOSIN [TAB] 2MG/TAB5.31
MAGURAN [BT x 30]DOXAZOSIN [TAB] 4MG/TAB5.94
MAG-VENI [BT x 1 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB10.84
MAG-VENI [BT x 2 TUBES x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB19.09
MAG-VENI [BT x 3 TUBES x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB28.62
MAINTELYTE [BT x 10 BAGS x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE + SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE [SOL.INF] 4.08
MAKIREN [TUB x 25 G]MOMETASONE [CREAM] 0.1% (W/W)1.94
MAKOVAN [BOTTLE x 60 ML]CEFACLOR [PD.ORA.SUS] 500MG/5ML5.73
*{Π} MALARONE [BT x 12]ATOVAQUONE + PROGUANIL [F.C.TAB] (250+100)MG/TAB17.3
MALICON [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
MALICON [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
MANNITOL BRADEX [BOTTLE x 500 ML]MANNITOL [SOL.INF] 20% (W/V)2.42
MANNITOL DEMO [BOTTLE x 250 ML]MANNITOL [SOL.INF] 20% (W/V)1.88
MANNITOL DEMO [BOTTLE x 500 ML]MANNITOL [SOL.INF] 20% (W/V)2.42
MANNITOL ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 250 ML]MANNITOL [SOL.INF] 20% (W/V)1.88
MANNITOL ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]MANNITOL [SOL.INF] 20% (W/V)2.42
MANNITOL ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]MANNITOL [SOL.INF] 20% (W/V)2.42
MANNITOL ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 250 ML]MANNITOL [SOL.INF] 20% (W/V)1.88
MANORIN [BT x 1 VIAL x 10ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))24.22
MANORIN [BT x 1 VIAL x 20ML]GADOTERIC ACID [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML (27.932%(W/V))40.55
MANTOMED [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB12.75
MANTOMED [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB22.43
*{Π} MANYPER [BT x 28]MANIDIPINE [TAB] 10MG/TAB6.66
*{Π} MANYPER [BT x 28]MANIDIPINE [TAB] 20MG/TAB8.67
MARDOZIA [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML5.19
MARDOZIA PF (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ) [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML6.93
MARIPRAX [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB10.93
MARIPRAX [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB40.38
MARIXINO [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB11.89
MARIXINO [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB20.95
MASTOPON-TREAT [BT x 1 TUBE x 80 G + 1 APPLICATOR]PROGESTERONE [GEL.EXT.US] 1% (W/W)16.35
MASTOPON-TREAT [BT x 1 TUBE x 22.5 G + 15 APPLICATORS]PROGESTERONE [VAG.GEL] 8% (W/W)47.96
MATEPIL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 150MG/TAB14.64
MATEPIL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.68
MATEPIL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
MATEPIL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
MATEPIL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
MATEVER [BT x 10 VIALS x 5 ML]LEVETIRACETAM [C/S.SOL.IN] 100MG/ML43.42
MATEVER [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 1000MG/TAB23.62
MATEVER [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 250MG/TAB5.91
MATEVER [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 500MG/TAB11.81
MATRIFEN [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 100 MCG/HOUR20.07
MATRIFEN [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 12 MCG/HOUR4.67
MATRIFEN [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 25 MCG/HOUR8.18
MATRIFEN [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 50 MCG/HOUR12.07
MATRIFEN [BT x 5 PATCHES]FENTANYL [TTS] 75 MCG/HOUR17.74
*{Π} MAVENCLAD [BT x 1 TAB]CLADRIBINE [TAB] 10MG/TAB1650.9
*{Π} MAVENCLAD [BT x 4]CLADRIBINE [TAB] 10MG/TAB6492.51
*{Π} MAVIRET [BT x 84]GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR [F.C.TAB] (100+40)MG/TAB11973.5
MAVITALON [ΒΤ x 30]DILTIAZEM [TAB] 60MG/TAB2.11
*{Π} MAXALT [BT x 3]RIZATRIPTAN [LING.TAB] 10MG/TAB9.19
MAXARTAN [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB7.39
MAXARTAN [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB5.6
MAXARTAN [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB5.6
*{Π} MAXIDEX [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE [EY.DRO.SUS] 0.1% (W/V) (1MG/ML)1.73
MAXIGAN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
MAXILIN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
MAXILIN [BT x 1 VIAL]CLARITHROMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL5.64
MAXINJECT [BT x 1 VIAL]CEFEPIME [PD.INJ.SOL] 2G/VIAL11.76
*{Π} MAXUDIN [BT x 14]PRAVASTATIN [TAB] 20MG/TAB4.07
*{Π} MAXUDIN [BT x 14]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB7.02
MAYMETSI [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
MAYMETSI [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
*{Π} MAYZENT [BT x 120]SIPONIMOD [F.C.TAB] 0.25MG/TAB1159.28
*{Π} MAYZENT [BT x 12]SIPONIMOD [F.C.TAB] 0.25MG/TAB133.36
*{Π} MAYZENT [BT x 28]SIPONIMOD [F.C.TAB] 2MG/TAB1402.97
*{Π} MAYZENT [BT x 28]SIPONIMOD [F.C.TAB] 1MG/TAB1508.57
*{Π} MECOLZIN [BT x 100]MESALAZINE [GR.TAB] 500MG/TAB27.51
*{Π} MECOLZIN [BT x 60]MESALAZINE [GR.TAB] 1G/TAB39.56
MEDAXONE [BT x 1 VIAL]CEFTRIAXONE [PD.SOL.INF] 2G/VIAL7.84
MEDAXONE [BT x 10 VIALS]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL37.14
MEDICORT [BT x 30]DEXAMETHASONE [TAB] 20MG/TAB74.68
MEDICORT [BT x 30]DEXAMETHASONE [TAB] 4MG/TAB10.21
MEDICORT [BT x 30]DEXAMETHASONE [TAB] 8MG/TAB22.69
MEDISTATIN RALDEX [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 100MCG(0.1MG)/TAB1.93
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 112MCG/TAB1.94
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 125MCG/TAB1.96
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 12MCG/TAB1.88
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 137MCG/TAB1.96
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 150MCG/TAB1.97
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 175MCG/TAB1.98
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 200MCG(0.2MG)/TAB2
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 25MCG/TAB1.89
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 50MCG/TAB1.9
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 62MCG/TAB1.9
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 75MCG/TAB1.92
MEDITHYROX [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 88MCG/TAB1.92
MEDIVAPOM [BT x 50]GABAPENTIN [CAPS] 300MG/CAP4.55
MEDOFLUCON [ΒΤ x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.61
MEDOFLUCON [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
MEDOPENEM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
MEDOPEXOL [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB10.93
MEDOPEXOL [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB3.13
MEDOPEXOL [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB40.38
MEDOPEXOL [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB12.69
MEDOPREL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
MEDOPREL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
MEDOTIS [BT x 28]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB5.6
MEDOXEM [BT x 14]CEFUROXIME [F.C.TAB] 500MG/TAB5.01
MEDOXEM [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.INJ.SOL] 1500MG/VIAL2.26
MEDOXEM [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.INJ.SOL] 750MG/VIAL1.25
*{Π} MEDROL [ΒΤ x 14]METHYLPREDNISOLONE [TAB] 16MG/TAB6.01
*{Π} MEDROL [ΒΤ x 50]METHYLPREDNISOLONE [TAB] 4MG/TAB4.25
*{Π} MEFOXIL [BT x 1 VIAL]CEFOXITIN [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL5.97
*{Π} MEFOXIL [BT x 1 VIAL]CEFOXITIN [PD.INJ.SOL] 2G/VIAL8.73
*{Π} MEGACE [BT x 30]MEGESTROL [TAB] 160MG/TAB18.13
*{Π} MEGALOTECT CP [BT x 1 VIAL x 10 ML]CYTOMEGALOVIRUS IMMUNOGLOBULIN [SOL.INF] 100 U/ML213.96
*{Π} MEGALOTECT CP [BT x 1 VIAL x 50 ML]CYTOMEGALOVIRUS IMMUNOGLOBULIN [SOL.INF] 100 U/ML939.87
MEGAZON [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 150MG/TAB14.64
MEGAZON [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.67
MEGAZON [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
MEGAZON [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
MEGAZON [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
*{Π} MEKINIST [BOTTLE x 30]TRAMETINIB [F.C.TAB] 0.5MG/TAB976.25
*{Π} MEKINIST [BOTTLE x 30]TRAMETINIB [F.C.TAB] 2MG/TAB3785.72
*{Π} MEKTOVI [BT x 84]BINIMETINIB [F.C.TAB] 15MG/TAB2030.93
*{Π} MELAOLINE [ΒΤ x 30]METHOXSALEN [TAB] 10MG/TAB2.92
MELDOZ [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
MELICAT [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
MELICE [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3.75
MELIGLIX [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
MELIGLIX [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 25MG/TAB6.92
MELIGLIX [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
MELOCALM [ΒΤ x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3.73
MELOCIN [BT x 28]VENLAFAXINE [PR.CAP] 150MG/CAP7.63
MELOCIN [BT x 28]VENLAFAXINE [PR.CAP] 75MG/CAP4.21
MELOCOX [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3.75
MELOX RALDEX [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3
MELOXICAM SM [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3.75
MELPHALAN TILLOMED [1 VIAL x 50 MG (POWDER) + 1 VIAL x 10 ML SOLV.]MELPHALAN [P.SV.INJ.F] 50MG/VIAL133.63
MELUS MEDICHROM [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3
MEMANTINE ARITI [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB12.75
MEMANTINE ARITI [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB22.43
MEMANTINE GENEPHARM [BT x 30]MEMANTINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB12.75
MEMANTINE GENEPHARM [BT x 30]MEMANTINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB22.43
MEMANTINE MYLAN [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB12.75
MEMANTINE MYLAN [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB22.43
MEMANTINE SANDOZ [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB11.89
MEMASOLV [BT x 30]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB12.75
MEMASOLV [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB20.95
MEMINI [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB11.89
MEMINI [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB20.94
MEMO FARMELLAS [BOTTLE x 100 ML]GALANTAMINE [ORAL.SOL] 4MG/ML17.23
*{Π} MEMODRIN [ΒΤ x 20]ANIRACETAM [F.C.TAB] 750MG/TAB9.41
*{Π} MEMODRIN [ΒΤ x 60]ANIRACETAM [F.C.TAB] 750MG/TAB24.71
*{Π} MEMODRIN [BT x 10 SACHETS]ANIRACETAM [GR.OR.SD] 1500MG/SACHET9.41
*{Π} MEMODRIN [BT x 30 SACHETS]ANIRACETAM [GR.OR.SD] 1500MG/SACHET24.8
MEMOMAX-S [BT x 28]VENLAFAXINE [MOD.R.CA.H] 150MG/CAP7.63
MEMOMAX-S [BT x 28]VENLAFAXINE [MOD.R.CA.H] 75MG/CAP4.21
MEMOTON LIFE [BOTTLE x 100 ML]GALANTAMINE [ORAL.SOL] 4MG/ML18.74
MENAGO ADELCO [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 150MG/TAB4.87
MENAGO ADELCO [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 75MG/TAB4.87
MENAGO ADELCO [BT x 28]IRBESARTAN [TAB] 300MG/TAB6.15
MENI-DROPS [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]KETOTIFEN [EY.DRO.SOL] 0.25MG/ML3.87
*{Π} MENOPUR [BT x 5 VIALS + 5 AMPS x 1 ML SOLV.]MENOTROPHIN [PS.INJ.SOL] 75 IU/VIAL100.93
*{Π} MENOPUR [BT x 1 VIAL + 2 PF.SYR SOLV. + 18 PADS + 18 SYR.]MENOTROPHIN [PS.INJ.SOL] 1200 IU/VIAL313.35
*{Π} MENOPUR [BT x 1 VIAL + 2 PF. SYR. SOLV. + 18 SYRINGES]MENOTROPHIN [PS.INJ.SOL] 1200 IU/VIAL313.35
*{Π} MENOPUR [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR SOLV. + 9 PADS + 9 SYRINGES]MENOTROPHIN [PS.INJ.SOL] 600 IU/VIAL161.72
*{Π} MENOPUR [BT x 1 VIAL + PF. SYR. SOLV. + 9 SYRINGES]MENOTROPHIN [PS.INJ.SOL] 600 IU/VIAL161.72
*{Π} MENQUADFI [1 VIAL x 0.5 ML]MENINGOCOCCUS A _C _Y _W-135 _ TETRAVALENT PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED [INJ.SOL] (10+10+10+10)MCG/0.5ML70.85
MENTAZAC [BOTTLE x 120 ML]RIVASTIGMINE [ORAL.SOL] 2MG/ML38.64
MENTIFAR [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB11.09
MENTIFAR [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB19.48
*{Π} MENVEO [BT x 1 VIAL + 1 VIAL SOLV.]MENINGOCOCCUS A _C _Y _W-135 _ TETRAVALENT PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED [P.SO.IN.SO] 0.5ML (DOSE)50.67
MEOMEL [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3
*{Π} MEPACT [BT x 1 VIAL + 1 FILTER]MIFAMURTIDE [PD.SUS.INF] 4MG/VIAL2859.31
MEPENEX [BT x 1 VIAL]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL9.32
MEPENEX [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
MEPENEX [BT x 1 VIAL]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL5.89
MEPENEX [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL58.95
MEPERYA [BT x 1 VIAL]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL9.32
MEPERYA [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
MEPERYA [BT x 1 VIAL]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL5.89
MEPERYA [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL58.95
MEPIRES [BOTTLE x 60 ML]CLARITHROMYCIN [GRA.OR.SUS] 250MG/5ML4.93
MEPIRID [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 3MG/TAB2.8
MEPIRID [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB2.97
MEPIVAKATE [BT x 50 CARPULES x 1.8 ML]MEPIVACAINE [INJ.SOL] 3% (W/V)23.68
MEPROLEN [BT x 14]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP3.24
MEPROLEN [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
MEPROLEN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
*{Π} MERCILON [BT x 21]DESOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL [TAB] (150+20)MCG/TAB4.24
MERDATEN [BT x 66 ML + PUMP]MIRTAZAPINE [ORAL.SOL] 15MG/ML22.69
*{Π} MERIOFERT [BT x 10 SETS (10 VIALS + 10 PF.SYR x 1 ML SOLV. + 2 SYR)]MENOTROPHIN [PS.INJ.SOL] 150 IU/VIAL365.27
*{Π} MERIOFERT [BT x 1SET (1 VIAL + 1 PF.SYR x 1 ML SOLV. + 2 SYRINGES)]MENOTROPHIN [PS.INJ.SOL] 75 IU/VIAL21.5
*{Π} MERIOFERT [BT x 10 SETS (10 VIALS + 10 AMP x 1 ML SOLV.)]MENOTROPHIN [PS.INJ.SOL] 75 IU/VIAL195.01
*{Π} MERONEM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL127.86
*{Π} MERONEM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL83.71
MEROPENEM ANFARM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
MEROPENEM ANFARM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL58.95
MEROPENEM ANFARM [BT x 1 VIAL]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL7.85
MEROPENEM ANFARM [BT x 1 VIAL]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL5.48
MEROPENEM ANFARM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 2G/VIAL215
MEROPENEM KABI [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
MEROPENIL [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
MEROVIA [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
MEROZAN [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
MEROZAN [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL58.95
MEROZAN [BT x 1 VIAL]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL9.32
MEROZAN [BT x 1 VIAL]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL5.89
MESI-2 [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.83
MESI-2 [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB25.18
MESMOR [BOTTLE x 150 ML]ITRACONAZOLE [ORAL.SOL] 10MG/ML22.81
*{Π} MESTINON [BT x 20]PYRIDOSTIGMINE [C.TAB] 60MG/TAB2.72
*{Π} MESTINON [BT x 150]PYRIDOSTIGMINE [C.TAB] 60MG/TAB26.05
*{Π} MESULID [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB4.01
*{Π} METALYSE [1 VIAL + 1 PF.SYR x 10 ML]TENECTEPLASE [PS.INJ.SOL] 10000 IU (50MG)/VIAL759.64
METAZERO XR [BT x 30]METOPROLOL [PR.TAB] 190MG/TAB3.91
METAZERO XR [BT x 30]METOPROLOL [PR.TAB] 23.75MG/TAB2.17
METAZERO XR [BT x 30]METOPROLOL [PR.TAB] 47.5MG/TAB2.29
METAZERO XR [BT x 30]METOPROLOL [PR.TAB] 95MG/TAB2.95
METFORMIN HYDROCHLORIDE ROSEMONT [BOTTLE x 150 ML]METFORMIN [ORAL.SOL] 500MG/5ML3.08
*{Π} METHOTREXATE PFIZER [BOTTLE x 40 ML]METHOTREXATE [INJ.SO.INF] 25MG/ML45.61
*{Π} METHOTREXATE PFIZER [ΒΤ x 100]METHOTREXATE [TAB] 2.5MG/TAB7.58
METHOX-F [BT x 1 PF.SYR (0.267 ML)]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 10MG/0.267ML13.03
METHOX-F [BT x 1 PF.SYR (0.400 ML)]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 15MG/0.400ML16.22
METHOX-F [BT x 1 PF.SYR (0.533 ML)]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 20MG/0.533ML20.85
METHOX-F [BT x 1 PF.SYR (0.667 ML)]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 25MG/0.667ML23.29
METHYLTHIONINIUM CHLORIDE PROVEBLUE [BT x 5 AMP x 10 ML]METHYLTHIONINIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 5MG/ML246.47
METOGLINE [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18
METOGLINE [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
METOJECT [BT x 1 PF.SYR x 0.30 ML]METHOTREXATE [INJ.SOL] 50MG/ML18.57
METOJECT [BT x 1 PF.SYR x 0.40 ML]METHOTREXATE [INJ.SOL] 50MG/ML23.07
METOJECT [BT x 1 PF.SYR x 0.50 ML]METHOTREXATE [INJ.SOL] 50MG/ML26.18
METOPROLOL TARTRATE FLEXMED [BT x 5 AMPS x 5 ML]METOPROLOL [INJ.SOL] 1MG/ML7.8
METROGYL [BOTTLE x 100 ML]METRONIDAZOLE [INJ.SO.INF] 500MG/100ML1.51
METRONIDAZOLE B.BRAUN [BOTTLE x 100 ML]METRONIDAZOLE [INJ.SO.INF] 500MG/100ML1.51
METRONIDAZOLE BAXTER [BAG x 100 ML]METRONIDAZOLE [INJ.SO.INF] 500MG/100ML1.51
METRONIDAZOLE NORMA [BOTTLE x 100 ML]METRONIDAZOLE [SOL.INF] 500MG/100ML1.51
METRONIDAZOLE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 100 ML]METRONIDAZOLE [SOL.INF] 500MG/100ML1.51
METRONIDAZOLE ΚΟΠΕΡ [BOTTLE x 100 ML]METRONIDAZOLE [SOL.INF] 500MG/100ML1.51
*{Π} METVIX [TUBE x 2 GR]METHYL AMINOLEVULINATE [CREAM] 160MG/1G196.86
MEXILON [BT x 5 AMPS x 1.5 ML]MELOXICAM [INJ.SOL] 15MG/1.5ML2.01
MEXITORY [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
MEXITORY [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.95
*{Π} MEZAVANT [BT x 60]MESALAZINE [GR.PR.R.TA] 1200MG/TAB56.51
MIBEZET [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
MIBEZET [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
MICAFUNGIN PHARMAZAC [BT x 1 VIAL]MICAFUNGIN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL217.88
MICAFUNGIN PHARMAZAC [BT x 1 VIAL]MICAFUNGIN [PD.C.S.INF] 50MG/VIAL119.06
MICAFUNGIN TEVA [BT x 1 VIAL]MICAFUNGIN [PD.SOL.INF] 100MG/VIAL217.88
MICAFUNGIN TEVA [BT x 1 VIAL]MICAFUNGIN [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL119.06
*{Π} MICARDIS [BT x 28]TELMISARTAN [TAB] 40MG/TAB5.88
*{Π} MICARDIS [BT x 28]TELMISARTAN [TAB] 80MG/TAB7.96
*{Π} MICARDIS PLUS [BT x 28]TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (80+12.5)MG/TAB9.46
*{Π} MICARDIS PLUS [BT x 28]TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (80+25)MG/TAB9.58
MICOL RALDEX [BOTTLE x 100 ML]GALANTAMINE [ORAL.SOL] 4MG/ML18.74
*{Π} MICROFER [BT x 30]FERROUS SULFATE [MOD.R.CA.H] 150(47)MG/CAP1.96
MICRONAZOL [BT x 1 AMP x 25 ML + 50 ML SOLV.]ITRACONAZOLE [C/S.SOL.IN] 10MG/ML124.98
MIDAZOLAM B.BRAUN [BOTTLE x 100 ML]MIDAZOLAM [S.I.I.R.S] 1MG/ML3.11
MIDAZOLAM B.BRAUN [BT x 20 AMPS x 10 ML]MIDAZOLAM [S.I.I.R.S] 5MG/ML31.06
*{Π} MIFEGYNE [BT x 3]MIFEPRISTONE [TAB] 200MG/TAB66.33
*{Π} MIFEGYNE [BT x 3]MIFEPRISTONE [TAB] 200MG/TAB66.36
*{Π} MIFLONIDE [BT x 60]BUDESONIDE [INHPD.CAP] 200MCG/CAP5.91
*{Π} MIFLONIDE [BT x 60]BUDESONIDE [INHPD.CAP] 400MCG/CAP10.09
MIGRACOR [BT X 1 VIAL X 1.8 ML (18 DOSES)]SUMATRIPTAN [NASPR.SOL] 10MG/DOSE56.07
*{Π} MIGRALIN [BT x 6]FROVATRIPTAN [F.C.TAB] 2.5 MG/TAB14.33
MIKROBIEL [BOTTLE x 250 ML]MOXIFLOXACIN [SOL.INF] 400MG/250ML14.48
*{Π} MILITHIN [ΒΤ x 30]LITHIUM CARBONATE [CAPS] 300MG/CAP4.12
MILTUS [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
MILTUS [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
*{Π} MIMPARA [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 30MG/TAB101.96
*{Π} MIMPARA [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 60MG/TAB199.11
*{Π} MIMPARA [BT x 28]CINACALCET [F.C.TAB] 90MG/TAB277.89
*{Π} MIMPARA [BT x 30]CINACALCET [GRA.OP.CAP] 1.0MG/CAP224.95
MIN-A-PON [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
*{Π} MINIRIN MELT [BT x 30]DESMOPRESSIN [ORAL.LYOP] 120MCG/TAB44.37
*{Π} MINIRIN MELT [BT x 30]DESMOPRESSIN [ORAL.LYOP] 60MCG/TAB22.2
*{Π} MINITRAN [ΒΤ x 50]PERPHENAZINE + AMITRIPTYLINE [C.TAB] (10+2)MG/TAB2.67
*{Π} MINITRAN [ΒΤ x 50]PERPHENAZINE + AMITRIPTYLINE [C.TAB] (10+4)MG/TAB2.99
*{Π} MINITRAN [ΒΤ x 50]PERPHENAZINE + AMITRIPTYLINE [C.TAB] (25+2)MG/TAB3.29
*{Π} MINITRAN [ΒΤ x 50]PERPHENAZINE + AMITRIPTYLINE [C.TAB] (25+4)MG/TAB3.57
*{Π} MINJUVI [1 VIAL]TAFASITAMAB [PD.C.S.INF] 200MG/VIAL896.3
*{Π} MINOCIN [ΒΤ x 12]MINOCYCLINE [CAPS] 100MG/CAP4.23
*{Π} MINOCIN [ΒΤ x 24]MINOCYCLINE [CAPS] 50MG/CAP4.07
MINOLIP PLUS [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB34.78
MINOLIP PLUS [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+20)MG/TAB37.94
MINOLIP PLUS [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+40)MG/TAB37.94
*{Π} MIOCHOL-E [1 VIAL + 1 AMP x 2 ML SOLV.]ACETYLCHOLINE [P.S.I.I.U] 1% (W/V)7.79
MIOREL [BT x 50]BACLOFEN [TAB] 10MG/TAB3.62
MIRALUST [BT x 28]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB8.68
MIRALUST [BT x 28]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB9.19
MIRALUST [BT x 28]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB9.47
MIRAPARKIN [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB10.93
MIRAPARKIN [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB3.13
MIRAPARKIN [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB40.38
MIRAPARKIN [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB12.69
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 10]PRAMIPEXOLE [PR.TAB] 0.26 MG/TAB2.39
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 10]PRAMIPEXOLE [PR.TAB] 0.52 MG/TAB5.23
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 30]PRAMIPEXOLE [PR.TAB] 1.05 MG/TAB21.87
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 30]PRAMIPEXOLE [PR.TAB] 2.1 MG/TAB38.97
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 30]PRAMIPEXOLE [PR.TAB] 3.15 MG/TAB80.57
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB16.81
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB4.79
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB62.12
*{Π} MIRAPEXIN [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB19.53
MIRAPEZOL [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB3.13
MIRAPEZOL [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB12.69
*{Π} MIRENA [BT x 1 DEVICE]LEVONORGESTREL [INTRAUT.DE] 52MG/DEVICE110.81
MIRTAMOR [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB7.82
MIRTAPIL [BOTTLE x 66 ML + DOS.PIPETTE]MIRTAZAPINE [ORAL.SOL] 15MG/ML22.69
MIRTAZAPINE MYLAN [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB7.82
MIRTAZAPINE MYLAN [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 45MG/TAB10.37
MISOONE [BT x 1]MISOPROSTOL [TAB] 400MCG/TAB10.83
MITOXAN [BT x 1 VIAL x 10 ML]MITOXANTRONE [C/S.SOL.IN] 20MG/10ML40.64
*{Π} MITROTAN [BT x 25]ERGOMETRINE [F.C.TAB] 0.2MG/TAB2.89
*{Π} MITROTAN [BT x 6 AMPS x 1 ML]ERGOMETRINE [INJ.SOL] 0.2MG/ML4.7
*{Π} MIXTARD 30 [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC + INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SUSP] 100 IU/ML12.87
*{Π} MIXTARD 30 PENFILL [BT x 5 VIALS x 3 ML]INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC + INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SUSP] 100 IU/ML28.24
MIZANTRONE [BT x 1 VIAL x 2 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML14.37
MIZANTRONE [BT x 1 VIAL x 5 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML42.8
MIZANTRONE [BT x 1 VIAL x 15 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 20MG/ML118.53
*{Π} M-M-RVAXPRO [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.5 ML SOLV.]MEASLES VIRUS VACCINE + MUMPS VIRUS VACCINE + RUBELLA VIRUS VACCINE [PS.INJ.SUS] 13.79
MOBIUS [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB11.89
MOBIUS [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB20.94
*{Π} MODIODAL [BT x 30]MODAFINIL [TAB] 100MG/TAB25.4
MODIWART [BT x 12 SACHETS]IMIQUIMOD [CREAM] 5% (W/W)39.46
MODULAIR [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB9.31
MODULAIR [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB9.84
MODULAIR [BT x 30]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB10.14
MOFUR [TUBE x 25 GR]MOMETASONE [CREAM] 0.1% (W/W)1.94
MOKAST [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
MOKAST [BT x 28]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB9.47
MOMECORT [TUBE x 25 GR]MOMETASONE [CREAM] 0.1% (W/W)2.95
MOMECORT [BOTTLE x 30 ML]MOMETASONE [CUT.SOL] 0.1% (W/V)2.85
MOMESALIC [TUBE x 50 GR]MOMETASONE + SALICYLIC ACID [OINTMENT] (0.1%+5%) (W/W)8.11
MOMETASONE TARGET [TUBE x 25 GR]MOMETASONE [CREAM] 0.1% (W/W)2.3
MOMETASONE TARGET [BOTTLE x 30 ML]MOMETASONE [CUT.SOL] 0.1% (W/V)2.67
MOMETASONE TARGET [BOTTLE x 18 G + M.PUMP (140 DOSES)]MOMETASONE [NASPR.SUS] 0.05% (W/W)4.19
MONCAS [BT x 28]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB8.68
MONCAS [BT x 28]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB9.19
MONCAS [BT x 28]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB9.47
*{Π} MONOPRIL [BT x 14]FOSINOPRIL [TAB] 20MG/TAB2.65
MONOPROST [BT x 3 SACHETS x 10 VIALS x 0.2 ML]LATANOPROST [EY.DR.S.SD] 50MCG/ML10.39
MONOPROST [BT x 6 SACHETS x 5 VIALS x 0.2 ML]LATANOPROST [EY.DR.S.SD] 50MCG/ML10.39
*{Π} MONOSORDIL [BT x 14]ISOSORBIDE MONONITRATE [MOD.R.CA.H] 60MG/CAP5.86
*{Π} MONOSORDIL [BT x 50]ISOSORBIDE MONONITRATE [TAB] 20MG/TAB5
MONTAST [BT x 14]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB4.6
MONTAST [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
MONTELUKAST SANDOZ [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
MONTELUKAST SANDOZ [BT x 30]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB10.14
MOSMASS [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
MOSTRELAN [BT x 20]FAMOTIDINE [C.TAB] 40MG/TAB6.88
MOTOFEN [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB7.82
MOTOFEN [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 45MG/TAB10.37
*{Π} MOUNJARO [BT x 4 PF.PEN]TIRZEPATIDE [INJ.SOL] 10MG/PF.PEN418.2
*{Π} MOUNJARO [BT x 4 PF.PEN]TIRZEPATIDE [INJ.SOL] 12.5MG/PF.PEN418.2
*{Π} MOUNJARO [BT x 4 PF.PEN]TIRZEPATIDE [INJ.SOL] 15MG/PF.PEN418.2
*{Π} MOUNJARO [BT x 4 PF.PEN]TIRZEPATIDE [INJ.SOL] 2.5MG/PF.PEN418.2
*{Π} MOUNJARO [BT x 4 PF.PEN]TIRZEPATIDE [INJ.SOL] 5MG/PF.PEN418.2
*{Π} MOUNJARO [BT x 4 PF.PEN]TIRZEPATIDE [INJ.SOL] 7.5MG/PF.PEN418.2
*{Π} MOVATEC [BT x 5 AMPS x 1.5 ML]MELOXICAM [INJ.SOL] 15MG/1.5ML3.08
*{Π} MOVATEC [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB4.63
*{Π} MOVATEC [BT x 20]MELOXICAM [TAB] 7.5MG/TAB2.48
*{Π} MOVENTIG [BT x 30]NALOXEGOL [F.C.TAB] 25MG/TAB78.02
MOVESAN [TUBE x 25 GR]MOMETASONE [CREAM] 0.1% (W/W)2.6
MOVESAN [BOTTLE x 30 ML]MOMETASONE [CUT.SOL] 0.1% (W/V)2.58
MOVITHIOL [TUBE x 25 GR]BETAMETHASONE [CREAM] 0.1% (W/W)1.56
MOVYMIA [BT x 1 CARTRIDGE x 2.4 ML]TERIPARATIDE [INJ.SOL] 20MCG/80μL181.92
MOVYMIA [BT x 1 CARTRIDGE x 2.4 ML + 1 PEN]TERIPARATIDE [INJ.SOL] 20MCG/80μL181.92
MOVYMIA [BT x 3 CARTRIDGES x 2.4 ML]TERIPARATIDE [INJ.SOL] 20MCG/80μL632.65
MOXALID [BT x 5 AMPS x 1.5 ML]MELOXICAM [INJ.SOL] 15MG/1.5ML2.01
MOXICLAV [BT x 1 VIAL]AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID [PD.I.S.INF] (1000+200)MG/VIAL2.95
MOXIFALON [BOTTLE x 250 ML]MOXIFLOXACIN [SOL.INF] 400MG/250ML14.48
MOXIFALON T [BT x 10]MOXIFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB9.34
MOXIFALON T [BT x 7]MOXIFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB7.35
MOXIFLOXACIN SANDOZ [BT x 7]MOXIFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB7.35
MOXIFLOXACIN VIOSER [BOTTLE x 250 ML]MOXIFLOXACIN [SOL.INF] 400MG/250ML14.48
MOZARTAN [BT x 28]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.28
*{Π} MOZOBIL [BT x 1 VIAL x 1.2ML]PLERIXAFOR [INJ.SOL] 20MG/ML4883
*{Π} MUCOSOLVAN [ΒΤ x 5 AMP x 2 ML]AMBROXOL [INJ.SOL] 15MG/2ML2.12
*{Π} MULTIHANCE [BT x 1 VIAL x 20 ML]GADOBENATE DIMEGLUMINE [INJ.SOL] 529MG/ML67.05
*{Π} MUPHORAN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 4 ML SOLV.]FOTEMUSTINE [PS.SOL.INF] 208MG/VIAL246.5
MUPIROCIN TARGET [TUBE x 15 GR]MUPIROCIN [OINTMENT] 2% (W/W)2.97
MUPIROCIN TARGET [TUBE x 30 GR]MUPIROCIN [OINTMENT] 2% (W/W)4.03
*{Π} MUSCO-RIL [BT x 30]THIOCOLCHICOSIDE [CAPS] 4MG/CAP6.16
*{Π} MUSCO-RIL [BT x 10 AMP x 2 ML]THIOCOLCHICOSIDE [INJ.SOL] 4MG/2ML4.21
MUVITO [TUBE x 20 GR]TETRACYCLINE [OINTMENT] 3% (W/W)8.73
MVASI [BT x 1 VIAL x 16 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML768.46
MVASI [BT x 1 VIAL x 4 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML231.26
*{Π} MYCAMINE [VIAL x 10 ML]MICAFUNGIN [PD.SOL.INF] 100MG/VIAL318.67
*{Π} MYCAMINE [VIAL x 10 ML]MICAFUNGIN [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL177.07
MYCAZOLE [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
MYCAZOLE [BT x 7 SACHETS]FLUCONAZOLE [PD.ORA.SOL] 200MG/SACHET28.07
MYCOFAGYL [BT x 10]METRONIDAZOLE + NYSTATIN [PESS] (500 MG + 100.000 IU)/PES34.06
MYCOMYCEN [BOTTLE x 6 GR]CICLOPIROX [MED.NA.LAC] 8% (W/W) (80MG/G)9.77
MYCOMYCEN [TUBE x 78 G + 14 APPLICATEURS]CICLOPIROX [VAG.CR] 1% (W/W)10.97
MYCOMYCEN [BT x 14]CICLOPIROX [VAG.SUP] 100MG/SUP14.14
*{Π} MYCO-SYNALAR [TUBE x 10 GR]CLIOQUINOL + FLUOCINOLONE ACETONIDE [OINTMENT] (3%+0.025%) (W/W)1.69
MYDRANE [BT x 20 AMP(0.6 ML) + 20 FILTER NEEDLE]LIDOCAINE + PHENYLEPHRINE + TROPICAMIDE [INJ.SOL] (10+3.1+0.2)MG/ML 174.12
MYELOMIDE [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
MYELOMIDE [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
MYELOMIDE [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2560.48
MYELOMIDE [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
MYFENAX [BT x 100]MYCOPHENOLATE MOFETIL [CAPS] 250MG/CAP23.52
MYFENAX [BT x 50]MYCOPHENOLATE MOFETIL [F.C.TAB] 500MG/TAB23.52
*{Π} MYFORTIC [BT x 120]MYCOPHENOLIC ACID [GR.TAB] 180MG/TAB92.99
*{Π} MYFORTIC [ΒΤ x 120]MYCOPHENOLIC ACID [GR.TAB] 360MG/TAB182.92
*{Π} MYLOTARG [BT x 1 VIAL]GEMTUZUMAB OZOGAMICIN [PD.C.S.INF] 5MG/VIAL7103.73
MYOBLOC [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
*{Π} MYOCET [BT x 2 SETS x 50 MG (POWDER) + SOLV.ENTS]DOXORUBICIN [P.D.S.CD.I] 2MG/ML762.04
MYOLGIN [BT x 20 (2 x 10)]THIOCOLCHICOSIDE + PARACETAMOL [SOLU.TAB] (4+1000)MG/TAB10.85
MYOLGIN [BT x 30 (3 x 10)]THIOCOLCHICOSIDE + PARACETAMOL [SOLU.TAB] (4+1000)MG/TAB14.33
MYOLGIN [BT x 30]THIOCOLCHICOSIDE + PARACETAMOL [TAB] (2+500)MG/TAB9.05
*{Π} MYOZYME [BT x 1 VIAL]ALGLUCOSIDASE ALFA [PD.C.S.INF] 50 MG/VIAL467.76
MYSIMBA [BT x 112]NALTREXONE + BUPROPION [PR.TAB] (8+90)MG/TAB125.17
NACERFIN [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.27
NACERFIN [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.15
NAFLOXIN [BOTTLE x 5 ML]CIPROFLOXACIN [EY.DRO.SOL] 0.3%2.7
NAFLOXIN [BOTTLE x 100 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML6.29
NAFLOXIN [BT x 1 VIAL x 200 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML10.79
NAIREM [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.64
NAIREM [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.5
NAIREM [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.88
NALOXON B.BRAUN [BT x 10 AMP x 1 ML]NALOXONE [SO.INJ.INF] 0.4MG/ML18.87
NALPAIN [BT x 10 AMPS x 2 ML]NALBUPHINE [INJ.SOL] 10MG/ML35.22
NAOFID [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
*{Π} NAPROSYN [BT x 28]NAPROXEN [GR.TAB] 500MG/TAB6.71
*{Π} NAPROSYN [ΒΤ x 30]NAPROXEN [TAB] 500MG/TAB6.63
*{Π} NARAMIG [BT x 2]NARATRIPTAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB5.66
NASATRIM [BT x 1 VIAL (16.5G) + M.PUMP]TRIAMCINOLONE [NASPR.SUS] 55MCG/DOSE5.55
*{Π} NASONEX [BT x 2 BOTTLE x 18 G + M.PUMP]MOMETASONE [NASPR.SUS] 0.05% (W/W)11.72
*{Π} NASONEX [BOTTLE x 18 G + M.PUMP (140 DOSES)]MOMETASONE [NASPR.SUS] 0.05% (W/W)6.43
*{Π} NATECAL D3 [BOTTLE x 60]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [CHW.TAB] (600MG+400 IU)/TAB6.41
*{Π} NATECAL D3 [BOTTLE x 60]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.DISP.TA] (1500MG+400 IU)/TAB7.04
*{Π} NATPAR [BT x 2 CARTRIDGES]PARATHYROID HORMONE [PS.INJ.SOL] 100MCG/DOSE5903.24
*{Π} NATPAR [BT x 2 CARTRIDGES]PARATHYROID HORMONE [PS.INJ.SOL] 25MCG/DOSE5872.71
*{Π} NATPAR [BT x 2 CARTRIDGES]PARATHYROID HORMONE [PS.INJ.SOL] 50MCG/DOSE5874.35
*{Π} NATPAR [BT x 2 CARTRIDGES]PARATHYROID HORMONE [PS.INJ.SOL] 75MCG/DOSE5872.71
NATROFEN [BT x 12]CEFPROZIL [F.C.TAB] 500MG/TAB6
*{Π} NAVELBINE [BT x 1]VINORELBINE [SOFT.CAPS] 20MG/CAP40.56
*{Π} NAVELBINE [BT x 1]VINORELBINE [SOFT.CAPS] 30MG/CAP60.46
NEBICUR [BT x 28]NEBIVOLOL [TAB] 5MG/TAB3.35
*{Π} NEBIDO [BT x 1 VIAL x 4 ML]TESTOSTERONE [INJ.SOL] 1000MG/4ML100.37
NEBULIN [BT x 8 ΦΑΚΕΛΟΥΣ x 5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML10.41
NEBULIN [BT x 8 ΦΑΚΕΛΟΥΣ x 5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML14.64
NEBULIN [BT x 20 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML8.46
NEFILIN [BT x 30]SOLIFENACIN + TAMSULOSIN [CON.R.TAB] (6+0.4)MG/TAB25.36
*{Π} NEISVAC-C [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]MENINGOCOCCUS C _ PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED [INJ.SUSP] 10 MCG/0.5ML25.43
NELCONIL [ΒΤ x 30]NITRENDIPINE [TAB] 20MG/TAB5
NELIBAT [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
NELIBAT [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
NELIBAT [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.6
NELTOLON [BOTTLE x 15 ML]BIFONAZOLE [CUT.SOL] 1%2.7
NELTOLON [TUBE x 15 GR]BIFONAZOLE [GEL.EXT.US] 1%0.9
NEMDATINE [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB11.89
NEO-CANDIMYK [VIAL x 150 ML]ITRACONAZOLE [ORAL.SOL] 10MG/ML23.5
NEOCARDON [ΒΤ x 21]ATENOLOL [TAB] 100MG/TAB2.12
NEO-ENDUSIX [ΒΤ x 30]TENOXICAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.48
NEOFORDEX [BT x 10]DEXAMETHASONE [TAB] 40MG/TAB249.08
NEOSTIGMINE COOPER [BT x 10 AMPS x 1 ML]NEOSTIGMINE [INJ.SOL] 2.5MG/ML13.56
NEPANIZIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
NEPANIZIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
NEPARVIS [BT x 28]SACUBITRIL + VALSARTAN [F.C.TAB] (24+26)MG/TAB66.66
NEPARVIS [BT x 56]SACUBITRIL + VALSARTAN [F.C.TAB] (49+51)MG/TAB128.83
NEPARVIS [BT x 56]SACUBITRIL + VALSARTAN [F.C.TAB] (97+103)MG/TAB128.82
NEPEXTO [BT x 4 PF. SYRS x 1 ML + 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ]ETANERCEPT [INJ.SO.PFS] 50MG/ML525.03
NEPEXTO [BT x 4 PF.PEN x 1 ML + 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ]ETANERCEPT [IN.SO.PF.P] 50MG/ML525.03
NEPEZIL [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.34
NEPEZIL [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB15.25
NEPHROFEROL [BT x 5 VIALS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [IN.SO.CR] 20MG/ML28.61
NEPHROPLAN [BOTTLE x 180]CALCIUM ACETATE + MAGNESIUM CARBONATE [F.C.TAB] (435+235)MG/TAB21.72
*{Π} NERLYNX [BOTTLE x 180]NERATINIB [F.C.TAB] 40MG/TAB3843.19
NERVIUS [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB10.93
NERVIUS [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB40.38
*{Π} NEULASTA [BT x 1 PF.SYR x 0.6 ML]PEGFILGRASTIM [INJ.SO.PFS] 6MG/0.6ML(10MG/ML)524.48
*{Π} NEUPRO [ΒΤ x 7 PATCHES]ROTIGOTINE [TTS] 1MG/24 HOURS20.27
*{Π} NEUPRO [ΒΤ x 7 PATCHES]ROTIGOTINE [TTS] 2MG/24 HOURS13.3
*{Π} NEUPRO [ΒΤ x 7 PATCHES]ROTIGOTINE [TTS] 3MG/24 HOURS23.95
*{Π} NEUPRO [ΒΤ x 7 PATCHES]ROTIGOTINE [TTS] 4MG/24 HOURS20.71
*{Π} NEUPRO [ΒΤ x 28 PATCHES]ROTIGOTINE [TTS] 6MG/24 HOURS91.47
*{Π} NEUPRO [ΒΤ x 28 PATCHES]ROTIGOTINE [TTS] 8MG/24 HOURS111.48
*{Π} NEUROBION [BT x 20]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [C.TAB] (100+200+0.2)MG/TAB2.79
*{Π} NEUROBION [BT x 3 AMPS x 3 ML]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [INJ.SOL] (100+100+1)MG/3ML1.92
*{Π} NEURONTIN [BT x 50]GABAPENTIN [CAPS] 300MG/CAP7
*{Π} NEURONTIN [BT x 50]GABAPENTIN [CAPS] 400MG/CAP9.22
NEUROSEDINE [BT x 14]SERTRALINE [CAPS] 100MG/CAP4.55
NEUROSEDINE [BT x 14]SERTRALINE [CAPS] 50MG/CAP4.17
NEUTRAMAG [BT x 1 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB10.84
NEUTRAMAG [BT x 2 TUBES x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB19.09
NEUTRAMAG [BT x 3 TUBES x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB28.62
*{Π} NEVANAC [BOTTLE x 5 ML]NEPAFENAC [EY.DRO.SUS] 1MG/ML14.82
*{Π} NEVANAC [BT x 1 BOTTLE x 3 ML]NEPAFENAC [EY.DRO.SUS] 3MG/ML23.3
NEVIRAPINE VOCATE [BT x 30]NEVIRAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB66.46
NEVIRAPINE VOCATE [BT x 60]NEVIRAPINE [TAB] 200MG/TAB61.49
NEVROPRAM [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
NEVROPRAM [BT x 14]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB5.09
NEVROPRAM [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB10.15
NEVRORESTOL [BT x 30]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB6.02
NEWLEV [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 1000MG/TAB23.62
NEWLEV [BT x 30]LEVETIRACETAM [F.C.TAB] 500MG/TAB11.81
NEWMEN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.64
NEWMEN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.52
NEWMEN [BT x 30]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB60.64
*{Π} NEXAVAR [BT x 112]SORAFENIB [F.C.TAB] 200MG/TAB2530.34
*{Π} NEXIUM [ΒΤ x 28]ESOMEPRAZOLE [GR.GR.SUS] 10MG/SACHET17.38
*{Π} NEXIUM [BT x 14]ESOMEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB3.32
*{Π} NEXIUM [BT x 28]ESOMEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB6
*{Π} NEXIUM [BT x 28]ESOMEPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB8.05
*{Π} NEXIUM [BT x 1 VIAL]ESOMEPRAZOLE [PD.I.S.INF] 40MG/VIAL4.4
*{Π} NEXIUM [BT x 10 VIALS]ESOMEPRAZOLE [PD.I.S.INF] 40MG/VIAL43.95
*{Π} NEXOBRID [BT x 1 VIAL (5 GR POWDER) + 1 BOTTLE (50 GR GEL)]PROTEOLYTIC ENZYMES ENRICHED IN BROMELAIN [P.G.FOR.GE] 9% (W/W)1103.2
NEZATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
NEZEFIB [BOTTLE x 10 ML]DEXAMETHASONE + CHLORAMPHENICOL [EY.DRO.SOL] 0.1%+0.5% (W/V)3.44
*{Π} NGENLA [1 PF.PEN x 1.2 ML]SOMATROGON [IN.SO.PF.P] 24MG/1.2ML375.64
*{Π} NGENLA [1 PF.PEN x 1.2 ML]SOMATROGON [IN.SO.PF.P] 60MG/1.2ML904.94
NICTUR [BOTTLE x 15 ML]DESMOPRESSIN [ORAL.SOL] 360MCG/ML45.71
NILAFUSTIN [BT x 1 VIAL]ANIDULAFUNGIN [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL181.3
*{Π} NIMBEX [BT x 5 AMPS x 10 ML]CISATRACURIUM [INJ.SO.INF] 2MG/ML19.66
*{Π} NIMBEX [BT x 5 AMPS x 5 ML]CISATRACURIUM [INJ.SO.INF] 2MG/ML10.39
NIMEDINE [BT x 10 VIALS]CILASTATIN + IMIPENEM [PD.SOL.INF] (500+500)MG/VIAL58.23
NIMEDINE [BT x 1 VIAL]CILASTATIN + IMIPENEM [PD.SOL.INF] (500+500)MG/VIAL5.83
NIMELIDE [BT x 10]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB1
NIMELIDE [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
*{Π} NIMENRIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR SOLV.]MENINGOCOCCUS A _C _Y _W-135 _ TETRAVALENT PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN CONJUGATED [PS.INJ.SOL] (5MCG+5MCG+5MCG)/0.5ML(DOSE)47.5
NIMESUL [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
*{Π} NIMOTOP [BOTTLE x 50 ML]NIMODIPINE [SOL.INF] 10MG/50ML7.11
NIMOVAC-V [BT x 90]NIMODIPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB8.07
NIMOVAC-V [BOTTLE x 50 ML]NIMODIPINE [SOL.INF] 10MG/50ML4.62
*{Π} NINLARO [BT x 3]IXAZOMIB [CAPS] 2.3MG/CAP4977.18
*{Π} NINLARO [BT x 3]IXAZOMIB [CAPS] 3.0MG/CAP4977.18
*{Π} NINLARO [BT x 3]IXAZOMIB [CAPS] 4.0MG/CAP4977.18
*{Π} NIPENT [BT x 1 VIAL]PENTOSTATIN [PD.INJ.SOL] 10MG/VIAL699.21
NIPOGALIN [BT x 14]CEFUROXIME [F.C.TAB] 500MG/TAB5.01
NIPOGALIN [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.I.S.INF] 1500MG/VIAL2.26
NIPOGALIN [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.I.S.INF] 750MG/VIAL1.25
NIROX [BT x 10]ROXITHROMYCIN [F.C.TAB] 300MG/TAB4.69
NISAID [BT x 60]OXAPROZIN [F.C.TAB] 600MG/TAB11.72
NITASTIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
NITROFURANTOIN IASIS [BOTTLE x 150 ML + 1 ΣΥΡΙΓΓΑ x 5 ML]NITROFURANTOIN [ORAL.SUSP] 25MG/5ML248.32
NITROFURANTOIN IASIS [BOTTLE x 300 ML + 1 ΣΥΡΙΓΓΑ x 5 ML]NITROFURANTOIN [ORAL.SUSP] 25MG/5ML480.18
NITROGLICERINA ACARPIA [BT x 10 AMPS x 1.5 ML]GLYCERYL TRINITRATE [C/S.SOL.IN] 5MG/1.5ML17.1
NITRONG [BT x 30]GLYCERYL TRINITRATE [CON.R.TAB] 2.6MG/TAB4.45
NITRONG [BT x 30 PATCHES]GLYCERYL TRINITRATE [TTS] 10MG/24HRS13.67
NITRONG [BT x 30 PATCHES]GLYCERYL TRINITRATE [TTS] 5MG/24HRS10.78
NIVESTIM [BT x 5 PF.SYR x 0.2 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 12MU/0.2ML (60MU/ML = 600MCG/ML)85.08
NIVESTIM [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 30MU/0.5ML (60MU/ML = 600MCG/ML)133.44
NIVESTIM [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 48MU/0.5ML (96MU/ML = 960MCG/ML)208.87
NODASIC [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB5.65
NODASIC [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [F.C.TAB] 400MG/TAB12.71
NOLARMIN [BT x 30]ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB8.1
NOLVAC [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [TAB] 10MG/TAB7.41
*{Π} NOLVADEX D [BT x 30]TAMOXIFEN [F.C.TAB] 20MG/TAB5.79
*{Π} NOPAR [BOTTLE x 15 ML]HOMATROPINE METHYLBROMIDE [OR.SO.D] 4MG/ML2.31
NORADREN [BΤ x 50 AMPS x 4 ML]NOREPINEPHRINE [C/S.SOL.IN] 8MG/4ML64.97
NORADREN [BT x 10 AMPS x 4 ML]NOREPINEPHRINE [C/S.SOL.IN] 1MG/ML14.09
NORBAL [BT x 20]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB4.55
NORDELOZ [BT x 1 VIAL x 5 ML]ZOLEDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 4MG/5ML66.06
NORDEX MEDICAL PHARMAQUALITY [ΒΤ x 14]AMLODIPINE [TAB] 10MG/TAB4.19
NORDEX MEDICAL PHARMAQUALITY [ΒΤ x 14]AMLODIPINE [TAB] 5MG/TAB2.8
NORDIMET [1 PF.SYR x 0.4 ML]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 10MG/0.4ML19.05
NORDIMET [1 PF.SYR x 0.5 ML]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 12.5MG/0.5ML21.94
NORDIMET [1 PF.SYR x 0.6 ML]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 15MG/0.6ML21.84
NORDIMET [1 PF.SYR x 0.7 ML]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 17.5MG/0.7ML24.74
NORDIMET [1 PF.SYR x 0.8 ML]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 20MG/0.8ML25.6
NORDIMET [1 PF.SYR x 1 ML]METHOTREXATE [INJ.SO.PFS] 25MG/ML29.39
*{Π} NORDITROPIN FLEXPRO [BT x 1 PRE-FILLED PEN x 1.5 ML]SOMATROPIN [IN.SO.PF.P] 10MG/1.5ML225.57
*{Π} NORDITROPIN FLEXPRO [BT x 1 PRE-FILLED PEN x 1.5 ML]SOMATROPIN [IN.SO.PF.P] 5MG/1.5ML118.73
*{Π} NORDITROPIN NORDIFLEX [BT x 1 PRE-FILLED PEN x 1.5 ML]SOMATROPIN [IN.SO.PF.P] 10MG/1.5ML220.15
*{Π} NORDITROPIN NORDIFLEX [BT x 1 PRE-FILLED PEN x 1.5 ML]SOMATROPIN [IN.SO.PF.P] 15MG/1.5ML327.04
*{Π} NORDITROPIN NORDIFLEX [BT x 1 PRE-FILLED PEN x 1.5 ML]SOMATROPIN [IN.SO.PF.P] 5MG/1.5ML115.87
NORFAN [BT x 28]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP4.92
*{Π} NORGESIC [ΒΤ x 30]ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL [TAB] (35+450)MG/TAB3.14
*{Π} NORMELL [BT x 40]GLIBENCLAMIDE + METFORMIN [C.TAB] (2.5+400)MG/TAB3.71
NORMODIN [BT x 28]AMLODIPINE [TAB] 10MG/TAB6.92
NORMODIN [BT x 28]AMLODIPINE [TAB] 5MG/TAB4.92
NORMOLOSE [ΒΤ x 20]CAPTOPRIL [TAB] 50MG/TAB4
NORMOLOSE [ΒΤ x 20]CAPTOPRIL [TAB] 50MG/TAB4
NORMOLOSE-H [ΒΤ x 20]CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (50+25)MG/TAB3.81
NORMOTHERIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
NORMOTHERIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
*{Π} NOROCIN [ΒΤ x 14]NORFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB6.89
NORPEN ORO [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
NORPEN ORO [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
NORPEN ORO [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
*{Π} NORPROLAC [BT x 6]QUINAGOLIDE [TAB] 50 MCG/TAB2.81
*{Π} NORPROLAC [BT x 30]QUINAGOLIDE [TAB] 75MCG/TAB24.36
NORTOLAN [BT x 30]NIMODIPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB4
NORVALET [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
NORVALET [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
*{Π} NORVASC [ΒΤ x 14]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP6.05
*{Π} NORVASC [ΒΤ x 14]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP4.3
*{Π} NORVIR [BOTTLE x 30]RITONAVIR [F.C.TAB] 100MG/TAB20.07
*{Π} NOSATEL [BT x 20]DEXKETOPROFEN [F.C.TAB] 25MG/TAB4.08
*{Π} NOSATEL [BT x 20 SACHETS]DEXKETOPROFEN [GRA.OR.SOL] 25MG/SACHET4.14
*{Π} NOSATEL [BT x 6 AMPS x 2 ML]DEXKETOPROFEN [INJ.SO.INF] 50MG/2ML5.32
NOTORIUM [ΒΤ x 30]BROMAZEPAM [TAB] 1.5MG/TAB1.11
NOTORIUM [ΒΤ x 30]BROMAZEPAM [TAB] 3MG/TAB1.21
NOTORIUM [ΒΤ x 30]BROMAZEPAM [TAB] 6MG/TAB1.58
NOVHEPAR [ΒΤ x 30]LORAZEPAM [TAB] 1MG/TAB1.06
NOVHEPAR [ΒΤ x 30]LORAZEPAM [TAB] 2.5MG/TAB1.86
NOVISTIG [BT x 10 AMPS x 1 ML]GLYCOPYRRONIUM BROMIDE + NEOSTIGMINE [INJ.SOL] (0.5+2.5)MG/ML60.37
*{Π} NOVOEIGHT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000IU/VIAL777.52
*{Π} NOVOEIGHT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1500IU/VIAL1139.68
*{Π} NOVOEIGHT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000IU/VIAL1508.71
*{Π} NOVOEIGHT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 250IU/VIAL213.13
*{Π} NOVOEIGHT [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR + 1 VIAL ADAPTER]TUROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500IU/VIAL397.97
*{Π} NOVOMIX 30 FLEXPEN [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]INSULIN ASPART + PROTAMINE CRYSTALLISED INSULIN ASPART [INJ.SUSP] 100 U/ML42.08
*{Π} NOVONORM [BT x 120]REPAGLINIDE [TAB] 1MG/TAB9.48
*{Π} NOVONORM [BT x 120]REPAGLINIDE [TAB] 2MG/TAB9.77
*{Π} NOVORAPID [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN ASPART [INJ.SOL] 100 U/ML18.65
*{Π} NOVORAPID FLEXPEN [BT x 5 PF.SYR x 3 ML]INSULIN ASPART [INJ.SOL] 100 U/ML32.94
*{Π} NOVORAPID PENFILL [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN ASPART [INJ.SOL] 100 U/ML31.56
*{Π} NOVOSEVEN [BT x 1 VIAL + SOLV.]EPTACOG ALFA (ACTIVATED) [PS.INJ.SOL] 1MG (50KIU)/VIAL642.66
*{Π} NOVOSEVEN [BT x 1 VIAL + SOLV.]EPTACOG ALFA (ACTIVATED) [PS.INJ.SOL] 2MG (100KIU)/VIAL1260.19
*{Π} NOVOTHIRTEEN [BT x 1 VIAL + 2.5 ML SOLV.]CATRIDECACOG [PS.INJ.SOL] 2500 IU/VIAL22661.94
NOXADIF [BT x 28]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB3.17
*{Π} NOXAFIL [BT x 1 VIAL]POSACONAZOLE [C/S.SOL.IN] 300MG/VIAL257.2
*{Π} NOXAFIL [BT x 24]POSACONAZOLE [GR.TAB] 100MG/TAB611.43
*{Π} NOXAFIL [BOTTLE x 105 ML]POSACONAZOLE [ORAL.SUSP] 40MG/ML468.82
NOXTOR [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]KETOTIFEN [EY.DRO.SOL] 0.25MG/ML3.87
NOZAC [BT x 28]NEBIVOLOL [TAB] 5MG/TAB3.4
*{Π} NOZINAN [BT x 20]LEVOMEPROMAZINE [F.C.TAB] 25MG/TAB1.3
*{Π} NPLATE [BT x 1 VIAL]ROMIPLOSTIM [PD.INJ.SOL] 125MCG/VIAL326.71
*{Π} NPLATE [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.72 ML SOLV. + INJECTION KIT]ROMIPLOSTIM [PS.INJ.SOL] 250MCG/VIAL537.72
*{Π} NPLATE [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 1.2 ML SOLV. + INJECTION KIT]ROMIPLOSTIM [PS.INJ.SOL] 500MCG/VIAL1040.98
*{Π} NUBEQA [BT x 112]DAROLUTAMIDE [F.C.TAB] 300MG/TAB3063.82
*{Π} NUCALA [BT x 1 PF.SYR]MEPOLIZUMAB [INJ.SO.PFS] 100MG/PF.SYR.970.6
*{Π} NUCALA [BT x 1 PF.PEN]MEPOLIZUMAB [IN.SO.PF.P] 100MG/PF.PEN970.6
*{Π} NUCALA [BT x 1 VIAL]MEPOLIZUMAB [PD.INJ.SOL] 100MG/VIAL970.74
*{Π} NUCALA [BT x 1 PF.SYR]MEPOLIZUMAB [INJ.SO.PFS] 40MG/PF.SYR.442.35
NULBIA [BT x 1 TUBE x 30 GR]LIDOCAINE + PRILOCAINE [CREAM] (2.5%+2.5%) (W/W)7.22
NUMETA G16E [BT x 6 BAGS x 500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Cys-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Orn-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM ACETATE + SODIUM CHLORIDE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 667.52
NUMETA G16E [BT x 6 BAGS x 1000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Cys-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Orn-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM ACETATE + POTASSIUM ACETATE + SODIUM CHLORIDE [INJ.EM.INF] 673.94
NUMETA PRETERM G13E [BT x 10 BAGS x 300 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Cys-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Orn-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM ACETATE + POTASSIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 918.06
NUPERAL [BT x 24]DOXYLAMINE + PYRIDOXINE(vit. B6) [MOD.R.CA.H] (10+10)MG/CAP20.86
*{Π} NUTROPINAQ [BT x 1 CARTRIDGE x 2 ML]SOMATROPIN [INJ.SOL] 10MG/2ML220.48
*{Π} NUVARING [BT x 1 SACHET]ETONOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL [VAG.SYST] (11.7 + 2.7) MG/SYSTEM11.78
NYZOL [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB28.05
NYZOL [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
NYZOL [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
*{Π} OASIL [BT x 20]CHLORDIAZEPOXIDE [MOD.R.CA.H] 15MG/CAP3.08
OBECIROL [TUBE x 50 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)4.37
OBECIROL [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.76
OBERGAN [BT x 14]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB19.38
OBERGAN [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
OBERGAN [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
O-BIOTIC [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE + TOBRAMYCIN [EY.DRO.SUS] 0.1%+0.3% (W/V)2.78
OBUSONID [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES) + M.PUMP]BUDESONIDE [M.D.NAS.SP] 100MCG/DOSE9.67
*{Π} OCREVUS [BT x 1 VIAL x 10 ML]OCRELIZUMAB [C/S.SOL.IN] 300MG/VIAL5035.73
*{Π} OCTENIDERM [BOTTLE x 1000 ML]ISOPROPYL ALCOHOL + N-PROPYL ALCOHOL + OCTENIDINE HYDROCHLORIDE [CUT.SOL] (45+30+0.1)% (W/W)10.75
*{Π} OCTENIDERM [BOTTLE x 250 ML]ISOPROPYL ALCOHOL + N-PROPYL ALCOHOL + OCTENIDINE HYDROCHLORIDE [CUT.SOL] (45+30+0.1)% (W/W)7.85
OCTIVERAN [ΒΤ x 30]TENOXICAM [CAPS] 20MG/CAP5.48
OCTORET [BT x 5 AMP x 2 ML]GENTAMICIN [INJ.SOL] 160MG/2ML24.39
OCTORET [BT x 5 AMP x 2 ML]GENTAMICIN [INJ.SOL] 40MG/2ML7.44
ODASEN [BT x 5 AMPS x 4 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML21.72
ODASOL GENEPHARM [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
*{Π} ODEFSEY [BT x 30]EMTRICITABINE + RILPIVIRINE + TENOFOVIR [F.C.TAB] (200+25+25)MG/TAB504.69
ODELO [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
ODELO [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
ODELO [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
ODELO [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
ODELO [BT x 56]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB45.24
ODELO [BT x 60]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB48.47
ODELO [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
ODELO [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
ODRINOL [BOTTLE x 2 BOTTLES x 45 ML]DISODIUM PHOSPHATE + SODIUM PHOSPHATE [ORAL.SOL] (24.4+10.8)G/45ML4.45
ODRINOL [BOTTLE x 130 ML]SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE [REC.SOL] (20.8+7.8)G/130ML1.79
ODYCIN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
ODYRAL [1 VIAL x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)3.22
*{Π} OFEV [BT x 60]NINTEDANIB [SOFT.CAPS] 100MG/CAP1141.84
*{Π} OFEV [BT x 60]NINTEDANIB [SOFT.CAPS] 150MG/CAP2062.82
OFLOKASIN [BOTTLE x 250 ML]MOXIFLOXACIN [SOL.INF] 400MG/250ML15.19
OFUXAL [BT x 30]ALFUZOSIN [PR.TAB] 10MG/TAB6.05
OGIVRI [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 150 MG/VIAL322.59
OGIVRI [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 420 MG/VIAL995.36
OKEDI [1 PF.SYR x 100MG + 1 PF.SYR x 0.490 ML SOLV + 2 NEEDLES]RISPERIDONE [PD.S.IN.PR] 100MG/PF.SYR391.79
OKEDI [1 PF.SYR x 75MG + 1 PF.SYR x 0.383 ML SOLV + 2 NEEDLES]RISPERIDONE [PD.S.IN.PR] 75MG/PF.SYR309.17
OLANSEK [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 10MG/TAB28.05
OLANSEK [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 15MG/TAB43.71
OLANSEK [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 2.5MG/TAB7.91
OLANSEK [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 20MG/TAB70.24
OLANSEK [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 5MG/TAB15.11
OLANSEK [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 7.5MG/TAB20.01
OLANZALET OD [BT x 28]OLANZAPINE [DISP.TAB] 10MG/TAB27.06
OLANZALET OD [BT x 28]OLANZAPINE [DISP.TAB] 20MG/TAB66.24
OLANZALET OD [BT x 28]OLANZAPINE [DISP.TAB] 5MG/TAB15.37
OLANZAPIN SANDOZ [BT x 30]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB30.04
OLANZAPIN SANDOZ [BT x 30]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB72.86
OLANZAPIN SANDOZ [BT x 30]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB16.18
OLANZAPINE MYLAN [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
OLANZAPINE MYLAN [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
OLANZAPINE MYLAN [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
OLANZAPINE MYLAN [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
OLANZAPINE TEVA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB28.05
OLANZAPINE TEVA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 15MG/TAB43.71
OLANZAPINE TEVA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB7.91
OLANZAPINE TEVA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
OLANZAPINE TEVA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
OLAPINE [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB28.05
OLAPINE [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
OLAPINE [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
*{Π} OLARTAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 10MG/TAB6.01
*{Π} OLARTAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 20MG/TAB9.36
*{Π} OLARTAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB9.87
*{Π} OLARTAN-PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+12.5)MG/TAB9.2
*{Π} OLARTAN-PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+25)MG/TAB9.2
*{Π} OLARTAN-PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+12.5)MG/TAB9.72
*{Π} OLARTAN-PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+25)MG/TAB9.78
OLASTAZEN [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB28.05
OLASTAZEN [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
OLASTAZEN [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
OLELOM [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 10MG/TAB4.91
OLELOM [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 20MG/TAB6.1
OLELOM [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB6.42
OLELOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+12.5)MG/TAB5.98
OLELOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+25)MG/TAB5.98
OLELOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+12.5)MG/TAB6.16
OLELOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+25)MG/TAB6.37
OLENXA [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
OLENXA [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
OLENXA [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
OLEUNOR N5E [BT x 4 BAGS x 1500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 183.7
OLEUNOR N7E [BT x 6 BAGS x 1000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 189.71
OLEUNOR N7E [BT x 4 BAGS x 1500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 151.22
OLEUNOR N7E [BT x 4 BAGS x 2000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 161.37
OLEUNOR N9E [BT x 6 BAGS x 1000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 265.5
OLEUNOR N9E [BT x 4 BAGS x 1500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 164.17
OLEUNOR N9E [BT x 4 BAGS x 2000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 174.43
OLEUNOR PERI N4E [BT x 6 BAGS x 1000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 207.51
OLFOSONIDE [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
*{Π} OLIMEL N12 [BT x 10 BAGS x 650 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL [INJ.EM.INF] 485.68
*{Π} OLIMEL N12 [BT x 6 BAGS x 1000 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL [INJ.EM.INF] 359.67
*{Π} OLIMEL N12E [BT x 10 BAGS x 650 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 384.01
*{Π} OLIMEL N12E [BT x 4 BAGS x 1500 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 244.15
*{Π} OLIMEL N12E [BT x 6 BAGS x 1000 ml]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 281.94
*{Π} OLIMEL N7E [BT x 4 BAGS x 1500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 151.22
*{Π} OLIMEL N7E [BT x 4 BAGS x 2000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 161.37
*{Π} OLIMEL N7E [BT x 6 BAGS x 1000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 189.71
*{Π} OLIMEL N9 [BT x 6 BAGS x 1000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL [INJ.EM.INF] 265.5
*{Π} OLIMEL N9E [BT x 4 BAGS x 1500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 164.17
*{Π} OLIMEL N9E [BT x 4 BAGS x 2000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE [INJ.EM.INF] 174.43
*{Π} OLIMEL PERI N4E [BT x 6 BAGS x 1000 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE [INJ.EM.INF] 207.5
OLMEDIPIN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB9.28
OLMEDIPIN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB10.23
OLMEDIPIN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB9.44
OLMEDIPIN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+5+12.5)MG/TAB11.02
OLMEDIPIN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+12.5)MG/TAB10.88
OLMEDIPIN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+25)MG/TAB11.08
OLMEDIPIN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+12.5)MG/TAB11.02
OLMEDIPIN PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+25)MG/TAB11.2
OLMESARTAN + AMLODIPINE SANDOZ [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB9.28
OLMESARTAN + AMLODIPINE SANDOZ [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB10.23
OLMESARTAN + AMLODIPINE SANDOZ [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB9.44
OLMESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+12.5)MG/TAB5.98
OLMESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+25)MG/TAB5.98
OLMESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+12.5)MG/TAB6.16
OLMESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+25)MG/TAB6.32
OLMESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+12.5)MG/TAB6.42
OLMESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+25)MG/TAB6.42
OLMESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+12.5)MG/TAB6.74
OLMESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+25)MG/TAB6.81
OLMESARTAN MEDOXOMIL & AMLODIPINE GENEPHARM [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB9.95
OLMESARTAN MEDOXOMIL & AMLODIPINE GENEPHARM [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB10.94
OLMESARTAN MEDOXOMIL & AMLODIPINE GENEPHARM [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB10.1
OLMESARTAN MYLAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 10MG/TAB5.68
OLMESARTAN MYLAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 20MG/TAB6.1
OLMESARTAN MYLAN [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB6.42
OLMESARTAN SANDOZ [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 10MG/TAB6
OLMESARTAN SANDOZ [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 20MG/TAB6.52
OLMESARTAN SANDOZ [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB6.88
OLMESARTAN VOCATE [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 10MG/TAB5.28
OLMESARTAN VOCATE [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 10MG/TAB5.89
OLMESARTAN VOCATE [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 20MG/TAB6.1
OLMESARTAN VOCATE [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 20MG/TAB6.52
OLMESARTAN VOCATE [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB6.42
OLMESARTAN VOCATE [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB6.88
*{Π} OLMETEC [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 10MG/TAB6.01
*{Π} OLMETEC [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 20MG/TAB9.36
*{Π} OLMETEC [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL [F.C.TAB] 40MG/TAB9.87
*{Π} OLMETEC-PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+12.5)MG/TAB9.2
*{Π} OLMETEC-PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+25)MG/TAB9.2
OLMETEC-PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+12.5)MG/TAB9.48
OLMETEC-PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+25)MG/TAB9.78
OLMYZEM ODT [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
OLMYZEM ODT [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB37.57
OLMYZEM ODT [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
OLMYZEM ODT [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
OLUFSENT [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
*{Π} OLUMIANT [BT x 14]BARICITINIB [F.C.TAB] 2MG/TAB414.41
*{Π} OLUMIANT [BT x 14]BARICITINIB [F.C.TAB] 4MG/TAB414.41
OLVION [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB15.79
OLVION [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB13.17
*{Π} OMALIN [BT x 10 VIALS x 15 ML]FERRIC PROTEINSUCCINYLATE [ORAL.SOL] 800MG (40MG FE+++ )/15ML13.31
OMALIN PLUS [BT x 10 VIALS x 15 ML]IRON PROTEIN ACETYL ASPARTILATE + CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE [ORAL.SOL] 800MG+0.2(0.185)MG/15ML12.86
OMEPRAZOLE VIATRIS [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
OMEPROL MEDICHROM [BT x 28]OMEPRAZOLE [E.C.CAPS] 20MG/CAP7.57
OMEPROL MEDICHROM [BT x 14]OMEPRAZOLE [E.C.CAPS] 20MG/CAP2.81
*{Π} OMNIC TOCAS [BT x 20]TAMSULOSIN [PR.TAB] 0.4MG/TAB7
*{Π} OMNIPAQUE [BOTTLE x 50 ML]IOHEXOL [INJ.SOL] 64.7% (W/V)10.74
*{Π} OMNIPAQUE [BOTTLE x 100 ML]IOHEXOL [INJ.SOL] 64.7% (W/V)21.51
*{Π} OMNIPAQUE [BOTTLE x 100 ML]IOHEXOL [INJ.SOL] 75.5% (W/V)25.18
*{Π} OMNIPAQUE [BOTTLE x 50 ML]IOHEXOL [INJ.SOL] 75.5% (W/V)13.67
OMNITROPE [BT x 1 CARTRIDGE x 1.5 ML]SOMATROPIN [INJ.SOL] 10MG/1.5 ML161.99
*{Π} ONBREZ BREEZHALER [BT x 30]INDACATEROL [INHPD.CAP] 150MCG/CAP27.09
*{Π} ONBREZ BREEZHALER [BT x 30]INDACATEROL [INHPD.CAP] 300MCG/CAP29.53
*{Π} ONCASPAR [VIAL x 3.750 U]PEGASPARGASE [PD.I.S.INF] 750 U/ML1638.8
*{Π} ONCOTICE [BT x 1 VIAL]BCG VACCINE [LP.INVES.L] 2 - 8 x 108 ΑΠΟΙΚΙΕΣ BCG/VIAL70.11
ONDA [BT x 15]ONDANSETRON [F.C.TAB] 8MG/TAB22.38
ONDA [BT x 1 AMP x 2 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.12
ONDA [BT x 1 AMP x 4 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.35
ONDAMETON [ΒΤ x 5 ΑΜPS x 4 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML21.72
ONDANSETRON KABI [BT x 1 AMP x 2 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.12
ONDANSETRON KABI [BT x 1 AMP x 4 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.35
ONDANSETRON KALCEKS [BT x 5 AMPS x 2 ML]ONDANSETRON [SO.INJ.INF] 2MG/ML17.55
ONDANSETRON KALCEKS [BT x 5 AMPS x 4 ML]ONDANSETRON [SO.INJ.INF] 2MG/ML21.72
*{Π} ONE-ALPHA [ΒΤ x 10 AMP x 1 ML]ALFACALCIDOL [INJ.SOL] 2MCG/ML59.49
*{Π} ONE-ALPHA [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 0.25MCG/CAP3.94
*{Π} ONE-ALPHA [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 0.50 MCG/CAP9.29
*{Π} ONE-ALPHA [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP9.41
ONELAR [BT x 30]DULOXETINE [GR.CAP] 30MG/CAP5.91
ONELAR [BT x 30]DULOXETINE [GR.CAP] 60MG/CAP8.35
*{Π} ONGLYZA [BT x 28]SAXAGLIPTIN [F.C.TAB] 5MG/TAB38.68
*{Π} ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL [BT x 1 VIAL x 10 ML]IRINOTECAN [C/S.SOL.IN] 4.3MG/ML908.77
*{Π} ONPATTRO [BT x 1 VIAL x 5 ML]PATISIRAN [C/S.SOL.IN] 2MG/ML7925.64
*{Π} ONTOZRY [BT x 14]CENOBAMATE [F.C.TAB] 100MG/TAB124.66
*{Π} ONTOZRY [BT x 28]CENOBAMATE [F.C.TAB] 100MG/TAB235
*{Π} ONTOZRY [BT x 14]CENOBAMATE [F.C.TAB] 150MG/TAB124.66
*{Π} ONTOZRY [BT x 28]CENOBAMATE [F.C.TAB] 150MG/TAB235
*{Π} ONTOZRY [BT x 14]CENOBAMATE [F.C.TAB] 200MG/TAB124.66
*{Π} ONTOZRY [BT x 28]CENOBAMATE [F.C.TAB] 200MG/TAB235
*{Π} ONTOZRY [14 x 12.5 MG + 14 x 25 MG]CENOBAMATE [F.C.TAB] 25MG/TAB236.85
*{Π} ONTOZRY [BT x 14]CENOBAMATE [F.C.TAB] 50MG/TAB124.66
*{Π} ONTOZRY [BT x 28]CENOBAMATE [F.C.TAB] 50MG/TAB235
ONTRUZANT [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 150 MG/VIAL388.13
ONTRUZANT [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 420 MG/VIAL1096.17
*{Π} ONUREG [BT x 7]AZACITIDINE [F.C.TAB] 200MG/TAB7075.26
*{Π} ONUREG [BT x 7]AZACITIDINE [F.C.TAB] 300MG/TAB7075.26
*{Π} OPATANOL [BOTTLE x 5 ML]OLOPATADINE [EY.DRO.SOL] 1MG/ML5.97
*{Π} OPDIVO [VIAL x 10 ML]NIVOLUMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML1120.5
*{Π} OPDIVO [VIAL x 24 ML]NIVOLUMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML2642.75
*{Π} OPDIVO [VIAL x 4 ML]NIVOLUMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML462.27
*{Π} OPDIVO [BT x 1 VIAL x 12 ML]NIVOLUMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML1372.68
OPHTHA-BIOTIC [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML4.93
OPHTHA-CUR [BT x 1 BOTTLE x 2.5 ML]LATANOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (50MCG+5MG)/ML5.01
OPRALIX [BT x 10 TUBES x 5GR + 24 DRESSINGS]LIDOCAINE + PRILOCAINE [CREAM] (2.5%+2.5%) (W/W)7.8
OPRALIX PERIODONTAL [BT x 20 CARTRIDGES x 1.7 G]LIDOCAINE + PRILOCAINE [PERIOD.GEL] (2.5%+2.5%) (W/W)108.89
OPRAZIUM [BOTTLE x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP14.24
OPRYMEA [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.18 MG/TAB10.93
OPRYMEA [BT x 100]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.7 MG/TAB40.38
OPSOR [BOTTLE x 100 ML]SALICYLIC ACID [CUT.SOL] 10% (W/W)5.28
*{Π} OPSUMIT [BT x 30]MACITENTAN [F.C.TAB] 10MG/TAB1804.93
OPTALLERG [BOTTLE x 5 ML]EPINASTINE [EY.DRO.SOL] 0.5MG/ML5.86
*{Π} OPTIRAY 300 [BOTTLE x 100 ML]IOVERSOL [INJ.SO.INF] 63.6% (W/V)38.05
*{Π} OPTIRAY 320 [BOTTLE x 100 ML]IOVERSOL [INJ.SO.INF] 67.8% (W/V)42.76
*{Π} OPTIRAY 320 [BOTTLE x 200 ML]IOVERSOL [INJ.SO.INF] 67.8% (W/V)74.59
*{Π} OPTIRAY 320 [BOTTLE x 50 ML]IOVERSOL [INJ.SO.INF] 67.8% (W/V)23.74
*{Π} OPTIRAY 350 [BOTTLE x 100 ML]IOVERSOL [INJ.SO.INF] 74.1% (W/V)43.38
*{Π} OPTIRAY 350 [BOTTLE x 200 ML]IOVERSOL [INJ.SO.INF] 74.1% (W/V)75.56
*{Π} OPTISON [VIAL x 3 ML]OCTAFLUOROPROPANE [INJ.AIR.MI] 0.019%83.99
OPTODROP [1 VIAL x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)3.36
OPTODROP-CO [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML5.06
OPTONIUM [BOTTLE x 5 ML]BRINZOLAMIDE [EY.DRO.SUS] 10MG/ML5.09
OPUMYK [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP14.96
ORABLOC [BT x 5 BLIST x 10 CARTRIDGES + INJECTORS]ARTICAINE + EPINEPHRINE [INJ.SOL] (40+0.005)MG/ML23.68
ORABLOC [BT x 5 BLIST x 10 CARTRIDGES + INJECTORS]ARTICAINE + EPINEPHRINE [INJ.SOL] (40+0.01)MG/ML23.68
*{Π} ORACEA [BT x 28]DOXYCYCLINE [MOD.R.CA.H] 40MG/CAP21.54
ORATORIA [BOTTLE x 6 ML]DEXAMETHASONE [EY.DRO.SOL] 0.1% (W/V) (1MG/ML)2.79
ORBICAL D3 [BT x 1 TUBE x 20]CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [EF.TAB] (1000MG+880 IU)/TAB3.71
ORBIMAG 300 [BT x 1 TUBE x 20]MAGNESIUM OXIDE [EF.TAB] 300MG/TAB10.64
OREBUS [BT x 15]CEFPODOXIME [F.C.TAB] 200MG/TAB14.04
*{Π} ORENCIA [BT x 4 PF.SYR x 1 ML]ABATACEPT [INJ.SOL] 125MG/ML824.95
*{Π} ORENCIA [BT x 1 VIAL]ABATACEPT [PD.C.S.INF] 250 MG/VIAL303.06
*{Π} ORGALUTRAN [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]GANIRELIX [INJ.SO.PFS] 0.25MG/0.5ML26.15
*{Π} ORGALUTRAN [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]GANIRELIX [INJ.SO.PFS] 0.25MG/0.5ML120.76
*{Π} ORGARAN [BT x 10 AMPS x 0.6 ML]DANAPAROID [INJ.SOL] 750 ANTI-XA FACTOR UNITS/0.6ML573.06
*{Π} ORGOVYX [BT x 1VIAL x 30]RELUGOLIX [F.C.TAB] 120MG/TAB205.52
*{Π} ORIENS [BT x 30]MIZOLASTINE [CON.R.TAB] 10MG/TAB8.22
*{Π} ORIZAL [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB14.05
*{Π} ORIZAL [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB15.66
*{Π} ORIZAL [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB14.51
ORIZAL PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+5+12.5)MG/TAB16.95
ORIZAL PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+12.5)MG/TAB16.72
ORIZAL PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+25)MG/TAB17.03
ORIZAL PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+12.5)MG/TAB16.95
ORIZAL PLUS [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+25)MG/TAB17.21
*{Π} ORKAMBI [ΒΤ x 112]LUMACAFTOR + IVACAFTOR [F.C.TAB] (100+125)MG/TAB10751.74
*{Π} ORKAMBI [ΒΤ x 112]LUMACAFTOR + IVACAFTOR [F.C.TAB] (200+125)MG/TAB10751.4
*{Π} ORKAMBI [BT x 56 SACHETS]LUMACAFTOR + IVACAFTOR [GRANULES] (100+125)MG/SACHET10751.23
*{Π} ORKAMBI [BT x 56 SACHETS]LUMACAFTOR + IVACAFTOR [GRANULES] (150+188)MG/SACHET10751.23
ORLOBIN [BT x 1 VIAL x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML3.81
ORLOBIN [BT x 10 AMPS x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML38.04
ORLOBIN [BT x 100 AMPS x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML317.22
ORLOBIN [BT x 20 AMPS x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML70.26
ORLOBIN [BT x 50 AMPS x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML169.77
ORMPIMED [BT x 10 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET8.2
ORMPIMED [BT x 20 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET14.96
ORMPIMED [BT x 30 SACHETS]MAGNESIUM CITRATE + MAGNESIUM ASPARTATE [EFF.GRAN] 243MG/SACHET20.86
OROMENTIS [BOTTLE x 150 ML]DONEPEZIL [ORAL.SOL] 2MG/ML48.24
*{Π} OROPERIDYS [BT x 21 TABS]DOMPERIDONE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB4.66
OROTRAL [BOTTLE x 100 ML]RISPERIDONE [ORAL.SOL] 1MG/ML11.06
ORPHEDRIN [BOTTLE x 200 ML]ORPHENADRINE HYDROCHLORIDE [ORAL.SOL] 50MG/5ML15.97
*{Π} OSAERA [TUBE x 30 GR]AMIKACIN [GEL.EXT.US] 5% (W/W)4.45
OSASTON [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
OSMORAN [BOTTLE x 60 ML]BETAMETHASONE [LOT] 0.1% (W/V)3
OSTAVEN [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
OSTEOVILE [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP6
OSTIRAL [BT x 30]RALOXIFENE [F.C.TAB] 60MG/TAB9.79
OSTIREIN [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
*{Π} OTEZLA [BT x 27 (4 x 10 MG + 4 x 20 MG + 19 x 30 MG)]APREMILAST [F.C.TAB] 30MG/TAB264.71
*{Π} OTEZLA [BT x 56]APREMILAST [F.C.TAB] 30MG/TAB533.93
OTILAX [BT x 30]OTILONIUM BROMIDE [F.C.TAB] 40MG/TAB4.35
OTOCORT [BOTTLE x 5 ML (83 DOSES)]NEOMYCIN + DEXAMETHASONE + ACETIC ACID [MD.EA.SPR] (195IU+0.06MG+1.2MG)/DOSE4.52
*{Π} OTOSPON [BOTTLE x 10 ML]CIPROFLOXACIN + FLUOCINOLONE ACETONIDE [EA.SOL] (3+0.25)MG/ML7.1
OVALEAP [BT x 1 CARTRIDGE x 0.5 ML + 10 NEEDLES]FOLLITROPIN ALFA [INJ.SOL] 300 IU/0.5ML80.9
OVALEAP [BT x 1 CARTRIDGE x 0.75 ML + 10 NEEDLES]FOLLITROPIN ALFA [INJ.SOL] 450 IU/0.75ML111.95
OVALEAP [BT x 1 CARTRIDGE x 1.5 ML + 20 NEEDLES]FOLLITROPIN ALFA [INJ.SOL] 900 IU/1.5ML210.93
OVERMAG [BT x 1 BOTTLE x 200 ML (MULTI DOSES)]MAGNESIUM ASPARTATE [ORAL.SOL] 324.43(24.3MG++)MG/ML10.92
OVERMAG [BT x 20 VIALS x 10 ML (SINGLE DOSE)]MAGNESIUM ASPARTATE [ORAL.SOL] 324.43(24.3MG++)MG/ML10.92
OVERSANO [BT x 10 AMPS x 3.0 ML]KETOROLAC [INJ.SOL] 30MG/3ML31.28
OVERSANO [BT x 5 AMPS x 3.0 ML]KETOROLAC [INJ.SOL] 30MG/3ML15.68
OVERSANO [BT x 1 BOTTLE x 60 ML]KETOROLAC [ORAL.SOL] 20MG/5ML15.74
*{Π} OVESTIN [ΒΤ x 30]ESTRIOL [TAB] 1MG/TAB3.27
*{Π} OVITRELLE [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]CHORIOGONADOTROPIN ALFA [INJ.SO.PFS] 250MCG/0.5ML32.98
OXALIPLATIN HOSPIRA [BT x 1 VIAL x 10 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML33.03
OXALIPLATIN HOSPIRA [BT x 1 VIAL x 20 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML66.08
OXALIPLATIN TEVA [BT x 1 VIAL x 20 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML66.08
OXALIPLATIN TEVA [BT x 1 VIAL x 10 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML33.03
OXALIZOR [BT x 1 VIAL x 10 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML33.03
OXALIZOR [BT x 1 VIAL x 20 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML66.08
OXATREX [BT x 20 BOTTLE x 0.5 ML]OFLOXACIN [EY.DR.S.SD] 1.5MG/0.5ML (0.3% (W/V))9.88
OXAVIATIN [BT x 1 VIAL x 10 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML33.03
OXAVIATIN [BT x 1 VIAL x 20 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML66.08
OXAVIATIN [BT x 1 VIAL x 40 ML]OXALIPLATIN [C/S.SOL.IN] 5MG/ML122
OXIMEZIN [BT x 1 VIAL]CEFOTAXIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL1.88
OXIMEZIN [BT x 1 VIAL]CEFOTAXIME [PD.I.S.INF] 2G/VIAL3.31
OXIMEZIN [BT x 1 VIAL]CEFOTAXIME [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL0.93
OXISEPT [BOTTLE x 240 ML]POVIDONE-IODINE [CUT.SOL] 10% (W/V)1.82
OXISEPT [BOTTLE x 30 ML]POVIDONE-IODINE [CUT.SOL] 10% (W/V)1.18
OXISEPT [BOTTLE x 1000 ML]POVIDONE-IODINE [CUT.SOL] 7.5% (W/V)6.07
*{Π} OXLUMO [BT x 1 VIAL x 0.5 ML]LUMASIRAN [INJ.SOL] 94.5MG/0.5ML69302.84
OXYBATIN [BT x 1 BOTTLE x 180ML]SODIUM OXYBATE [ORAL.SOL] 500MG/ML191.08
OXYDROPLEX [BT x 1 CANISTER x 100 GR]OXYTETRACYCLINE + HYDROCORTISONE [FOAM] (0.93+0.31)% (W/W)23.51
OXYDROPLEX [BT x 1 CANISTER x 50 GR]OXYTETRACYCLINE + HYDROCORTISONE [FOAM] (0.93+0.31)% (W/W)13.36
OXYDROPLEX [BT x 1 CANISTER x 100 GR]OXYTETRACYCLINE + HYDROCORTISONE [FOAM] (3.0+1.0)% (W/W)42.68
OXYDROPLEX [BT x 1 CANISTER x 50 GR]OXYTETRACYCLINE + HYDROCORTISONE [FOAM] (3.0+1.0)% (W/W)24.24
OXYNIUM [BT x 30]PIRACETAM [F.C.TAB] 1200MG/TAB2.45
*{Π} OXYNIUM [ΒΤ x 30 SACHETS]PIRACETAM [GR.OR.SD] 1250MG/SACHET7.82
OXYNIUM [BT x 30 SACHETS]PIRACETAM [GR.OR.SD] 2400MG/SACHET5.89
OXYNIUM [BT x 12 AMPS x 5 ML]PIRACETAM [INJ.SOL] 1G/5ML2.04
OXYNIUM [BT x 12 AMPS x 15 ML]PIRACETAM [INJ.SOL] 1G/5ML2.63
OXYTEL [ΒΤ x 30]TENOXICAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.48
OXYTOCIN GAP [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]OXYTOCIN [INJ.SO.PFS] 10IU/ML19.28
OXYTOCIN GAP [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]OXYTOCIN [INJ.SO.PFS] 5IU/ML10.96
*{Π} OXYTOCIN GAP [BT x 2 AMPS x 1 ML]OXYTOCIN [INJ.SOL] 5IU/ML4.74
OYAVAS [BT x 1 VIAL x 4 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML231.91
OYAVAS [BT x 1 VIAL x 16 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML810.88
OZAPEX [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
OZAPEX [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
OZAPEX [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB37.57
OZAPEX [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
OZAPEX [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
OZAPEX [BT x 1 VIAL]OLANZAPINE [PD.INJ.SOL] 10MG/VIAL2.97
OZARIUM [BT x 30]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.65
*{Π} OZAWADE [1 BOTTLE x 30]PITOLISANT [F.C.TAB] 18MG/TAB310.28
*{Π} OZAWADE [1 BOTTLE x 30]PITOLISANT [F.C.TAB] 4.5MG/TAB272.38
*{Π} OZEMPIC [BT x 1 PF.PEN (4 DOSES)]SEMAGLUTIDE [INJ.SOL] 0.25 MG/DOSE103.43
*{Π} OZEMPIC [BT x 1 PF.PEN (4 DOSES)]SEMAGLUTIDE [INJ.SOL] 0.5 MG/DOSE103.43
*{Π} OZEMPIC [BT x 1 PF.PEN (4 DOSES)]SEMAGLUTIDE [INJ.SOL] 1 MG/DOSE103.43
OZEPRAN [BT x 30]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB2.65
*{Π} OZURDEX [BT x 1 ΕΝΔΟΫΑΛΩΔΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ]DEXAMETHASONE [INT.IMP.AP] 700MCG/ΑΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ957.31
*{Π} PABAL [BT x 5 AMPS x 1 ML]CARBETOCIN [INJ.SOL] 100MCG/ML128.27
PACLITAXEL HOSPIRA [BT x 1 VIAL x 16.7 ML]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML71.82
PACLITAXEL HOSPIRA [BT x 1 VIAL x 25 ML]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML141.22
PACLITAXEL HOSPIRA [BT x 1 VIAL x 5 ML]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML31.57
PACO-4 [BT x 30]PARACETAMOL + ACETYLSALICYLIC ACID + CAFFEINE + ORPHENADRINE CITRATE [TAB] (250+250+65+35)MG/TAB10.58
*{Π} PADCEV [BT x 1 VIAL]ENFORTUMAB VEDOTIN [PD.C.S.INF] 20MG/VIAL718.75
*{Π} PADCEV [BT x 1 VIAL]ENFORTUMAB VEDOTIN [PD.C.S.INF] 30MG/VIAL1063
PADLAS [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
*{Π} PALEXIA [ΒΤ x 30]TAPENTADOL [F.C.TAB] 50MG/TAB19.85
*{Π} PALEXIA [ΒΤ x 30]TAPENTADOL [F.C.TAB] 75MG/TAB27.6
*{Π} PALEXIA RETARD [ΒΤ x 60]TAPENTADOL [PR.TAB] 100MG/TAB65.84
*{Π} PALEXIA RETARD [ΒΤ x 60]TAPENTADOL [PR.TAB] 150MG/TAB88.76
*{Π} PALEXIA RETARD [ΒΤ x 60]TAPENTADOL [PR.TAB] 200MG/TAB111.89
*{Π} PALEXIA RETARD [ΒΤ x 60]TAPENTADOL [PR.TAB] 250MG/TAB138.67
*{Π} PALEXIA RETARD [ΒΤ x 30]TAPENTADOL [PR.TAB] 50MG/TAB18.55
PALIBONE [BT x 4]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 35MG/TAB7.36
PALIPERIDONE TEVA [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 3MG/TAB50.67
PALIPERIDONE TEVA [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 6MG/TAB52.4
PALIPERIDONE TEVA [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 9MG/TAB56.94
PALIPERIDONE TEVA PHARMA [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 100MG/PF.SYR.167.98
PALIPERIDONE TEVA PHARMA [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 150MG/PF.SYR.239.68
PALIPERIDONE TEVA PHARMA [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 75MG/PF.SYR.131.85
PALONAN [BT x 1 VIAL x 5 ML]PALONOSETRON [INJ.SOL] 250MCG/5ML22.54
PALONOSETRON ACCORD [BT x 1 VIAL x 5 ML]PALONOSETRON [INJ.SOL] 250MCG/5ML22.54
PALONOSETRON KALCEKS [BT x 1 VIAL x 5 ML]PALONOSETRON [INJ.SOL] 250MCG/5ML22.54
PANDERM [TUBE x 50 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)8.46
PANOZIN [BT x 5 AMP x 1 ML]PARICALCITOL [INJ.SOL] 5MCG/ML37.75
PANTAROL [BT x 1 VIAL]PANTOPRAZOLE [PD.INJ.SOL] 40MG/VIAL3.04
PANTIUM [BT x 14]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB1.93
PANTIUM [BT x 28]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB3.17
PANTOPRAZOLE TAD [BT x 28]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB2.65
PANTOPROL MEDICHROM [BT x 28]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB2.65
PANTOSEC [BT x 1 VIAL]PANTOPRAZOLE [PD.INJ.SOL] 40MG/VIAL3.08
PARACETAMOL KABI [VIAL x 100 ML]PARACETAMOL [SOL.INF] 10MG/ML1.04
*{Π} PARIET [BT x 14]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB4.96
*{Π} PARIET [BT x 28]RABEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB8.16
PARNIDO [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 3MG/TAB50.67
PARNIDO [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 6MG/TAB56.3
PARNIDO [BT x 28]PALIPERIDONE [PR.TAB] 9MG/TAB61.2
*{Π} PAROTICIN [BOTTLE x 10 ML]FLUDROCORTISONE + POLYMYXIN B SULFATE + LIDOCAINE [EA.SOL] (1+1.3+50)MG/ML2.38
PAROXIA [BT x 30]PAROXETINE [TAB] 20MG/TAB5.05
PAROXIA [BT x 60]PAROXETINE [TAB] 20MG/TAB9.15
PAROXIA [BT x 30]PAROXETINE [TAB] 30MG/TAB8.28
PAROXIA [BT x 30]PAROXETINE [TAB] 40MG/TAB10.05
*{Π} PARSABIV [BT x 6 VIALS x 2 ML]ETELCALCETIDE [INJ.SOL] 5MG/ML382.91
*{Π} PARSABIV [BT x 6 VIALS x 0.5 ML]ETELCALCETIDE [INJ.SOL] 5MG/ML109.29
*{Π} PARSABIV [BT x 6 VIALS x 1 ML]ETELCALCETIDE [INJ.SOL] 5MG/ML195.94
PARTIAL [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3.71
PASCALIUM [ΒΤ x 30]BROMAZEPAM [TAB] 1.5MG/TAB1.2
PASCALIUM [ΒΤ x 30]BROMAZEPAM [TAB] 6MG/TAB1.65
PATAXEL [BT x 1 VIAL x 16.7 ML (MULTI DOSE)]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML71.82
PATAXEL [BT x 1 VIAL x 50 ML (MULTI DOSE)]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML208.67
PATAXEL [BT x 1 VIAL x 5 ML (MONODOSE)]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML31.57
PATH-MUSCLE [BT x 20]THIOCOLCHICOSIDE + PARACETAMOL [SOLU.TAB] (4+1000)MG/TAB10.85
PATH-MUSCLE [BT x 30 (2 x 15)]THIOCOLCHICOSIDE + PARACETAMOL [TAB] (2+500)MG/TAB9.05
PATH-MUSCLE [BT x 30 (3 x 10)]THIOCOLCHICOSIDE + PARACETAMOL [TAB] (2+500)MG/TAB9.05
PAXENE PACLITAXEL [BT x 1 VIAL x 5 ML]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML31.57
PAXENE PACLITAXEL [BT x 1 VIAL x 16.7 ML]PACLITAXEL [C/S.SOL.IN] 6MG/ML71.82
*{Π} PAXLOVID [BT x 30 (20 TABS NIRMATRELVIR + 10 TABS RITONAVIR)]NIRMATRELVIR + RITONAVIR [F.C.TAB] 150MG/TAB + 100MG/TAB1044.38
PAZENIR [BT x 1 VIAL x 100 MG]PACLITAXEL [PD.SUS.INF] 5MG/ML161.85
PECASOLIN [BT x 1 AMP x 2 ML]LINCOMYCIN [INJ.SOL] 600MG/2ML4.45
PECFENT [BT x 4 VIALS x 1.55 ML]FENTANYL [NASPR.SOL] 100MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ183.77
PECFENT [BT x 4 VIALS x 1.55 ML]FENTANYL [NASPR.SOL] 400MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ205.09
*{Π} PEDITRACE [BT x 10 BOTTLE x 10 ML]COPPER CHLORIDE DIHYDRATE + MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE + POTASSIUM + SODIUM FLUORIDE + SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE + ZINC CHLORIDE [C/S.SOL.IN] 23.92
PEDIUR [BT x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE [TAB] (4+1.25)MG/TAB6.79
*{Π} PEGASYS [BT x 4 PF.SYR x 0.5 ML + 1 NEEDLE]PEGINTERFERON ALFA-2A [INJ.SOL] 135MCG/0.5ML502.47
*{Π} PEGASYS [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML + 1 NEEDLE]PEGINTERFERON ALFA-2A [INJ.SOL] 180MCG/0.5ML156.95
*{Π} PEGASYS [BT x 4 PF.SYR x 0.5 ML + 4 NEEDLES]PEGINTERFERON ALFA-2A [INJ.SOL] 180MCG/0.5ML573.49
PELGRAZ [BT x 1 PF.SYR x 0.6 ML]PEGFILGRASTIM [INJ.SO.PFS] 6MG/0.6ML(10MG/ML)421.03
PELGRAZ [BT x 1 PF.SYR x 0.6 ML]PEGFILGRASTIM [INJ.SO.PFS] 6MG/0.6ML(10MG/ML)421.03
*{Π} PEMAZYRE [BT x 14]PEMIGATINIB [TAB] 13.5MG/TAB7135.44
*{Π} PEMAZYRE [BT x 14]PEMIGATINIB [TAB] 4.5MG/TAB7135.44
*{Π} PEMAZYRE [BT x 14]PEMIGATINIB [TAB] 9MG/TAB7135.44
PEMETREXED ACCORD [BT x 1 VIAL x 20 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML552.58
PEMETREXED ACCORD [BT x 1 VIAL x 34 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML793.11
PEMETREXED ACCORD [BT x 1 VIAL x 4 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML125.75
PEMETREXED ACCORD [BT x 1 VIAL x 40 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML945.76
PEMETREXED ACCORD [BT x 1 VIAL]PEMETREXED [PD.C.S.INF] 1000MG/VIAL945.76
PEMETREXED ACCORD [BT x 1 VIAL]PEMETREXED [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL125.75
PEMETREXED ACCORD [BT x 1 VIAL]PEMETREXED [PD.C.S.INF] 500MG/VIAL552.58
PEMETREXED BAXTER [BT x 1 VIAL]PEMETREXED [PD.C.SO.IN] 100MG/VIAL125.74
PEMETREXED BAXTER [BT x 1 VIAL]PEMETREXED [PD.C.SO.IN] 500MG/VIAL552.57
PEMETREXED EBEWE [BT x 1 VIAL x 20 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML552.57
PEMETREXED EBEWE [BT x 1 VIAL x 4 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML125.75
PEMETREXED EBEWE [BT x 1 VIAL x 40 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML1069.66
PEMETREXED FRESENIUS KABI [BT x 1 VIAL x 20ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML459.16
PEMETREXED FRESENIUS KABI [BT x 1 VIAL x 4ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML103.03
PEMETREXED FRESENIUS KABI [BT x 1 VIAL x 40ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML909.97
PEMETREXED MYLAN [BT x 1 VIAL x 20 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML462.26
PEMETREXED MYLAN [BT x 1 VIAL x 4 ML]PEMETREXED [C/S.SOL.IN] 25MG/ML113.13
PEMETREXED VOCATE [BT x 1 VIAL]PEMETREXED [PD.C.S.INF] 500MG/VIAL552.58
PENEZIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
PENEZIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
PENICILLAMINE ΙΦΕΤ [BT x 100]PENICILLAMINE [CAPS] 250MG/CAP41.29
PENOPRIL [BT x 30]ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB8.1
PENRAZOL [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
PENRAZOL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
PENRAZOL [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
*{Π} PENSORDIL [BT x 40]ISOSORBIDE DINITRATE [SUBL.TAB] 5MG/TAB1.34
*{Π} PENSORDIL [BT x 30]ISOSORBIDE DINITRATE [TAB] 10MG/TAB1
*{Π} PENTAGLOBIN [BOTTLE x 100 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 50MG/ML414.9
*{Π} PENTASA [BT x 60 SACHETS]MESALAZINE [PR.GRAN] 2G/SACHET80.45
*{Π} PENTASA [BT x 30 SACHETS]MESALAZINE [PR.GRAN] 4G/SACHET80.02
PENTATEC [BT x 20]CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (50+25)MG/TAB3.81
*{Π} PENTAVAC [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.5 ML]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ANTIGEN + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III + HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE [INJ.SUSP] 0.5ML (DOSE)28.84
*{Π} PEPTAN [BT x 20]FAMOTIDINE [F.C.TAB] 20MG/TAB5.97
*{Π} PEPTAN [ΒΤ x 10]FAMOTIDINE [F.C.TAB] 40MG/TAB6.01
PERENAL [ΒΤ x 10]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB2.86
*{Π} PERGOVERIS [BT x 1 PF.PEN + 5 NEEDLES]FOLLITROPIN ALFA + LUTROPIN ALFA [INJ.SOL] (300+150)IU/0.48ML152.84
*{Π} PERGOVERIS [BT x 1 PF.PEN + 14 NEEDLES]FOLLITROPIN ALFA + LUTROPIN ALFA [INJ.SOL] (900+450)IU/1.44ML413.45
*{Π} PERIOCHIP [BT x 2]CHLORHEXIDINE [DENT.INS] 2.5MG/INS48.15
*{Π} PERIOCLINE [BT x 1 PF.DEVICE x 0.5 GR]MINOCYCLINE [P.DEN.OINT] 2% (W/W)32.31
PERIOTRET [BT x 2 CARTRIGES x 1 GR]METRONIDAZOLE [DENTAL.GEL] 25% (W/W)53.67
PERIVALE [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.44
PERIVALE [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26
*{Π} PERJETA [BT x 1 VIAL x 14 ML]PERTUZUMAB [C/S.SOL.IN] 420MG/VIAL (30MG/ML)2146.91
*{Π} PERSANTIN [BT x 30]DIPYRIDAMOLE [C.TAB] 75MG/TAB2.3
*{Π} PEVARYL [BT x 3]ECONAZOLE [VAG.SUP] 150 MG/SUP3.3
*{Π} PEVISON [TUBE x 15 GR]ECONAZOLE + TRIAMCINOLONE [CREAM] (1%+0.1%) (W/W)1.76
PEYONA [BT x 10 AMP x 1 ML]CAFFEINE [SO.INF.ORA] 20MG/ML233.44
PEZALE [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB20.34
PEZALE [BT x 30]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB15.25
PEZILED [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
PEZILED [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
PEZILED [BT x 28]DONEPEZIL [OR.DISP.TA] 10MG/TAB21.5
PEZILED [BT x 28]DONEPEZIL [OR.DISP.TA] 5MG/TAB16.62
PHACOCEF [BT x 1 VIAL]CEFOTAXIME [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL1.88
PHARDINOL [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML5.19
PHARMECORT [TUBE x 25 GR]MOMETASONE [CREAM] 0.1% (W/W)2.98
PHARMECORT [BOTTLE x 30 ML]MOMETASONE [CUT.SOL] 0.1% (W/V)2.88
PHARMEXIN [BOTTLE x 5 ML]BRIMONIDINE [EY.DRO.SOL] 0.2% (W/V) (2MG/ML)4.45
PHENYLEPHRINE COOPER [BOTTLE x 10 ML]PHENYLEPHRINE [EY.DRO.SOL] 10% (W/V)2.92
PHENYLEPHRINE COOPER [BOTTLE x 10 ML]PHENYLEPHRINE [EY.DRO.SOL] 5% (W/V)2.6
PHESGO [VIAL x 15 ML]PERTUZUMAB + TRASTUZUMAB [INJ.SOL] (1200+600)MG/VIAL5529.39
PHESGO [VIAL x 10 ML]PERTUZUMAB + TRASTUZUMAB [INJ.SOL] (600+600)MG/VIAL3518.36
PHILIPON-S [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3.71
PHOSPHATES M.B. FLEET BOTANIA [BT x 2 BOTTLES x 45 ML]DISODIUM PHOSPHATE + SODIUM PHOSPHATE [ORAL.SOL] (24.4+10.8)G/45ML4.45
PHOSPHATES M.B. FLEET BOTANIA [BT x 1 BOTTLE x 130 ML]SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE [REC.SOL] (20.8+7.8)G/130ML2.51
PHOSPHATES M.B. FLEET BOTANIA [BT x 1 BOTTLE x 250 ML]SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE [REC.SOL] (20.8+7.8)G/130ML2.9
PHOSPHATES M.B. FLEET BOTANIA [BT x 1 BOTTLE x 80 ML]SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE + SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE [REC.SOL] (20.8+7.8)G/130ML2.51
PHOSVEREN [BOTTLE x 180]CALCIUM ACETATE + MAGNESIUM CARBONATE [F.C.TAB] (435+235)MG/TAB21.72
PIDOLEN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
PIDOLEN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
PIESITON [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB4.85
PIESITON [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB6.15
PIESITON [BT x 28]IRBESARTAN [F.C.TAB] 75MG/TAB4.87
PIESITON-R [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB4.96
PIESITON-R [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB4.96
PIESITON-R [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB5.68
PIESITON-R [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB5.68
PIESITON-R [BT x 28]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB5.84
*{Π} PIFELTRO [BT x 30]DORAVIRINE [F.C.TAB] 100MG/TAB286.19
PIOGLITAZONE + METFORMIN GENEPHARM [BT x 56]PIOGLITAZONE + METFORMIN [F.C.TAB] (15+850)MG/TAB15.26
PIOGLITAZONE + METFORMIN GENEPHARM [BT x 60]PIOGLITAZONE + METFORMIN [F.C.TAB] (15+850)MG/TAB15.85
PIP-ACID [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM KABI [BT x 1 VIAL x 50 ML]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.SOL.INF] (2+0.25)G/VIAL4.46
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM KABI [BT x 1 VIAL x 50 ML]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.SOL.INF] (4+0.5)G/VIAL4.99
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM VIATRIS [BT x 1 VIAL]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.SOL.INF] (2+0.25)G/VIAL4.46
PIPERACILLIN + TAZOBACTAM VIATRIS [BT x 1 VIAL]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.SOL.INF] (4+0.5)G/VIAL4.99
*{Π} PIQRAY [BT x 56]ALPELISIB [F.C.TAB] 150MG/TAB3047.97
*{Π} PIQRAY [BT x 28]ALPELISIB [F.C.TAB] 200MG/TAB3047.97
*{Π} PIQRAY [BT x 56 (28 x 50 MG + 28 x 200 MG)]ALPELISIB [F.C.TAB] 50MG/TAB + 200MG/TAB3047.97
PIR-05 [BT x 30]BACTERIAL LYSATE [SUBL.TAB] 7MG/TAB14.57
PIRAMIL [BT x 20]RAMIPRIL [TAB] 2.5MG/TAB3.59
PIRAMIL [BT x 30]RAMIPRIL [TAB] 2.5MG/TAB4.77
PIRAMIL [BT x 20]RAMIPRIL [TAB] 5MG/TAB4.54
PIRAMIL [BT x 30]RAMIPRIL [TAB] 5MG/TAB6.01
PIRAMIL PLUS [BT x 20]RAMIPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (5+25)MG/TAB4.23
PIRAMIL PLUS [BT x 30]RAMIPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (5+25)MG/TAB6.02
PIRFENIDONE AXUNIO [BT x 252]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 267MG/TAB1299.14
PIRFENIDONE AXUNIO [BT x 63]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 267MG/TAB346.95
PIRFENIDONE AXUNIO [BT x 84]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 801MG/TAB1299.14
PIRFENIDONE SANDOZ [BT x 252]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 267MG/TAB1299.14
PIRFENIDONE SANDOZ [BT x 63]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 267MG/TAB346.95
PIRFENIDONE TEVA [BT x 252]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 267MG/TAB1299.14
PIRFENIDONE TEVA [BT x 63]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 267MG/TAB346.95
PIRFENIDONE TEVA [BT x 84]PIRFENIDONE [F.C.TAB] 801MG/TAB1305.92
*{Π} PIRIUM [BT x 25]PIMOZIDE [TAB] 4MG/TAB2.9
PIRVER [BOTTLE x 60 ML + DOS.SYR. 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML59.89
PIRVER [BOTTLE x 120 ML + DOS.SYR. 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 1MG/ML11.33
PIRVER [BOTTLE x 60 ML + DOS.SYR. 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 1MG/ML6.44
PIRVER [BOTTLE x 30 ML + DOS.SYR. 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 5MG/ML14.97
PIRVER [BOTTLE x 60 ML + DOS.SYR. 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 5MG/ML29.93
*{Π} PITAVA [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB11.38
*{Π} PITAVA [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB19.43
*{Π} PITAVA [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB42.66
PITAVADOR [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB10.58
PITAVADOR [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB18.06
PITAVADOR [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB27.73
PITAVASTATIN PHARMAZAC [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB6.42
PITAVASTATIN PHARMAZAC [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB11.79
PITAVASTATIN PHARMAZAC [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB25.86
PITAVASTATIN REKO [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB27.69
PITAVASTATIN REKO [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB10.58
PITAVASTATIN REKO [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB18.04
PITAVASTATIN SANDOZ [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB6.89
PITAVASTATIN SANDOZ [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB11.79
PITAVASTATIN SANDOZ [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB25.87
PITAVASTATIN STADA [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB9.19
PITAVASTATIN STADA [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB15.68
PITAVASTATIN STADA [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB25.87
*{Π} PITUNAL [BT x 6]FROVATRIPTAN [F.C.TAB] 2.5 MG/TAB14.33
PIXAFIB [BT x 20]APIXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB15.21
PIXAFIB [BT x 60]APIXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB47.48
PIXAFIB [BT x 28]APIXABAN [F.C.TAB] 5MG/TAB24.98
PIXAFIB [BT x 56]APIXABAN [F.C.TAB] 5MG/TAB44.33
*{Π} PIXUVRI [BT x 1 VIAL]PIXANTRONE [PD.C.S.INF] 29MG/VIAL457.76
PLACOL [BT x 10]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB3.12
PLACOL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
PLACOL [BT x 10]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB2.26
PLACOL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
*{Π} PLAQUENIL [BT x 30]HYDROXYCHLOROQUINE [F.C.TAB] 200MG/TAB3.73
*{Π} PLASBUMIN 25 [VIAL x 100 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 25% (W/V) (25 G/100ML)98.34
*{Π} PLASBUMIN 25 [VIAL x 50 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 25% (W/V) (25 G/100ML)55.15
PLASIVER [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
PLASMA-LYTE [BT x 10 BAGS x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM GLUCONATE [SOL.INF] (5.26+0.37+0.30 +3.68+5.20)G/L2.61
PLASMA-LYTE [BT x 20 BAGS x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE + SODIUM ACETATE TRIHYDRATE + SODIUM GLUCONATE [SOL.INF] (5.26+0.37+0.30 +3.68+5.20)G/L2.43
PLATOREL [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
PLATOREL [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
PLATOREL [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
PLATOREL [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.14
PLATOSIN [BT x 10 ML]CISPLATIN [C/S.SOL.IN] 1MG/ML5.98
PLATOSIN [BT x 50 ML]CISPLATIN [C/S.SOL.IN] 1MG/ML18.2
PLAVELATE [BT x 14]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB4.14
PLAVIDOSA [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
*{Π} PLAVIX [BT x 10]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 300MG/TAB21.87
*{Π} PLAVIX [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB12.77
*{Π} PLEGRIDY [BT x 2 PF.PEN x 125 MCG]PEGINTERFERON BETA-1A [IN.SO.PF.P] 125MCG/0.5ML635.04
*{Π} PLEGRIDY [BT x 2 PF.PEN (1 PF.PEN x 63 MCG + 1 PF.PEN x 94 MCG)]PEGINTERFERON BETA-1A [IN.SO.PF.P] 94MCG/0.5ML454.28
*{Π} PLENDIL [ΒΤ x 28]FELODIPINE [PR.TAB] 10MG/TAB7.95
*{Π} PLENDIL [ΒΤ x 28]FELODIPINE [PR.TAB] 5MG/TAB5.07
PLERIXAFOR ACCORD [BT x 1 VIAL x 1.2ML]PLERIXAFOR [INJ.SOL] 20MG/ML3181.73
PLOTIS [BT x 3]DAPOXETINE [F.C.TAB] 30MG/TAB14.24
PLOTIS [BT x 6]DAPOXETINE [F.C.TAB] 30MG/TAB26.42
PLOTIS [BT x 3]DAPOXETINE [F.C.TAB] 60MG/TAB18.51
PLOTIS [BT x 6]DAPOXETINE [F.C.TAB] 60MG/TAB34.34
PNEUMO-KAST [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB9.31
PNEUMO-KAST [BT x 14]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB4.6
PNEUMO-KAST [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
*{Π} PNEUMOVAX 23 [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML + 2 NEEDLES]PNEUMOCOCCAL 23-POLYVALENT VACCINE [INJ.SO.PFS] 23X25MCG31.45
POLAPLOM [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB9.28
POLAPLOM [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB10.23
POLAPLOM [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB9.44
POLAPLOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+5+12.5)MG/TAB11.02
POLAPLOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+12.5)MG/TAB10.88
POLAPLOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+25)MG/TAB11.08
POLAPLOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+12.5)MG/TAB11.02
POLAPLOM HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+25)MG/TAB11.2
*{Π} POLIVY [BT x 1 VIAL]POLATUZUMAB VEDOTIN [PD.C.S.INF] 140MG/VIAL9913.35
*{Π} POLIVY [BT x 1 VIAL]POLATUZUMAB VEDOTIN [PD.C.S.INF] 30MG/VIAL2145.36
POLY-IRON [BT x 10 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET6
POLY-IRON [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET15.79
*{Π} PONSTAN [ΒΤ x 15]MEFENAMIC ACID [F.C.TAB] 500MG/TAB1.7
*{Π} PONVORY [BT x 14]PONESIMOD [F.C.TAB] (2 x 2 MG + 2 x 3 MG + 2 x 4 MG + 1 x 5 MG + 1 x 6 MG + 1 x 7 MG + 1 x 8 MG + 1 x 9 MG + 3 x 10 MG)710.18
*{Π} PONVORY [BT x 28]PONESIMOD [F.C.TAB] 20MG/TAB1383.85
POROCALM [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
PORTORIN [BT x 1 VIAL]PANTOPRAZOLE [PD.INJ.SOL] 40MG/VIAL3.08
POSACONAZOLE ACCORD [BT x 24]POSACONAZOLE [GR.TAB] 100MG/TAB405.96
POSACONAZOLE GENEPHARM [BOTTLE x 105 ML]POSACONAZOLE [ORAL.SUSP] 40MG/ML313.11
POSACONAZOLE STADA [BT x 24]POSACONAZOLE [GR.TAB] 100MG/TAB404.79
POTASSIUM CHLORIDE 0.2% IN DEXTROSE 5% ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]POTASSIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] (0.2%+5%) (W/V)1.75
POTASSIUM CHLORIDE 0.2% IN DEXTROSE 5% ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]POTASSIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] (0.2%+5%) (W/V)1.75
POTASSIUM CHLORIDE ADIPHARM [BT x 50 AMPS x 10 ML]POTASSIUM CHLORIDE [C/S.SOL.IN] 10% (W/V)0.77
*{Π} POTELIGEO [VIAL x 5ML]MOGAMULIZUMAB [C/S.SOL.IN] 4MG/ML1274.86
*{Π} PRADAXA [VIAL x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 110MG/CAP66.94
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 110MG/CAP66.94
*{Π} PRADAXA [VIAL x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 150MG/CAP68.16
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 150MG/CAP68.16
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 75MG/CAP68.16
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [COAT.GRAN] 110MG/SACHET336.15
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [COAT.GRAN] 150MG/SACHET336.15
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [COAT.GRAN] 20MG/SACHET336.15
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [COAT.GRAN] 30MG/SACHET336.15
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [COAT.GRAN] 40MG/SACHET336.15
*{Π} PRADAXA [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [COAT.GRAN] 50MG/SACHET336.15
*{Π} PRADIF OCAS [BT x 20]TAMSULOSIN [PR.TAB] 0.4MG/TAB6.06
PRALOTAM [BT x 30]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.98
*{Π} PRALUENT [BT x 2 PF.PEN x 1 ML]ALIROCUMAB [INJ.SOL] 150MG/ML411.14
*{Π} PRALUENT [BT x 1 PF. PEN x 2 ML]ALIROCUMAB [INJ.SOL] 300MG/2ML428.61
*{Π} PRALUENT [BT x 2 PF.PEN x 1 ML]ALIROCUMAB [INJ.SOL] 75MG/ML412.06
PRAMITAL [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
PRAMITAL [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
PRASUGREL VOCATE [BT x 28]PRASUGREL [F.C.TAB] 10MG/TAB23.22
PRASUGREL VOCATE [BT x 30]PRASUGREL [F.C.TAB] 10MG/TAB24.88
PRASUGREL VOCATE [BT x 28]PRASUGREL [F.C.TAB] 5MG/TAB21.07
PRASUGREL VOCATE [BT x 30]PRASUGREL [F.C.TAB] 5MG/TAB22.56
PRAVAFENIX [BOTTLE x 30]PRAVASTATIN + FENOFIBRATE [CAPS] (40+160)MG/CAP15.84
PRAVALIP [BT x 28]PRAVASTATIN [TAB] 20MG/TAB5.62
PRAVALIP [BT x 28]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB8.81
PRAVALONG [BT x 14]PRAVASTATIN [TAB] 20MG/TAB3.17
PRAVALONG [BT x 28]PRAVASTATIN [TAB] 20MG/TAB5.62
PRAVALONG [BT x 14]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB4.55
PRAVALONG [BT x 28]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB9.13
PRAVANOX [BT x 30]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB9.44
PRAVIN [BT x 30]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB9.44
*{Π} PRAXBIND [BT x 2 VIALS]IDARUCIZUMAB [INJ.SO.INF] 2.5G/50ML2657.97
PRAZARIT [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB15.96
PRAZARIT [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB21.26
PRAZARIT [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB41.1
PREBANEL [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP11.4
PREBANEL [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.29
PREBANEL [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
PREBANEL [BOTTLE x 473 ML]PREGABALIN [ORAL.SOL] 20MG/ML34.13
PREDNEAU [BOTTLE x 30 ML + 1 SYR. + 1 ADAPTOR]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML36.59
PREDNISOLONE PHARMAZAC [BOTTLE x 30 ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML36.59
PREDNISOLONE PHARMAZAC [BOTTLE x 120ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 1MG/ML11.33
PREFUCET [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
PREFUCET [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
PREGABALIN MYLAN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP10.07
PREGABALIN MYLAN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.38
PREGABALIN MYLAN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.06
PREGABALIN MYLAN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
PREGABALIN SANDOZ [BT x 21]PREGABALIN [CAPS] 100MG/CAP5.04
PREGABALIN SANDOZ [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP11.19
PREGABALIN SANDOZ [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.38
PREGABALIN SANDOZ [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.25
PREGABALIN SANDOZ [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 50MG/CAP9.08
PREGABALIN SANDOZ [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
PREGANET [BT x 21]PREGABALIN [CAPS] 100MG/CAP5.04
PREGANET [BT x 14]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP2.52
PREGANET [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP10.07
PREGANET [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.38
PREGANET [BT x 14]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP4.77
PREGANET [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.06
PREGANET [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 50MG/CAP9.08
PREGANET [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
PRELOCORTIL [BT x 30]PREDNISOLONE [SOLU.TAB] 20MG/TAB68.05
PRELOCORTIL [BT x 30]PREDNISOLONE [SOLU.TAB] 5MG/TAB17.02
PRELYNCA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 100MG/CAP11.82
PRELYNCA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP11.4
PRELYNCA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 200MG/CAP12.22
PRELYNCA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 225MG/CAP13.36
PRELYNCA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 25MG/CAP3.38
PRELYNCA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.29
PRELYNCA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 50MG/CAP9.08
PRELYNCA [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
PREMIHER [BOTTLE x 30 ML + DOS.SYR. 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML36.59
PREMIHER [BOTTLE x 120ML + DOS.SYR. 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 1MG/ML11.33
PRENODOM [BOTTLE x 30 ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML36.59
PRENODOM [BOTTLE x 120ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 1MG/ML11.33
PRENORVINE [BT x 7]BUPRENORPHINE [SUBL.TAB] 2MG/TAB3.26
PRENORVINE [BT x 7]BUPRENORPHINE [SUBL.TAB] 8MG/TAB7.76
PRESIDIN BENNETT [BT x 28]MANIDIPINE [TAB] 20MG/TAB7.02
PRESS-DOWN [BT x 20]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB4
PRESS-DOWN-PLUS [BT x 20]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB5.98
PRESS-DOWN-PLUS [BT x 30]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB6
PRESSURIL [BT x 30]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB5.48
PRESSURIL [BT x 30]LISINOPRIL [TAB] 40MG/TAB9.46
*{Π} PRESTALIA [BT x 30]PERINDOPRIL + AMLODIPINE [TAB] (3.5+2.5)MG/TAB8.12
*{Π} PRESTALIA [BT x 30]PERINDOPRIL + AMLODIPINE [TAB] (7+5)MG/TAB10.3
*{Π} PRETERAX [BT x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE [F.C.TAB] (10+2.5)MG/TAB8.87
PREVELODA [BT x 60]CAPECITABINE [F.C.TAB] 150MG/TAB17.04
PREVELODA [BT x 120]CAPECITABINE [F.C.TAB] 500MG/TAB104.92
*{Π} PREVENAR-13 [BT x 1 PF.SYR]PNEUMOCOCCAL 13-VALENT VACCINE [INJ.SUSP] 0.5ML/PF.SYR.63.07
*{Π} PREVYMIS [BT x 1 VIAL x 12 ML]LETERMOVIR [C/S.SOL.IN] 20MG/ML197.49
*{Π} PREVYMIS [BT x 28]LETERMOVIR [F.C.TAB] 480MG/TAB8998.56
*{Π} PREVYMIS [BT x 28]LETERMOVIR [F.C.TAB] 240MG/TAB4326.2
*{Π} PREZISTA [VIAL x 60]DARUNAVIR [F.C.TAB] 600MG/TAB419.94
*{Π} PREZISTA [VIAL x 30]DARUNAVIR [F.C.TAB] 800MG/TAB285.68
*{Π} PREZOLON [BT x 30]PREDNISOLONE [TAB] 5MG/TAB1.01
PRIACIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB2.49
PRIACIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
PRIACIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
PRICEFIL [BT x 12]CEFPROZIL [F.C.TAB] 500MG/TAB6
PRICEFIL [BOTTLE x 100 ML]CEFPROZIL [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML5.48
PRICEFIL [BT x 8]CEFPROZIL [F.C.TAB] 500MG/TAB4
PRICEFIL [BOTTLE x 60 ML]CEFPROZIL [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML5.24
PRICEFIL [BOTTLE x 100 ML]CEFPROZIL [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML5.48
PRICEFIL [BOTTLE x 60 ML]CEFPROZIL [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML5.24
PRIFER [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET16.35
*{Π} PRILIGY [BT x 3]DAPOXETINE [F.C.TAB] 30MG/TAB21.91
*{Π} PRILIGY [BT x 6]DAPOXETINE [F.C.TAB] 30MG/TAB40.66
*{Π} PRILIGY [BT x 3]DAPOXETINE [F.C.TAB] 60MG/TAB28.48
*{Π} PRILIGY [BT x 6]DAPOXETINE [F.C.TAB] 60MG/TAB52.83
PRIMAGAL [BT x 1 VIAL]CILASTATIN + IMIPENEM [PD.INJ.SOL] (500+500)MG/VIAL5.83
*{Π} PRIMENE [BOTTLE x 100 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Cys-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Orn-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE [SOL.INF] 5
*{Π} PRIMOVIST [BT x 1 PF.SYR x 10 ML]GADOXETATE DISODIUM [INJ.SOL] 0.25MMOL/ML141.47
*{Π} PRIMPERAN [BT x 6 AMPS x 2 ML]METOCLOPRAMIDE [INJ.SOL] 10MG/2ML1.46
*{Π} PRIMPERAN [BOTTLE x 200 ML + DOS.SYR]METOCLOPRAMIDE [SYR] 5MG/5ML1.61
*{Π} PRIMPERAN [BT x 20]METOCLOPRAMIDE [TAB] 10MG/TAB1.76
*{Π} PRIORIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.5 ML SOLV.]MEASLES VIRUS VACCINE + MUMPS VIRUS VACCINE + RUBELLA VIRUS VACCINE [PS.INJ.SOL] 12.32
*{Π} PRIORIX-TETRA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.5 ML SOLV.]MEASLES VIRUS VACCINE + MUMPS VIRUS VACCINE + RUBELLA VIRUS VACCINE + VARICELLA VIRUS VACCINE [PS.INJ.SOL] 64.32
*{Π} PRIVIGEN [BT x 1 VIAL x 50 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML287.68
*{Π} PRIVIGEN [BT x 1 VIAL x 100 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML555.65
*{Π} PRIVIGEN [BT x 1 VIAL x 200 ML]IMMUNOGLOBULINS _ NORMAL HUMAN _ FOR INTRAVASCULAR ADM. [SOL.INF] 100MG/ML1083.92
*{Π} PRIXINA [BT x 5]PRULIFLOXACIN [F.C.TAB] 600MG/TAB15.99
*{Π} PROCEF [BT x 12]CEFPROZIL [F.C.TAB] 500MG/TAB9.23
*{Π} PROCEF [BOTTLE x 100 ML]CEFPROZIL [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML8.45
*{Π} PROCEF [BOTTLE x 60 ML]CEFPROZIL [PD.ORA.SUS] 250MG/5ML8.32
*{Π} PROCORALAN [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 5MG/TAB19.29
*{Π} PROCORALAN [BT x 56]IVABRADINE [F.C.TAB] 7.5MG/TAB21.53
*{Π} PROGRAF [BT x 10 AMP x 1 ML]TACROLIMUS [C/S.SOL.IN] 5MG/ML398.56
*{Π} PROGRAF [BT x 30]TACROLIMUS [CAPS] 0.5MG/CAP16.26
*{Π} PROGRAF [BT x 30]TACROLIMUS [CAPS] 1MG/CAP35.15
*{Π} PROGRAF [BT x 30]TACROLIMUS [CAPS] 5MG/CAP145.73
*{Π} PROHANCE [BT x 1 VIAL x 20 ML]GADOTERIDOL [INJ.SOL] 0.5MMOL/ML60.72
PROHYPE [BT x 30]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB7.44
PROKAM [BT x 10 VIALS]CEFUROXIME [PD.INJ.SOL] 50MG66.25
*{Π} PROLASTIN [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 40 ML SOLV. + 1 DEVICE MIX2VIAL]ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR [PS.SOL.INF] 1G/VIAL502.45
*{Π} PROLASTIN [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 40 ML SOLV. + 1 DEVICE MIX2VIAL]ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR [PS.SOL.INF] 1G/VIAL502.45
*{Π} PROLIA [BT x 1 PF.SYR x 1 ML]DENOSUMAB [IN.SO.PF.P] 60MG/ML178.12
*{Π} PROLUTEX [BT x 7 VIALS]PROGESTERONE [INJ.SOL] 25MG/VIAL46.19
PRONZEK [BT x 14]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB1.42
PRONZEK [BT x 28]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB3.52
*{Π} PROPECIA [BT x 28]FINASTERIDE [F.C.TAB] 1MG/TAB40.83
*{Π} PROPESS [BT x 1 VAG.DEVICE]DINOPROSTONE [VAG.DEVICE] 10MG/DEVICE64.41
*{Π} PROPESS [BT x 5 VAG.DEVICES]DINOPROSTONE [VAG.DEVICE] 10MG/DEVICE268.49
*{Π} PROPIOCHRONE [BT x 1 AMP x 1 ML]BETAMETHASONE [INJ.SUSP] (5+2)MG/ML4.12
*{Π} PROPIOGENTA [TUBE x 30 GR]BETAMETHASONE + GENTAMICIN [CREAM] (0.05+0.1)% (W/W)6.22
PROPOFOL BAXTER [VIAL x 100 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)5.8
PROPOFOL BAXTER [VIAL x 50 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)2.9
PROPOFOL BAXTER [BT x 5 VIALS x 20 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)5.79
PROPOFOL MCT LCT FRESENIUS [VIAL x 100 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)5.8
PROPOFOL MCT LCT FRESENIUS [VIAL x 50 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)2.9
PROPOFOL MCT LCT FRESENIUS [BT x 10 VIALS x 100 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)57.96
PROPOFOL MCT LCT FRESENIUS [BT x 10 VIALS x 20 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)11.56
PROPOFOL MCT LCT FRESENIUS [BT x 10 VIALS x 50 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)28.98
PROPOFOL MCT LCT FRESENIUS [BT x 5 VIALS x 20 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)5.79
PROPOFOL MCT LCT FRESENIUS [BT x 5 VIALS x 20 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)5.79
PROPOFOL MCT LCT FRESENIUS [VIAL x 50 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 2% (W/V) (20MG/ML)5.86
PROPOFOL-LIPURO [VIAL x 100 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 1% (W/V) (10MG/ML)5.8
PROPOFOL-LIPURO [VIAL x 50 ML]PROPOFOL [INJ.EM.IN] 2% (W/V) (20MG/ML)5.86
*{Π} PROQUAD [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.5 ML SOLV.]MEASLES VIRUS VACCINE + MUMPS VIRUS VACCINE + RUBELLA VIRUS VACCINE + VARICELLA VIRUS VACCINE [PS.INJ.SUS] 91.19
*{Π} PROSCAR [ΒΤ x 14]FINASTERIDE [F.C.TAB] 5MG/TAB5.34
PROSOLVIN [BT x 30]TAMSULOSIN [MOD.R.CA.H] 0.4MG/CAP4.88
PROSTAPLANT [BT x 1 BAG x 1 IMPLANT/PF.SYR]LEUPRORELIN [IMPLANT] 5MG/IMPLANT148.71
PROSTATYL [BOTTLE x 30]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP12.31
PROSTATYL [BT x 30]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP12.31
*{Π} PROSTIN E2 [ΒΤ x 4]DINOPROSTONE [VAG.TAB] 3MG/TAB57.17
*{Π} PROSTIN VR [BT x 5 AMP x 1 ML]ALPROSTADIL [INJ.SOL] 0.5MG/ML269.75
*{Π} PROTAMINE SULPHATE LEO [BT x 5 AMPS x 5 ML]PROTAMINE [INJ.SO.INF] 1400 ANTI-HEPARIN IU/ML (10MG/ML)50.6
*{Π} PROTAPHANE [BT x 1 VIAL x 10 ML]INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SUSP] 100 IU/ML12.08
*{Π} PROTAPHANE PENFILL [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC [INJ.SUSP] 100 IU/ML25.57
PROTHENOL [BT x 84]PILOCARPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB18.87
*{Π} PROTHROMPLEX TOTAL [BT x 1 VIAL x 600 IU x 20 ML SOLV.]COAGULATION FACTORS II-VII-IX-X & PROTEIN C [PS.INJ.SOL] 600 IU/VIAL276.94
*{Π} PROTHURIL [BT x 60]PROPYLTHIOURACIL [TAB] 50MG/TAB6.33
*{Π} PROTOPIC [BT x 1 TUBE x 60 GR]TACROLIMUS [OINTMENT] 0.03% W.W41.72
*{Π} PROTOPIC [BT x 1 TUBE x 30 GR]TACROLIMUS [OINTMENT] 0.1% (W/W)23.11
*{Π} PROTOPIC [BT x 1 TUBE x 60 GR]TACROLIMUS [OINTMENT] 0.1% (W/W)36.62
PROVICARD [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
PROVICARD [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
PROVICARD [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8
*{Π} PROVIRON [BT x 20]MESTEROLONE [TAB] 25MG/TAB3.07
PROVIST [ΒΤ x 14]METHYLPREDNISOLONE [TAB] 16MG/TAB3.96
PROVIST [BT x 28]METHYLPREDNISOLONE [TAB] 16MG/TAB7.95
PSOKADRON [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 100MG/PF.SYR.167.98
PSOKADRON [BT x (1 PF.SYR X 150MG + 2 NEEDLES) + (1 PF.SYR x 100MG + 2 NEEDLES) (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 150MG/PF.SYR.243.56
PSOKADRON [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 150MG/PF.SYR.239.68
PSOKADRON [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 25MG/PF.SYR.49.25
PSOKADRON [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 50MG/PF.SYR.90.93
PSOKADRON [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 75MG/PF.SYR.131.85
PSYCHORDAL [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB8.96
PSYCHORDAL [BT x 28]RISPERIDONE [F.C.TAB] 6MG/TAB16.62
*{Π} PULMICORT [BT x 40 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML18.51
*{Π} PULMICORT [BT x 40 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML26.01
*{Π} PULMICORT TURBUHALER [TURBUHALER x 200 DOSES]BUDESONIDE [INH.PD.DOS] 200MCG/DOSE17.42
PULMIHAL [TURBUHALER x 250 DOSES]BUDESONIDE [INH.PD.DOS] 200MCG/DOSE13.17
PULMIHAL [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES) + M.PUMP]BUDESONIDE [INH.SUS.P] 200MCG/DOSE13.7
PULMOTON [BT x 1 INHALATION DEVICE x 120 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.PD.DOS] (97+5.5)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ32.87
PULMOTON [BT x 1 INHALATION DEVICE x 120 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.PD.DOS] (194+5.5)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ31.24
PULMOTON [BT x 1 INHALATION DEVICE x 60 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.PD.DOS] (380+11)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ31.61
*{Π} PULMOZYME [ΒΤ x 6 AMPS x 2.5 ML]DORNASE ALFA [INH.SOL.N] 2.500 U(2.5MG)/2.5ML117.38
*{Π} PUREGON [1 CARTRIDGE x 0.480 ML]FOLLITROPIN BETA [INJ.SOL] 300 IU/0.36ML88.8
*{Π} PUREGON [1 CARTRIDGE x 0.840 ML]FOLLITROPIN BETA [INJ.SOL] 600 IU/0.72ML176.3
*{Π} PUREGON [1 CARTRIDGE x 1.230 ML + 9 NEEDLES]FOLLITROPIN BETA [INJ.SOL] 900 IU/1.08 ML277.23
PYRAZINAMIDE GENEPHARM [BT x 15]PYRAZINAMIDE [TAB] 500MG/TAB2.76
PYRIXIP [BT X 5 VIALS]PARECOXIB [PD.INJ.SOL] 40MG/VIAL24.8
PYRIXIP [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 2 ML SOLV.]PARECOXIB [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.96
PYRIXIP [BT x 5 VIAL + 5 AMP x 2 ML SOLV.]PARECOXIB [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL24.8
*{Π} QLAIRA [BT x 28]ESTRADIOL + DIENOGEST [F.C.TAB] 3MG/TAB13.35
QUAPIANOL [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
QUAPIANOL [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
QUAPIANOL [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
QUENTAL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB9.05
QUENTAL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
QUENTAL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
QUENTAL [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
QUEPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
QUEPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.1
QUEPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
QUEPIN [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
QUETIAPINE ARITI [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
QUETIAPINE ARITI [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.33
QUETIAPINE ARITI [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB9.77
QUETIAPINE ARITI [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 150MG/TAB14.64
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.67
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 150MG/TAB14.64
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.53
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
QUETIAPINE MYLAN [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
QUETIAPINE TAD [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
QUETIAPINE TAD [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.1
QUETIAPINE TAD [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
QUETIAPINE TAD [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
QUETIAPINE TEVA [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 150MG/TAB14.64
QUETIAPINE TEVA [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.58
QUETIAPINE TEVA [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
QUETIAPINE TEVA [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
QUETIAPINE TEVA [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
QUETIAPINE VIATRIS [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
QUETIAPINE VIATRIS [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.1
QUETIAPINE VIATRIS [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
QUETIAPINE VIATRIS [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
QUIMODIA [BT x 12 SACHETS]IMIQUIMOD [CREAM] 5% (W/W)35.56
*{Π} QUINSAIR [BT x 1 DEVICE + 56 AMPS]LEVOFLOXACIN [INH.SOL.N] 240MG/AMP(2.4ML)2400.24
*{Π} QUOFENIX [BT x 10 VIALS]DELAFLOXACIN [PD.C.S.INF] 300MG/VIAL708
*{Π} QUOFENIX [BT x 10]DELAFLOXACIN [TAB] 450MG/TAB708
*{Π} QUTENZA [1 SACHET x 1 PATCH]CAPSAICIN [CUT.PATCH] 179MG/CM2246.8
QUVER [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
QUVER [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
RABOLAN [BT x 28]LOSARTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB5.29
RACTILEN [BT x 10]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB12.99
RACTILEN [BT x 30]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB35.7
*{Π} RADACEF [BT x 1 VIAL + 3 ML SOLV.]CEFORANIDE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL6.19
RADICUT [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.96
RADICUT [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
RAFACALCIN [BT x 5 AMP x 1 ML]CALCITONIN (SALMON SYNTHETIC) [INJ.SOL] 100 IU/ML7.54
RAFAZIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
RAFAZIL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
RAFAZIL [BOTTLE x 150 ML]DONEPEZIL [ORAL.SOL] 1MG/ML27.41
RAFESAC [BT x 30 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET11.21
RAFITIN [BT x 10]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB2.62
RAFITIN [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB3.67
RAFITIN [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
RAFITIN [BT x 10]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB3.22
RAFITIN [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
RAFITIN [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
RAFITIN [BT x 10]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB3.25
RAFITIN [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
RAFREDA [BT x 1 BOTTLE x 150 ML]MEFENAMIC ACID [ORAL.SUSP] 250MG/5ML8.91
RAFUSTER [BT x 30]DUTASTERIDE [SOFT.CAPS] 0.5MG/CAP7.49
RAGLITAN [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 15MG/TAB6.53
RALINET [ΒΤ x 21]LORATADINE [TAB] 10MG/TAB3.08
RAMI-AMLO [BT x 28]RAMIPRIL + AMLODIPINE [CAPS] (10+10)MG/CAP7.06
RAMI-AMLO [BT x 28]RAMIPRIL + AMLODIPINE [CAPS] (10+5)MG/CAP5.6
RAMI-AMLO [BT x 28]RAMIPRIL + AMLODIPINE [CAPS] (5+10)MG/CAP5.68
RAMI-AMLO [BT x 28]RAMIPRIL + AMLODIPINE [CAPS] (5+5)MG/CAP4.24
RAMI-AMLO PLUS [BT x 30]RAMIPRIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [CAPS] (10+10+25)MG/CAP7.79
RAMI-AMLO PLUS [BT x 30]RAMIPRIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [CAPS] (10+5+25)MG/CAP7.3
RAMI-AMLO PLUS [BT x 30]RAMIPRIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [CAPS] (5+5+12.5)MG/CAP6
RAMI-AMLO PLUS [BT x 30]RAMIPRIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [CAPS] (5+5+25)MG/CAP6.3
RAMISYN [BT x 28]RAMIPRIL [TAB] 5MG/TAB5.76
RAMISYN PLUS [BT x 28]RAMIPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (5+25)MG/TAB5.61
RAMLET [BT x 28]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP4.92
*{Π} RANEXA [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 375MG/TAB65.4
*{Π} RANEXA [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 500MG/TAB65.4
*{Π} RANEXA [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 750MG/TAB65.4
RANIVISIO [BTx 1 VIAL x 0.23 ML]RANIBIZUMAB [INJ.SOL] 10MG/ML376.5
RANOLAZINE GENEPHARM [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 375MG/TAB42.52
RANOLAZINE GENEPHARM [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 500MG/TAB42.52
RANOLAZINE GENEPHARM [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 750MG/TAB42.52
RANOLAZINE RAFARM [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 375MG/TAB42.52
RANOLAZINE RAFARM [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 500MG/TAB42.52
RANOLAZINE RAFARM [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 750MG/TAB42.52
RANOPRAL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
RANZAL [BT x 10]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB12.99
*{Π} RAPAMUNE [BT x 30]SIROLIMUS [C.TAB] 1MG/TAB126.24
RAPEXOLE [BT x 30]PRAMIPEXOLE [TAB] 0.088 MG/TAB1.53
*{Π} RAPIBLOC [BT x 5 CARTRIDGES x 3 ML]LANDIOLOL [CS.INJ.SOL] 10MG/ML214.13
*{Π} RAPIBLOC [BT x 1 VIAL x 50 ML]LANDIOLOL [PD.SOL.INF] 300MG/VIAL348.22
RAPIPROZ [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB19.54
RAPIPROZ [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB20.49
RAPIPROZ [BT x 28]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB39.6
*{Π} RAPISCAN [1 VIAL x 5 ML]REGADENOSON [INJ.SOL] 400MCG/5ML (80MCG/ML)77.77
RAPTOR [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
RAPTOR [ΒΤ x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
RASAGILINE ARITI [BT x 10]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB11.89
RASAGILINE GENEPHARM [BT x 30]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB35.7
RASAGILINE MYLAN [BT x 10]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB12.99
RATICE [ΒΤ x 30]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.8
RATICE [ΒΤ x 30]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 15MG/TAB9.7
RATICE [ΒΤ x 30]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB14.83
RATROZ [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
RAVALTON [ΒΤ x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
RAXIVANOL [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB43.05
RAXIVANOL [BT x 98]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB122.37
RAXIVANOL [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
RAXIVANOL [BT x 98]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB122.93
RAXIVANOL [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
RAXIVANOL [BT x 98]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB122.93
RAXIVANOL [BT x 14 ]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB19.38
RAXIVANOL [BT x 14 ]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB21.62
RAXIVANOL [BT x 14 ]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB21.62
RAXONE [VIAL x 180]IDEBENONE [F.C.TAB] 150MG/TAB4110.31
*{Π} RAYVOW [BT x 2]LASMIDITAN [F.C.TAB] 100MG/TAB22.23
*{Π} RAYVOW [BT x 6]LASMIDITAN [F.C.TAB] 100MG/TAB60.49
*{Π} RAYVOW [BT x 2]LASMIDITAN [F.C.TAB] 50MG/TAB22.23
*{Π} RAYVOW [BT x 6]LASMIDITAN [F.C.TAB] 50MG/TAB60.49
RAZIMAX [BT x 8]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 600MG/TAB8.51
*{Π} REAGILA [BT x 28]CARIPRAZINE [CAPS] 1.5MG/CAP70.15
*{Π} REAGILA [BT x 28]CARIPRAZINE [CAPS] 3MG/CAP75.98
*{Π} REAGILA [BT x 28]CARIPRAZINE [CAPS] 4.5MG/CAP75.98
*{Π} REAGILA [BT x 28]CARIPRAZINE [CAPS] 6MG/CAP75.98
*{Π} REBIF [BT x 3 PF.SYR x 0.5 ML]INTERFERON BETA-1A [INJ.SOL] 44MCG (44MCG/0.5ML = 12MIU/0.5ML)214.55
*{Π} REBIF [BT x 4 CARTRIDGES x 1.5 ML]INTERFERON BETA-1A [INJ.SOL] 132MCG (44MCG/0.5ML = 12MIU/0.5ML)681.5
*{Π} REBIF [BT x 4 CARTRIDGES x 1.5 ML]INTERFERON BETA-1A [INJ.SOL] 66MCG (22MCG/0.5ML = 6MIU/0.5ML)582.87
*{Π} REBIF [BT x 3 PF.SYR x 0.5 ML]INTERFERON BETA-1A [INJ.SOL] 22MCG (22MCG/0.5ML = 6MIU/0.5ML)178.69
*{Π} REBLOZYL [BT x 1 VIAL]LUSPATERCEPT [PD.INJ.SOL] 25MG/VIAL1343.02
*{Π} REBLOZYL [BT x 1 VIAL]LUSPATERCEPT [PD.INJ.SOL] 75MG/VIAL3913.52
*{Π} RECARBRIO [BT x 25 VIALS]CILASTATIN + IMIPENEM + RELEBACTAM [PD.SOL.INF] (500+500+250)MG/VIAL3928.75
*{Π} RECTOGESIC [TUBE x 30 GR]GLYCERYL TRINITRATE [OINT.REC.A] 0.4% (W/W)49.41
RECTOXAL [BT x 1 VIAL x 20 ML]OXALIPLATIN [PD.SOL.INF] 5MG/ML66.08
RECTOXAL [BT x 1 VIAL x 10 ML]OXALIPLATIN [PD.SOL.INF] 5MG/ML33.03
REDUCAR [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 10MG/CAP4.64
REDUCAR [BT x 30]ISOTRETINOIN [SOFT.CAPS] 20MG/CAP8.36
REDUSTEROL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
REDUSTEROL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
*{Π} REFACTO AF [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 4 ML SOLV. + INJECTION KIT]MOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL702.37
*{Π} REFACTO AF [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 4 ML SOLV. + INJECTION KIT]MOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL1346.1
*{Π} REFACTO AF [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 4 ML SOLV. + INJECTION KIT]MOROCTOCOG ALFA [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL361.03
*{Π} REFERAN [ΒΤ x 60]ANIRACETAM [F.C.TAB] 750MG/TAB24.71
*{Π} REFERAN [ΒΤ x 20]ANIRACETAM [F.C.TAB] 750MG/TAB9.41
*{Π} REFERAN [ΒΤ x 10 SACHETS]ANIRACETAM [GR.OR.SD] 1500MG/SACHET9.41
*{Π} REFERAN [ΒΤ x 30 SACHETS]ANIRACETAM [GR.OR.SD] 1500MG/SACHET24.71
*{Π} REFIXIA [BT x 1 VIAL +1 PF.SYR x 4 ML SOLV.]NONACOG BETA PEGOL [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL2827.15
*{Π} REFIXIA [BT x 1 VIAL +1 PF.SYR x 4 ML SOLV.]NONACOG BETA PEGOL [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL5623.08
*{Π} REFIXIA [BT x 1 VIAL +1 PF.SYR x 4 ML SOLV.]NONACOG BETA PEGOL [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL1439.55
*{Π} REKOVELLE [BT x 1 PF.PEN + 3 INJECTION NEEDLES]FOLLITROPIN DELTA [INJ.SOL] 12MCG/0.36ML71.62
*{Π} REKOVELLE [BT x 1 PF.PEN + 6 INJECTION NEEDLES]FOLLITROPIN DELTA [INJ.SOL] 36MCG/1.08ML206.69
*{Π} REKOVELLE [BT x 1 PF.PEN + 9 INJECTION NEEDLES]FOLLITROPIN DELTA [INJ.SOL] 72MCG/2.16ML385.96
*{Π} RELENZA [BT x 5 ROTADISK x 4 DOSES + 1 DISKHALER]ZANAMIVIR [INH.PD.DOS] 5MG/DOSE15.48
*{Π} RELESTAT [BOTTLE x 5 ML]EPINASTINE [EY.DRO.SOL] 0.5MG/ML6.06
RELIEF [BT x 30]THIOCOLCHICOSIDE [CAPS] 4MG/CAP3.9
RELIEF [BT x 10 AMPS x 2 ML]THIOCOLCHICOSIDE [INJ.SOL] 4MG/2ML3.03
RELIGAN [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB19.39
*{Π} RELPAX [BT x 3]ELETRIPTAN [F.C.TAB] 20MG/TAB7.21
*{Π} RELPAX [BT x 3]ELETRIPTAN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.85
*{Π} RELVAR ELLIPTA [BT x 1 INHALER x 30 DOSES]FLUTICASONE FUROATE + VILANTEROL [INH.PD.DOS] (184+22)MCG/DOSE37.76
*{Π} RELVAR ELLIPTA [BT x 1 INHALER x 30 DOSES]FLUTICASONE FUROATE + VILANTEROL [INH.PD.DOS] (92+22)MCG/DOSE36.02
*{Π} REMERON [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB12.03
*{Π} REMICADE [BT x 1 VIAL]INFLIXIMAB [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL320.47
*{Π} REMINYL [BOTTLE x 100 ML]GALANTAMINE [ORAL.SOL] 4MG/ML28.84
*{Π} REMINYL [BT x 28]GALANTAMINE [PR.CAP] 16MG/CAP12.72
*{Π} REMINYL [BT x 28]GALANTAMINE [PR.CAP] 24MG/CAP13.74
*{Π} REMINYL [BT x 28]GALANTAMINE [PR.CAP] 8MG/CAP10.94
*{Π} REMODULIN [BT x 1 VIAL x 20 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 10MG/ML16334.1
*{Π} REMODULIN [BT x 1 VIAL x 20 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 1MG/ML2225.92
*{Π} REMODULIN [BT x 1 VIAL x 20 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 2.5MG/ML4707.43
*{Π} REMODULIN [BT x 1 VIAL x 20 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 5MG/ML8306.73
REMSIMA [BT x 2 PF.PEN]INFLIXIMAB [IN.SO.PF.P] 120MG/ML790.27
REMSIMA [BT x 2 PF.SYR]INFLIXIMAB [INJ.SO.PFS] 120MG/ML790.27
REMSIMA [BT x 2 VIALS]INFLIXIMAB [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL741.79
REMSIMA [BT x 3 VIALS]INFLIXIMAB [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL829.31
*{Π} RENAGEL [BOTTLE x 180]SEVELAMER [F.C.TAB] 800MG/TAB112.18
RENALYD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP2083.2
RENALYD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP2190.8
RENALYD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP2746.51
RENALYD [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP2131.27
*{Π} RENITEC [BT x 10]ENALAPRIL [TAB] 20MG/TAB2.99
*{Π} RENITEC [BT x 30]ENALAPRIL [TAB] 5MG/TAB3.08
*{Π} RENVELA [BOTTLE x 180]SEVELAMER [F.C.TAB] 800MG/TAB86.68
*{Π} RENVELA [BT x 60 SACHETS]SEVELAMER [PD.ORA.SUS] 2.4G/SACHET130
REOXYL [BT x 5 AMP x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [IN.SO.CR] 20MG/ML27.59
*{Π} REPATHA [BT x 1 PF.SYR]EVOLOCUMAB [INJ.SO.PFS] 140MG/ML238.72
*{Π} REPEVAX [ΒΤ x 1 PR.SYR. x 0.5 ML (1 DOSE) + 2 NEEDLES]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ACELLULAR + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)26.08
*{Π} REPEVAX [ΒΤ x 1 PR.SYR. x 0.5 ML (1 DOSE) + 1 NEEDLE]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ACELLULAR + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)26.08
*{Π} REPLAGAL [BT x 1 VIAL x 3.5 ML]AGALSIDASE ALFA [C/S.SOL.IN] 1MG/ML1473.53
*{Π} REQUIP XL [BT x 28]ROPINIROLE [PR.TAB] 2MG/TAB7.98
*{Π} REQUIP XL [BT x 28]ROPINIROLE [PR.TAB] 4MG/TAB15.19
*{Π} REQUIP XL [BT x 28]ROPINIROLE [PR.TAB] 8MG/TAB29.02
RESATA [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [M.D.NAS.SP] 100MCG/DOSE9.67
*{Π} RESOLOR [BT x 28]PRUCALOPRIDE [F.C.TAB] 1MG/TAB59.79
*{Π} RESOLOR [BT x 28]PRUCALOPRIDE [F.C.TAB] 2MG/TAB91.53
RESPITO [BT x 20 AMPS x 2.5 ML]IPRATROPIUM BROMIDE + SALBUTAMOL [INH.NE.SOL] (0.5+2.5)MG/2.5ML5.93
*{Π} RESPREEZA [BT x 1 VIAL POWDER + 1 VIAL x 20 ML SOLV. + 1 TRANSFER SET (Mix2Vial set)]ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR [PS.SOL.INF] 1G/VIAL359.59
*{Π} RESPREEZA [BT x 1 VIAL POWDER + 1 VIAL x 76 ML SOLV. + 1 TRANSFER SET (Mix2Vial set)]ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR [PS.SOL.INF] 4G/VIAL1402.03
*{Π} RESPREEZA [BT x 1 VIAL POWDER + 1 VIAL x 95 ML SOLV. + 1 TRANSFER SET (Mix2Vial set)]ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR [PS.SOL.INF] 5G/VIAL1744.13
RETACRIT [BT x 6 PF.SYR x 1.0 ML]EPOETIN ZETA [INJ.SO.PFS] 10000IU/1.0ML272.03
RETACRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.6 ML]EPOETIN ZETA [INJ.SO.PFS] 2000IU/0.6ML67.38
RETACRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.9 ML]EPOETIN ZETA [INJ.SO.PFS] 3000IU/0.9ML93.32
RETACRIT [BT x 4 PF.SYR x 1.0 ML]EPOETIN ZETA [INJ.SO.PFS] 40000IU/1.0ML688.39
RETACRIT [BT x 6 PF.SYR x 1.0 ML]EPOETIN ZETA [INJ.SO.PFS] 40000IU/1.0ML1018.11
RETACRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.4 ML]EPOETIN ZETA [INJ.SO.PFS] 4000IU/0.4ML132.66
RETACRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.5 ML]EPOETIN ZETA [INJ.SO.PFS] 5000IU/0.5ML152.47
RETACRIT [BT x 6 PF.SYR x 0.6 ML]EPOETIN ZETA [INJ.SO.PFS] 6000IU/0.6ML182.98
RETAFORM [BT x 56]METFORMIN [PR.TAB] 1000MG/TAB6.97
RETAFORM [BT x 56]METFORMIN [PR.TAB] 500MG/TAB3.93
RETAFORM [BT x 56]METFORMIN [PR.TAB] 750MG/TAB5.45
*{Π} RETROVIR [BT x 5 VIALS x 20 ML]ZIDOVUDINE [C/S.SOL.IN] 200MG/20ML54.23
*{Π} RETROVIR [BT x 1 BOTTLE x 200 ML + DOS.SYR. 10 ML]ZIDOVUDINE [ORAL.SOL] 50MG/5ML12.57
*{Π} RETROVIR [BT x 1 BOTTLE x 200 ML + DOS.SYR. 1 ML]ZIDOVUDINE [ORAL.SOL] 50MG/5ML12.58
RETURN [ΒΤ x 20]CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (50+25)MG/TAB3.81
REUMANISAL [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP5.48
REUMOTEC [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3
REVAMOX [BT x 112]SORAFENIB [F.C.TAB] 200MG/TAB1660.73
*{Π} REVATIO [BT x 90]SILDENAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB157.38
*{Π} REVATIO [VIAL x 20 ML]SILDENAFIL [INJ.SOL] 0.8MG/ML68.15
*{Π} REVATIO [BOTTLE x 112 ML]SILDENAFIL [PD.ORA.SUS] 10MG/ML251.22
REVERANTZA [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB9.28
REVERANTZA [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB9.44
*{Π} REVESTIVE [BT x 28 VIALS]TEDUGLUTIDE [PS.INJ.SOL] 5MG/VIAL16983.87
REVINTY ELLIPTA [BT x 1 INHALER x 30 DOSES]FLUTICASONE FUROATE + VILANTEROL [INH.PD.DOS] (184+22)MCG/DOSE37.76
REVINTY ELLIPTA [BT x 1 INHALER x 30 DOSES]FLUTICASONE FUROATE + VILANTEROL [INH.PD.DOS] (92+22)MCG/DOSE36.02
REVIONORM [BT x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
*{Π} REVLIMID [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 10MG/CAP3173.88
*{Π} REVLIMID [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 15MG/CAP3337.73
*{Π} REVLIMID [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 20MG/CAP4225.03
*{Π} REVLIMID [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 25MG/CAP3910.46
*{Π} REVLIMID [BT x 21]LENALIDOMIDE [CAPS] 5MG/CAP3247.11
*{Π} REVOLADE [BT x 28]ELTROMBOPAG [F.C.TAB] 25MG/TAB812.21
*{Π} REVOLADE [BT x 28]ELTROMBOPAG [F.C.TAB] 50MG/TAB1591.26
*{Π} REVOLADE [BT x 30]ELTROMBOPAG [PD.ORA.SUS] 25MG/SACHET979.76
REXAZON [BT x 14]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 2MG/TAB14.1
REXAZON [BT x 30]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 2MG/TAB30.21
REXAZON [BT x 14]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 4MG/TAB28.21
REXAZON [BT x 14]DEXAMETHASONE [SOLU.TAB] 8MG/TAB51.82
REXTOL [BT x 5 VIALS x 1 ML]PARICALCITOL [INJ.SOL] 5MCG/ML37.74
REXTOL [BT x 30]PARICALCITOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP40.43
REXTOL [BT x 30]PARICALCITOL [SOFT.CAPS] 2MCG/CAP72.84
*{Π} REYATAZ [BT x 60]ATAZANAVIR [CAPS] 200MG/CAP290.83
*{Π} REYATAZ [BOTTLE x 30]ATAZANAVIR [CAPS] 300MG/CAP277.52
REZLOD [1 VIAL x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)3.36
REZLOD [3 VIALS x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)9.26
REZLOD [6 VIALS x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)18.54
REZOLSTA [VIAL x 30]DARUNAVIR + COBICISTAT [F.C.TAB] (800+150)MG/TAB430.26
RHEOSTOP [BT x 12]LOPERAMIDE [OR.DISP.TA] 2MG/TAB3.27
RHINOSIDE [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [M.D.NAS.SP] 100MCG/DOSE9.78
*{Π} RHOPHYLAC [BT x 1 PF.SYR x 2 ML]ANTI-D (RH) IMMUNOGLOBULIN [INJ.SOL] 300 MCG (1500IU) /2ML51.27
*{Π} RIASTAP [BT x 1 VIAL]HUMAN FIBRINOGEN [PD.I.S.INF] 1G/VIAL (20MG/ML)498.41
*{Π} RIASTAP [BT x 1 VIAL + FILTER + TRANS.DEVICE]HUMAN FIBRINOGEN [PD.I.S.INF] 1G/VIAL (20MG/ML)481.99
RIAXON [ΒΤ x 1 VIAL]CEFTRIAXONE [PD.SOL.INF] 2G/VIAL7.84
RIBATREL [BOTTLE x 168]RIBAVIRIN [F.C.TAB] 200MG/TAB187.45
RIBEX [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB1.96
RIBEX [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB5.19
RIBEX [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB5
RIBEX [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB8.96
RIBEX [BT x 28]RISPERIDONE [F.C.TAB] 6MG/TAB16.62
*{Π} RIBRAIN [BT x 50]BETAHISTINE [TAB] 12MG/TAB12.67
RICLEMED [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
RIDOCA [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 100MG/CAP72.13
RIDOCA [BT x 20]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 140MG/CAP554.87
RIDOCA [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 140MG/CAP124.89
RIDOCA [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 180MG/CAP157.06
RIDOCA [BT x 20]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 20MG/CAP83.71
RIDOCA [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 20MG/CAP19.66
RIDOCA [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 250MG/CAP227.4
RIDOCA [BT x 20]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 5MG/CAP23.52
RIDOCA [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 5MG/CAP6.7
RIDON [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
*{Π} RIFACOL [BT x 12]RIFAXIMIN [C.TAB] 200MG/TAB6.75
RIFAGEN [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP14.96
RIFAGEN [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP8.49
*{Π} RIFINAH [BT x 16]RIFAMPICIN + ISONIAZID [C.TAB] (300+150)MG/TAB4.38
RILIF [BT x 30]ALFUZOSIN [PR.TAB] 10MG/TAB6.05
*{Π} RILUTEK [BT x 56]RILUZOLE [F.C.TAB] 50MG/TAB97.49
*{Π} RINGER LACTATE BAXTER (VIAFLO) [BT x 10 BAGS x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.61
*{Π} RINGER LACTATE BAXTER (VIAFLO) [BT x 20 BAGS x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.42
*{Π} RINGER LACTATE BAXTER (VIAFLO) [BAG x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.61
*{Π} RINGER LACTATE BAXTER (VIAFLO) [BAG x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE + SODIUM LACTATE [SOL.INF] (6MG+0.4MG+0.27MG+3.2MG)/ML1.42
*{Π} RINGER`S SOLUTION BAXTER (VIAFLO) [BT x 10 BAGS x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE [SOL.INF] (8600MG+300MG+330MG)/1000ML1.61
RINGER`S ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE [SOL.INF] (8600MG+300MG+330MG)/1000ML1.61
RINGER`S ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE [SOL.INF] (8600MG+300MG+330MG)/1000ML1.61
RINGER`S ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΟΣΕΡ [BAG x 2000 ML]SODIUM CHLORIDE + POTASSIUM CHLORIDE + CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE [SOL.INF] (8600MG+300MG+330MG)/1000ML4.82
RINOSOL [BOTTLE x 200 DOSES]BECLOMETASONE [INH.SOL.P] 250MCG/DOSE5.4
RINOSTER [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
*{Π} RINVOQ [BT x 28]UPADACITINIB [PR.TAB] 15MG/TAB775.72
*{Π} RINVOQ [BT x 28]UPADACITINIB [PR.TAB] 30MG/TAB1470.46
*{Π} RINVOQ [BT x 28]UPADACITINIB [PR.TAB] 45MG/TAB1790.58
RIPEPRAL [BOTTLE x 100 ML]RISPERIDONE [ORAL.SOL] 1MG/ML8.35
RISELIB [BT x 4]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 35MG/TAB7.36
RISENDRON [BT x 4]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 35MG/TAB7.36
RISOSFON [BT x 4]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 35MG/TAB7.36
RISOSFON [BT x 2]RISEDRONATE SODIUM [F.C.TAB] 75MG/TAB10.46
RISPEFAR [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB5.15
RISPEFAR [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB13.68
RISPEFAR [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB13.23
RISPEFAR [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB23.66
RISPEFAR [BT x 60]RISPERIDONE [F.C.TAB] 6MG/TAB31.35
RISPELEN [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB1.96
RISPELEN [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB5.19
RISPELEN [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB5
RISPELEN [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB8.96
RISPELEN [BOTTLE x 100 ML]RISPERIDONE [ORAL.SOL] 1MG/ML8.35
RISPENET [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB1.96
RISPENET [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB5.19
RISPENET [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB5
RISPENET [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB8.96
RISPENET [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 6MG/TAB11.88
*{Π} RISPERDAL [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB3
*{Π} RISPERDAL [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB7.98
*{Π} RISPERDAL [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB7.71
*{Π} RISPERDAL [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB13.79
*{Π} RISPERDAL [BOTTLE x 100 ML]RISPERIDONE [ORAL.SOL] 1MG/ML12.85
*{Π} RISPERDAL CONSTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR SOLV.]RISPERIDONE [PD.S.IN.PR] 25MG/VIAL68.95
*{Π} RISPERDAL CONSTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR SOLV.]RISPERIDONE [PD.S.IN.PR] 37.5MG/VIAL93.3
*{Π} RISPERDAL CONSTA [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR SOLV.]RISPERIDONE [PD.S.IN.PR] 50MG/VIAL110.66
RISPERIDONE ADELCO [BOTTLE x 100 ML]RISPERIDONE [ORAL.SOL] 1MG/ML8.35
RISPERIDONE TEVA [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB1.96
RISPERIDONE TEVA [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 2MG/TAB5.19
RISPERIDONE TEVA [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB5
RISPERIDONE TEVA [BT x 20]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB8.96
RIVAGMIN [BOTTLE x 120 ML]RIVASTIGMINE [ORAL.SOL] 2MG/ML38.64
RIVANEL [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 1.5MG/CAP7.55
RIVANEL [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 3MG/CAP10.85
RIVANEL [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 4.5MG/CAP12.55
RIVANEL [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 6MG/CAP13
RIVANEL [BOTTLE x 120 ML]RIVASTIGMINE [ORAL.SOL] 2MG/ML38.64
RIVAROLTO [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB43.05
RIVAROLTO [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
RIVAROLTO [BT x 56]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB45.24
RIVAROLTO [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
RIVAROXABAN ADELCO [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
RIVAROXABAN ADELCO [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
RIVAROXABAN ARITI [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
RIVAROXABAN ARITI [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
RIVAROXABAN ARITI [BT x 56]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB45.23
RIVAROXABAN ARITI [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
RIVAROXABAN GENEPHARM [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
RIVAROXABAN GENEPHARM [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
RIVAROXABAN GENEPHARM [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
RIVAROXABAN GENEPHARM [BT x 60]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB46.99
RIVAROXABAN GENEPHARM [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
RIVAROXABAN PHARMAZAC [BT x 10 TABS]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
RIVAROXABAN PHARMAZAC [BT x 30 TABS]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
RIVAROXABAN PHARMAZAC [BT x 28 TABS]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
RIVAROXABAN PHARMAZAC [BT x 14 TABS]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB11.31
RIVAROXABAN PHARMAZAC [BT x 28 TABS]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
RIVAROXABAN RAFARM [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
RIVAROXABAN RAFARM [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
RIVAROXABAN RAFARM [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
RIVAROXABAN RAFARM [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
RIVAROXABAN SANDOZ [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
RIVAROXABAN SANDOZ [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
RIVAROXABAN SANDOZ [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
RIVAROXABAN STADA [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
RIVAROXABAN STADA [BT x 15]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB20.37
RIVAROXABAN STADA [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
RIVAROXABAN STADA [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
RIVAROXABAN STADA [BT x 49 [(42 x 15MG) + (7 x 20MG)]]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB + 20MG/TAB70.11
RIVAROXABAN VIATRIS [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
RIVAROXABAN VIATRIS [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB43.24
RIVAROXABAN VIATRIS [BT x 56]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB45.23
RIVAROXABAN VIATRIS [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB43.24
RIVASET [BOTTLE x 120 ML]RIVASTIGMINE [ORAL.SOL] 2MG/ML38.64
RIVASTIGMINE ADELCO [BOTTLE x 120 ML + 1 SYR.]RIVASTIGMINE [ORAL.SOL] 2MG/ML38.64
RIVASTIGMINE ZENTIVA [BT x 30 PATCHES]RIVASTIGMINE [TTS] 4.6 MG/24HOURS18.7
RIVASTIGMINE ZENTIVA [BT x 30 PATCHES]RIVASTIGMINE [TTS] 9.5 MG/24HOURS27.61
RIVATROP [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
RIVATROP [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
RIVATROP [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
RIVATROP [BT x 60]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB48.47
RIVETAL [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 1.5MG/CAP7.55
RIVETAL [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 3MG/CAP10.85
RIVETAL [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 4.5MG/CAP12.55
RIVETAL [BT x 28]RIVASTIGMINE [CAPS] 6MG/CAP13
RIXATHON [BT x 2 VIALS x 10 ML]RITUXIMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML271.84
RIXATHON [BT x 1 VIAL x 50 ML]RITUXIMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML658.8
*{Π} RIXUBIS [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV.]NONACOG GAMMA [PS.INJ.SOL] 1000 IU/VIAL731.6
*{Π} RIXUBIS [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV.]NONACOG GAMMA [PS.INJ.SOL] 2000 IU/VIAL1425.61
*{Π} RIXUBIS [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV.]NONACOG GAMMA [PS.INJ.SOL] 500 IU/VIAL376.13
RIZATRIPTAN GENEPHARM [BT x 6]RIZATRIPTAN [OR.DISP.TA] 10MG/TAB10.52
*{Π} ROACTEMRA [BT x 1 VIAL x 10 ML]TOCILIZUMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML277.38
*{Π} ROACTEMRA [BT x 1 VIAL x 20 ML]TOCILIZUMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML524.56
*{Π} ROACTEMRA [BT x 1 VIAL x 4 ML]TOCILIZUMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML123.46
*{Π} ROACTEMRA [BT x 4 PF.SYR x 0.9 ML]TOCILIZUMAB [INJ.SO.PFS] 162MG/PF.SYR.777.86
*{Π} ROBAZ [TUBE x 30 GR]METRONIDAZOLE [GEL.EXT.US] 0.75% (W/W)4.9
ROCUDEM [BT x 10 AMPS x 5 ML]ROCURONIUM BROMIDE [SO.INJ.INF] 10MG/ML23.73
ROCUDEM [BT x 10 AMPS x 5 ML]ROCURONIUM BROMIDE [SO.INJ.INF] 10MG/ML23.73
ROCUDEM [BT x 50 AMPS x 5 ML]ROCURONIUM BROMIDE [SO.INJ.INF] 10MG/ML109.54
ROCUDEM [BT x 50 AMPS x 5 ML]ROCURONIUM BROMIDE [SO.INJ.INF] 10MG/ML109.54
*{Π} ROIPLON [BT x 3 AMPS x 2 ML]ETOFENAMATE [OILY.INJ] 1G/2ML3.38
ROLENIUM [BT x 1 INHALER x 30 BLISTERS STRIPS]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+100)MCG/DOSE19.23
ROLENIUM [BT x 1 INHALER x 30 BLISTERS STRIPS]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+250)MCG/DOSE22.71
ROLENIUM [BT x 1 INHALER x 60 BLISTERS STRIPS]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+250)MCG/DOSE22.71
ROLENIUM [BT x 1 INHALER x 30 BLISTERS STRIPS]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+500)MCG/DOSE27.87
ROLENIUM [BT x 1 INHALER x 60 BLISTERS STRIPS]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+500)MCG/DOSE27.87
ROLISPORIN [BT x 1 VIAL]CEFTRIAXONE [PD.SOL.INF] 2G/VIAL7.84
ROLISPORIN [BT x 1 VIAL + 10 ML SOLV.]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.4
ROLTISA [BT x 30]TACROLIMUS [PR.CAP] 0.5MG/CAP10.79
ROLTISA [BT x 30]TACROLIMUS [PR.CAP] 1MG/CAP24.74
ROLTISA [BT x 30]TACROLIMUS [PR.CAP] 3MG/CAP66.09
ROLUFTA [BT x 1 INHALATION DEVICE x 30 DOSES]UMECLIDINIUM BROMIDE [INH.PD.DOS] 55MCG/DOSE28.81
RONEPEM [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 1G/VIAL85.98
ROPIVACAIN HCL B.BRAUN [BT x 20 AMPS x 10 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 7.5MG/ML26.03
ROPIVACAINE KABI [BT x 5 VIALS x 10 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 10MG/ML9.84
ROPIVACAINE KABI [BT x 5 VIALS x 20 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 10MG/ML14.46
ROPIVACAINE KABI [BT x 5 VIALS x 10 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 2MG/ML4.37
ROPIVACAINE KABI [BT x 5 VIALS x 20 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 2MG/ML6.97
ROPIVACAINE KABI [BT x 5 VIALS x 10 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 7.5MG/ML8.18
ROPIVACAINE KABI [BT x 5 VIALS x 20 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 7.5MG/ML12.3
ROPIVACAINE KABI [BT x 5 BAGS x 200 ML]ROPIVACAINE [SOL.INF] 2MG/ML37.21
ROPRAMIN [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
ROSARTIA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSARTIA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSARTIA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
ROSARTIA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.12
ROSARTIA [BT x 60]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB26.61
ROSARTIA [BT x 60]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB37.49
ROSARTIA [BT x 60]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB46.76
ROSARTIA [BT x 60]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.58
ROSSTA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSSTA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSSTA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
ROSU-ASA [BT x 28]ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID [CAPS] (10+100)MG/CAP10.65
ROSU-ASA [BT x 28]ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID [CAPS] (20+100)MG/CAP13.19
ROSU-ASA [BT x 28]ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID [CAPS] (5+100)MG/CAP8.24
ROSUBEN [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB6.21
ROSUBEN [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.41
ROSUBEN [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.76
ROSUBEN [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB17.49
ROSUBEN [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB10.92
ROSUBEN [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB21.72
ROSUBEN [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB2.86
ROSUBEN [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB5.76
ROSUBEN PLUS [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB23.62
ROSUBEN PLUS [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB27.7
ROSUBEN PLUS [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB31.05
ROSUBEN PLUS [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (5+10)MG/TAB23.26
ROSUPOSE [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSUPOSE [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSUPOSE [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.12
ROSUVADOR [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.59
ROSUVADOR [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB17.74
ROSUVADOR [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB21.65
ROSUVADOR [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB5.39
ROSUVAL [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSUVAL [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSUVAL [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
ROSUVAL [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.19
ROSUVANOX [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSUVANOX [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSUVANOX [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.12
ROSUVASTATIN + EZETIMIBE VELKA [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB23.62
ROSUVASTATIN + EZETIMIBE VELKA [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB27.7
ROSUVASTATIN + EZETIMIBE VELKA [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB31.05
ROSUVASTATIN + EZETIMIBE VELKA [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (5+10)MG/TAB23.26
ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID RAFARM [BT x 28]ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID [CAPS] (10+100)MG/CAP10.65
ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID RAFARM [BT x 28]ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID [CAPS] (20+100)MG/CAP13.19
ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID RAFARM [BT x 28]ROSUVASTATIN CALCIUM + ACETYLSALICYLIC ACID [CAPS] (5+100)MG/CAP8.24
ROSUVASTATIN MYLAN [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB6.21
ROSUVASTATIN MYLAN [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.41
ROSUVASTATIN MYLAN [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.76
ROSUVASTATIN MYLAN [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB17.49
ROSUVASTATIN MYLAN [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB10.92
ROSUVASTATIN MYLAN [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB21.72
ROSUVASTATIN MYLAN [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB2.86
ROSUVASTATIN MYLAN [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB5.41
ROSUVASTATIN PHARMAZAC [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB6.21
ROSUVASTATIN PHARMAZAC [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSUVASTATIN PHARMAZAC [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.76
ROSUVASTATIN PHARMAZAC [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSUVASTATIN PHARMAZAC [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB10.92
ROSUVASTATIN PHARMAZAC [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
ROSUVASTATIN PHARMAZAC [BT x 14]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB3.25
ROSUVASTATIN PHARMAZAC [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.19
ROSUVASTATIN SANDOZ [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSUVASTATIN SANDOZ [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSUVASTATIN SANDOZ [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
ROSUVASTATIN SANDOZ [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.16
ROSUVASTATIN VELKA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSUVASTATIN VELKA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSUVASTATIN VELKA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.12
ROSUVASTATIN WIN MEDICA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROSUVASTATIN WIN MEDICA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROSUVASTATIN WIN MEDICA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
ROSUVASTATIN WIN MEDICA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.14
ROSUZET [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB23.62
ROSUZET [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB27.7
ROSUZET [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB31.05
ROSUZET [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (5+10)MG/TAB23.26
ROTACOR [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
ROTACOR [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
ROTACOR [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.54
*{Π} ROTARIX [1 BUV. DEVICE x 1.5 ML]ROTA VIRUS _ LIVE ATTENUATED [ORAL.SUSP] 1.5ML63.39
*{Π} ROTARIX [1 COMPRESSIBLE TUBE x 1.5 ML]ROTA VIRUS _ LIVE ATTENUATED [ORAL.SUSP] 1.5ML63.39
*{Π} ROTATEQ [1 TUBE x 2 ML (DOSE)]ROTA VIRUS _ PENTAVALENT _ LIVE _ REASSORTED [ORAL.SOL] 37.61
ROVASTINE [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ROVASTINE [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ROVASTINE [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.12
ROVERICLIN [BT x 10 VIALS x 2 ML]AMIKACIN [INJ.SOL] 500MG/2ML32.56
ROVERIN [BT x 30]IRBESARTAN [F.C.TAB] 150MG/TAB4.96
ROVERIN [BT x 30]IRBESARTAN [F.C.TAB] 300MG/TAB6.44
ROVERIN PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (150+12.5)MG/TAB5.15
ROVERIN PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+12.5)MG/TAB6.06
ROVERIN PLUS [BT x 30]IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (300+25)MG/TAB6.06
ROVOXID [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
ROVOXID [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
ROXEGO [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
ROXEGO [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
ROXEGO [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
ROXEGO [BT x 60]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB48.47
ROXEGO [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
ROXICILLINE MEDICHROM [BT x 10]ROXITHROMYCIN [F.C.TAB] 150MG/TAB2.34
ROXICUR [BT x 8]ROXITHROMYCIN [F.C.TAB] 300MG/TAB4.04
*{Π} ROZLYTREK [BOTTLE x 30]ENTRECTINIB [CAPS] 100MG/CAP861.37
*{Π} ROZLYTREK [BOTTLE x 90]ENTRECTINIB [CAPS] 200MG/CAP4954.13
*{Π} ROZOR [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB20.71
*{Π} ROZOR [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB25.16
RUBOCORD [TUBE x 30 GR]CLOBETASOL [CREAM] 0.05% (W/W)2.49
RUBRUM [BT x 30]RISPERIDONE [F.C.TAB] 1MG/TAB2.94
RUBRUM [BT x 30]RISPERIDONE [F.C.TAB] 3MG/TAB7.52
RUBRUM [BT x 30]RISPERIDONE [F.C.TAB] 4MG/TAB13.45
RUCELA [BOTTLE x 250 ML]MOXIFLOXACIN [SOL.INF] 400MG/250ML14.48
RUKUZ [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
*{Π} RULID [BT x 8]ROXITHROMYCIN [F.C.TAB] 300MG/TAB6.2
*{Π} RUPAFIN [BT x 120 ML]RUPATADINE [ORAL.SOL] 1MG/ML7.4
*{Π} RUPAFIN [BT x 30]RUPATADINE [TAB] 10MG/TAB7.61
RUSTEZ [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB23.62
RUSTEZ [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB27.7
RUSTEZ [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB31.05
RUSTEZ [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (5+10)MG/TAB23.26
RUXICOLAN [BT x 40]TICLOPIDINE [CAPS] 250MG/CAP5.6
RUXIENCE [BT x 1 VIAL]RITUXIMAB [C/S.SOL.IN] 100MG/VIAL182.24
RUXIENCE [BT x 1 VIAL]RITUXIMAB [C/S.SOL.IN] 500MG/VIAL808.89
*{Π} RXULTI [BT x 28]BREXPIPRAZOLE [F.C.TAB] 1MG/TAB69.63
*{Π} RXULTI [BT x 28]BREXPIPRAZOLE [F.C.TAB] 2MG/TAB77.38
*{Π} RXULTI [BT x 28]BREXPIPRAZOLE [F.C.TAB] 3MG/TAB92.88
*{Π} RXULTI [BT x 28]BREXPIPRAZOLE [F.C.TAB] 4MG/TAB103.54
*{Π} RYBELSUS [BT x 30]SEMAGLUTIDE [TAB] 14.0 MG/TAB110.43
*{Π} RYBELSUS [BT x 30]SEMAGLUTIDE [TAB] 3.0 MG/TAB110.43
*{Π} RYBELSUS [BT x 30]SEMAGLUTIDE [TAB] 7.0 MG/TAB110.43
*{Π} RYBREVANT [BT x 1 VIAL x 7 ML]AMIVANTAMAB [C/S.SOL.IN] 350MG/ML1337.68
*{Π} RYDAPT [BT x 112]MIDOSTAURIN [SOFT.CAPS] 25MG/CAP12620.32
RYTHMOGASTRYL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
*{Π} SABRIL [BT x 30]VIGABATRIN [F.C.TAB] 500MG/TAB14.98
SACCHARIN SODIUM COUP [ΒΤ x 143]SACCHARIN [DISP.TAB] 18.433(14)MG/TAB2.91
SADLOS [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
*{Π} SAFLUTAN [BT x 30 BOTTLE x 0.3 ML]TAFLUPROST [EY.DR.S.SD] 15MCG/ML15.79
SAGILIA [BT x 30]RASAGILINE [TAB] 1MG/TAB35.7
SAHAR [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 45MG/TAB12.5
*{Π} SAIZEN [BT x 1 CARTRIDGE x 1.03 ML (6MG/CARTRIDGE)]SOMATROPIN [IN.SO.CART] 5.83MG/ML134.72
*{Π} SALAGEN [BT x 84]PILOCARPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB29.02
SALENGA [BT x 1 BOTTLE x 9G x 120 DOSES]FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] 250MCG/DOSE13.64
SALICYLIC TARGET [BOTTLE x 100 ML]SALICYLIC ACID [CUT.SOL] 10% (W/W)5.28
SALIPSOR [BOTTLE x 100 ML]SALICYLIC ACID [CUT.SOL] 10% (W/W)5.28
SALMENT [BT x 1 DEVICE x 120 DOSES]SALMETEROL [INH.SUS.P] 25MCG/DOSE7.8
*{Π} SALOFALK [BT x 100]MESALAZINE [GR.TAB] 1G/TAB80.35
*{Π} SALOFALK [BT x 50]MESALAZINE [GR.TAB] 500MG/TAB12.95
*{Π} SALOFALK [BT x 7 BOTTLE x 60 ML]MESALAZINE [REC.SUS] 4G/SINGLE DOSE35.49
*{Π} SALOFALK [BT x 30]MESALAZINE [SUPP] 1G/SUP41.42
*{Π} SALOFALK GRANU-STIX [BT x 50 SACHETS]MESALAZINE [GR.PR.GRA] 1000MG/SACHET38.94
*{Π} SALOFALK GRANU-STIX [BT x 30 SACHETS]MESALAZINE [GR.PR.GRA] 3G/SACHET64.23
*{Π} SALOPYRINE [ΒΤ x 50]SULFASALAZINE [TAB] 500MG/TAB5.65
*{Π} SALOSPIR [ΒΤ x 20]ACETYLSALICYLIC ACID [GR.TAB] 100MG/TAB1.17
*{Π} SALOSPIR [ΒΤ x 20]ACETYLSALICYLIC ACID [GR.TAB] 160MG/TAB0.84
*{Π} SALOSPIR [ΒΤ x 20]ACETYLSALICYLIC ACID [GR.TAB] 325MG/TAB0.75
*{Π} SALOSPIR [BT x 20]ACETYLSALICYLIC ACID [GR.TAB] 500MG/TAB1.61
*{Π} SALOSPIR [ΒΤ x 20]ACETYLSALICYLIC ACID [GR.TAB] 80MG/TAB0.72
SANCUSO [BT x 1 PATCH]GRANISETRON [TTS] 3.1MG/24HR68.42
*{Π} SANDIMMUN [BT x 10 AMP x 5 ML]CICLOSPORIN [C/S.SOL.IN] 250MG/5ML55.01
*{Π} SANDIMMUN NEORAL [BOTTLE x 50 ML]CICLOSPORIN [ORAL.SOL] 500MG/5ML74.77
*{Π} SANDIMMUN NEORAL [ΒΤ x 50]CICLOSPORIN [SOFT.CAPS] 100MG/CAP68.37
*{Π} SANDIMMUN NEORAL [ΒΤ x 50]CICLOSPORIN [SOFT.CAPS] 25MG/CAP19.58
*{Π} SANDIMMUN NEORAL [ΒΤ x 50]CICLOSPORIN [SOFT.CAPS] 50MG/CAP38.16
*{Π} SANDOSTATIN [BT x 5 AMP x 1 ML]OCTREOTIDE [INJ.SO.INF] 0.1MG/ML8.95
*{Π} SANDOSTATIN [BT x 5 AMP x 1 ML]OCTREOTIDE [INJ.SO.INF] 0.5MG/ML63.96
*{Π} SANDOSTATIN LAR [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV. + 1 NEEDLE]OCTREOTIDE [PS.INJ.SUS] 10MG/VIAL285.12
*{Π} SANDOSTATIN LAR [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV. + 1 NEEDLE]OCTREOTIDE [PS.INJ.SUS] 20MG/VIAL318.31
*{Π} SANDOSTATIN LAR [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV. + 1 NEEDLE]OCTREOTIDE [PS.INJ.SUS] 30MG/VIAL467.84
SANICET [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
SANOCARD [BT x 30]FLECAINIDE [PR.CAP] 100MG/CAP7.22
SANOCARD [BT x 30]FLECAINIDE [PR.CAP] 150MG/CAP7.99
SANOCARD [BT x 30]FLECAINIDE [PR.CAP] 200MG/CAP11.56
SANOCARD [BT x 30]FLECAINIDE [PR.CAP] 50MG/CAP8.16
SANOCEF [BT x 8]CEFPROZIL [F.C.TAB] 500MG/TAB5.45
SANTAMER [BT x 10 VIALS]MEROPENEM [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL58.95
SANVIX [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
*{Π} SAOCIN-D [TUBE x 5 GR]DEXAMETHASONE + NEOMYCIN [EYE.OINT] 0.05%+0.569% (W/W)5.42
*{Π} SAPHNELO [BT x 1 VIAL x 2 ML]ANIFROLUMAB [C/S.SOL.IN] 300MG/ML967.82
*{Π} SARCLISA [BT x 1 VIAL x 25 ML]ISATUXIMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML2507.54
*{Π} SARCLISA [BT x 1 VIAL x 5 ML]ISATUXIMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML570.43
SARMEL [TUBE x 50 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)8.46
SARTAFIN PLUS [BT x 28]LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB7.48
SARTUZIN [BT x 28]FLUOXETINE [CAPS] 20MG/CAP7.17
SATURNIL [BT x 30]ALPRAZOLAM [TAB] 0.5MG/TAB1.53
SAVENE [BT x 10 VIALS + 3 BAGS x 500 ML SOLV.]DEXRAZOXANE [PDC.S.S.IF] 500MG/VIAL9292.74
*{Π} SAVOSAN [BT x 10]ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB4.22
*{Π} SAXENDA [BT x 3 PF.PEN x 3 ML]LIRAGLUTIDE [IN.SO.PF.P] 6MG/ML162.07
*{Π} SAXENDA [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]LIRAGLUTIDE [IN.SO.PF.P] 6MG/ML233.66
SAXIB [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 30MG/TAB7.82
SAXIB [BT x 30]MIRTAZAPINE [F.C.TAB] 45MG/TAB10.37
SCABALL [BT x 4]IVERMECTIN [TAB] 3MG/TAB13.77
SCANDONEST [BT x 50 CARTRIDGES x 1.8 ML]MEPIVACAINE [INJ.SOL] 3% (W/V)23.68
SCANLUX [BOTTLE x 100 ML]IOPAMIDOL [INJ.SOL] 61.2% (W/V)24.53
SCANLUX [BOTTLE x 200 ML]IOPAMIDOL [INJ.SOL] 61.2% (W/V)43.31
SCANLUX [BOTTLE x 50 ML]IOPAMIDOL [INJ.SOL] 61.2% (W/V)12.68
SCANLUX [BOTTLE x 100 ML]IOPAMIDOL [INJ.SOL] 75.5% (W/V)26.4
SCANLUX [BOTTLE x 200 ML]IOPAMIDOL [INJ.SOL] 75.5% (W/V)47.11
SCANLUX [BOTTLE x 50 ML]IOPAMIDOL [INJ.SOL] 75.5% (W/V)13.2
*{Π} SCEMBLIX [BT x 60]ASCIMINIB [F.C.TAB] 20MG/TAB4406.74
*{Π} SCEMBLIX [BT x 60]ASCIMINIB [F.C.TAB] 40MG/TAB4406.74
SECUELIA XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.59
SECUELIA XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
SECUELIA XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
SECUELIA XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
SEDACID [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.TAB] 20MG/TAB7.57
SEDROPOR [BT x 1]IBANDRONIC ACID [F.C.TAB] 150MG/TAB7.82
*{Π} SEEBRI BREEZHALER [BT x 30 + INHALER]GLYCOPYRRONIUM BROMIDE [INHPD.CAP] 50MCG/CAP ή 44MCG/DOSE28.01
SEIDE [BT x 10]ROXITHROMYCIN [F.C.TAB] 300MG/TAB4.69
SEIZPAT [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [TAB] 100MG/TAB46.72
SEIZPAT [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [TAB] 150MG/TAB64.72
SEIZPAT [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [TAB] 200MG/TAB86.28
SEIZPAT [ΒΤ x 14]LACOSAMIDE [TAB] 50MG/TAB5.87
*{Π} SELEXID [BT x 24]PIVMECILLINAM [F.C.TAB] 200MG/TAB10.17
*{Π} SELGAMIS [BT x 1 PUMP x 75 G]TRIFAROTENE [CREAM] 50MCG/G38.18
SELIFILL [BT x 1 BOTTLE x 50 ML + 1 DOS. SYR 3 ML]SODIUM SELENITE [ORAL.SOL] 50MCG/ML27.77
SELIFILL [BT x 50 BOTTLES x 2 ML]SODIUM SELENITE [ORAL.SOL] 50MCG/ML56.17
*{Π} SELINCRO [BT x 7]NALMEFENE [F.C.TAB] 18MG/TAB28.39
SELON [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
SENSIBIO [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)4.21
SENSIBIO [TUBE x 30 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)7.06
SENSOCAPS [TUBE x 100 GR]CAPSAICIN [CREAM] 0.075% (W/W)14.62
SENSOCAPS [TUBE x 45 GR]CAPSAICIN [CREAM] 0.075% (W/W)8.53
SENTOBA [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 125MG/TAB768.46
SENTOBA [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 62.5MG/TAB699.74
SEPTANEST [BT x 50 CARTRIDGES x 1.7 ML]ARTICAINE + EPINEPHRINE [INJ.SOL] (40+0.01)MG/ML23.68
SEPTANEST [BT x 50 CARTRIDGES x 1.7 ML]ARTICAINE + EPINEPHRINE [INJ.SOL] (40+0.005)MG/ML23.68
SEPTAX [BT x 1 VIAL]CEFTAZIDIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL3.75
SEPTAX [BT x 1 VIAL]CEFTAZIDIME [PD.I.S.INF] 2G/VIAL4.58
SERBO [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES) + M.PUMP]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.8
*{Π} SERDOLECT [BT x 20]SERTINDOLE [F.C.TAB] 16MG/TAB66.2
*{Π} SERDOLECT [BT x 20]SERTINDOLE [F.C.TAB] 20MG/TAB85.82
*{Π} SERDOLECT [BT x 30]SERTINDOLE [F.C.TAB] 4MG/TAB25.6
SEREHAL [BT x 1 DEVICE x 120 DOSES]SALMETEROL [INH.SUS.P] 25MCG/DOSE7.8
*{Π} SERETIDE DISKUS [BT x 1 DISKUS x 60 BLISTERS (60 DOSES)]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+100)MCG/DOSE17.88
*{Π} SERETIDE DISKUS [BT x 1 DISKUS x 60 BLISTERS (60 DOSES)]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+500)MCG/DOSE27.87
*{Π} SERETIDE DISKUS [BT x 1 DISKUS x 60 BLISTERS (60 DOSES)]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.PD.DOS] (50+250)MCG/DOSE22.71
*{Π} SERETIDE INHALER [BOTTLE x 12G (120 DOSES)]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] (25+125)MCG/DOSE23.16
*{Π} SERETIDE INHALER [BOTTLE x 12G (120 DOSES)]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] (25+250)MCG/DOSE28.26
*{Π} SERETIDE INHALER [BOTTLE x 12G (120 DOSES)]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] (25+50)MCG/DOSE19.48
*{Π} SEREVENT [BT x 1 DEVICE x 120 DOSES]SALMETEROL [INH.SOL.P] 25 MCG/DOSE12
*{Π} SEREVENT [BT x 1 DISKUS x 60 BLISTERS (60 DOSES)]SALMETEROL [PD.INH.MD] 50MCG/DOSE19.94
SERKEP [BT x 1 INHALER x 120 METERED DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] (25+125)MCG/DOSE19.76
SERKEP [BT x 1 INHALER x 120 METERED DOSES]SALMETEROL + FLUTICASONE PROPIONATE [INH.SUS.P] (25+250)MCG/DOSE26.82
SEROLUX [BT x 30]SERTRALINE [F.C.TAB] 100MG/TAB9.5
SEROLUX [BT x 30]SERTRALINE [F.C.TAB] 50MG/TAB7.85
SEROPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
SEROPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.1
SEROPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
SEROPIN [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
*{Π} SEROPRAM [BT x 10 AMPS x 1 ML]CITALOPRAM [C/S.SOL.IN] 40MG/ML56.65
*{Π} SEROPRAM [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB7.87
*{Π} SEROPRAM [BOTTLE x 15 ML]CITALOPRAM [OR.SO.D] 40MG/ML14.88
*{Π} SEROQUEL [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB27.93
*{Π} SEROQUEL [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB43.23
*{Π} SEROQUEL [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB16.15
*{Π} SEROQUEL [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB27.52
*{Π} SEROQUEL XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 150MG/TAB22.5
*{Π} SEROQUEL XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB13.12
*{Π} SEROQUEL XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB32.29
*{Π} SEROQUEL XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB39.35
*{Π} SEROQUEL XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB5.25
SEROR [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
SEROR [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
SEROSMINE [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.TAB] 150MG/TAB7.93
SEROSMINE [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.TAB] 225MG/TAB11.17
SEROSMINE [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.TAB] 37.5MG/TAB7.27
SEROSMINE [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.TAB] 75MG/TAB4.51
SEROTIAPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
SEROTIAPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.1
SEROTIAPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
SEROTIAPIN [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB31.49
SEROTIAPIN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 150MG/TAB14.64
SEROTIAPIN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 200MG/TAB8.53
SEROTIAPIN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 300MG/TAB20.99
SEROTIAPIN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB25.59
SEROTIAPIN XR [BT x 30]QUETIAPINE [PR.TAB] 50MG/TAB3.43
SEROTYP [BT x 28]SERTRALINE [F.C.TAB] 100MG/TAB8.32
SEROTYP [BT x 28]SERTRALINE [F.C.TAB] 50MG/TAB7.34
*{Π} SEROXAT [BT x 30]PAROXETINE [F.C.TAB] 20MG/TAB6
*{Π} SEROXAT [BT x 30]PAROXETINE [F.C.TAB] 30MG/TAB9.7
SERPAFAR [ΒΤ x 20]CLOMIFENE [TAB] 50MG/TAB2.12
SERTRAL [BT x 14]SERTRALINE [CAPS] 100MG/CAP4.55
SERTRAL [BT x 14]SERTRALINE [CAPS] 50MG/CAP4.17
SERTRALINE MYLAN [BT x 30]SERTRALINE [F.C.TAB] 100MG/TAB8.59
SERTRALINE MYLAN [BT x 30]SERTRALINE [F.C.TAB] 50MG/TAB7.85
SEVELAMER DEMO [BOTTLE x 180]SEVELAMER [F.C.TAB] 800MG/TAB62.02
SEVELAMER DEMO [BOTTLE x 180]SEVELAMER [F.C.TAB] 800MG/TAB62.02
SEVELAMER FARAN [BT x 2 BOTTLES x 180]SEVELAMER [F.C.TAB] 800MG/TAB100.75
SEVELAMER FARAN [BOTTLE x 180]SEVELAMER [F.C.TAB] 800MG/TAB62.02
SEVELAMER MYLAN [BOTTLE x 180]SEVELAMER [F.C.TAB] 800MG/TAB66.2
*{Π} SEVIKAR [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB14.28
*{Π} SEVIKAR [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB15.7
*{Π} SEVIKAR [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB14.51
SEVIKAR HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+5+12.5)MG/TAB16.95
SEVIKAR HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+12.5)MG/TAB16.72
SEVIKAR HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+25)MG/TAB17.03
SEVIKAR HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+12.5)MG/TAB16.95
SEVIKAR HCT [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+25)MG/TAB17.21
*{Π} SEVORANE [BT x 6 BOTTLES x 250 ML]SEVOFLURANE [VO.LIQ.G.A] 100% (W/W)533.81
*{Π} SHINGRIX [BT x 1 VIAL (ΚΟΝΙΣ) + 1 VIAL (ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ)]VARICELLA ZOSTER VIRUS GLYCOPROTEIN E ANTIGEN [PD.SU.IN.S] 165.86
SHIXOFREN [BT x 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML + 1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ + 2 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΗ)]RISPERIDONE [PD.S.IN.PR] 25MG/VIAL48.56
SHIXOFREN [BT x 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML + 1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ + 2 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΗ)]RISPERIDONE [PD.S.IN.PR] 37.5MG/VIAL65.7
SHIXOFREN [BT x 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML + 1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ + 2 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΗ)]RISPERIDONE [PD.S.IN.PR] 50MG/VIAL71.93
*{Π} SIBELIUM [BT x 20]FLUNARIZINE [TAB] 5MG/TAB2.75
SIBERIAN [ΒΤ x 30]ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB8.1
SIDIPAST [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 180MG/TAB207.07
SIDIPAST [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 360MG/TAB383.14
SIDIPAST [BT x 30]DEFERASIROX [F.C.TAB] 90MG/TAB114.52
SIELATOR [BT x 1 BOTTLE x 150 ML + DOSING PIPETTE x 10 ML]GLYCOPYRRONIUM BROMIDE [ORAL.SOL] 1MG/5ML129.4
SIERAL [BOTTLE x 30]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP8.09
SIERAL [BOTTLE x 60]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP14.24
*{Π} SIGNIFOR [BT x 60 AMPS]PASIREOTIDE [INJ.SOL] 0.3MG/ML3004
*{Π} SIGNIFOR [BT x 60 AMPS]PASIREOTIDE [INJ.SOL] 0.6MG/ML3249.12
*{Π} SIGNIFOR [BT x 60 AMPS]PASIREOTIDE [INJ.SOL] 0.9MG/ML3397.48
*{Π} SIGNIFOR [1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV.]PASIREOTIDE [PS.INJ.SUS] 10MG/VIAL2634.38
*{Π} SIGNIFOR [1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV.]PASIREOTIDE [PS.INJ.SUS] 20MG/VIAL2372.73
*{Π} SIGNIFOR [1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV.]PASIREOTIDE [PS.INJ.SUS] 30MG/VIAL2717.01
*{Π} SIGNIFOR [1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV.]PASIREOTIDE [PS.INJ.SUS] 40MG/VIAL2334.58
*{Π} SIGNIFOR [1 VIAL + 1 PF.SYR x 2 ML SOLV.]PASIREOTIDE [PS.INJ.SUS] 60MG/VIAL2527.78
*{Π} SIKLOS [BT x 30]HYDROXYCARBAMIDE [F.C.TAB] 1000MG/TAB367.31
SILDENAFIL BAUSCH HEALTH [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB15.79
SILDENAFIL HEREMCO [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB11.79
SILDENAFIL LYOFIN [BT x 2]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB9.6
SILDENAFIL LYOFIN [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB15.45
SILDENAFIL LYOFIN [BT x 12]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB42.64
SILDENAFIL MYLAN [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB23.66
SILDENAFIL MYLAN [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB19.72
SILDENAFIL SANDOZ [BT x 4]SILDENAFIL [TAB] 100MG/TAB15.78
SILDENAFIL SANDOZ [BT x 4]SILDENAFIL [TAB] 100MG/TAB15.79
SILDENAFIL SANDOZ [BT x 4]SILDENAFIL [TAB] 50MG/TAB13.17
SILDENAFIL SANDOZ [BT x 4]SILDENAFIL [TAB] 50MG/TAB13.17
SILDENAFIL VIANEX [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB23.66
SILDENAFIL VIANEX [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB19.72
SILOAM [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
SILODOSIN RECORDATI [BT x 30]SILODOSIN [CAPS] 4MG/CAP3.93
SILODOSIN RECORDATI [BT x 30]SILODOSIN [CAPS] 8MG/CAP6.1
*{Π} SILODYX [BT x 30]SILODOSIN [CAPS] 4MG/CAP6.06
*{Π} SILODYX [BT x 30]SILODOSIN [CAPS] 8MG/CAP9.36
SIMBRINZA [1 BT x 1 BOTTLE x 5 ML]BRINZOLAMIDE + BRIMONIDINE [EY.DRO.SUS] (10+2)MG/ML12.3
*{Π} SIMDAX [BT x 1 VIAL x 5 ML]LEVOSIMENDAN [C/S.SOL.IN] 2.5MG/ML545.94
SIMEVIN [BT x 28]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB9.09
SIMEVIN [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
SIMEVIN [BT x 28]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB12.16
SIMEVIN [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
*{Π} SIMPONI [BT x 1 PF.PEN x 1 ML]GOLIMUMAB [IN.SO.PF.P] 100MG/ML791.58
*{Π} SIMPONI [BT x 1 PF.PEN x 0.5 ML]GOLIMUMAB [IN.SO.PF.P] 50MG/0.5ML701.44
*{Π} SIMULECT [BT x 1 VIAL + 1 AMP SOLV.]BASILIXIMAB [PS.SOL.INF] 20MG/VIAL897.04
SIMVALID [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
SIMVALID [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
SIMVASTATIN MEDICUS [BT x 10]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB2.85
SIMVASTATIN MYLAN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB1.82
SIMVASTATIN MYLAN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
SIMVASTATIN MYLAN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
SIMVASTATIN NORMA [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
SIMVASTATIN NORMA [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
SIMVASTEROL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
SIMVATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
SIMVEZOR [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB23.66
SIMVEZOR [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB14.66
SIMVEZOR [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB16.17
SINDIS [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB22.08
SINDIS [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB13.67
SINDIS [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB15.07
SINGODEM [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB9.31
SINGODEM [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB9.84
SINGODEM [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
SINGODEM [BT x 30]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB10.14
*{Π} SINGULAIR [BT x 14]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB6.96
*{Π} SINGULAIR [BT x 14]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB7.06
*{Π} SINGULAIR [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB7.29
*{Π} SINGULAIR [BT x 20 SACHETS]MONTELUKAST [GRANULES] 4MG/SACHET8.91
SINGUMENT-S [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB9.31
SINGUMENT-S [BT x 30]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB9.84
SINGUMENT-S [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
SINGUMENT-S [BT x 30]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB10.14
SINORA [BT x 10 AMPS x 1 ML]NOREPINEPHRINE [C/S.SOL.IN] 1MG/ML14.19
SINORA [BT x 10 AMPS x 10 ML]NOREPINEPHRINE [C/S.SOL.IN] 1MG/ML40.25
SINORA [BT x 10 AMPS x 4 ML]NOREPINEPHRINE [C/S.SOL.IN] 1MG/ML39.1
SINORA [BΤ x 1 VIAL x 50 ML]NOREPINEPHRINE [SOL.INF] 0.1MG/ML16.13
SINORA [BΤ x 1 VIAL x 50 ML]NOREPINEPHRINE [SOL.INF] 0.2MG/ML24.84
*{Π} SINTROM [ΒΤ x 20]ACENOCOUMAROL [TAB] 4MG/TAB1.7
SINVIA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
SINVIA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
SINVIA [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
SINVIA [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
SINVIA PLUS [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
SINVIA PLUS [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.48
SINVIA PLUS [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
SINVIA PLUS [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26.04
SIRANALEN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 150MG/CAP10.09
SIRANALEN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 300MG/CAP19.07
SIRANALEN [BT x 56]PREGABALIN [CAPS] 75MG/CAP6.83
SIRANALEN OS [BT x 1 BOTTLE x 473 ML]PREGABALIN [ORAL.SOL] 20MG/ML34.13
*{Π} SIRDALUD [ΒΤ x 30]TIZANIDINE [TAB] 2MG/TAB2.33
SIRODROL [BOTTLE x 30 ML + DOS.SYR. 5 ML + 1 ADAPTOR]PREDNISOLONE [ORAL.SOL] 10MG/ML36.59
SITAGAVIA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
SITAGAVIA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
SITAGLIPTIN + METFORMIN HYDROCHLORIDE MYLAN [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
SITAGLIPTIN + METFORMIN HYDROCHLORIDE MYLAN [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.48
SITAGLIPTIN + METFORMIN HYDROCHLORIDE MYLAN [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
SITAGLIPTIN + METFORMIN HYDROCHLORIDE MYLAN [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26.04
SITAGLIPTIN + METFORMIN LIBYTEC [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.48
SITAGLIPTIN + METFORMIN LIBYTEC [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26.04
SITAGLIPTIN + METFORMIN PHARMAZAC [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
SITAGLIPTIN + METFORMIN PHARMAZAC [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
SITAGLIPTIN + METFORMIN RAFARM [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
SITAGLIPTIN + METFORMIN RAFARM [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB19.48
SITAGLIPTIN + METFORMIN RAFARM [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
SITAGLIPTIN + METFORMIN RAFARM [BT x 60]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB26.04
SITAGLIPTIN + METFORMIN VIOFAR [BT x 28]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB9.09
SITAGLIPTIN + METFORMIN VIOFAR [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
SITAGLIPTIN + METFORMIN VIOFAR [BT x 28]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB12.16
SITAGLIPTIN + METFORMIN VIOFAR [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
SITAGLIPTIN + ΜETFORMIN BENNETT [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.18
SITAGLIPTIN + ΜETFORMIN BENNETT [BT x 56]SITAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB24.31
SITAGLIPTIN BENNETT [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
SITAGLIPTIN BENNETT [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 25MG/TAB6.92
SITAGLIPTIN BENNETT [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
SITAGLIPTIN MYLAN [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
SITAGLIPTIN MYLAN [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
SITAGLIPTIN RAFARM [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
SITAGLIPTIN RAFARM [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
SITAGLIPTIN RAFARM [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
SITAGLIPTIN RAFARM [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
SITAGLIPTIN STADA [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB18.18
SITAGLIPTIN STADA [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB14.85
SITAGLIPTIN UNI-PHARMA [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB15.47
SITAGLIPTIN UNI-PHARMA [BT x 30]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB12.62
SITAGLIPTIN VIOFAR [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
SITAGLIPTIN ZENTIVA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 100MG/TAB16.98
SITAGLIPTIN ZENTIVA [BT x 28]SITAGLIPTIN [F.C.TAB] 50MG/TAB13.86
*{Π} SIVAL-B [BOTTLE x 120 ML]CODEINE + EPHEDRINE [SYR] (7.5+5.0)MG/5ML3.35
SIVENACIN [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.27
SIVENACIN [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.15
SIVENIC [BT x 30]SOLIFENACIN + TAMSULOSIN [CON.R.TAB] (6+0.4)MG/TAB25.36
*{Π} SIVEXTRO [BT x 6]TEDIZOLID [F.C.TAB] 200MG/TAB1109.24
*{Π} SIVEXTRO [BT x 6 VIALS]TEDIZOLID [PD.C.S.INF] 200MG/VIAL1111.46
SIVINAR [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
SIVINAR [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
*{Π} SKILARENCE [BT x 90]DIMETHYL FUMARATE [GR.TAB] 120MG/TAB239.27
*{Π} SKILARENCE [BT x 42]DIMETHYL FUMARATE [GR.TAB] 30MG/TAB102.79
*{Π} SKINOREN [BT x 1 TUBE x 50 GR]AZELAIC ACID [GEL.EXT.US] 15% (W/W)10.62
SKUDEXA [BT x 20]TRAMADOL + DEXKETOPROFEN [F.C.TAB] (75+25)MG/TAB6.58
SKUDEXA [BT x 20]TRAMADOL + DEXKETOPROFEN [F.C.TAB] (75+25)MG/TAB6.58
SKUDEXA [BT x 20]TRAMADOL + DEXKETOPROFEN [F.C.TAB] (75+25)MG/TAB6.58
*{Π} SKYRIZI [BT x 1 PF.PEN]RISANKIZUMAB [IN.SO.PF.P] 150MG/ML2790.59
*{Π} SKYRIZI [BT x 1 PF.SYRS]RISANKIZUMAB [INJ.SO.PFS] 150MG/ML2790.85
*{Π} SLENYTO [BT x 30]MELATONIN [PR.TAB] 1MG/TAB26.78
*{Π} SLENYTO [BT x 30]MELATONIN [PR.TAB] 5MG/TAB124.9
SMILITENE [ΒΤ x 50]DOXYCYCLINE [CAPS] 100MG/CAP6.61
*{Π} SMOFKABIVEN [BT x 1 BAG x 1477 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 40.11
*{Π} SMOFKABIVEN [BT x 1 BAG x 1970 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 45.1
*{Π} SMOFKABIVEN [BT x 1 BAG x 986 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 35.78
*{Π} SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE [BT x 1 BAG x 1477 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + Ω-3 FATTY ACIDS [INJ.EM.INF] 44.94
*{Π} SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE [BT x 1 BAG x 986 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + Ω-3 FATTY ACIDS [INJ.EM.INF] 40.1
SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN [BT x 4 BAGS x 1012 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULFATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULFATE [INJ.EM.INF] 241.88
SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN [BT x 4 BAGS x 1518 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULFATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULFATE [INJ.EM.INF] 301.41
SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN ELECTROLYTE FREE [BT x 4 BAGS x 1012 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN + Ω-3 FATTY ACIDS [INJ.EM.INF] 245.5
SMOFKABIVEN EXTRA NITROGEN ELECTROLYTE FREE [BT x 4 BAGS x 1518 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + SOYA OIL + TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN + Ω-3 FATTY ACIDS [INJ.EM.INF] 301.16
*{Π} SMOFKABIVEN PERIPHERAL [BT x 4 BAGS x 1448 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE + GLUCOSE + OLIVE OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + SOYA OIL + Ω-3 FATTY ACIDS + CALCIUM CHLORIDE + MAGNESIUM SULPHATE + POTASSIUM CHLORIDE + SODIUM ACETATE + SODIUM GLYCEROPHOSPHATE + ZINC SULPHATE [INJ.EM.INF] 214.6
*{Π} SMOFLIPID [BOTTLE x 250 ML]OLIVE OIL + SOYA OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + Ω-3 FATTY ACIDS [INJ.EM.INF] 20% (W/V)9.26
*{Π} SMOFLIPID [BOTTLE x 500 ML]OLIVE OIL + SOYA OIL + MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES + Ω-3 FATTY ACIDS [INJ.EM.INF] 20% (W/V)11.2
SODEPROL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE BRADEX [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.18%+4%) (W/V)1.28
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE BRADEX [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.18%+4%) (W/V)1.46
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE DEMO [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.18%+4%) (W/V)1.28
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE DEMO [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.18%+4%) (W/V)1.46
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE DEMO [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.18%+4%) (W/V)1.28
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE DEMO [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.18%+4%) (W/V)1.46
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE DEMO [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.9+5)% (W/V)1.72
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE DEMO [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.9+5)% (W/V)0.42
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE DEMO [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] (0.9+5)% (W/V)0.86
SODIUM CHLORIDE 0.9% + DEXTROSE 5% [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.9%+5% (W/V)1.73
SODIUM CHLORIDE 0.9% + DEXTROSE 5% [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.9%+5% (W/V)1.72
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [ΒΤ x 10 BAGS x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [ΒΤ x 20 BAGS x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [ΒΤ x 30 BAGS x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [ΒΤ x 50 BAGS x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [ΒΤ x 50 BAGS x 50 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)0.97
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [ΒΤ x 60 BAGS x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [ΒΤ x 75 BAGS x 50 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)0.96
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 50 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)0.96
*{Π} SODIUM CHLORIDE 0.9% BAXTER (VIAFLO) [BAG x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CHLORIDE 0.9% FRESENIUS [BT x 20 AMPS x 10 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.26
SODIUM CHLORIDE ADIPHARM [BT x 50 AMPS x 5 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.22
SODIUM CHLORIDE ADIPHARM [BT x 50 AMPS x 10 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.26
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.18%+4.73 (4.3)%1.64
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE (PLASTIC) x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.18%+4.73 (4.3)%1.72
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.18%+4.73 (4.3)%1.28
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE (PLASTIC) x 250 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.18%+4.73 (4.3)%1.28
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.18%+4.73 (4.3)%1.46
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE (PLASTIC) x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.18%+4.73 (4.3)%1.46
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.45%+2.5% (W/V)1.73
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.45%+2.5% (W/V)1.46
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.45%+2.5% (W/V)1.72
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 0.45%+2.5% (W/V)1.46
*{Π} SODIUM CHLORIDE BAXTER [BAG x 2000 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SO.INF] 0.9% (W/V)4.56
*{Π} SODIUM CHLORIDE BAXTER [BAG x 3000 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SO.INF] 0.9% (W/V)6.28
SODIUM CHLORIDE INJECTION BRADEX [BOTTLE x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
SODIUM CHLORIDE INJECTION BRADEX [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
SODIUM CHLORIDE INJECTION BRADEX [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
SODIUM CHLORIDE INJECTION BRADEX [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BAG x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BAG x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BAG x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BAG x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BAG x 2000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)4.56
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BAG x 3000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)6.28
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BOTTLE x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BOTTLE x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.27
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BT x 50 AMPS x 20 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.26
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BT x 50 AMPS x 5 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.22
SODIUM CHLORIDE INJECTION DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 15% (W/V)0.24
SODIUM CHLORIDE INJECTION FRESENIUS [BAG x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
SODIUM CHLORIDE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
SODIUM CHLORIDE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
SODIUM CHLORIDE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
SODIUM CHLORIDE INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 100 AMPS x 10 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.26
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 20 AMPS x 10 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 15% (W/V)0.24
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BAG x 2000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)4.56
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BAG x 3000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)6.29
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.52
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 50 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)0.96
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.24
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 1000 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.53
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 250 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.25
SODIUM CHLORIDE ΒΙΟΣΕΡ [BT x 1 BOTTLE x 500 ML]SODIUM CHLORIDE [SOL.INF] 0.9% (W/V)1.36
SODIUM CROMOGLICATE RAFARM PRESERVATIVE FREE [BOTTLE x 10 ML]CROMOGLICATE SODIUM [EY.DRO.SOL] 2% (W/V)6.75
SODIUM CROMOGLICATE RAFARM PRESERVATIVE FREE [BOTTLE x 5 ML]CROMOGLICATE SODIUM [EY.DRO.SOL] 2% (W/V)5.34
SOFELIN [BT x 28]FLUOXETINE [CAPS] 20MG/CAP7.17
SOFTACORT [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.4 ML]HYDROCORTISONE [EY.DR.S.DC] 3.35MG/ML11.06
SOLAMID [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [F.C.TAB] 400MG/TAB12.71
SOLBEN [BT x 30]PAROXETINE [TAB] 20MG/TAB5.05
SOLBEN [BT x 30]PAROXETINE [TAB] 30MG/TAB8.28
SOLBEN [BT x 30]PAROXETINE [TAB] 40MG/TAB10.05
*{Π} SOLDESANIL [BOTTLE x 10 ML]DEXAMETHASONE [OR.SO.D] 2MG/ML5.24
SOLEZOL [BT x 10 VIALS]ESOMEPRAZOLE [PD.I.S.INF] 40MG/VIAL28.57
SOLEZOL [BT x 1 VIAL]ESOMEPRAZOLE [PD.I.S.INF] 40MG/VIAL2.85
*{Π} SOLIAN [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [F.C.TAB] 400MG/TAB19.56
*{Π} SOLIAN [BOTTLE x 60 ML]AMISULPRIDE [OR.SO.D] 100MG/ML21.14
*{Π} SOLIAN [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [TAB] 100MG/TAB8.71
SOLICARE [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.27
SOLICARE [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.57
SOLICIN [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.27
SOLICIN [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.15
SOLIDON [ΒΤ x 50]CHLORPROMAZINE [C.TAB] 100MG/TAB2.56
SOLIFENACIN + TAMSULOSIN ARITI [BT x 30]SOLIFENACIN + TAMSULOSIN [CON.R.TAB] (6+0.4)MG/TAB25.36
SOLIFENACIN SANDOZ [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.27
SOLIFENACIN SANDOZ [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.57
SOLNATEC [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.27
SOLNATEC [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.15
*{Π} SOLOSA [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 1MG/TAB1.19
*{Π} SOLOSA [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 2MG/TAB1.78
*{Π} SOLOSA [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 3MG/TAB3.12
*{Π} SOLOSA [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB3.31
*{Π} SOLU-CORTEF [BT x 1 VIAL x 2 ML]HYDROCORTISONE [PS.INJ.SOL] 250MG/VIAL5.86
*{Π} SOLU-CORTEF [BT x 1 VIAL x 4 ML]HYDROCORTISONE [PS.INJ.SOL] 500MG/VIAL7.86
SOLUMAG [BT x 20 VIAS x 10 ML]MAGNESIUM PIDOLATE [OR.SOL.SD] 1.5G/10ML4.05
SOLUMAG FORTE [BT x 20 VIALS x 10 ML]MAGNESIUM PIDOLATE [OR.SOL.SD] 2.810G/10ML7.62
*{Π} SOLURIC [BT x 30]ALLOPURINOL [CON.R.TAB] 300MG/TAB3.79
SOLURIC [BT x 30]ALLOPURINOL [TAB] 100MG/TAB1.46
SOLURIC [BT x 30]ALLOPURINOL [TAB] 300MG/TAB3.53
*{Π} SOLUVIT [BT x 10 VIALS x 10 ML]THIAMINE(vit. B1) + RIBOFLAVIN(vit. B2) + NICOTINAMIDE(vit. B3) + PANTOTHENIC ACID(vit. B5) + PYRIDOXINE(vit. B6) + BIOTIN(vit. B8) + FOLIC ACID(vit. B9) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) + ASCORBIC ACID(vit. C) [PD.SOL.INF] 26.29
SOMARGEN [BT x 1 VIAL + 1 AMP SOLV.]SOMATOSTATIN [PS.SOL.INF] 3MG/VIAL28.81
SOMARITIN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 1 ML SOLV.]SOMATOSTATIN [PS.SOL.INF] 3MG/VIAL23.55
SOMARITIN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 1 ML SOLV.]SOMATOSTATIN [PS.SOL.INF] 3MG/VIAL23.55
*{Π} SOMATULINE AUTOGEL [BT x 1 PF.SYR]LANREOTIDE [INJ.SO.PFS] 120MG/PF.SYR.910.65
*{Π} SOMATULINE AUTOGEL [BT x 1 PF.SYR]LANREOTIDE [INJ.SO.PFS] 60MG/PF.SYR.593.02
*{Π} SOMATULINE AUTOGEL [BT x 1 PF.SYR]LANREOTIDE [INJ.SO.PFS] 90MG/PF.SYR.749.4
*{Π} SOMAVERT [BT x 30 VIALS + 30 PF.SYR x 1 ML SOLV.]PEGVISOMANT [PS.INJ.SOL] 10MG/VIAL1744.36
*{Π} SOMAVERT [BT x 30 VIALS + 30 PF.SYR x 1 ML SOLV.]PEGVISOMANT [PS.INJ.SOL] 15MG/VIAL2591.15
*{Π} SOMAVERT [BT x 30 VIALS + 30 PF.SYR x 1 ML SOLV.]PEGVISOMANT [PS.INJ.SOL] 20MG/VIAL3429.53
*{Π} SOMAVERT [BT x 30 VIALS + 30 PF.SYR x 1 ML SOLV.]PEGVISOMANT [PS.INJ.SOL] 25MG/VIAL4500.87
*{Π} SOMAVERT [BT x 30 VIALS + 30 PF.SYR x 1 ML SOLV.]PEGVISOMANT [PS.INJ.SOL] 30MG/VIAL5213.95
SONDELBAY [BT x 1 PF PEN]TERIPARATIDE [INJ.SOL] 20MCG/80μL175.36
*{Π} SONOVUE [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 5 ML SOLV.]SULFUR HEXAFLUORIDE [PS.INJ.SUS] 8ΜL/ML66.92
*{Π} SOOLANTRA [TUBE x 30 GR]IVERMECTIN [CREAM] 10MG/G30.9
SOONERAL [BOTTLE x 150 ML]DICLOFENAC [ORAL.SOL] 50MG/5ML7.96
*{Π} SOPA-K [BOTTLE x 200 ML]POTASSIUM GLUCONATE [ORAL.SOL] 1.56G/5ML5.93
*{Π} SOPALAMIN-3B [BT x 30]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [F.C.TAB] (250+125+0.250)MG/TAB3.12
SORAFENIB ACCORD [BT x 112]SORAFENIB [F.C.TAB] 200MG/TAB1660.73
SORAFENIB SANDOZ [BT x 112]SORAFENIB [F.C.TAB] 200MG/TAB1660.73
SORAFENIB TEVA [BT x 112]SORAFENIB [F.C.TAB] 200MG/TAB1660.73
SORAFENIB TEVA [BT x 112]SORAFENIB [F.C.TAB] 200MG/TAB1660.73
SOSMIN [BT x 28]PRAVASTATIN [TAB] 40MG/TAB8.81
*{Π} SOTALOL MYLAN [ΒΤ x 30]SOTALOL HYDROCHLORIDE [TAB] 160MG/TAB4.51
*{Π} SOTALOL MYLAN [ΒΤ x 30]SOTALOL HYDROCHLORIDE [TAB] 80MG/TAB3.03
SOTOVASTIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
SOTOVON [BT x 1 VIAL x 15 ML]CITALOPRAM [OR.SO.D] 40MG/ML9.68
*{Π} SOVALDI [BOTTLE x 28]SOFOSBUVIR [F.C.TAB] 400MG/TAB9739.58
*{Π} SPASMO-APOTEL [BT x 3 AMPS x 4 ML]BUTYLSCOPOLAMINE + PARACETAMOL [INJ.SOL] (600+20)MG/4ML2.56
SPASMO-APOTEL [BT x 5]BUTYLSCOPOLAMINE + PARACETAMOL [SUPP] (800+10)MG/SUP1.3
*{Π} SPECTRACEF [BT x 20]CEFDITOREN [F.C.TAB] 200MG/TAB32.39
*{Π} SPECTRACEF [BT x 10]CEFDITOREN [F.C.TAB] 400MG/TAB33.38
*{Π} SPEDRA [BT x 2]AVANAFIL [TAB] 100MG/TAB11.78
*{Π} SPEDRA [BT x 4]AVANAFIL [TAB] 100MG/TAB22.35
*{Π} SPEDRA [BT x 8]AVANAFIL [TAB] 100MG/TAB41.73
*{Π} SPEDRA [BT x 4]AVANAFIL [TAB] 200MG/TAB34.68
*{Π} SPEDRA [BT x 8]AVANAFIL [TAB] 200MG/TAB63.77
*{Π} SPEDRA [BT x 4]AVANAFIL [TAB] 50MG/TAB17.29
*{Π} SPEDRA [BT x 8]AVANAFIL [TAB] 50MG/TAB31.18
*{Π} SPEVIGO [BT x 2 VIALS x 7.5ML]SPESOLIMAB [C/S.SOL.IN] 450MG/7.5ML16475.62
SPEZATO [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
*{Π} SPINRAZA [BT x 1 VIAL x 5 ML]NUSINERSEN [INJ.SOL] 12MG/VIAL72547.41
SPIOLTO RESPIMAT [BT x 1 CARTRIDGE]TIOTROPIUM + OLODATEROL [SOL.INH] (2.5+2.5)MCG/INHALATION46.13
SPIOLTO RESPIMAT [BT x 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE]TIOTROPIUM + OLODATEROL [SOL.INH] (2.5+2.5)MCG/INHALATION46.13
*{Π} SPIRIVA [BT x 30 + 1 HANDIHALER DEVICE]TIOTROPIUM BROMIDE [INHPD.CAP] 18MCG/CAP28.66
*{Π} SPIRIVA RESPIMAT [BT x 1 CARTRIDGE]TIOTROPIUM BROMIDE [SOL.INH] 2.5MCG/PUFF28.9
*{Π} SPIRIVA RESPIMAT [BT x 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE]TIOTROPIUM BROMIDE [SOL.INH] 2.5MCG/PUFF29.27
*{Π} SPORANOX [BT x 15]ITRACONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP10.52
*{Π} SPORANOX [BT x 6]ITRACONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP5.65
SPORILEN [BT x 60]CICLOSPORIN [SOFT.CAPS] 100MG/CAP54.4
SPORILEN [BT x 60]CICLOSPORIN [SOFT.CAPS] 50MG/CAP28.03
SPORIZOLE [BT x 15]ITRACONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP6.84
SPORIZOLE [BT x 6]ITRACONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP3.67
*{Π} SPRAVATO [BT x 1 VIAL]ESKETAMINE [NASPR.SOL] 28MG/VIAL232.79
*{Π} SPRYCEL [BOTTLE x 30]DASATINIB [F.C.TAB] 100MG/TAB2744.49
*{Π} SPRYCEL [BOTTLE x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 20MG/TAB1358.54
*{Π} SPRYCEL [BOTTLE x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 50MG/TAB2747.17
*{Π} SPRYCEL [BOTTLE x 60]DASATINIB [F.C.TAB] 70MG/TAB2691.37
STABILANOL [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP8.49
STABILANOL [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.74
STABILANOL [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 200MG/CAP13.86
STABILANOL [VIAL x 50 ML]FLUCONAZOLE [SOL.INF] 2MG/ML3.36
STAFICORT [TUBE x 15 GR]FUSIDIC ACID + BETAMETHASONE [CREAM] 2%+0.1% (W/W)4.21
*{Π} STALEVO [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (100+25+200)MG/TAB20.64
*{Π} STALEVO [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (125+31.25+200)MG/TAB19.54
*{Π} STALEVO [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (150+37.5+200)MG/TAB22.68
*{Π} STALEVO [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (175+43.75+200)MG/TAB28.9
*{Π} STALEVO [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (200+50+200)MG/TAB20.98
*{Π} STALEVO [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (50+12.5+200)MG/TAB19.5
*{Π} STALEVO [BOTTLE x 30]LEVODOPA + CARBIDOPA + ENTACAPONE [F.C.TAB] (75+18.75+200)MG/TAB22.32
STANEXEM [BT x 30]EXEMESTANE [F.C.TAB] 25MG/TAB23.85
STAPHYCLOX [BT x 1 VIAL]CLOXACILLIN [PD.INJ.SOL] 500MG/VIAL5.11
STASIVA [BT x 60]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB12
STATINAL [BT x 30]SIMVASTATIN [C.TAB] 20MG/TAB6.76
STATINUM MEDICHROM [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
STATIVER [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
STAVORIO [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 30MCG/ML9.16
STAYVEER [BOTTLE x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 125MG/TAB687.49
STAYVEER [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 125MG/TAB687.49
STAYVEER [BOTTLE x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 62.5MG/TAB698.59
STAYVEER [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 62.5MG/TAB698.59
*{Π} STEDON [BT x 6 AMPS x 2 ML]DIAZEPAM [INJ.SOL] 10MG/2ML2.28
*{Π} STEDON [ΒΤ x 30]DIAZEPAM [TAB] 10MG/TAB1.46
*{Π} STEDON [BT x 30]DIAZEPAM [TAB] 2MG/TAB1.2
*{Π} STEDON [BT x 30]DIAZEPAM [TAB] 5MG/TAB1.31
STEFAPLEX [BT x 30]LETROZOLE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB18.87
STEINACLOX MEDICHROM [ΒΤ x 14]NORFLOXACIN [CAPS] 400MG4.48
*{Π} STELARA [BT x 1 VIAL x 26 ML]USTEKINUMAB [C/S.SOL.IN] 130MG/26ML2218.53
*{Π} STELARA [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]USTEKINUMAB [INJ.SO.PFS] 45MG/0.5ML2216.45
*{Π} STELARA [BT x 1 PF.SYR x 1.0 ML]USTEKINUMAB [INJ.SO.PFS] 90MG/ML2216.79
*{Π} STELARA [BT x 1 PF.PEN x 0.5ML]USTEKINUMAB [IN.SO.PF.P] 45MG/0.5ML2216.45
*{Π} STELARA [BT x 1PF.PEN x 1ML]USTEKINUMAB [IN.SO.PF.P] 90MG/ML2216.79
*{Π} STELAZINE [BT x 20]TRIFLUOPERAZINE [F.C.TAB] 5MG/TAB1.61
*{Π} STELAZINE [ΒΤ x 20]TRIFLUOPERAZINE [MOD.R.CA.H] 10MG/CAP3.55
*{Π} STELAZINE [ΒΤ x 15]TRIFLUOPERAZINE [MOD.R.CA.H] 15MG/CAP4.1
*{Π} STELAZINE [ΒΤ x 20]TRIFLUOPERAZINE [MOD.R.CA.H] 2MG/CAP2.47
STELMINAL [ΒΤ x 100]AMITRIPTYLINE [TAB] 10MG/TAB2.67
STELMINAL [ΒΤ x 50]AMITRIPTYLINE [TAB] 25MG/TAB1.96
STEPHADILAT-S [BT x 28]FLUOXETINE [CAPS] 20MG/CAP7.17
*{Π} STERILLIUM [BOTTLE x 500 ML]ISOPROPYL ALCOHOL + MECETRONIUM ETILSULFATE + N-PROPYL ALCOHOL [CUT.SOL] (45+0.2+30)% (W/W)5.78
*{Π} STERILLIUM [BOTTLE x 1000 ML]ISOPROPYL ALCOHOL + MECETRONIUM ETILSULFATE + N-PROPYL ALCOHOL [CUT.SOL] (45+0.2+30)% (W/W)11.58
STEROCARDIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
STEROCARDIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
STEROCARDIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB23.28
STEROCARDIN [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB5.8
*{Π} STILNOX [BT x 14]ZOLPIDEM [F.C.TAB] 10MG/TAB2.58
*{Π} STILNOX [BT x 30]ZOLPIDEM [F.C.TAB] 10MG/TAB2.19
STIMOBRAL [BT x 50]BETAHISTINE [TAB] 12MG/TAB8.23
*{Π} STIVARGA [BOTTLE x 84]REGORAFENIB [F.C.TAB] 40MG/TAB2202.25
*{Π} STOCRIN [BOTTLE x 30]EFAVIRENZ [F.C.TAB] 600MG/TAB78.65
STOPAREN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 4 ML SOLV.]CEFOTAXIME [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL1.88
STOPAREN [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 4 ML SOLV.]CEFOTAXIME [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL1.88
*{Π} STRATTERA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 10MG/CAP58.25
*{Π} STRATTERA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 18MG/CAP59.39
*{Π} STRATTERA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 25MG/CAP60.41
*{Π} STRATTERA [BT x 28]ATOMOXETINE [CAPS] 40MG/CAP60.41
STRESSIGAL [ΒΤ x 20]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB4.55
*{Π} STRIBILD [BOTTLE x 30]ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (150+150+200+245)MG/TAB708.26
*{Π} STRIVERDI RESPIMAT [BT x 1 RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE (60 INHALATIONS)]OLODATEROL [SOL.INH] 2.5MCG/INHALATION27.71
STRONDEM [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB19.22
STRONDEM [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 25MG/TAB13.08
STRONDEM [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB16.03
*{Π} STUGERON FORTE [ΒΤ x 20]CINNARIZINE [CAPS] 75MG/CAP1.47
*{Π} SUBOXONE [BT x 7]BUPRENORPHINE + NALOXONE [SUBL.TAB] (8+2)MG/TAB13.6
SUCRYL [BT x 30]GLIMEPIRIDE [TAB] 4MG/TAB2.95
SUGAMMADEX AMOMED [BT x 10 VIALS x 2ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX ANABIOSIS [BT x 10 VIALS x 2 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX ANFARM [BTx 10 VIALS x 2 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX ANFARM [BTx 10 VIALS x 5 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1302
SUGAMMADEX ARITI [BT x 10 VIALS x 2 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX ARITI [BT x 10 VIALS x 5 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1302
SUGAMMADEX DEMO [BT x 10 AMPS x 2 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX DEMO [BT x 10 AMPS x 5 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1302
SUGAMMADEX ELPEN [BT x 10 VIALS x 2ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX ELPEN [BT x 10 VIALS x 5ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1302
SUGAMMADEX MYLAN [BT x 10 VIALS x 2ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.82
SUGAMMADEX MYLAN [BT x 10 VIALS x 5ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1301.99
SUGAMMADEX ORION [BT x 10 VIALS x 2ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX ORION [BT x 10 VIALS x 5ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1302
SUGAMMADEX PHARMAZAC [BTx 10 VIALS x 2ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX PHARMAZAC [BTx 10 VIALS x 5ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1302
SUGAMMADEX SANDOZ [BT x 10 VIALS x 2 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML529.83
SUGAMMADEX SANDOZ [BT x 10 VIALS x 5 ML]SUGAMMADEX [INJ.SOL] 100MG/ML1302
SUKONTROL [BT x 30]METFORMIN [F.C.TAB] 850MG/TAB1.42
SULBENIN [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
SULBENIN [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
SULPIDE [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [TAB] 100MG/TAB5.65
SULPIDE [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [TAB] 400MG/TAB12.71
SUN-DE3 [BT x 1 VIAL x 10 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SO.D] 10.000 IU/ML10.11
SUN-DE3 [BT x 3 AMPS x 1 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 100.000 IU/ML10.14
SUN-DE3 [BT x 4 AMPS x 1 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 25.000 IU/ML8.87
SUN-DE3 [BT x 4 AMPS x 2 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 25.000 IU/ML15.62
SUNIDEM [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 12.5MG/CAP649.93
SUNIDEM [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 25MG/CAP1263
SUNIDEM [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 50MG/CAP2468.4
SUNITINIB ACCORD [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 12.5MG/CAP649.93
SUNITINIB ACCORD [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 25MG/CAP1263
SUNITINIB ACCORD [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 50MG/CAP2468.4
SUNITINIB ARITI [BT x 30]SUNITINIB [CAPS] 12.5MG/CAP649.93
SUNITINIB ARITI [BT x 30]SUNITINIB [CAPS] 25MG/CAP1358.07
SUNITINIB ARITI [BT x 30]SUNITINIB [CAPS] 50MG/CAP2654.21
SUNITINIB SANDOZ [BT x 30]SUNITINIB [CAPS] 12.5MG/CAP649.93
SUNITINIB SANDOZ [BT x 30]SUNITINIB [CAPS] 25MG/CAP1263.01
SUNITINIB SANDOZ [BT x 30]SUNITINIB [CAPS] 50MG/CAP2468.4
SUNITINIB TEVA [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 12.5MG/CAP649.93
SUNITINIB TEVA [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 25MG/CAP1263.01
SUNITINIB TEVA [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 50MG/CAP2468.4
SUOMI [BOTTLE x 150 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML42.54
SUOMI [BOTTLE x 50 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML14.13
SUOMI [BOTTLE x 75 ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 2MG/5ML21.27
SUOMI FORTE [BOTTLE x 30ML + DOS. SYR x 3ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 20MG/5ML59.19
SUOMI FORTE [BOTTLE x 50 ML + DOS. SYR x 3ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 20MG/5ML80.13
SUOMI FORTE [BOTTLE x 50ML + DOS. SYR x 5ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 10MG/5ML49.44
SUOMICON [BOTTLE x 50ML + DOS. SYR x 5ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 10MG/5ML49.44
SUOMICON [BOTTLE x 30ML + DOS. SYR x 3ML]DEXAMETHASONE [ORAL.SOL] 20MG/5ML59.19
*{Π} SUPERAMIN [BT x 5 AMPS x 5 ML]LEVOCARNITINE [INJ.SOL] 1G/5ML4.81
*{Π} SUPERAMIN [BT x 5 AMPS x 5 ML]LEVOCARNITINE [INJ.SOL] 2G/5ML7.07
*{Π} SUPRANE [BOTTLE x 240 ML]DESFLURANE [INH.VAP.LI] 100% V/V95.22
SUPRANITRIN [ΒΤ x 30]GLYCERYL TRINITRATE [MOD.R.CA.H] 2.5MG/CAP4.56
*{Π} SUPREFACT [BT x 2 VIALS x 7 ML]BUSERELIN [INJ.SOL] 1MG/ML33.95
*{Π} SUPREFACT DEPOT 3 ΜΗΝΕΣ [BT x 1 PF.SYR]BUSERELIN [IMP.PF.SYR] 9.45MG/PF.SYR.245.63
*{Π} SUTENT [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 12.5MG/CAP981.38
*{Π} SUTENT [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 25MG/CAP1919.95
*{Π} SUTENT [BOTTLE x 30]SUNITINIB [CAPS] 50MG/CAP3769.84
SUTRIPTAN [BT x 6]SUMATRIPTAN [F.C.TAB] 100MG/TAB9.42
*{Π} SYCREST [BT x 60]ASENAPINE [SUBL.TAB] 10MG/TAB108.46
*{Π} SYCREST [BT x 60]ASENAPINE [SUBL.TAB] 5MG/TAB108.46
SYLFIO [BOTTLE x 250 GR]SULFADIAZINE SILVER [CREAM] 1% (W/W)10.75
SYLFIO [BOTTLE x 500 GR]SULFADIAZINE SILVER [CREAM] 1% (W/W)21.49
SYMBICORT [BT x 1 INHALATION DEVICE x 120 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.SUS.P] (160+4.5)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ34.58
SYMBICORT [BT x 1 INHALATION DEVICE x 120 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.SUS.P] (80+2.25)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ24.5
*{Π} SYMBICORT TURBUHALER [BT x 1 INHALATION DEVICE x 120 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.PD.DOS] (160+4.5)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ31.24
*{Π} SYMBICORT TURBUHALER [BT x 1 INHALATION DEVICE x 60 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.PD.DOS] (320+9)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ31.61
*{Π} SYMBICORT TURBUHALER [BT x 1 INHALATION DEVICE x 120 DOSES]BUDESONIDE + FORMOTEROL [INH.PD.DOS] (80+4.5)MCG/ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΣΗ34.8
*{Π} SYMMETREL [BT x 60]AMANTADINE HYDROCHLORIDE [SOFT.CAPS] 100MG/CAP8.83
*{Π} SYMMETREL [BT x 1 BOTTLE x 60]AMANTADINE HYDROCHLORIDE [SOFT.CAPS] 100MG/CAP8.83
SYMTUZA [BOTTLE x 30]DARUNAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE [F.C.TAB] (800+150+200+10)MG/TAB757.39
*{Π} SYNAGIS [VIAL x 1 ML]PALIVIZUMAB [INJ.SOL] 100MG/ML791.19
*{Π} SYNALAR [BOTTLE x 5 ML]FLUOCINOLONE ACETONIDE + NEOMYCIN + POLYMYXIN B SULFATE [EA.SOL] 0.25MG+5MG+10000IU/ML2.72
SYNJARDY [BT x 60]EMPAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (12.5+1000)MG/TAB47.44
SYNJARDY [BT x 60]EMPAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (12.5+850)MG/TAB49.28
SYNJARDY [BT x 60]EMPAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (5+1000)MG/TAB47.36
SYNJARDY [BT x 60]EMPAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (5+850)MG/TAB48.79
*{Π} T3 [BT x 30]LIOTHYRONINE SODIUM [TAB] 25MCG/TAB2.3
*{Π} T4 [BT x 1 BOTTLE x 30 ML]LEVOTHYROXINE SODIUM [OR.SO.D] 100MCG/ML11.51
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 100MCG(0.1MG)/TAB1.98
*{Π} T4 [ΒΤ x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 112MCG/TAB2
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 125MCG/TAB2.01
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 12MCG/TAB1.93
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 137MCG/TAB2.01
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 150MCG/TAB2.03
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 175MCG/TAB2.03
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 200MCG(0.2MG)/TAB2.06
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 25MCG/TAB1.94
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 50MCG/TAB1.96
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 62MCG/TAB1.96
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 75MCG/TAB1.97
*{Π} T4 [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 88MCG/TAB1.97
TABERIL [BT x 30]PAROXETINE [TAB] 20MG/TAB5.05
*{Π} TABRECTA [BT x 120]CAPMATINIB [F.C.TAB] 150MG/TAB8175.76
*{Π} TABRECTA [BT x 120]CAPMATINIB [F.C.TAB] 200MG/TAB8175.76
*{Π} TABRIN [ΒΤ x 10]OFLOXACIN [F.C.TAB] 200MG/TAB4.01
*{Π} TACHOSIL [1 SEAL x 9.5 CM x 4.8 CM]HUMAN FIBRINOGEN + HUMAN THROMBIN [SEAL.MATR] 299.3
TADALAFIL ARITI [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.64
TADALAFIL ARITI [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 2.5MG/TAB58.43
TADALAFIL ARITI [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.5
TADALAFIL ARITI [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.61
TADALAFIL HEREMCO [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB15.74
TADALAFIL HEREMCO [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB42.93
TADALAFIL MYLAN [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.5
TADALAFIL MYLAN [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.61
TADALAFIL SANDOZ [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.5
TADALAFIL SANDOZ [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.61
TADALAFIL SANDOZ [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.52
TADALAFIL SANDOZ [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.61
TADALAFIL SANDOZ [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.64
TADALAFIL SANDOZ [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.64
*{Π} TAFINLAR [BOTTLE x 28]DABRAFENIB [CAPS] 50MG/CAP937.79
*{Π} TAFINLAR [BOTTLE x 28]DABRAFENIB [CAPS] 75MG/CAP1266.21
*{Π} TAFLOTAN [BOTTLE x 30 ML]TAFLUPROST [EY.DRO.SOL] 15MCG/ML18.32
*{Π} TAGAMET [ΒΤ x 50]CIMETIDINE [F.C.TAB] 200MG/TAB6.01
*{Π} TAGAMET [ΒΤ x 25]CIMETIDINE [F.C.TAB] 400MG/TAB6.01
*{Π} TAGAMET [BT x 10 AMP x 2 ML]CIMETIDINE [INJ.SOL] 200MG/2ML3.3
*{Π} TAGRISSO [ΒΤ x 30]OSIMERTINIB [F.C.TAB] 40MG/TAB5459.96
*{Π} TAGRISSO [BT x 30]OSIMERTINIB [F.C.TAB] 80MG/TAB5388.3
TAGROL [BT x 56]TICAGRELOR [F.C.TAB] 60MG/TAB41.57
TAGROL [BT x 56]TICAGRELOR [F.C.TAB] 90MG/TAB47.53
TAGROL [BT x 60]TICAGRELOR [F.C.TAB] 90MG/TAB50.93
TALERIN [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML12.22
TALGAN [TUBE x 100 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)5.86
TALGAN [BT x 20 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 0.5MG/2ML6.01
TALGAN [BT x 20 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML7.85
TALGAN [BT x 40 AMPS x 2 ML]BUDESONIDE [INH.SUS.N] 1MG/2ML16.91
TALGAN [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.78
TALINAC [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 3 ML SOLV.]TEICOPLANIN [P.SV.INJ.F] 200MG/VIAL8.54
TALINAC [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 3 ML SOLV.]TEICOPLANIN [P.SV.INJ.F] 400MG/VIAL15.7
TALOSIN [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
TALOSIN [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
*{Π} TALTZ [BT x 2 PF.PEN x 1 ML (SINGLE- DOSE)]IXEKIZUMAB [IN.SO.PF.P] 80MG/ML1899.7
TALYS [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.64
TALYS [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.52
TALYS [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.61
*{Π} TALZENNA [BOTTLE x 30]TALAZOPARIB [CAPS] 0.25MG/CAP1586.52
*{Π} TALZENNA [BOTTLE x 30]TALAZOPARIB [CAPS] 1MG/CAP4656.75
*{Π} TAMIFLU [BT x 10]OSELTAMIVIR [CAPS] 30MG/CAP8.86
*{Π} TAMIFLU [BT x 10]OSELTAMIVIR [CAPS] 45MG/CAP13.4
*{Π} TAMIFLU [BT x 10]OSELTAMIVIR [CAPS] 75MG/CAP15.78
TAMORIL [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB1663.31
TAMSOL [BT x 20]TAMSULOSIN [MOD.R.CA.H] 0.4MG/CAP4
TAMSOL [BT x 30]TAMSULOSIN [MOD.R.CA.H] 0.4MG/CAP4.88
TAMSULIJN [ΒΤ x 30]TAMSULOSIN [MOD.R.CA.H] 0.4MG/CAP4.88
TAMSULOSIN ARITI [BT x 30]TAMSULOSIN [PR.TAB] 0.4MG/TAB6.02
TAMVELIER [VIAL x 5 ML]MOXIFLOXACIN [EY.DRO.SOL] 5MG/ML4.23
TAMVELIER [BT x 7]MOXIFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB8.17
TAMVELIER [BOTTLE x 250 ML]MOXIFLOXACIN [SOL.INF] 400MG/250ML14.48
TANAFRA [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]LATANOPROST [EY.DRO.SOL] 50MCG/ML5
TAPTIQOM [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.3 ML]TAFLUPROST + TIMOLOL [EY.DR.S.DC] (15MCG+5MG)/ML20.89
TAPTIQOM [BT x 1 BOTTLE x 3 ML]TAFLUPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (15MCG+5MG)/ML23.99
*{Π} TARCEVA [BT x 30]ERLOTINIB [F.C.TAB] 100 MG/TAB1245.88
*{Π} TARCEVA [BT x 30]ERLOTINIB [F.C.TAB] 150 MG/TAB1407.23
*{Π} TARDYFERON [ΒΤ x 30]FERROUS SULFATE [PR.TAB] 256.3(80)MG/TAB2.89
*{Π} TARGOCID [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 3 ML SOLV.]TEICOPLANIN [P.SV.INJ.F] 200MG/VIAL13.14
*{Π} TARGOCID [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 3 ML SOLV.]TEICOPLANIN [P.SV.INJ.F] 400MG/VIAL24.15
*{Π} TARGRETIN [BOTTLE x 100]BEXAROTENE [SOFT.CAPS] 75MG/CAP722.29
*{Π} TARKA [BT x 30]VERAPAMIL + TRANDOLAPRIL [MOD.R.CA.H] (180+2)MG/CAP11.33
*{Π} TARONTAL [BT x 20]PENTOXIFYLLINE [CON.R.TAB] 400MG/TAB4.06
*{Π} TASIGNA [BT x 112]NILOTINIB [CAPS] 150MG/CAP2216.74
*{Π} TASIGNA [BT x 112]NILOTINIB [CAPS] 200MG/CAP2915.71
*{Π} TAVANIC [BT x 5]LEVOFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB5.13
*{Π} TAVANIC [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML18.79
TAVOCTAME [BT x 1 VIAL]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.SOL.INF] (2+0.25)G/VIAL4.46
TAVOCTAME [BT x 1 VIAL]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.SOL.INF] (4+0.5)G/VIAL4.99
*{Π} TAVOR [ΒΤ x 18]LORAZEPAM [TAB] 1MG/TAB1
*{Π} TAVOR [BT x 18]LORAZEPAM [TAB] 2.5MG/TAB1.76
*{Π} TAXOTERE [BT x 1 VIAL x 4 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML98.45
TAXOVINA [BT x 1 VIAL x 1 ML]DOCETAXEL [C/S.SOL.IN] 20MG/ML18.55
TAZOREX [BT x 1 VIAL]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.INJ.SOL] (2+0.25)G/VIAL4.46
TAZOREX [BT x 1 VIAL x 30 ML]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.INJ.SOL] (4+0.5)G/VIAL4.99
TAZOREX [BT x 10 VIALS x 30 ML]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.INJ.SOL] (4+0.5)G/VIAL49.82
TEAM-BIOTIC [TUBE x 50 GR]NEOMYCIN + BACITRACIN + POLYMYXIN B SULFATE [OINTMENT] (3400+600+5000)IU/G22.56
TEAM-BIOTIC [BOTTLE x 15 GR]NEOMYCIN + BACITRACIN + POLYMYXIN B SULFATE [PD.EXT.US] (3400+600+5000)IU/G14.37
*{Π} TECARTUS [1 BAGS x 68 ML]AUTOLOGOUS ANTI-CD19-TRANSDUCED CD3-POSITIVE CELLS [DISP.INF] 0.4 - 2 x 10 8 CELLS341696.46
*{Π} TECENTRIQ [1 VIAL x 20 ML]ATEZOLIZUMAB [C/S.SOL.IN] 1200MG/VIAL3683.52
*{Π} TECENTRIQ [1 VIAL x 14 ML]ATEZOLIZUMAB [C/S.SOL.IN] 840MG/VIAL2534.94
*{Π} TECFIDERA [BT x 14]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 120MG/CAP113.92
*{Π} TECFIDERA [BT x 56]DIMETHYL FUMARATE [GR.CAP] 240MG/CAP736.44
*{Π} TECVAYLI [BT x 1 VIAL x 3 ML]TECLISTAMAB [INJ.SOL] 10MG/ML1011.83
*{Π} TECVAYLI [BT x 1 VIAL x 1.7 ML]TECLISTAMAB [INJ.SOL] 90MG/ML4989.05
TEGLUTIK [BOTTLE x 300 ML]RILUZOLE [ORAL.SUSP] 5MG/ML88.39
*{Π} TEGRETOL [ΒΤ x 50]CARBAMAZEPINE [CO.R.F.C.T] 200MG/TAB2.76
*{Π} TEGRETOL [BT x 30]CARBAMAZEPINE [CO.R.F.C.T] 400MG/TAB4.05
*{Π} TEGRETOL [BOTTLE x 250 ML]CARBAMAZEPINE [SYR] 100MG/5ML3.54
*{Π} TEGRETOL [ΒΤ x 50]CARBAMAZEPINE [TAB] 200MG/TAB2.48
*{Π} TEGSEDI [BT x 4 PF SYRS]INOTERSEN [INJ.SOL] 284MG/PF.SYR.20844.7
TEIPLAMIL [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 3 ML SOLV.]TEICOPLANIN [P.SV.INJ.F] 200MG/VIAL8.54
TEIPLAMIL [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 3 ML SOLV.]TEICOPLANIN [P.SV.INJ.F] 400MG/VIAL15.7
TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ [BT x 30]TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [C.TAB] (80+12.5)MG/TAB6.57
TELMISARTAN ACTAVIS [BT x 28]TELMISARTAN [TAB] 40MG/TAB4.85
TELMISARTAN ACTAVIS [BT x 28]TELMISARTAN [TAB] 80MG/TAB5.48
TELMISARTAN SANDOZ [BT x 30]TELMISARTAN [TAB] 40MG/TAB4.83
TELMISARTAN SANDOZ [BT x 30]TELMISARTAN [TAB] 80MG/TAB5.69
*{Π} TELZIR [BT x 60]FOSAMPRENAVIR [F.C.TAB] 700MG303.75
*{Π} TEMODAL [ΒΤ x 1 BOTTLE]TEMOZOLOMIDE [PD.SOL.INF] 2.5MG/ML167.94
TEMOZOLOMIDE ACCORD [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 100MG/CAP64.42
TEMOZOLOMIDE ACCORD [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 140MG/CAP111.75
TEMOZOLOMIDE ACCORD [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 180MG/CAP146.07
TEMOZOLOMIDE ACCORD [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 20MG/CAP18.91
TEMOZOLOMIDE ACCORD [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 250MG/CAP211.47
TEMOZOLOMIDE ACCORD [BT x 5]TEMOZOLOMIDE [CAPS] 5MG/CAP6.7
*{Π} TEMSERIN [BOTTLE x 5 ML]TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 2.5MG/ML (0.25% (W/V))4.41
*{Π} TEMSERIN [BOTTLE x 3 ML]TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 5MG/ML (0.5% (W/V))3.5
*{Π} TENKASI [BT x 3 VIALS]ORITAVANCIN [PD.C.SO.IN] 400MG/VIAL2418.5
TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORDPHARMA [BT x 30]TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] 245MG/TAB96.4
*{Π} TENORETIC [BT x 28]ATENOLOL + CHLORTALIDONE [F.C.TAB] (100+25)MG/TAB5.5
*{Π} TENORETIC [BT x 28]ATENOLOL + CHLORTALIDONE [F.C.TAB] (50+12.5)MG/TAB4.66
*{Π} TENORMIN [BT x 28]ATENOLOL [F.C.TAB] 100MG/TAB3.59
*{Π} TENORMIN [BT x 28]ATENOLOL [F.C.TAB] 25MG/TAB2.25
*{Π} TENORMIN [BT x 28]ATENOLOL [F.C.TAB] 50MG/TAB2.65
TENTIL [BOTTLE x 15 ML]SODIUM IODIDE + POTASSIUM IODIDE [EY.DRO.SOL] 0.3%+0.3% (W/V)1.49
TEPRAM [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 10MG/TAB7.72
TEPRAM [BT x 28]ESCITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB13.83
TERANFIS [TUBE x 30 GR]TERBINAFINE [CREAM] 1% (W/W)5.21
TERBAFIN [BT x 28]TERBINAFINE [TAB] 250MG/TAB11.79
TERBIN [TUBE x 30 GR]TERBINAFINE [CREAM] 1% (W/W)5.21
TERBINAFINE TARGET [TUBE x 30 GR]TERBINAFINE [CREAM] 1% (W/W)5.21
TERBINAFINE TARGET [BT x 28]TERBINAFINE [TAB] 250MG/TAB11.79
TEREBYO [BT x 28]TERIFLUNOMIDE [F.C.TAB] 14MG/TAB438.29
TERGIO [BT x 28]TERIFLUNOMIDE [F.C.TAB] 14MG/TAB438.29
TERIFLUNOMIDE STADA [BT x 28]TERIFLUNOMIDE [F.C.TAB] 14MG/TAB438.29
TERILAM [BT x 14]TERBINAFINE [TAB] 250MG/TAB5.89
TERILAM [BT x 28]TERBINAFINE [TAB] 250MG/TAB11.79
*{Π} TESTOGEL [BT x 1 MULTI DOSE CONTAINER + DOS. PUMP]TESTOSTERONE [TRANDE.GEL] 16.2MG/G56.85
TESTOLAN [BT x 28]TRANDOLAPRIL [CAPS] 0.5MG/CAP1.9
TESTOLAN [BT x 28]TRANDOLAPRIL [CAPS] 1MG/CAP2.75
TESTOLAN [BT x 28]TRANDOLAPRIL [CAPS] 2MG/CAP4.76
TESTOLAN [BT x 28]TRANDOLAPRIL [CAPS] 4MG/CAP6.37
TESTOSTERONE ENANTHATE NORMA [BT x 1 AMP x 1 ML]TESTOSTERONE [OILY.INJ] 250MG/ML6.25
*{Π} TETAGAM-P [BT x 1 PF.SYR x 1 ML + 1 NEEDLE]TETANUS IMMUNOGLOBULIN [INJ.SO.PFS] 250IU/ML11.82
TETRAC [TUBE x 20 GR]TETRACYCLINE [OINTMENT] 3% (W/W)8.73
TETRACAINE HYDROCHLORIDE COOPER [BOTTLE x 10 ML]TETRACAINE [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)2.94
*{Π} TETRAVAC [ΒΤ x 1 PR.SYR. x 0.5 ML (1 DOSE) + 2 NEEDLES]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ACELLULAR + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)15.29
*{Π} TETRAVAC [ΒΤ x 1 PR.SYR. x 0.5 ML (1 DOSE) + 1 NEEDLE]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ACELLULAR + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)15.3
TEVAGRASTIM [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 30MU/0.5ML (60MU/ML = 600MCG/ML)173.6
TEVAGRASTIM [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 30MU/0.5ML (60MU/ML = 600MCG/ML)36.98
TEVAGRASTIM [BT x 1 PF.SYR x 0.8 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 48MU/0.5ML (96MU/ML = 960MCG/ML)55.34
TEVAGRASTIM [BT x 5 PF.SYR x 0.8 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 48MU/0.5ML (96MU/ML = 960MCG/ML)261.76
*{Π} TEVETEN [BT x 28]EPROSARTAN [F.C.TAB] 600MG/TAB13.46
*{Π} TEVETEN PLUS [BT x 28]EPROSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (600+12.5)MG/TAB18.71
*{Π} TEYSUNO [BT x 42]TEGAFUR + GIMERACIL + OTERACIL [CAPS] (15+4.35+11.8)MG/CAP137.21
*{Π} TEYSUNO [BT x 42]TEGAFUR + GIMERACIL + OTERACIL [CAPS] (20+5.8+15.8)MG/CAP178.15
*{Π} TEZSPIRE [BT x 1 PF.SYR x 1.91 ML]TEZEPELUMAB [INJ.SO.PFS] 210 MG/1.91 ML1164.01
*{Π} TEZSPIRE [BT x 1 PF.PEN x 1.91 ML]TEZEPELUMAB [IN.SO.PF.P] 210 MG/1.91 ML1125.97
TEZULIX [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 375MG/TAB42.52
TEZULIX [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 500MG/TAB42.52
TEZULIX [BT x 60]RANOLAZINE [PR.TAB] 750MG/TAB42.52
THEO-BROS [ΒΤ x 30]THEOPHYLLINE [SR.TAB] 300MG/TAB2.69
*{Π} THEO-DUR [ΒΤ x 30]THEOPHYLLINE [PR.TAB] 200MG/TAB2.67
*{Π} THEO-DUR [ΒΤ x 30]THEOPHYLLINE [PR.TAB] 300MG/TAB4.13
THERACOR [BT x 30]BISOPROLOL [F.C.TAB] 5MG/TAB3.35
THERACOR [BT x 30]BISOPROLOL [F.C.TAB] 5MG/TAB3.35
THERACOR PLUS [BT x 30]BISOPROLOL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+25)MG/TAB4.62
THERACOR PLUS [BT x 30]BISOPROLOL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+12.5)MG/TAB3.61
THEROFLAN [BT x 30]REPAGLINIDE [TAB] 2MG/TAB1.59
*{Π} THILOCOF [BOTTLE x 7.5 ML]AZIDAMFENICOL [EY.DRO.SOL] 1% (W/V)5.33
*{Π} THILODEXINE [TUBE x 25 GR]DEXAMETHASONE [CREAM] 0.1% (W/W)2.89
*{Π} THILODEXINE [BOTTLE x 60 ML]DEXAMETHASONE [CUT.SOL] 0.1% (W/V)3.12
*{Π} THILODEXINE [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE [EY.DRO.SOL] 0.1% (W/V) (1MG/ML)2.19
THORDEL [BT x 28]MONTELUKAST [CHW.TAB] 4MG/TAB8.68
THORDEL [BT x 28]MONTELUKAST [CHW.TAB] 5MG/TAB9.19
THORDEL [BT x 28]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB9.47
THROIMPER [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
*{Π} THYMOGLOBULINE [BT x 1 VIAL]ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN (RABBIT) [PD.SOL.INF] 25MG/VIAL188.14
*{Π} THYRO-4 [ΒΤ x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 100MCG(0.1MG)/TAB5.82
*{Π} THYRO-4 [BT x 1 BOTTLE x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 125MCG/TAB5.9
*{Π} THYRO-4 [BT x 1 BOTTLE x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 150MCG/TAB5.94
*{Π} THYRO-4 [BT x 1 BOTTLE x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 175MCG/TAB5.98
*{Π} THYRO-4 [ΒΤ x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 200MCG(0.2MG)/TAB6.02
*{Π} THYRO-4 [BT x 1 BOTTLE x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 50MCG/TAB5.75
*{Π} THYRO-4 [ΒΤ x 1 BOTTLE x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 75MCG/TAB5.77
*{Π} THYROGEN [BT x 2 VIALS]THYROTROPIN ALFA [PD.INJ.SOL] 0.9MG/VIAL719.49
THYROHORMONE [ΒΤ x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 100MCG(0.1MG)/TAB3.57
THYROHORMONE [ΒΤ x 100]LEVOTHYROXINE SODIUM [TAB] 200MCG(0.2MG)/TAB3.68
THYROSTAT [ΒΤ x 100]CARBIMAZOLE [TAB] 5MG/TAB2.72
TIADEN [BT x 30]AMILORIDE HYDROCHLORIDE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (5+50)MG/TAB1.82
TIAQUEL [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 100MG/TAB18.16
TIAQUEL [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 200MG/TAB28.1
TIAQUEL [BT x 60]QUETIAPINE [F.C.TAB] 25MG/TAB10.5
TIAQUEL [BT x 30]QUETIAPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB17.9
TICAGROL [BT x 60]TICAGRELOR [F.C.TAB] 60MG/TAB44.55
TIERLITE [BT x 14]FLUCONAZOLE [CAPS] 100MG/CAP14.96
TIGECYCLINE ACCORD [BT x 1 VIAL]TIGECYCLINE [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL25.31
TIGECYCLINE ACCORD [BT x 10 VIALS]TIGECYCLINE [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL221.91
TIGECYCLINE ANFARM [BT x 10 VIALS]TIGECYCLINE [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL221.91
*{Π} TILDIEM [BT x 30]DILTIAZEM [MOD.R.CA.H] 200MG/CAP7.2
*{Π} TILDIEM [BT x 28]DILTIAZEM [MOD.R.CA.H] 300MG/CAP7.2
*{Π} TILDIEM [BT x 30]DILTIAZEM [PR.TAB] 120MG/TAB6.29
*{Π} TILDIEM [BT x 30]DILTIAZEM [PR.TAB] 90MG/TAB4.32
*{Π} TILDIEM [ΒΤ x 30]DILTIAZEM [TAB] 60MG/TAB4.17
TINOPROST [BT x 1 BOTTLE x 2.5 ML]LATANOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (50MCG+5MG)/ML5
TIORESP [BT x 30 DOSES + 1 ELPENHALER DEVICE]TIOTROPIUM BROMIDE [INH.PD.DOS] 10MCG/DOSE29.89
TIOTROPIUM MYLAN [BT x 30 CAPS + 1 NEUMOHALER DEVICE]TIOTROPIUM BROMIDE [INHPD.CAP] 18MCG/CAP19.2
TIOVIVO [ΒΤ x 1 DEVICE ELPENHALER x 30 STRIPS x 1 DOSE]TIOTROPIUM BROMIDE [INH.PD.DOS] 10MCG/DOSE28.65
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 100MCG/CAP8.37
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 112MCG/CAP8.37
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 125MCG/CAP8.37
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 137MCG/CAP8.49
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 13MCG/CAP6.18
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 150MCG/CAP8.49
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 175MCG/CAP8.49
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 200MCG/CAP8.49
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 25MCG/CAP6.47
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 50MCG/CAP7.07
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 75MCG/CAP7.68
TIROSINT [BT x 30]LEVOTHYROXINE SODIUM [SOFT.CAPS] 88MCG/CAP8.08
*{Π} TISSEEL [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE CHAMPER) x 10 ML (5 ML + 5 ML )]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 686.02
*{Π} TISSEEL [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE CHAMPER) x 2 ML (1 ML + 1 ML )]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 152.3
*{Π} TISSEEL [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE CHAMPER) x 4 ML (2 ML + 2 ML )]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 284.57
*{Π} TISSEEL [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE - CHAMPER) x 10 ML (5 ML + 5 ML) + ΣΕΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 522
*{Π} TISSEEL [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE - CHAMPER) x 2 ML (1 ML+ 1 ML) + ΣΕΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 140.28
*{Π} TISSEEL [BT x 1 PF.SYR (DOUBLE - CHAMPER) x 4 ML (2 ML+ 2 ML) + ΣΕΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ]COAGULATION FACTOR XIII + FIBRINOGEN + APROTININ + THROMBIN + CALCIUM CHLORIDE [SOL.SEALAN] 238.86
TITUS [BT x 20]LORAZEPAM [TAB] 1MG/TAB0.84
TITUS [BT x 20]LORAZEPAM [TAB] 2.5MG/TAB1.34
*{Π} TIVICAY [VIAL x 30]DOLUTEGRAVIR [F.C.TAB] 50MG/TAB535.58
TIVIRLON [BT x 30]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB5.48
*{Π} TOBI [BT x 56 AMPS x 5 ML]TOBRAMYCIN [INH.SOL.N] 300MG/5ML1267.12
*{Π} TOBI PODHALER [BT x 224 + 5 INHALATION DEVICES]TOBRAMYCIN [INHPD.CAP] 28MG/CAP2112.71
*{Π} TOBRADEX [BOTTLE x 5 ML]DEXAMETHASONE + TOBRAMYCIN [EY.DRO.SUS] 0.1%+0.3% (W/V)3.47
*{Π} TOBRADEX [TUBE x 3.5 GR]DEXAMETHASONE + TOBRAMYCIN [EYE.OINT] (0.1%+0.3%) (W/W)2.99
*{Π} TOBREX [BOTTLE x 5 ML]TOBRAMYCIN [EY.DRO.SOL] 0.3% (W/V) (3MG/ML)1.96
*{Π} TOBREX [TUBE x 3.5 GR]TOBRAMYCIN [EYE.OINT] 0.3% (W/W) (3MG/G)1.93
*{Π} TOLAK [TUB x 20 G]FLUOROURACIL [CREAM] 40MG/G50.2
TOLDESOR [BT x 28]TOLTERODINE [PR.CAP] 2MG/CAP7.8
TOLDESOR [BT x 28]TOLTERODINE [PR.CAP] 4MG/CAP10.64
TOLIKEN [BOTTLE x 30 ML]CLINDAMYCIN [LOT] 1% (W/V)2.43
TOLVAPTAN TEVA [BT x 56 [(28 x 15 MG) + (28 x 45 MG)]]TOLVAPTAN [TAB] 15MG/TAB + 45MG/TAB751.43
TOLVAPTAN TEVA [BT x 56 [(28 x 30 MG) + (28 x 60 MG)]]TOLVAPTAN [TAB] 30MG/TAB + 60MG/TAB751.43
TOLVAPTAN TEVA [BT x 56 [(28 x 30 MG) + (28 x 90 MG)]]TOLVAPTAN [TAB] 30MG/TAB + 90MG/TAB751.43
*{Π} TOPAMAC [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [CAPS] 15MG/CAP5.79
*{Π} TOPAMAC [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [CAPS] 50MG/CAP15.42
*{Π} TOPAMAC [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 100MG/TAB27.24
*{Π} TOPAMAC [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 200MG/TAB55.47
*{Π} TOPAMAC [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 25MG/TAB6.78
*{Π} TOPAMAC [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 50MG/TAB15.33
TOPEPIL [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 100MG/TAB17.71
TOPEPIL [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 200MG/TAB36.05
TOPEPIL [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 25MG/TAB4.41
TOPEPIL [BOTTLE x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 50MG/TAB9.96
*{Π} TOPIDERM [TUBE x 30 GR]FLUTRIMAZOLE [CREAM] 1% (W/W)5.66
*{Π} TOPIDERM [BOTTLE x 30 ML]FLUTRIMAZOLE [CUT.SOL] 1% (W/V)6.19
*{Π} TOPIDERM [BOTTLE x 100 ML]FLUTRIMAZOLE [GEL.EXT.US] 1% (W/V)6.21
TOPISTIN [ΒΤ x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
TOPOCAN [BT x 5 VIALS]TOPOTECAN [PD.C.S.INF] 4MG/VIAL365.05
TOPOTECAN ACCORD [BT x 1 VIAL x 1 ML]TOPOTECAN [C/S.SOL.IN] 1MG/ML22.06
TOPOTECAN HOSPIRA [BT x 5 VIALS x 4 ML]TOPOTECAN [C/S.SOL.IN] 1MG/ML365.05
TOPRESS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5)MG/TAB9.95
TOPRESS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB10.94
TOPRESS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+5)MG/TAB10.1
TOPRESS PLUS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+5+12.5)MG/TAB11.81
TOPRESS PLUS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+12.5)MG/TAB13.46
TOPRESS PLUS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+25)MG/TAB13.73
TOPRESS PLUS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+12.5)MG/TAB13.64
TOPRESS PLUS [BT x 30]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+25)MG/TAB13.86
TORAMAT [BT x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 100MG/TAB17.71
TORAMAT [BT x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 200MG/TAB36.05
TORAMAT [BT x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 25MG/TAB4.41
TORAMAT [BT x 60]TOPIRAMATE [F.C.TAB] 50MG/TAB10.25
*{Π} TORISEL [BT x 1 VIAL + 1 VIAL SOLV.]TEMSIROLIMUS [C.SO.S.INF] 30MG/VIAL701.66
TORMIS [BT x 30]TORASEMIDE [TAB] 10MG/TAB8.73
TORMIS [BT x 30]TORASEMIDE [TAB] 2.5MG/TAB3.32
TORMIS [BT x 30]TORASEMIDE [TAB] 5MG/TAB5.11
TORVACARD NEO [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
TORVACARD NEO [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.59
TORVACARD NEO [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
TORVACHOL [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
TORVACHOL [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
TORVACHOL [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.5
TORVAPLUS [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
TORVAPLUS [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
TORVAPLUS [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.76
TORVAPLUS [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.76
TORVASTIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
TORVASTIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
TORVASTIN [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.6
TOSTRAN [BT x 1 CANISTER x 60 GR]TESTOSTERONE [GEL.EXT.US] 2% (W/W)35.54
*{Π} TOUJEO [BT x 3 PF.PEN (DOUBLE STAR) x 3 ML]INSULIN GLARGINE [IN.SO.PF.P] 300 U/ML83.89
*{Π} TOUJEO [BT x 3 PF.PEN (SOLO STAR) x 1.5 ML]INSULIN GLARGINE [IN.SO.PF.P] 300 U/ML45.48
*{Π} TOVANOR BREEZHALER [BT x 30 + INHALER]GLYCOPYRRONIUM BROMIDE [INHPD.CAP] 50MCG/CAP ή 44MCG/DOSE28.01
*{Π} TOVIAZ [BT x 30]FESOTERODINE [PR.TAB] 4MG/TAB25.34
*{Π} TOVIAZ [BT x 30]FESOTERODINE [PR.TAB] 8MG/TAB29.11
TRABECTEDIN TEVA [BT x 1 VIAL]TRABECTEDIN [PD.C.S.INF] 0.25MG/VIAL227.77
TRABECTEDIN TEVA [BT x 1 VIAL]TRABECTEDIN [PD.C.S.INF] 1MG/VIAL794.13
*{Π} TRACLEER [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 125MG/TAB875.23
*{Π} TRACLEER [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 62.5MG/TAB850.1
*{Π} TRACTOCILE [1 VIAL x 5 ML]ATOSIBAN [C/S.SOL.IN] 7.5MG/ML80.51
*{Π} TRACTOCILE [1 VIAL x 0.9 ML]ATOSIBAN [INJ.SOL] 7.5MG/ML27.16
TRACYCLIN [TUBE x 20 GR]TETRACYCLINE [OINTMENT] 3% (W/W)8.73
TRAGLAFKA [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 40MCG/ML5
*{Π} TRAJENTA [BT x 28]LINAGLIPTIN [F.C.TAB] 5MG/TAB46.21
*{Π} TRAMAL [BT x 30]TRAMADOL [CAPS] 50MG/CAP3.13
*{Π} TRAMAL [BT x 5 AMPS x 2 ML]TRAMADOL [INJ.SOL] 100MG/2ML2.67
*{Π} TRAMAL [BOTTLE x 10 ML]TRAMADOL [OR.SO.D] 100MG/ML2.62
*{Π} TRAMAL [BT x 10]TRAMADOL [SUPP] 100MG/SUP2.95
*{Π} TRAMAL SR [BT x 60]TRAMADOL [PR.TAB] 100MG/TAB8.82
*{Π} TRAMAL SR [BT x 30]TRAMADOL [PR.TAB] 150MG/TAB4.9
*{Π} TRAMAL SR [BT x 60]TRAMADOL [PR.TAB] 50MG/TAB5.48
TRANIGRAN [BT x 30]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 110MG/CAP21.77
TRANIGRAN [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 110MG/CAP43.5
TRANIGRAN [BT x 30]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 150MG/CAP23.81
TRANIGRAN [BT x 60]DABIGATRAN ETEXILATE [CAPS] 150MG/CAP47.64
TRANKILIUM [ΒΤ x 20]LORAZEPAM [TAB] 1MG/TAB0.84
TRANKILIUM [ΒΤ x 20]LORAZEPAM [TAB] 2.5MG/TAB1.34
*{Π} TRANSAMIN [BT x 50]TRANEXAMIC ACID [CAPS] 250MG/CAP5.86
*{Π} TRANSAMIN [BT x 10 AMP x 5 ML]TRANEXAMIC ACID [INJ.SOL] 500MG/5ML5.29
*{Π} TRANXENE [ΒΤ x 10]DIPOTASSIUM CLORAZEPATE [F.C.TAB] 20MG/TAB2.53
TRANZICALM [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
TRATIM [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (40MCG+5MG)/ML11.68
*{Π} TRAVATAN [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 40MCG/ML8.76
TRAVILAN [BT x 1 VIAL]CEFTRIAXONE [PD.SOL.INF] 2G/VIAL7.84
TRAVILAN [BT x 1 VIAL + 3.5 ML SOLV.]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.24
TRAVILAN [BT x 1 VIAL + 10 ML SOLV.]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.4
TRAV-IOP [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 40MCG/ML5.96
TRAV-IOP (PRESERVATIVE FREE) [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 40MCG/ML11.62
*{Π} TRAVOCORT [TUBE x 30 GR]ISOCONAZOLE + DIFLUCORTOLONE [CREAM] (1%+0.1%) (W/W)5.9
TRAVOPROST PHARMATHEN [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 40MCG/ML4.27
TRAVOPROST RAFARM [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 40MCG/ML5.94
TRAZIMERA [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 150 MG/VIAL332.54
TRELEGY ELLIPTA [BT x 1 INHALER x 30 DOSES]FLUTICASONE + UMECLIDINIUM + VILANTEROL [INH.PD.DOS] (92+55+22)MCG/DOSE63.81
*{Π} TREMFYA [BT x 1 PF.PEN x 1 ML]GUSELKUMAB [IN.SO.PF.P] 100MG/ML 1792.35
TREMITAL [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
TREPROSTINIL TILLOMED [BT x 1 VIAL x 20 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 10MG/ML10617.17
TREPROSTINIL TILLOMED [BT x 1 VIAL x 20 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 1MG/ML1464.4
TREPROSTINIL TILLOMED [BT x 1 VIAL x 20 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 2.5MG/ML3067.33
TREPROSTINIL TILLOMED [BT x 1 VIAL x 20 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 5MG/ML5399.38
*{Π} TRESIBA [BT x 5 PF.PEN x 3 ML]INSULIN DEGLUDEC [INJ.SOL] 100 U/ML64.66
TRESUVI [BT x 1 VIAL x 10 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 10MG/ML5308.59
TRESUVI [BT x 1 VIAL x 10 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 1MG/ML751.52
TRESUVI [BT x 1 VIAL x 10 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 2.5MG/ML1563.67
TRESUVI [BT x 1 VIAL x 10 ML]TREPROSTINIL [SOL.INF] 5MG/ML2719.55
TRETICLIN [BT x 1 TUBE x 50 GR]CLINDAMYCIN + TRETINOIN [GEL.EXT.US] 10 MG/G+0.25 MG/G23.44
TRETIN [TUBE x 30 GR]ISOTRETINOIN [GEL.EXT.US] 0.05% (W/W)4.03
TREVICTA [BT x 1 PF.SYR x 1.315 ML (200MG/ ML) + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 263MG/PF.SYR.551.98
TREVICTA [BT x 1 PF.SYR x 1.750 ML (200MG/ ML) + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 350MG/PF.SYR.673.18
TREVICTA [BT x 1 PF.SYR x 2.625 ML (200MG/ ML) + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 525MG/PF.SYR.991.05
*{Π} TRIACOR [BT x 28]FELODIPINE + RAMIPRIL [PR.TAB] (5+5)MG/TAB6.6
TRIAN [BT x 5 AMPS x 5 ML]LEVOCARNITINE [INJ.SOL] 1G/5ML3.13
*{Π} TRIATEC [BT x 20]RAMIPRIL [TAB] 2.5MG/TAB4.65
*{Π} TRIATEC [BT x 20]RAMIPRIL [TAB] 5MG/TAB5.66
*{Π} TRIATEC PLUS [BT x 20]RAMIPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (5+25)MG/TAB6.51
*{Π} TRIAXIS [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML + 2 NEEDLES]PERTUSSIS ANTIGEN + TETANUS TOXOID + DIPHTHERIA TOXOID [INJ.SU.PFS] 0.5ML/PF.SYR.38.44
TRICIDERM [TUBE x 12 GR]TYROTHRICIN [OINTMENT] 0.05% (W/W)0.96
TRIENTINE TILLOMED [BT x 1 BOTTLE x 100]TRIENTINE [CAPS] 167MG/CAP2820.75
TRIFALAC [BT x 2 BOTTLE x 45 ML]DISODIUM PHOSPHATE + SODIUM PHOSPHATE [ORAL.SOL] (24.4+10.8)G/45ML4.45
TRIFORTE [ ΒΤ x 20]THIAMINE(vit. B1) + PYRIDOXINE(vit. B6) + CYANOCOBALAMIN(vit. B12) [C.TAB] (200+100+0.2)MG/TAB1.82
TRIGOLAX [BOTTLE x 200 ML]POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE [ORAL.SOL] 15%(30GR/200ML)4.78
*{Π} TRILEPTAL [BT x 50]OXCARBAZEPINE [F.C.TAB] 300MG/TAB9.73
*{Π} TRILEPTAL [BT x 50]OXCARBAZEPINE [F.C.TAB] 600MG/TAB15.57
*{Π} TRILEPTAL [BOTTLE x 250 ML + DOS. SYR. 10 ML]OXCARBAZEPINE [ORAL.SUSP] 300MG/5ML10.23
TRIMBOW [BT x 1 INH.DEVICE x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE [INH.SOL.P] (87+5+9)MCG/DOSE65.94
TRIMBOW [BT x 1 INH.DEVICE x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE [PD.INH.MD] (88+5+9)MCG/DOSE68.59
TRIMBOW [BT x 1 INH.DEVICE x 120 DOSES]BECLOMETASONE + FORMOTEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE [INH.SOL.P] (172+5+9)MCG/DOSE67.12
TRINIPATCH [BT x 30 PATCHES]GLYCERYL TRINITRATE [TTS] 10MG/24HRS13.67
TRINIPATCH [BT x 30 PATCHES]GLYCERYL TRINITRATE [TTS] 5MG/24HRS10.78
TRINOMIA [BT x 28]ACETYLSALICYLIC ACID + ATORVASTATIN + RAMIPRIL [CAPS] (F.C.TAB X100 + F.C.TAB X20 + F.C.TAB X10)MG/CAP15.89
TRINOMIA [BT x 28]ACETYLSALICYLIC ACID + ATORVASTATIN + RAMIPRIL [CAPS] (F.C.TAB X100 + F.C.TAB X20 + F.C.TAB X2.5)MG/CAP11.86
TRINOMIA [BT x 28]ACETYLSALICYLIC ACID + ATORVASTATIN + RAMIPRIL [CAPS] (F.C.TAB X100 + F.C.TAB X20 + F.C.TAB X5)MG/CAP12.14
TRINOMIA [BT x 28]ACETYLSALICYLIC ACID + ATORVASTATIN + RAMIPRIL [CAPS] (F.C.TAB X100 + F.C.TAB X40 + F.C.TAB X10)MG/CAP19.58
TRINOMIA [BT x 28]ACETYLSALICYLIC ACID + ATORVASTATIN + RAMIPRIL [CAPS] (F.C.TAB X100 + F.C.TAB X40 + F.C.TAB X2.5)MG/CAP15.19
TRINOMIA [BT x 28]ACETYLSALICYLIC ACID + ATORVASTATIN + RAMIPRIL [CAPS] (F.C.TAB X100 + F.C.TAB X40 + F.C.TAB X5)MG/CAP17
TRIPLIXAM [ΒΤ x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINE [F.C.TAB] (10+2.5+10)MG/TAB12.94
TRIPLIXAM [ΒΤ x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINE [F.C.TAB] (10+2.5+5)MG/TAB11.96
TRIPLIXAM [ΒΤ x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINE [F.C.TAB] (5+1.25+10)MG/TAB9.65
TRIPLIXAM [ΒΤ x 30]PERINDOPRIL + INDAPAMIDE + AMLODIPINE [F.C.TAB] (5+1.25+5)MG/TAB8.55
*{Π} TRISENOX [BT x 10 AMPS x 10 ML]ARSENIC TRIOXIDE [C/S.SOL.IN] 1MG/ML2763.99
*{Π} TRISENOX [BT x 10 VIALS x 6 ML]ARSENIC TRIOXIDE [C/S.SOL.IN] 2MG/ML2844.4
*{Π} TRISEQUENS [BT x 28]ESTRADIOL + NORETHISTERONE ACETATE [F.C.TAB] 2MG/BLUE TAB - (2+1)MG/WHITE TAB - 1MG/RED TAB5.29
*{Π} TRITTICO [BT x 14]TRAZODONE [PR.TAB] 150MG/TAB18.6
*{Π} TRITTICO [BT x 30]TRAZODONE [PR.TAB] 300MG/TAB18.22
*{Π} TRIUMEQ [BOTTLE x 30]DOLUTEGRAVIR + ABACAVIR + LAMIVUDINE [F.C.TAB] (50+600+300)MG/TAB685.68
TRIVERAM [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN + PERINDOPRIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (10+5+5)MG/TAB11.63
TRIVERAM [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN + PERINDOPRIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+10+10)MG/TAB13.38
TRIVERAM [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN + PERINDOPRIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5+10)MG/TAB12.32
TRIVERAM [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN + PERINDOPRIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (20+5+5)MG/TAB10.88
TRIVERAM [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN + PERINDOPRIL + AMLODIPINE [F.C.TAB] (40+10+10)MG/TAB14.71
TRIXEO AEROSPHERE [BT x 1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ x 120 ΨΕΚΑΣΜΟΙ]FORMOTEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE + BUDESONIDE [INH.SUS.P] (5+7.2+160)MCG/DOSE66.94
*{Π} TRIZIVIR [BT x 60]ABACAVIR + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE [F.C.TAB] (300+150+300)MG/TAB409.56
*{Π} TRODELVY [BT x 1 VIAL]SACITUZUMAB GOVITECAN [PD.C.S.INF] 200MG/VIAL1098.69
*{Π} TROFOCARD [BT x 20 SACHETS x 5 GR]MAGNESIUM ASPARTATE [GR.OR.SD] 1229.6(121.5MG++)MG/SACH5.31
*{Π} TROFOCARD [ΒΤ x 30]MAGNESIUM ASPARTATE [GR.TAB] 614.80(60.77MG++)MG/TAB4.1
*{Π} TROFOCARD [BT x 12 AMPS x 5 ML]MAGNESIUM ASPARTATE [INJ.SOL] 614.8(60.8MG++)MG/AMP3.27
TROFOCARD MAX [BT x 30]MAGNESIUM ASPARTATE [F.C.TAB] 1229.6(121.56MG++)MG7.03
TROFOCARD MAX [BT x 20 SACHETS x 5 GR]MAGNESIUM ASPARTATE [GR.OR.SD] 2459.2(243MG++)MG/SACHET9.34
TROMYPEN [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
TRONDAMET [BT x 15]ONDANSETRON [F.C.TAB] 8MG/TAB22.38
TRONDAMET [BT x 50]ONDANSETRON [F.C.TAB] 8MG/TAB65.62
TRONDAMET [BT x 5 AMPS x 2 ML]ONDANSETRON [SO.INJ.INF] 2MG/ML17.55
TRONDAMET [BT x 5 AMPS x 4 ML]ONDANSETRON [SO.INJ.INF] 2MG/ML21.72
TROPIUM [BT x 5 AMPS x 2 ML]TRAMADOL [INJ.SOL] 100MG/2ML1.74
TROPIXAL [BOTTLE x 10 ML]TROPICAMIDE [EY.DRO.SOL] 0.5% (W/V)3.54
TROPOFIN [BT x 30]MELOXICAM [TAB] 15MG/TAB3
TRUDENIA [BT x 30]TOLTERODINE [PR.CAP] 2MG/CAP8.96
TRUDENIA [BT x 30]TOLTERODINE [PR.CAP] 4MG/CAP11.7
*{Π} TRULICITY [BT x 2 PF.PEN]DULAGLUTIDE [INJ.SOL] 0.75MG/0.5 ML54.14
*{Π} TRULICITY [BT x 2 PF.PEN]DULAGLUTIDE [INJ.SOL] 1.5MG/0.5 ML54.14
*{Π} TRULICITY [BT x 2 PF.PEN]DULAGLUTIDE [INJ.SOL] 3MG/0.5 ML55.29
*{Π} TRULICITY [BT x 2 PF.PEN]DULAGLUTIDE [INJ.SOL] 4.5MG/0.5 ML55.29
*{Π} TRUMENBA [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]MENINGOCOCCUS B _ MULTICOMPONENT VACCINE [INJ.SUSP] 90.74
*{Π} TRUSOPT [1 VIAL x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)4.7
*{Π} TRUSOPT [1 VIAL x 5 ML]DORZOLAMIDE [EY.DRO.SOL] 2% (W/V) (20MG/ML)4.7
*{Π} TRUVADA [BOTTLE x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB247.49
TRUXIMA [BT x 2 VIALS x 10 ML]RITUXIMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML298.88
TRUXIMA [BT x 1 VIAL x 50 ML]RITUXIMAB [C/S.SOL.IN] 10MG/ML823.32
*{Π} TUKYSA [BT x 84]TUCATINIB [F.C.TAB] 150MG/TAB5769.85
*{Π} TUKYSA [BT x 88]TUCATINIB [F.C.TAB] 50MG/TAB2039.1
TUTECVI [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
TUTECVI [BT x 30]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.92
TUTECVI [BT x 60]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB22.74
TUTECVI COMBI [BT x 56]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18
TUTECVI COMBI [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.96
TUTECVI COMBI [BT x 56]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB21.96
TUTECVI COMBI [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
TWYNSTA [BT x 28]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (40+5)MG/TAB15.9
TWYNSTA [BT x 28]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (80+10)MG/TAB19.26
TWYNSTA [BT x 28]TELMISARTAN + AMLODIPINE [TAB] (80+5)MG/TAB16.53
*{Π} TYGACIL [BT x 10 VIALS]TIGECYCLINE [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL324.53
*{Π} TYSABRI [BT x 1 VIAL x 15 ML]NATALIZUMAB [C/S.SOL.IN] 300MG/VIAL (20MG/ML)1255.61
*{Π} TYSABRI [BT x 2 PF.SYR]NATALIZUMAB [INJ.SOL] 150MG/ML1261.76
*{Π} TYVERB [BOTTLE x 70]LAPATINIB [F.C.TAB] 250MG/TAB918.67
UFEXIL [BT x 10]CIPROFLOXACIN [F.C.TAB] 500MG/TAB4.46
UFEXIL [BOTTLE x 100 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML6.29
UFEXIL [BOTTLE x 200 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML10.79
UFONITREN [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [E.C.CAPS] 20MG/CAP7.57
ULCERON [BT x 5 VIALS]PANTOPRAZOLE [PD.INJ.SOL] 40MG/VIAL12.54
ULCERON [BT x 1 VIAL]PANTOPRAZOLE [PD.INJ.SOL] 40MG/VIAL3.04
ULTIBRO BREEZHALER [BT x 30]INDACATEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE [INHPD.CAP] (85+43)MCG/DOSE45.71
ULTICADEX [ΒΤ x 30]ENALAPRIL [TAB] 20MG/TAB6.48
*{Π} ULTIVA [BT x 5 VIALS]REMIFENTANIL [PD.CSO.J.F] 5MG/VIAL66.38
ULTIZEN [BT x 5 VIALS]REMIFENTANIL [PD.CSO.J.F] 2MG/VIAL14.05
ULTIZEN [BT x 5 VIALS]REMIFENTANIL [PD.CSO.J.F] 5MG/VIAL43.14
*{Π} ULTOMIRIS [BT x 1 VIAL x 11 ML]RAVULIZUMAB [C/S.SOL.IN] 1100MG/VIAL17268.94
*{Π} ULTOMIRIS [BT x 1 VIAL x 3 ML]RAVULIZUMAB [C/S.SOL.IN] 300MG/VIAL4711.47
*{Π} ULTRA-LEVURE [ΒΤ x 10]SACCHAROMYCES BOULARDII [CAPS] 250 MG/CAP3.28
*{Π} ULTRA-LEVURE [ΒΤ x 20]SACCHAROMYCES BOULARDII [CAPS] 50 MG/CAP2.54
*{Π} ULTRA-LEVURE [BT x 10 SACHETS]SACCHAROMYCES BOULARDII [PD.ORA.SUS] 250MG/SACHET3.33
*{Π} ULTRAVIST 300 [BT x 1 VIAL x 200 ML]IOPROMIDE [INJ.SOL] 62.34% (W/V)71.46
*{Π} ULTRAVIST 300 [BT x 1 VIAL x 100 ML]IOPROMIDE [INJ.SOL] 62.34% (W/V)38.71
*{Π} ULTRAVIST 300 [BT x 1 VIAL x 50 ML]IOPROMIDE [INJ.SOL] 62.34% (W/V)19.66
*{Π} ULTRAVIST 370 [BT x 1 VIAL x 200 ML]IOPROMIDE [INJ.SOL] 76.9% (W/V)71.29
*{Π} ULTRAVIST 370 [BT x 1 VIAL x 100 ML]IOPROMIDE [INJ.SOL] 76.9% (W/V)38.36
*{Π} ULTRAVIST 370 [BT x 1 VIAL x 50 ML]IOPROMIDE [INJ.SOL] 76.9% (W/V)20.03
UMOLIT [ΒΤ x 20]BUSPIRONE [TAB] 10MG/TAB4.55
UNIDONE [BT x 20]CHLORTALIDONE [TAB] 25MG/TAB1.61
UNIFLOXIN [BT x 10 BAGS x 100 ML]CIPROFLOXACIN [SOL.INF] 2MG/ML62.87
UNIGESIC [BT x 30]ORPHENADRINE CITRATE + PARACETAMOL [TAB] (35+450)MG/TAB3.04
UNIKINON [ΒΤ x 30]CHLOROQUINE [TAB] 250MG/TAB5.86
*{Π} UNIMAZOLE [ΒΤ x 60]THIAMAZOLE [TAB] 10MG/TAB2.28
*{Π} UNIMAZOLE [ΒΤ x 60]THIAMAZOLE [TAB] 20MG/TAB3.52
*{Π} UNIMAZOLE [ΒΤ x 60]THIAMAZOLE [TAB] 5MG/TAB1.96
*{Π} UNIPHYLLIN [BOTTLE x 200 ML]THEOPHYLLINE [ELIX] 50MG/5ML2.15
*{Π} UNIPHYLLIN [BT x 3 AMPS x 4 ML]THEOPHYLLINE [INJ.SOL] 240(218)MG/4ML1.42
*{Π} UNIPHYLLIN [ΒΤ x 30]THEOPHYLLINE [SR.TAB] 300MG/TAB3.81
*{Π} UNIPHYLLIN [BOTTLE x 200 ML]THEOPHYLLINE [SYR] 50MG/5ML2.15
UNIPLEX [TUBE x 10 GR]ACICLOVIR [CREAM] 5% (W/W)4.18
UNITRIM [TUB x 30 G]METRONIDAZOLE [GEL.EXT.US] 0.75% (W/W)3.18
UNPLAQUE [BT x 28]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.31
UPDERM [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)3.93
*{Π} UPTRAVI [BT x 60]SELEXIPAG [F.C.TAB] 1000MCG/TAB2530.69
*{Π} UPTRAVI [BT x 60]SELEXIPAG [F.C.TAB] 1200MCG/TAB2530.69
*{Π} UPTRAVI [BT x 60]SELEXIPAG [F.C.TAB] 1400MCG/TAB2530.69
*{Π} UPTRAVI [BT x 60]SELEXIPAG [F.C.TAB] 1600MCG/TAB2530.69
*{Π} UPTRAVI [BT x 140]SELEXIPAG [F.C.TAB] 200MCG/TAB5939.52
*{Π} UPTRAVI [BT x 60]SELEXIPAG [F.C.TAB] 200MCG/TAB2530.69
*{Π} UPTRAVI [BT x 60]SELEXIPAG [F.C.TAB] 400MCG/TAB2530.69
*{Π} UPTRAVI [BT x 60]SELEXIPAG [F.C.TAB] 600MCG/TAB2530.69
*{Π} UPTRAVI [BT x 60]SELEXIPAG [F.C.TAB] 800MCG/TAB2530.69
*{Π} URESAN [BT x 20]CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (50+25)MG/TAB4.4
URICHOFEB [BT x 30]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 120MG/TAB15.44
URICHOFEB [BT x 30]FEBUXOSTAT [F.C.TAB] 80MG/TAB15.09
URIGON [BT x 5 AMP x 3 ML]DICLOFENAC [INJ.SOL] 75MG/3ML1.18
*{Π} UROREC [BT x 30]SILODOSIN [CAPS] 4MG/CAP6.06
*{Π} UROREC [BT x 30]SILODOSIN [CAPS] 8MG/CAP9.36
URPEM [BT x 30 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.4 ML]KETOTIFEN [EY.DR.S.SD] 0.25MG/ML9.19
URSA-FENOL [TUBE x 5 GR]CHLORAMPHENICOL [EYE.OINT] 1%3.17
*{Π} URSOFALK [ΒΤ x 20]URSODESOXYCHOLIC ACID [CAPS] 250MG/CAP6.31
*{Π} URSOFALK [ΒΤ x 30]URSODESOXYCHOLIC ACID [CAPS] 250MG/CAP9.47
UTENOS [ΒΤ x 50 SDC x 0.4 ML]KETOTIFEN [EY.DR.S.DC] 0.25MG/ML13.2
*{Π} UTROGESTAN [BT x 30]PROGESTERONE [SOFT.CAPS] 100MG/CAP5.07
*{Π} UTROGESTAN [BT x 15]PROGESTERONE [SOFT.CAPS] 200MG/CAP6.94
*{Π} VABOREM [BT x 6 VIALS]MEROPENEM + VABORBACTAM [PD.C.S.INF] (1+1)G/VIAL449.13
*{Π} VABYSMO [BT x 1 VIAL x 0.24ML]FARICIMAB [INJ.SOL] 120MG/ML792.51
VADYRANO [BT x 56]IVABRADINE [TAB] 5MG/TAB17.44
VADYRANO [BT x 56]IVABRADINE [TAB] 7.5MG/TAB18.02
VAGICLIN [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)3.93
*{Π} VAGIFEM [BT x 18]ESTRADIOL [VAG.TAB] 0.01MG/TAB16.26
VAGIRUX [BT x 18]ESTRADIOL [VAG.TAB] 0.01MG/TAB11.38
VAGOTROSIN [BOTTLE x 60]VALGANCICLOVIR [F.C.TAB] 450MG/TAB395.95
VALACICLOVIR PHARMATHEN INTERNATIONAL [BT x 42]VALACICLOVIR [F.C.TAB] 500MG/TAB25.73
*{Π} VALCYTE [BOTTLE x 60]VALGANCICLOVIR [F.C.TAB] 450MG/TAB598.07
*{Π} VALCYTE [BT x 1 BOTTLE x 12 GR + 2 DOS.SYR (PER OS)]VALGANCICLOVIR [PD.ORA.SOL] 50MG/ML248.59
VALDEVON [BOTTLE x 30]EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] (200+245)MG/TAB172.2
*{Π} VALDOXAN [BT x 28]AGOMELATINE [F.C.TAB] 25MG/TAB27.8
VALIREM [BT x 30]SOLIFENACIN + TAMSULOSIN [CON.R.TAB] (6+0.4)MG/TAB25.36
VALODIP [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB7.82
VALODIP [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB6.67
VALODIP [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+80)MG/TAB8.82
VALODIP HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+12.5)MG/TAB11.53
VALODIP HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+25)MG/TAB10.9
VALODIP HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+320+25)MG/TAB18.79
VALODIP HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+12.5)MG/TAB8.79
VALODIP HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+25)MG/TAB10.35
VALOMED [BT x 21]VALACICLOVIR [F.C.TAB] 1000MG/TAB27.42
VALOMED [BT x 10]VALACICLOVIR [F.C.TAB] 500MG/TAB6.56
VALOMED [BT x 42]VALACICLOVIR [F.C.TAB] 500MG/TAB25.73
VALPEROL [BT x 30]VALSARTAN [F.C.TAB] 160MG/TAB6
VALPEROL [BT x 30]VALSARTAN [F.C.TAB] 80MG/TAB5.04
VALSABEN [BT x 14]VALSARTAN [F.C.TAB] 160MG/TAB2.85
VALSABEN [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 160MG/TAB5.6
VALSABEN [BT x 14]VALSARTAN [F.C.TAB] 320MG/TAB4.99
VALSABEN [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 320MG/TAB9
VALSABEN [BT x 14]VALSARTAN [F.C.TAB] 80MG/TAB2.81
VALSABEN [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 80MG/TAB4.64
VALSABEN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+12.5)MG/TAB3.17
VALSABEN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+12.5)MG/TAB6.78
VALSABEN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+25)MG/TAB2.81
VALSABEN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+25)MG/TAB6
VALSABEN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB5.28
VALSABEN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB11.31
VALSABEN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+25)MG/TAB5.41
VALSABEN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+25)MG/TAB11.54
VALSABEN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (80+12.5)MG/TAB2.81
VALSABEN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (80+12.5)MG/TAB5.47
VALSARETA [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 160MG/TAB4.99
VALSARETA [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 40MG/TAB5.2
VALSARETA [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 80MG/TAB4.7
VALSART HEREMCO [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 160MG/TAB5.6
VALSART HEREMCO [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 320MG/TAB9
VALSART HEREMCO [BT x 14]VALSARTAN [F.C.TAB] 80MG/TAB2.81
VALSART HEREMCO [BT x 28]VALSARTAN [F.C.TAB] 80MG/TAB4.64
VALSIMIA [ΒΤ x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB8.23
VALSIMIA [ΒΤ x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB7.96
VALSIMIA HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+12.5)MG/TAB10.72
VALSIMIA HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+160+25)MG/TAB10.9
VALSIMIA HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (10+320+25)MG/TAB17.5
VALSIMIA HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+12.5)MG/TAB8.79
VALSIMIA HCT [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+160+25)MG/TAB10.2
*{Π} VALTREX [BT x 21]VALACICLOVIR [F.C.TAB] 1000MG/TAB42.2
*{Π} VALTREX [BT x 10]VALACICLOVIR [F.C.TAB] 500MG/TAB10.1
*{Π} VALTREX [BT x 42]VALACICLOVIR [F.C.TAB] 500MG/TAB39.59
VAMAC [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
VAMETAL [BT x 15]ONDANSETRON [F.C.TAB] 8MG/TAB22.38
*{Π} VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE [BOTTLE x 500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Cys-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) [INJ.SO.INF] 11.08
*{Π} VAMIN INFANT [BOTTLE x 100 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Cys-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE [INJ.SO.INF] 5.58
*{Π} VAMIN INFANT [BOTTLE x 500 ML]AMINO ACIDS (Ala-Arg-Asp-Cys-Glu-Gly-His-Ile-Leu-Lys-Met-Phe-Pro-Ser-Thr-Trp-Tyr-Val) + TAURINE [INJ.SO.INF] 8.54
VANCOMYCIN NORMA [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL5.09
VANCOMYCIN VIATRIS [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 1G/VIAL10.39
VANCOMYCIN VIATRIS [BT x 5 VIALS]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 1G/VIAL36.52
VANCOMYCIN VIATRIS [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL4.95
VANCOMYCIN VIATRIS [BT x 5 VIALS]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL18.26
VANCOMYCIN VOCATE [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 1G/VIAL10.39
VANCOMYCIN VOCATE [BT x 10 VIALS]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 1G/VIAL85.35
VANCOMYCIN VOCATE [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL5.09
VANCOMYCIN VOCATE [BT x 10 VIALS]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL47.77
VANCOMYCIN ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL5.09
VANCOTEN [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL5.09
VANER [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 25MG/TAB13
VANER [BT x 30]EPLERENONE [F.C.TAB] 50MG/TAB13.46
VANTOBRA [BT x 1 DEVICE + 56 AMPS x 1.7 ML (DOSE)]TOBRAMYCIN [INH.SOL.N] 170MG/1.7ML1633.06
*{Π} VAQTA [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]HEPATITIS A _ INACTIVATED _ WHOLE VIRUS [INJ.SUSP] 25 U/0.5ML29.25
*{Π} VAQTA [BT x 1 PF.SYR x 1 ML (1 DOSE)]HEPATITIS A _ INACTIVATED _ WHOLE VIRUS [INJ.SUSP] 50 U/ML29.25
VARBOS [BT x 30]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.92
VARBOS [BT x 60]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB22.74
*{Π} VARGATEF [BT x 120]NINTEDANIB [SOFT.CAPS] 100MG/CAP2251.65
*{Π} VARGATEF [BT x 60]NINTEDANIB [SOFT.CAPS] 150MG/CAP2251.65
*{Π} VARILRIX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.5 ML SOLV. + 2 NEEDLES]VARICELLA _ LIVE ATTENUATED [PD.INJ.SOL] >=1995 PFU (PLAQUE-FORMING-UNITS)/0.5ML(DOSE)33.49
VARISTREN [BT x 30]ABACAVIR + LAMIVUDINE [F.C.TAB] (600+300)MG/TAB127.93
*{Π} VARIVAX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.7 ML SOLV. + 2 NEEDLES]VARICELLA _ LIVE ATTENUATED [PS.INJ.SUS] >=1350 PFU (PLAQUE-FORMING-UNIT)/0.5ML(DOSE)45.31
VAROM [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
VAROM [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
*{Π} VASCACE [BT x 28]CILAZAPRIL [F.C.TAB] 2.5MG/TAB6.12
*{Π} VASCACE [BT x 28]CILAZAPRIL [F.C.TAB] 5MG/TAB9.72
*{Π} VASCACE PLUS [BT x 28]CILAZAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (5+12.5)MG/TAB10.24
VASCLOR [BT x 1 TUBE x 22.5 G + 15 APPLICATORS]PROGESTERONE [VAG.GEL] 8% (W/W)23.38
VASCODIN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 10MG/CAP7.41
VASCODIN [ΒΤ x 30]AMLODIPINE [CAPS] 5MG/CAP5.27
VASITIMB [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB22.08
VASITIMB [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB23.66
VASITIMB [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB21.03
VASITIMB [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB14.66
VASITIMB [BT x 28]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB22.19
VASITIMB [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB16.17
VASPIT [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB10.58
VASPIT [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB18.06
VASPIT [BT x 30]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB27.73
*{Π} VASTAREL [BT x 60]TRIMETAZIDINE [CON.R.TAB] 35MG/TAB7.65
VASTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
VASTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
VASTAZOR [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB9.59
*{Π} VAXELIS [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]DIPHTHERIA TOXOID + TETANUS TOXOID + PERTUSSIS ANTIGEN + INACTIVATED POLIOVIRUS TYPES I-II-III + HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE + HEPATITIS-B SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] 0.5ML (DOSE)66.7
*{Π} VAXIGRIP TETRA [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML (1 DOSE)]INFLUENZA _ INACTIVATED _ SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN [INJ.SU.PFS] (15+15+15+15)MCG/0.5ML13.73
*{Π} VAXNEUVANCE [BT x 1 PF.SYR]PNEUMOCOCCAL 15-VALENT VACCINE (PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE SEROTYPES: 3 - 4 - 5 - 6A - 6B - 7F - 9V - 14 - 18C - 19A - 19F - 22F - 23F - 33F) [INJ.SUSP] 0.5ML/PF.SYR.72.32
*{Π} VAZKEPA [BOTTLE x 120]Ω-3 FATTY ACIDS [SOFT.CAPS] 998MG/CAP192.68
V-D-BONE [BT x 30]ALFACALCIDOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP6.12
*{Π} VECTIBIX [BT x 1 VIAL x 5 ML]PANITUMUMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML345.71
*{Π} VECTIBIX [BT x 1 VIAL x 20 ML]PANITUMUMAB [C/S.SOL.IN] 20MG/ML1318.18
VECUROL [BT x 10 VIALS]VECURONIUM [PD.INJ.SOL] 10MG/VIAL17.77
VEDFA [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18
VEDFA [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
VEFRON [BT x 15]ONDANSETRON [F.C.TAB] 8MG/TAB22.38
VEGZELMA [BT x 1 VIAL x 16ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML610.06
VEGZELMA [BT x 1 VIAL x 4ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML173.12
*{Π} VELCADE [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL694.15
VELCOZOR [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
VELDOM [BT x 1 AMP x 4 ML]CLINDAMYCIN [INJ.SOL] 150MG/ML1.93
VELDOM [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)3.93
VELEPT XR [BT x 28]VENLAFAXINE [PR.CAP] 150MG/CAP7.63
VELEPT XR [BT x 28]VENLAFAXINE [PR.CAP] 75MG/CAP4.21
VELKACALCIN [BT x 5 AMPS x 1 ML]CALCITONIN (SALMON SYNTHETIC) [INJ.SOL] 100 IU/ML7.54
VELKADERM [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)3.93
VELKALOV [BT x 30]LOVASTATIN [TAB] 40MG/TAB6.3
VELKASTATIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
VELLOFENT [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 133MCG/TAB158.16
VELLOFENT [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 267MCG/TAB132.67
VELLOFENT [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 400MCG/TAB137.82
VELLOFENT [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 533MCG/TAB139.36
VELLOFENT [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 67MCG/TAB122.19
VELLOFENT [BT x 30]FENTANYL [SUBL.TAB] 800MCG/TAB154.38
VELPAR [BT x 5 VIALS x 1 ML]PARICALCITOL [INJ.SOL] 5MCG/ML41.03
*{Π} VELPHORO [BOTTLE x 90]MIXTURE OF POLYNUCLEAR IRON (III)-OXYHYDROXIDE _ SUCROSE AND STARCHES [CHW.TAB] 500MG/TAB164.46
VELPINE XR [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.CAP] 150MG/CAP8.87
VELPINE XR [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.CAP] 37.5MG/CAP7.27
VELPINE XR [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.CAP] 75MG/CAP4.51
VELTIFER [BT x 10 VIALS x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX [OR.SOL.SD] 100MG/5ML3.85
VELUKAST [BT x 28]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB9.47
*{Π} VEMLIDY [BOTTLE x 30]TENOFOVIR ALAFENAMIDE [F.C.TAB] 25MG/TAB272.99
VENAXEN [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
VENAXEN [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
*{Π} VENBIG [BT x 1 VIAL x 500 IU + 1 VIAL x 10 ML SOLV.]HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN [PS.SOL.INF] 50 IU/ML377.7
*{Π} VENCLYXTO [BT x 112]VENETOCLAX [F.C.TAB] 100MG/TAB4970.32
*{Π} VENCLYXTO [BT x 14]VENETOCLAX [F.C.TAB] 100MG/TAB666.37
*{Π} VENCLYXTO [BT x 7]VENETOCLAX [F.C.TAB] 100MG/TAB342.61
*{Π} VENCLYXTO [BT x 14]VENETOCLAX [F.C.TAB] 10MG/TAB76.27
*{Π} VENCLYXTO [BT x 7]VENETOCLAX [F.C.TAB] 50MG/TAB181.5
VENCYP [BT x 10 VIALS]CEFOTAXIME [PD.I.S.INF] 1G/VIAL17.91
VENIRON [BT x 5 AMP x 5 ML]FERRIC HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX [C/S.SOL.IN] 20MG/ML27.94
VENLAFAXINE MYLAN [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.CAP] 150MG/CAP7.93
VENLAXIN [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.TAB] 150MG/TAB11.34
VENLAXIN [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.TAB] 225MG/TAB15.02
VENLAXIN [BT x 30]VENLAFAXINE [PR.TAB] 75MG/TAB6.14
*{Π} VENTAVIS [BT x 3 x 30 AMPS x 2 ML]ILOPROST [INH.NE.SOL] 10MCG/ML1625.12
VENTOR [BT x 30]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2.8
VERACOL [BT x 1 VIAL]CEFTRIAXONE [PD.SOL.INF] 2G/VIAL7.84
VERACOL [BT x 1 VIAL + 10 ML SOLV.]CEFTRIAXONE [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.4
VERALOX [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
VERALOX [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
VERALOX [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 10 ML SOLV.]OMEPRAZOLE [PS.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.55
VERAPIME [BT x 1 VIAL + 3 ML SOLV.]CEFEPIME [PS.INJ.SOL] 1G/VIAL4.85
VERAPIME [BT x 1 VIAL + 10 ML SOLV.]CEFEPIME [PS.INJ.SOL] 2G/VIAL11.72
VERAVIT-D [BT x 1 BOTTLE x 20 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SO.D] 10.000 IU/ML10.11
VERAVIT-D [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 10.000 IU/ML4
VERAVORIN [BT x 1 VIAL x 20 ML]CALCIUM FOLINATE [INJ.SOL] 200MG/20ML12.18
*{Π} VERBORIL [BT x 30]DIACEREIN [CAPS] 50MG/CAP8.45
VERCOL [BT x 28]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB4.83
*{Π} VERDAL [TUBE x 20 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)5.41
*{Π} VERDAL [TUBE x 50 GR]FLUPREDNIDENE ACETATE + MICONAZOLE NITRATE [CREAM] (0.1%+2%) (W/W)13.53
*{Π} VEREGREEN [TUBE x 15 GR]SINECATECHINS [OINTMENT] 10% (W/W)56.81
VERGOMET [BT x 1 VIAL x 6 ML + PUMP]METOCLOPRAMIDE [NASPR.SOL] 10MG/DOSE10.85
VERICORT [TUBE x 100 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)5.86
VERICORT [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]BUDESONIDE [CUT.SOL] 0.025% (W/V)6.56
VERICORT [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE6.38
VERILIGO [BOTTLE x 6 ML + M.PUMP]METOCLOPRAMIDE [NASPR.SOL] 10MG/DOSE10.86
VERISTIN [BT x 28]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.31
VERISTIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB6.76
VERISTIN [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
VERISTIN [BT x 28]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB6.85
VERITRAT [BT x 30]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB7.35
*{Π} VERMOX [ΒΤ x 6]MEBENDAZOLE [CHW.TAB] 100MG/TAB0.97
*{Π} VERMOX [BOTTLE x 30 ML]MEBENDAZOLE [ORAL.SUSP] 100MG/5ML1.51
VERNORAL [INHALER x 200 DOSES]BUDESONIDE [INH.PD.DOS] 400MCG/DOSE16.03
VERODEX [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB27.08
VEROXIL [BT x 28]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB4.83
VEROXIL [BT x 30]LISINOPRIL [TAB] 40MG/TAB9.46
*{Π} VERQUVO [BT x 14]VERICIGUAT [F.C.TAB] 10MG/TAB65.72
*{Π} VERQUVO [BT x 14]VERICIGUAT [F.C.TAB] 2.5MG/TAB65.72
*{Π} VERQUVO [BT x 14]VERICIGUAT [F.C.TAB] 5MG/TAB65.72
*{Π} VERQUVO [BT x 28]VERICIGUAT [F.C.TAB] 10MG/TAB123.87
*{Π} VERQUVO [BT x 28]VERICIGUAT [F.C.TAB] 5MG/TAB123.87
*{Π} VERRUCA HERMAL [BOTTLE x 13 ML]FLUOROURACIL + SALICYLIC ACID [SOL.EXT.US] (0.474%+9.48%) (W/V)5.29
*{Π} VERSATIS [BT x 1 SACHET x 5 PLASTERS]LIDOCAINE [MED.PLAST] 700MG/PLASTER (5% (W/W))14.07
*{Π} VERSATIS [BT x 4 SACHETS x 5 PLASTERS]LIDOCAINE [MED.PLAST] 700MG/PLASTER (5% (W/W))61.09
VERUS [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
VERUS [BT x 14]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB5.37
VERUS [BT x 28]CITALOPRAM [EF.TAB] 20MG/TAB9.13
*{Π} VERZENIOS [BT x 28]ABEMACICLIB [F.C.TAB] 100MG/TAB1159.28
*{Π} VERZENIOS [BT x 28]ABEMACICLIB [F.C.TAB] 150MG/TAB1159.28
*{Π} VERZENIOS [BT x 28]ABEMACICLIB [F.C.TAB] 50MG/TAB1159.28
VESEMA [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.6
VESEMA [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
*{Π} VESICARE [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 10MG/TAB18.5
*{Π} VESICARE [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB15.62
VESOLITAM [BT x 30]SOLIFENACIN + TAMSULOSIN [CON.R.TAB] (6+0.4)MG/TAB25.36
VESOMNI [BT x 30]SOLIFENACIN + TAMSULOSIN [CON.R.TAB] (6+0.4)MG/TAB39
VETAMOL [BT x 14]NORFLOXACIN [F.C.TAB] 400MG/TAB4.48
*{Π} VFEND [ΒΤ x 14]VORICONAZOLE [F.C.TAB] 200MG/TAB242.46
*{Π} VFEND [VIAL x 45 GR]VORICONAZOLE [PD.ORA.SUS] 40MG/ML321.02
*{Π} VFEND [BT x 1 VIAL x 20 ML]VORICONAZOLE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL93.34
VIACLAR [BT x 21]CLARITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB11.03
*{Π} VIACORAM [BT x 30]PERINDOPRIL + AMLODIPINE [TAB] (3.5+2.5)MG/TAB8.12
*{Π} VIACORAM [BT x 30]PERINDOPRIL + AMLODIPINE [TAB] (7+5)MG/TAB10.3
*{Π} VIAGRA [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB29.56
*{Π} VIAGRA [BT x 8]SILDENAFIL [F.C.TAB] 100MG/TAB59.16
*{Π} VIAGRA [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 25MG/TAB20.12
*{Π} VIAGRA [BT x 8]SILDENAFIL [F.C.TAB] 25MG/TAB40.27
*{Π} VIAGRA [BT x 4]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB24.65
*{Π} VIAGRA [BT x 8]SILDENAFIL [F.C.TAB] 50MG/TAB49.31
VIAMIC [BT x 1 VIAL]MICAFUNGIN [PD.SOL.INF] 100MG/VIAL217.88
VIAMIC [BT x 1 VIAL]MICAFUNGIN [PD.SOL.INF] 50MG/VIAL119.06
VIANIB [BT x 60]IMATINIB [CAPS] 100MG/CAP329.24
VIANIB [BT x 30]IMATINIB [CAPS] 400MG/CAP573.92
VIAPINAL [BT x 5 AMP x 1 ML]PARICALCITOL [INJ.SOL] 5MCG/ML37.74
VIATRINIL [ΒΤ x 1 AMP x 3 ML]GRANISETRON [INJ.SO.INF] 1MG/ML5.02
VIATRINIL [ΒΤ x 5 AMPS x 3 ML]GRANISETRON [INJ.SO.INF] 1MG/ML20.98
*{Π} VIAXAL [BT x 20]DEXKETOPROFEN [F.C.TAB] 25MG/TAB4.08
*{Π} VIAXAL [BT x 20 SACHETS]DEXKETOPROFEN [GRA.OR.SOL] 25MG/SACHET4.14
*{Π} VIAXAL [BT x 6 AMPS x 2 ML]DEXKETOPROFEN [INJ.SO.INF] 50MG/2ML5.32
*{Π} VIBRAMYCIN [ΒΤ x 8]DOXYCYCLINE [DISP.TAB] 100MG/TAB1.84
*{Π} VICTOZA [BT x 2 PF.PEN x 3 ML]LIRAGLUTIDE [IN.SO.PF.P] 6MG/ML93.87
*{Π} VIDAZA [BT x 1 VIAL x 100 MG]AZACITIDINE [PD.INJ.SUS] 25MG/ML275.06
VIDOIL [BT x 1 VIAL x 10 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [OR.SO.D] 10.000 IU/ML10.11
VIDOIL [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 10.000 IU/ML4
VIDOIL [BT x 2 VIALS x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 10.000 IU/ML7.98
VIDOIL [BT x 4 VIALS x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 10.000 IU/ML15.95
VIDOIL [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 20.000 IU/ML7.98
VIDOIL [BT x 2 VIALS x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 20.000 IU/ML15.95
VIDOIL [BT x 4 VIALS x 2.5 ML]CHOLECALCIFEROL (VIT. D3) [ORAL.SOL] 20.000 IU/ML31.92
*{Π} VIFAZOLIN [BT x 1 VIAL]CEFAZOLIN [PD.INJ.SOL] 1G/VIAL2.77
*{Π} VIGAMOX [VIAL x 5 ML]MOXIFLOXACIN [EY.DRO.SOL] 5MG/ML6.31
VIGLITA [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
VIKING [BT x 30]LOVASTATIN [TAB] 40MG/TAB6.3
VILAND [BT x 30]SOLIFENACIN [F.C.TAB] 5MG/TAB10.15
VILDABEN [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
VILDABEN PLUS [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.96
VILDABEN PLUS [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
VILDAFIX [BT x 30]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.94
VILDAFIX [BT x 60]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB22.75
VILDAGLIPTIN + METFORMIN IASIS [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18
VILDAGLIPTIN + METFORMIN IASIS [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
VILDAGLIPTIN + METFORMIN SANDOZ [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18
VILDAGLIPTIN + METFORMIN SANDOZ [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
VILDAGLIPTIN + METFORMIN VELKA [BT x 56]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18
VILDAGLIPTIN + METFORMIN VELKA [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.96
VILDAGLIPTIN + METFORMIN VELKA [BT x 56]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB22
VILDAGLIPTIN + METFORMIN VELKA [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
VILDAGLIPTIN GENEPHARM [BT x 30]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.94
VILDAGLIPTIN INTAS [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
VILDAGLIPTIN INTAS [BT x 56]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB21.22
VILDAGLIPTIN PHARMATHEN [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
VILDAGLIPTIN SANDOZ [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
VILDAGLIPTIN VELKA [BT x 28]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.06
VILDAGLIPTIN VELKA [BT x 30]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB12.94
VILDAGLIPTIN VELKA [BT x 56]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB21.22
VILDAGLIPTIN VELKA [BT x 60]VILDAGLIPTIN [TAB] 50MG/TAB22.75
VILLAMOS [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB28.05
VILLAMOS [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 2.5MG/TAB7.91
VILLAMOS [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
VILLAMOS OD [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
VILLAMOS OD [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB37.57
VILLAMOS OD [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
VILLAMOS OD [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
VILOXIDON [BT x 1 BOTTLE x 120ML]OXYCODONE [ORAL.SOL] 10MG/ML45.97
VILOXIDON [BT x 1 BOTTLE x 250ML]OXYCODONE [ORAL.SOL] 1MG/ML12.01
VILTIMET [BT x 120]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB31.66
VILTIMET [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18
VILTIMET [BT x 120]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB41.42
VILTIMET [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
VIMAXAN [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 30MCG/ML6.2
VIMETSO [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.96
VIMETSO [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
*{Π} VIMPAT [ΒΤ x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB20.62
*{Π} VIMPAT [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB66.38
*{Π} VIMPAT [ΒΤ x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB30.87
*{Π} VIMPAT [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 150MG/TAB99.56
*{Π} VIMPAT [ΒΤ x 56]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 200MG/TAB128.31
*{Π} VIMPAT [ΒΤ x 14]LACOSAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB9.04
*{Π} VIMPAT [VIAL x 20 ML]LACOSAMIDE [SOL.INF] 10MG/ML35.76
*{Π} VIMPAT [VIAL x 200 ML]LACOSAMIDE [SYR] 10MG/ML28.42
VINCRISTINE PHARMACHEMIE [BT x 1 VIAL x 1 ML]VINCRISTINE [INJ.SOL] 1MG/ML6.69
VINCRISTINE PHARMACHEMIE [BT x 1 VIAL x 2 ML]VINCRISTINE [INJ.SOL] 1MG/ML9.65
VINECORT [TUBE x 100 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)5.86
VINECORT [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES) + M.PUMP]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.78
VIOFER [BT x 10 VIALS]FERROUS GLUCONATE [PS.OR.SOL] 300MG/15G11.13
VIORIDON [BT x 50]BACLOFEN [TAB] 10MG/TAB3.62
VIOTICER [BOTTLE x 10 ML]CIPROFLOXACIN + HYDROCORTISONE [EAR.DR.SUS] (0.2+1.0)% (W/V)10.31
*{Π} VIPDOMET [BT x 56]ALOGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (12.5+1000)MG/TAB36.59
*{Π} VIPDOMET [BT x 56]ALOGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (12.5+850)MG/TAB36.56
*{Π} VIPIDIA [BT x 28]ALOGLIPTIN [F.C.TAB] 12.5MG/TAB19.01
*{Π} VIPIDIA [BT x 28]ALOGLIPTIN [F.C.TAB] 25MG/TAB36.56
*{Π} VIPIDIA [BT x 28]ALOGLIPTIN [F.C.TAB] 6.25MG/TAB14.38
*{Π} VIRAMUNE [BT x 30]NEVIRAPINE [PR.TAB] 400MG/TAB102.25
*{Π} VIRAMUNE [BT x 60]NEVIRAPINE [TAB] 200MG/TAB87.32
*{Π} VIREAD [ΒΤ x 30]TENOFOVIR DISOPROXIL [F.C.TAB] 245MG/TAB143.35
*{Π} VIRGAN [TUBE x 5 GR]GANCICLOVIR [EYE.GEL] 0.15%9.19
VISCARD [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (10+160)MG/TAB7.29
VISCARD [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+160)MG/TAB6.67
VISCARD [BT x 30]AMLODIPINE + VALSARTAN [F.C.TAB] (5+80)MG/TAB8.82
VISIOLATAN [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]LATANOPROST [EY.DRO.SOL] 50MCG/ML9.61
*{Π} VISIPAQUE [BOTTLE x 200 ML]IODIXANOL [INJ.SOL] 550MG(270MG I)/ML59.15
*{Π} VISIPAQUE [BOTTLE x 100 ML]IODIXANOL [INJ.SOL] 550MG(270MG I)/ML32.06
*{Π} VISIPAQUE [BOTTLE x 50 ML]IODIXANOL [INJ.SOL] 550MG(270MG I)/ML16.68
*{Π} VISIPAQUE [BOTTLE x 200 ML]IODIXANOL [INJ.SOL] 652MG(320MG I)/ML67.37
*{Π} VISIPAQUE [BOTTLE x 100 ML]IODIXANOL [INJ.SOL] 652MG(320MG I)/ML34
*{Π} VISIPAQUE [BOTTLE x 50 ML]IODIXANOL [INJ.SOL] 652MG(320MG I)/ML16.38
*{Π} VISTABEL [BT x 1 VIAL]BOTULINUM TOXIN TYPE A [PD.INJ.SOL] 100U/VIAL283.83
*{Π} VISTABEL [BT x 1 VIAL]BOTULINUM TOXIN TYPE A [PD.INJ.SOL] 50U/VIAL141.91
*{Π} VISUDYNE [BT x 1 VIAL]VERTEPORFIN [PD.SOL.INF] 15MG/VIAL1001.57
*{Π} VITALIPID INFANTS [BT x 10 AMP x 10 ML]RETINOL + PHYTOMENADIONE + ERGOCALCIFEROL + ALPHA-TOCOFEROL(vit. E) [INJ.EM.INF] 18.08
*{Π} VITAROS [BT x 4 APPLICATORS]ALPROSTADIL [CREAM] 3MG/G44.8
VITOCALCIT [BOTTLE x 20 ML]ALFACALCIDOL [OR.SO.D] 2MCG/ML6.11
*{Π} VITRAKVI [BT x 1 BOTTLE x 56]LAROTRECTINIB [CAPS] 100MG/CAP11122.4
*{Π} VITRAKVI [BT x 1 BOTTLE x 56]LAROTRECTINIB [CAPS] 25MG/CAP2794.36
*{Π} VITRAKVI [BT x 1 BOTTLE x 100ML]LAROTRECTINIB [ORAL.SOL] 20MG/ML3972.22
VIVACE [BT x 28]DELAPRIL + MANIDIPINE [TAB] (30+10)MG/TAB14.7
VIVACE [BOTTLE x 28]DELAPRIL + MANIDIPINE [TAB] (30+10)MG/TAB14.7
VIVALCID [BT x 10]CALCIUM FOLINATE [TAB] 15MG/TAB4.74
VIVALCID [BT x 10]CALCIUM FOLINATE [TAB] 25MG/TAB7.56
VIVIDRIN [BOTTLE x 10 ML]CROMOGLICATE SODIUM [EY.DRO.SOL] 2% (W/V)2.24
VIZIDOR DUO [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]DORZOLAMIDE + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 20MG/ML+5MG/ML12.61
*{Π} VIZIMPRO [BT x 30]DACOMITINIB [F.C.TAB] 15MG/TAB2722.69
*{Π} VIZIMPRO [BT x 30]DACOMITINIB [F.C.TAB] 30MG/TAB2722.69
*{Π} VIZIMPRO [BT x 30]DACOMITINIB [F.C.TAB] 45MG/TAB2722.69
VIZITRAV [BOTTLE x 2.5 ML]TRAVOPROST [EY.DRO.SOL] 40MCG/ML9.74
VLENOLYS [BT x 20]ACETYLCYSTEINE [GRA.OR.SUS] 600MG/SACHET8.13
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Λ.ΤΙΜΗ)
VLEPOLIN [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]LATANOPROST [EY.DRO.SOL] 50MCG/ML5
VLOFINOX [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML7.85
VOIR [ΒΤ x 30]TENOXICAM [F.C.TAB] 20MG/TAB5.48
*{Π} VOKANAMET [BOTTLE x 60]CANAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (150+1000)MG/TAB67.72
*{Π} VOKANAMET [BOTTLE x 60]CANAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (150+850)MG/TAB72.81
*{Π} VOKANAMET [BOTTLE x 60]CANAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB53.56
*{Π} VOKANAMET [BOTTLE x 60]CANAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB54.19
*{Π} VOLIBRIS [BT x 30]AMBRISENTAN [F.C.TAB] 10MG/TAB1609.11
*{Π} VOLIBRIS [BT x 30]AMBRISENTAN [F.C.TAB] 5MG/TAB1512.77
VOLIRAN [BT x 1]IBANDRONIC ACID [F.C.TAB] 150MG/TAB7.82
VOLONTEN [BT x 20]NIMESULIDE [TAB] 100MG/TAB2
*{Π} VOLTAREN [BT x 20]DICLOFENAC [GR.TAB] 50MG/TAB2.51
*{Π} VOLTAREN [BT x 5 AMP x 3 ML]DICLOFENAC [INJ.SOL] 75MG/3ML1.8
*{Π} VOLTAREN [BT x 10]DICLOFENAC [PR.TAB] 100MG/TAB1.31
*{Π} VOLTAREN [BT x 20]DICLOFENAC [PR.TAB] 75MG/TAB3.55
*{Π} VOLTAREN [ΒΤ x 10]DICLOFENAC [SUPP] 50MG/SUP1.52
*{Π} VOLTAREN FAST [BT x 21]DICLOFENAC [PD.ORA.SOL] 50MG/SACHET4.51
*{Π} VOMEX-A [BT x 5 AMP x 2 ML]DIMENHYDRINATE [INJ.SOL] 100MG/2ML4.36
*{Π} VONCENTO [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 10 ML SOLV.]FACTOR VIII + VON WILLEBRAND FACTOR [P.SV.INJ.F] 1000 IU+2400 IU/VIAL1376.3
*{Π} VONCENTO [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV.]FACTOR VIII + VON WILLEBRAND FACTOR [P.SV.INJ.F] 250 IU+600 IU/VIAL361.2
*{Π} VONCENTO [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 10 ML SOLV.]FACTOR VIII + VON WILLEBRAND FACTOR [P.SV.INJ.F] 500 IU+1200 IU/VIAL701.26
*{Π} VONCENTO [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 5 ML SOLV.]FACTOR VIII + VON WILLEBRAND FACTOR [P.SV.INJ.F] 500 IU+1200 IU/VIAL701.26
VONDEM [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 1G/VIAL10.39
VONDEM [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL5.09
VORICONAZOLE ACCORD [BT x 14]VORICONAZOLE [F.C.TAB] 200MG/TAB163.23
VORICONAZOLE AENORASIS [BT x 1 VIAL]VORICONAZOLE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL63.35
VORICONAZOLE BRADEX [BT x 1 VIAL]VORICONAZOLE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL63.35
VORICONAZOLE DEMO [BT x 14]VORICONAZOLE [F.C.TAB] 200MG/TAB163.23
VORICONAZOLE TEVA [BT x 14]VORICONAZOLE [F.C.TAB] 200MG/TAB163.23
VORICONAZOLE VOCATE [BT x 1 VIAL]VORICONAZOLE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL65.73
VORICONAZOLE VOCATE [BT x 5 VIALS]VORICONAZOLE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL273.98
VORTEZA [BT x 1 VIAL]BORTEZOMIB [PD.INJ.SOL] 3.5MG/VIAL463.86
VORTIMAL [BT x 1 VIAL]VORICONAZOLE [PD.SOL.INF] 200MG/VIAL63.35
*{Π} VOSEVI [BOTTLE x 28]SOFOSBUVIR + VELPATASVIR + VOXILAPREVIR [F.C.TAB] (400+100+100)MG/TAB12755.85
VOSTAPIT [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 2MG/TAB11.79
VOSTAPIT [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 4MG/TAB25.86
VOSTAPIΤ [BT x 28]PITAVASTATIN [F.C.TAB] 1MG/TAB6.89
VOTRACE [BT x 1 TUBE x 100 GR]CALCITRIOL [OINTMENT] 3MCG/1G10.46
*{Π} VOTRIENT [BOTTLE x 90]PAZOPANIB [F.C.TAB] 200MG/TAB2003.31
*{Π} VOTRIENT [BOTTLE x 60]PAZOPANIB [F.C.TAB] 400MG/TAB2532.94
*{Π} VOTUBIA [BT x 30]EVEROLIMUS [DISP.TAB] 2MG/TAB806.56
*{Π} VOTUBIA [BT x 30]EVEROLIMUS [DISP.TAB] 3MG/TAB1372.11
*{Π} VOTUBIA [BT x 30]EVEROLIMUS [DISP.TAB] 5MG/TAB1954.86
*{Π} VOTUBIA [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 10MG/TAB2716.44
*{Π} VOTUBIA [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 2.5MG/TAB1003.46
*{Π} VOTUBIA [BT x 30]EVEROLIMUS [TAB] 5MG/TAB1906.06
VOXIN [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 1G/VIAL10.39
VOXIN [BT x 1 VIAL]VANCOMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL5.09
*{Π} VPRIV [BT x 1 VIAL]VELAGLUCERASE ALFA [PD.SOL.INF] 400U/VIAL1422.74
VRADEM [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 125MG/TAB775.56
VRADEM [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 125MG/TAB775.56
VRADEM [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 62.5MG/TAB756.82
VRADEM [BT x 56]BOSENTAN [F.C.TAB] 62.5MG/TAB756.82
VULBEGAL [BT x 30]FLUNITRAZEPAM [TAB] 2MG/TAB1.84
*{Π} VUMERITY [BOTTLE x 120]DIROXIMEL FUMARATE [GR.CAP] 231MG/CAP838.54
VURDON [BT x 5 AMP x 3 ML]DICLOFENAC [INJ.SOL] 75MG/3ML1.18
VURDON [BT x 10]DICLOFENAC [S.R.F.C.TA] 100MG/TAB0.86
VURDON [FOIST 2 x 5]DICLOFENAC [SUPP] 50MG/SUP1
*{Π} VYDURA [BT x 2]RIMEGEPANT [ORAL.LYOP] 75MG/TAB59.57
*{Π} VYDURA [BT x 8]RIMEGEPANT [ORAL.LYOP] 75MG/TAB215.16
*{Π} VYEPTI [BT x 1VIAL x 1ML]EPTINEZUMAB [C/S.SOL.IN] 100MG/ML 1165.95
*{Π} VYNDAQEL [BT x 30]TAFAMIDIS [SOFT.CAPS] 20MG/CAP6716.82
*{Π} VYNDAQEL [BT x 30]TAFAMIDIS [SOFT.CAPS] 61MG/CAP14153.35
*{Π} VYVGART [BT x 1 VIAL x 20 ML]EFGARTIGIMOD ALFA [C/S.SOL.IN] 20MG/ML8084.21
*{Π} VYXEOS LIPOSOMAL [BT x 1 VIAL]CYTARABINE + DAUNORUBICIN [PD.C.S.INF] (44+100) MG/VIAL5490.27
WATER FOR INJECTION ADIPHARM [BT x 50 AMPS x 5 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)0.21
WATER FOR INJECTION ADIPHARM [BT x 50 AMPS x 10 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)0.25
*{Π} WATER FOR INJECTION BAXTER (VIAFLO) [BAG x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.PA.IN] 100% (W/V)1.52
WATER FOR INJECTION BRADEX [BOTTLE x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.PA.IN] 100% (W/V)1.52
WATER FOR INJECTION COOPER [BOTTLE x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.PA.IN] 100% (W/V)1.53
WATER FOR INJECTION COOPER [BOTTLE x 250 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.PA.IN] 100% (W/V)1.24
WATER FOR INJECTION COOPER [BOTTLE x 500 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.PA.IN] 100% (W/V)1.31
WATER FOR INJECTION FRESENIUS [BOTTLE x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.52
WATER FOR INJECTIONS FRESENIUS [BT x 20 AMPS x 10 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.PA.IN] 100% (W/V)0.25
*{Π} WELLBUTRIN XR [BOTTLE x 30]BUPROPION [CON.R.TAB] 150MG/TAB10.7
*{Π} WELLBUTRIN XR [BOTTLE x 30]BUPROPION [CON.R.TAB] 300MG/TAB22.92
*{Π} WELLVONE [BOTTLE x 226 ML]ATOVAQUONE [ORAL.SUSP] 750MG/5ML249.08
*{Π} WILFACTIN [BT x 1 VIAL x 1000 IU + 1 VIAL x 10 ML SOLV. + INJECTION KIT]VON WILLEBRAND FACTOR [PS.INJ.SOL] 100 IU/ML1086.23
WIRNAZIR [BT x 60]VALGANCICLOVIR [F.C.TAB] 450MG/TAB395.95
*{Π} XADAGO [BT x 30]SAFINAMIDE [F.C.TAB] 100MG/TAB88.3
*{Π} XADAGO [BT x 30]SAFINAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB88.3
*{Π} XAGRID [BT x 1 VIAL x 100]ANAGRELIDE [CAPS] 0.5MG/CAP271
*{Π} XALACOM [BT x 1 BOTTLE x 2.5 ML]LATANOPROST + TIMOLOL [EY.DRO.SOL] (50MCG+5MG)/ML7.4
XALAPROST [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]LATANOPROST [EY.DRO.SOL] 50MCG/ML4.87
*{Π} XALATAN [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]LATANOPROST [EY.DRO.SOL] 50MCG/ML6.17
*{Π} XALKORI [BT x 60]CRIZOTINIB [CAPS] 200MG/CAP3542.54
*{Π} XALKORI [BT x 60]CRIZOTINIB [CAPS] 250MG/CAP3952.78
XALUPRINE [BOTTLE x 100 ML]MERCAPTOPURINE [ORAL.SUSP] 20MG/ML246.47
*{Π} XAMIOL [BT x 60 GR]CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE [GEL.EXT.US] (50MCG+0.5MG)/G38.85
XANATOR SIEGER [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB4.55
XANATOR SIEGER [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
XANATOR SIEGER [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB4.55
XANATOR SIEGER [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.96
*{Π} XANAX [BT x 30]ALPRAZOLAM [TAB] 0.25MG/TAB1.2
*{Π} XANAX [BT x 30]ALPRAZOLAM [TAB] 0.5MG/TAB1.8
*{Π} XANAX [BT x 30]ALPRAZOLAM [TAB] 1MG/TAB2.48
*{Π} XANAX [BOTTLE x 30]ALPRAZOLAM [TAB] 2MG/TAB6.17
XAREBEN [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB15.37
XAREBEN [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
XAREBEN [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
XAREBEN [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
*{Π} XARELTO [BT x 10]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB23.65
*{Π} XARELTO [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB66.52
*{Π} XARELTO [BT x 56]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 2.5MG/TAB64.26
*{Π} XARELTO [BT x 28]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB66.52
*{Π} XATRAL [BT x 30]ALFUZOSIN [S.R.F.C.TA] 5MG/TAB5.93
*{Π} XATRAL OD [BT x 30]ALFUZOSIN [PR.TAB] 10MG/TAB9.03
XAVERTIA [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 10MG/TAB46.11
XAVERTIA [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 15MG/TAB46.33
XAVERTIA [BT x 30]RIVAROXABAN [F.C.TAB] 20MG/TAB46.33
*{Π} XEFO RAPID [BT x 30]LORNOXICAM [F.C.TAB] 8MG/TAB6.19
XELAZOR [BT x 60]CAPECITABINE [F.C.TAB] 150MG/TAB17.04
XELAZOR [BT x 120]CAPECITABINE [F.C.TAB] 500MG/TAB104.92
*{Π} XELJANZ [BT x 56]TOFACITINIB [F.C.TAB] 10MG/TAB1365.82
*{Π} XELJANZ [BT x 56]TOFACITINIB [F.C.TAB] 5MG/TAB677.79
*{Π} XELJANZ [BT x 28]TOFACITINIB [PR.TAB] 11MG/TAB694.83
*{Π} XELODA [BT x 120]CAPECITABINE [F.C.TAB] 500MG/TAB156.02
*{Π} XENAZINE [BOTTLE x 112]TETRABENAZINE [TAB] 25MG/TAB110.66
*{Π} XENETIX [BOTTLE x 100 ML]IOBITRIDOL [INJ.SOL] 658.1MG(300MG I)/ML38.58
*{Π} XENETIX [BOTTLE x 50 ML]IOBITRIDOL [INJ.SOL] 658.1MG(300MG I)/ML19.72
*{Π} XENETIX [BOTTLE x 50 ML]IOBITRIDOL [INJ.SOL] 767.8MG(350MG I)/ML22.68
*{Π} XENETIX [BOTTLE x 100 ML]IOBITRIDOL [INJ.SOL] 767.8MG(350MG I)/ML43.18
*{Π} XENETIX [BOTTLE x 200 ML]IOBITRIDOL [INJ.SOL] 767.8MG(350MG I)/ML69.29
*{Π} XENICAL [BT x 84]ORLISTAT [CAPS] 120MG/CAP36.69
*{Π} XEPLION [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 100MG/PF.SYR.241.43
*{Π} XEPLION [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 150MG/PF.SYR.350.39
*{Π} XEPLION [BT x 1 PF.SYR + 2 NEEDLES]PALIPERIDONE [INJ.SU.PRO] 75MG/PF.SYR.199.33
*{Π} XERAVA [BT x 10 VIALS]ERAVACYCLINE [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL1348.97
*{Π} XERMELO [BT x 90]TELOTRISTAT [F.C.TAB] 250MG/TAB1086.32
*{Π} XGEVA [BT x 1 VIAL x 1.7 ML]DENOSUMAB [INJ.SOL] 120MG/1.7ML (70MG/ML)279.78
XIGDUO [BT x 56]DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (5+1000)MG/TAB45.37
XIGDUO [BT x 56]DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN [F.C.TAB] (5+850)MG/TAB46.17
XIMLUCI [BT x 1 VIAL x 0.23ML ]RANIBIZUMAB [INJ.SOL] 10MG/ML584.47
X-IOP [BT x 1 VIAL x 2.5 ML]LATANOPROST [EY.DRO.SOL] 50MCG/ML4.87
*{Π} XOFIGO [1 VIAL x 6 ML]RADIUM (223RA) DICHLORIDE [INJ.SOL] 1000KBQ/ML4183.21
*{Π} XOFLUZA [BT x 2]BALOXAVIR MARBOXIL [F.C.TAB] 20MG/TAB113.77
*{Π} XOFLUZA [BT x 2]BALOXAVIR MARBOXIL [F.C.TAB] 40MG/TAB127.27
*{Π} XOLAIR [BT x 1 PF.SYR x 1.0 ML]OMALIZUMAB [INJ.SOL] 150MG/1.0ML290.18
*{Π} XOLAIR [BT x 1 PF.SYR x 0.5 ML]OMALIZUMAB [INJ.SOL] 75MG/0.5ML146.38
XOLISTER-ALL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.34
XOLISTER-ALL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8
XOLISTER-ALL [BT x 28]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8
XOLTIVA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB28.05
XOLTIVA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
XOLTIVA [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
*{Π} XOMOLIX [BT x 10 AMPS x 1 ML]DROPERIDOL [INJ.SOL] 2.5MG/ML34.42
*{Π} XOSPATA [BT x 84]GILTERITINIB [F.C.TAB] 40MG/TAB16993.68
XOTERNA BREEZHALER [BT x 30]INDACATEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE [INHPD.CAP] (85+43)MCG/DOSE45.71
*{Π} XOZAL [BT x 30]LEVOCETIRIZINE [F.C.TAB] 5MG/TAB4.81
*{Π} XOZAL [BOTTLE x 20 ML]LEVOCETIRIZINE [OR.SO.D] 5MG/ML5.46
*{Π} XOZAL [BOTTLE x 200 ML]LEVOCETIRIZINE [ORAL.SOL] 0.5MG/ML5.48
X-PREP [BOTTLE x 75 ML]SENNA GLYCOSIDES [SYR] 10MG/5ML3.01
*{Π} XTANDI [BT x 112]ENZALUTAMIDE [F.C.TAB] 40MG/TAB2724.94
XULTOPHY [BT x 3 PF.PEN x 3 ML]INSULIN DEGLUDEC + LIRAGLUTIDE [IN.SO.PF.P] (100U+3.6MG)/ML135.76
*{Π} XYDALBA [BT x 1 VIAL]DALBAVANCIN [PD.C.S.INF] 500MG/VIAL830.33
XYLANAL [TUBE x 30 GR]AMIKACIN [GEL.EXT.US] 5% (W/W)4.27
*{Π} XYLOCAINE [TUBE x 30 GR]LIDOCAINE [GEL.EXT.US] 2% (W/W)4.51
*{Π} XYLOCAINE [BOTTLE x 50 ML (500 DOSES)]LIDOCAINE [SPR] 10% (W/V)10.36
XYLOCREAM [BT x 1 TUBE x 30 GR]LIDOCAINE + PRILOCAINE [CREAM] (2.5%+2.5%) (W/W)7.22
XYLOZAN [BT x 5 VIALS x 50 ML]LIDOCAINE [INJ.SOL] 2% (W/V)7.25
YALDIGO [BT x 60]MESALAZINE [CON.R.TAB] 1600MG/TAB72.14
YARDEL [BT x 1 PF.SYR x 2 ML]HYALURONATE SODIUM [INJ.SO.PFS] 20MG/2ML15.31
*{Π} YASMIN [BT x 21]DROSPIRENONE + ETHINYLESTRADIOL [F.C.TAB] (3+0.03)MG/TAB8.31
*{Π} YASMINELLE [BT x 21]DROSPIRENONE + ETHINYLESTRADIOL [F.C.TAB] (3+0.02)MG/TAB10.86
YEKAST [BT x 30]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB10.14
*{Π} YELLOX [BOTTLE x 5 ML]BROMFENAC [EY.DRO.SOL] 0.9 MG/ML5.72
YENLIP [BT x 7]CLINDAMYCIN [VAG.SUP] 100MG/SUP16.22
*{Π} YENTREVE [BT x 56]DULOXETINE [GR.CAP] 20MG/CAP32.97
*{Π} YENTREVE [BT x 56]DULOXETINE [GR.CAP] 40MG/CAP32.8
*{Π} YERVOY [BT x 1 VIAL x 200 MG x 40 ML]IPILIMUMAB [C/S.SOL.IN] 5MG/ML11968.95
*{Π} YERVOY [BT x 1 VIAL x 50 MG x 10 ML]IPILIMUMAB [C/S.SOL.IN] 5MG/ML3039.22
YESAN [BOTTLE x 5 ML]TIMOLOL [EY.DRO.SOL] 5MG/ML (0.5% (W/V))3.4
*{Π} YESCARTA [BAG x 68 ML]AXICABTAGENE CILOLEUCEL [DISP.INF] 0.4 - 2 x 10 8 CELLS312947.57
YGIELLE [BOTTLE x 30 ML]CLINDAMYCIN [CUT.SOL] 1% (W/V)2.43
YGIELLE [TUBE x 40 G + 7 APPLICATEURS]CLINDAMYCIN [VAG.CR] 2% (W/W)3.93
YOKEL [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [DR.PD.INJ] 750MG/VIAL1.25
*{Π} YONDELIS [BT x 1 VIAL]TRABECTEDIN [PD.C.S.INF] 1MG/VIAL1204.52
*{Π} YONDELIS [BT x 1 VIAL]TRABECTEDIN [PD.C.S.INF] 0.25MG/VIAL333.13
YUFLYMA [BT x 2 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ]ADALIMUMAB [IN.SO.PF.P] 40MG/0.4ML305.7
YUFLYMA [BT x 1 PF.PEN]ADALIMUMAB [INJ.SOL] 80MG/0.8ML355.05
ZABAK [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]KETOTIFEN [EY.DRO.SOL] 0.25MG/ML7.69
ZACALEN [BT x 28]VENLAFAXINE [PR.CAP] 150MG/CAP8.54
ZACALEN [BT x 28]VENLAFAXINE [PR.CAP] 75MG/CAP4.21
*{Π} ZADITOR [BT x 20 SINGLE DOSE CONTAINERS x 0.4 ML]KETOTIFEN [EY.DRO.SOL] 0.25MG/ML5.88
*{Π} ZADITOR [BT x 1 BOTTLE x 5 ML]KETOTIFEN [EY.DRO.SOL] 0.25MG/ML5.97
ZAFITRAL [BOTTLE x 100 ML]RISPERIDONE [ORAL.SOL] 1MG/ML8.35
ZAKALMER [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
ZAKALMER [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
ZAKODIAN [BT x 30]VALSARTAN [F.C.TAB] 160MG/TAB6
ZAKODIAN [BT x 30]VALSARTAN [F.C.TAB] 320MG/TAB9.65
ZAKODIAN [BT x 30]VALSARTAN [F.C.TAB] 80MG/TAB5.04
ZAKODIAN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+12.5)MG/TAB3.17
ZAKODIAN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+12.5)MG/TAB6.78
ZAKODIAN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+25)MG/TAB3.08
ZAKODIAN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB5.28
ZAKODIAN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB11.31
ZAKODIAN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+25)MG/TAB5.41
ZAKODIAN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+25)MG/TAB11.54
ZAKODIAN PLUS [BT x 14]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (80+12.5)MG/TAB2.81
ZAKODIAN PLUS [BT x 30]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (80+12.5)MG/TAB5.47
ZAKODRONATE [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
ZAKOFIN [BT x 28]TERBINAFINE [TAB] 250MG/TAB11.79
ZAKOGREL [BT x 30]CLOPIDOGREL [F.C.TAB] 75MG/TAB8.9
ZAKOMOXIT [BT x 14]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB4.74
ZAKOMOXIT [BT x 30]MONTELUKAST [F.C.TAB] 10MG/TAB10.14
ZALASTA [BT x 28]OLANZAPINE [TAB] 10MG/TAB28.05
ZALASTA [BT x 28]OLANZAPINE [TAB] 20MG/TAB70.24
ZALASTA [BT x 28]OLANZAPINE [TAB] 5MG/TAB15.11
ZALASTA [BT x 28]OLANZAPINE [TAB] 2.5MG/TAB7.91
ZALASTA [BT x 28]OLANZAPINE [TAB] 7.5MG/TAB20.01
*{Π} ZALDIAR [BT x 20]TRAMADOL + PARACETAMOL [F.C.TAB] (37.5+325)MG/TAB3
ZALEPIN RAPID [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
ZALEPIN RAPID [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
ZALEPIN RAPID [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
*{Π} ZALTRAP [BT x 1 VIAL x 4 ML]AFLIBERCEPT [C/S.SOL.IN] 25MG/ML329.93
*{Π} ZALTRAP [BT x 1 VIAL x 8 ML]AFLIBERCEPT [C/S.SOL.IN] 25MG/ML637.35
*{Π} ZANERIL [BT x 28]ENALAPRIL + LERCANIDIPINE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB7.84
*{Π} ZANERIL [BT x 28]ENALAPRIL + LERCANIDIPINE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB8.32
ZANERIL [BT x 28]ENALAPRIL + LERCANIDIPINE [F.C.TAB] (20+20)MG/TAB9.7
*{Π} ZANIDIP [BT x 28]LERCANIDIPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB5.6
*{Π} ZANIDIP [BT x 28]LERCANIDIPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB8.65
ZANIPRAM [BT x 28]CITALOPRAM [F.C.TAB] 40MG/TAB11.2
ZANIPRAM [BOTTLE x 15 ML]CITALOPRAM [OR.SO.D] 40MG/ML9.68
ZAOFER [BT x 1 TUBE x 10]FERROUS GLUCONATE [EF.TAB] 695MG (80.5MG FE++)/TAB7.99
ZAOFER [BT x 3 TUBES x 10]FERROUS GLUCONATE [EF.TAB] 695MG (80.5MG FE++)/TAB23.99
ZAOFER [BT x 20 SACHETS]FERROUS GLUCONATE [PD.ORA.SOL] 300MG (37.5MG FE++)/SACHET7.48
ZAOLIN [BT x 1]VINORELBINE [SOFT.CAPS] 20MG/CAP26.36
ZAOLIN [BT x 1]VINORELBINE [SOFT.CAPS] 30MG/CAP39.32
ZAOLIN [BT x 1]VINORELBINE [SOFT.CAPS] 80MG/CAP85.16
ZARASTIN [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB7.85
ZARASTIN [ΒΤ x 30]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB8.59
*{Π} ZARATOR [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB4.12
*{Π} ZARATOR [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB7.22
*{Π} ZARATOR [BT x 14]ATORVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB8.49
ZARMOL [BT x 28]BICALUTAMIDE [F.C.TAB] 50MG/TAB27.08
ZARZIO [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 30MU/0.5ML (60MU/ML = 600MCG/ML)84.76
ZARZIO [BT x 5 PF.SYR x 0.5 ML]FILGRASTIM [S.I.INF.PS] 48MU/0.5ML (96MU/ML = 960MCG/ML)123.51
ZATEVEN [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB35.82
ZATEVEN [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB29.56
ZATEVEN [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB31.96
*{Π} ZAVEDOS [ΒΤ x 1 VIAL]IDARUBICIN [PD.INJ.SOL] 10MG/VIAL80.72
*{Π} ZAVEDOS [ΒΤ x 1 VIAL]IDARUBICIN [PD.INJ.SOL] 5MG/VIAL31.91
*{Π} ZAVESCA [BT x 84]MIGLUSTAT [CAPS] 100MG/CAP3661.81
*{Π} ZAVICEFTA [BT x 10 VIALS x 20 ML]CEFTAZIDIME + AVIBACTAM [PD.C.S.INF] (2+0.5)G/VIAL1123.65
Z-BEC [BT x 14]LISINOPRIL [TAB] 10MG/TAB2.86
Z-BEC [BT x 14]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB3.22
Z-BEC [BT x 28]LISINOPRIL [TAB] 5MG/TAB2.28
*{Π} ZEBINIX [BT x 30]ESLICARBAZEPINE [TAB] 800MG/TAB85.9
ZECLICID [BT x 14]CITALOPRAM [F.C.TAB] 20MG/TAB2.84
ZEFECORT [TUBE x 100 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)5.86
ZEFECORT [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.73
*{Π} ZEFFIX [BT x 28]LAMIVUDINE [F.C.TAB] 100MG/TAB27.71
*{Π} ZEFFIX [BOTTLE x 240 ML]LAMIVUDINE [ORAL.SOL] 5MG/ML13.44
ZEFIPIME [BT x 1 VIAL]CEFEPIME [PD.INJ.SOL] 2G/VIAL7.8
*{Π} ZEJULA [BT x 56]NIRAPARIB [CAPS] 100MG/CAP3968.91
*{Π} ZEJULA [BT x 56]NIRAPARIB [F.C.TAB] 100MG/TAB3764.13
*{Π} ZELBORAF [BT x 56]VEMURAFENIB [F.C.TAB] 240MG/TAB1283.43
ZEMAROS [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.7
*{Π} ZEMPLAR [BT x 28]PARICALCITOL [SOFT.CAPS] 1MCG/CAP59.9
*{Π} ZEMPLAR [BT x 28]PARICALCITOL [SOFT.CAPS] 2MCG/CAP108.04
*{Π} ZENALB 20 [VIAL x 100 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)86.29
*{Π} ZENALB 20 [VIAL x 50 ML]ALBUMIN HUMAN [SOL.INF] 20% (W/V) (20 G/100ML)46.16
ZENAVIL [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 10MG/TAB25.64
ZENAVIL [BT x 4]TADALAFIL [F.C.TAB] 20MG/TAB26.5
ZENAVIL [BT x 28]TADALAFIL [F.C.TAB] 5MG/TAB56.61
ZENCIL [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+12.5)MG/TAB6.33
ZENCIL [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (160+25)MG/TAB5.6
ZENCIL [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+12.5)MG/TAB10.57
ZENCIL [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (320+25)MG/TAB10.79
ZENCIL [BT x 28]VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (80+12.5)MG/TAB5.1
ZENEMIA [BT x 10]CALCIUM FOLINATE [TAB] 15MG/TAB5.86
ZENON [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB20.57
ZENON [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB22.43
ZENON [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB24.12
*{Π} ZEPATIER [BT x 28]ELBASVIR + GRAZOPREVIR [F.C.TAB] (50+100)MG/TAB7152.54
*{Π} ZEPOSIA [BT x 7 (4 x 0.23 MG + 3 x 0.46 MG)]OZANIMOD [CAPS] 0.23MG/CAP + 0.46MG/CAP346.47
*{Π} ZEPOSIA [BT x 28]OZANIMOD [CAPS] 0.92MG/CAP1299.24
ZEPRAXEN [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 350MG/VIAL49.27
ZEPRAXEN [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL64.47
*{Π} ZERBAXA [BT x 10 VIALS]CEFTOLOZANE + TAZOBACTAM [PD.C.S.INF] (1+0.5)G/VIAL906.99
ZERCEPAC [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 150 MG/VIAL342.21
ZERCEPAC [BT x 1 VIAL]TRASTUZUMAB [PD.C.S.INF] 420 MG/VIAL829.95
ZERECTUM [BT x 120]CAPECITABINE [F.C.TAB] 500MG/TAB104.92
ZERTYA [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
ZESIMVIA [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB23.66
ZESIMVIA [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB21.83
ZESIMVIA [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB23.02
ZESSLY [BT x 1 VIAL]INFLIXIMAB [PD.C.S.INF] 100MG/VIAL247.47
*{Π} ZESTORETIC [BT x 14]LISINOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [TAB] (20+12.5)MG/TAB4.24
*{Π} ZESTRIL [BT x 14]LISINOPRIL [TAB] 10MG/TAB2.94
*{Π} ZESTRIL [BT x 28]LISINOPRIL [TAB] 20MG/TAB6.75
*{Π} ZESTRIL [BT x 28]LISINOPRIL [TAB] 5MG/TAB2.81
ZETALID [BT x 1 BOTTLE x 300 ML]LINEZOLID [SOL.INF] 2MG/ML26.44
ZETIDEM [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB23.66
ZETIDEM [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB14.66
ZETIDEM [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB16.17
ZETIRAF [BT x 28]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB17.6
ZETIVASIM [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+10)MG/TAB23.66
ZETIVASIM [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+20)MG/TAB14.66
ZETIVASIM [BT x 30]EZETIMIBE + SIMVASTATIN [TAB] (10+40)MG/TAB16.17
ZETRATAK-S [BT x 14]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB11.27
ZETRATAK-S [BT x 28]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB17.6
ZETRATAK-S [BT x 30]EZETIMIBE [TAB] 10MG/TAB18.85
ZETRON [BT x 5 AMPS x 4 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML21.72
ZETRON [BOTTLE x 50 ML]ONDANSETRON [SYR] 4MG/5ML16.39
*{Π} ZIAGEN [BT x 60]ABACAVIR [F.C.TAB] 300MG/TAB190.96
*{Π} ZIAGEN [BOTTLE x 240 ML]ABACAVIR [ORAL.SOL] 20MG/ML63.99
ZIDIN [BOTTLE x 60 ML]TRIMETAZIDINE [OR.SO.D] 20MG/ML4.79
ZIDONIL [BT x 7]FLUCONAZOLE [CAPS] 150MG/CAP9.72
ZIDOVIMM [TUBE x 10 GR]ACICLOVIR [CREAM] 5% (W/W)4.18
ZIDROLIN [ΒΤ x 30]TAMSULOSIN [MOD.R.CA.H] 0.4MG/CAP4.88
ZIEXTENZO [BT x 1 PF.SYR x 0.6 ML]PEGFILGRASTIM [INJ.SO.PFS] 6MG/0.6ML(10MG/ML)333.57
ZILIDOR [BT x 5 AMP x 1 ML]PARICALCITOL [INJ.SOL] 5MCG/ML37.74
ZILISTEN [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.INJ.SOL] 1500MG/VIAL2.26
ZILISTEN [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.INJ.SOL] 750MG/VIAL1.25
ZIMBUS BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE]INDACATEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE + MOMETASONE [INHPD.CAP] (150+50+160) MCG/CAP57.89
ZIMBUS BREEZHALER [BT x 30 + 1 INHALER DEVICE + 1 SENSOR]INDACATEROL + GLYCOPYRRONIUM BROMIDE + MOMETASONE [INHPD.CAP] (150+50+160) MCG/CAP57.89
*{Π} ZINACEF [BT x 1 VIAL]CEFUROXIME [PD.I.SO.SU] 750MG/VIAL1.94
*{Π} ZINADOL [ΒΤ x 12]CEFUROXIME [F.C.TAB] 250MG/TAB4.93
*{Π} ZINADOL [BT x 14]CEFUROXIME [F.C.TAB] 500MG/TAB7.72
ZINCTIN [BT x 30]ZINC SULFATE [SOLU.TAB] 45MG/TAB15.57
ZINELI [BOTTLE x 10 ML]CROMOGLICATE SODIUM [EY.DRO.SOL] 2% (W/V)2.24
ZINFECT [BT x 6]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 250MG/TAB3.32
ZINFECT [BT x 8]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 600MG/TAB11.65
*{Π} ZINFORO [BT x 10 VIALS]CEFTAROLINE FOSAMIL [PD.C.S.INF] 600MG/VIAL (30MG/ML)539.5
ZINOCEPT [ΒΤ x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
ZINOCEPT [ΒΤ x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
ZINOVAT [BT x 28]FLUOXETINE [EF.TAB] 20MG/TAB7.1
ZINOVAT [BT x 12]FLUOXETINE [EF.TAB] 20MG/TAB3.71
ZINOVAT [BT x 28 VIALS x 5 ML]FLUOXETINE [OR.SOL.SD] 20MG/5ML9.11
ZINOVAT [BT x 10 VIALS x 5 ML]FLUOXETINE [OR.SOL.SD] 20MG/5ML3.25
ZINOVAT [BT x 20 VIALS x 5 ML]FLUOXETINE [OR.SOL.SD] 20MG/5ML6.51
*{Π} ZINPLAVA [VIAL x 40 ML]BEZLOTOXUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML2765.22
ZIPION [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 15MG/TAB6.53
ZIPION [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 30MG/TAB7.96
ZIPION [BT x 28]PIOGLITAZONE [TAB] 45MG/TAB12.5
ZIPRASIDONE ACTAVIS [BT x 56]ZIPRASIDONE [CAPS] 20MG/CAP22.79
ZIPRASIDONE ACTAVIS [BT x 56]ZIPRASIDONE [CAPS] 40MG/CAP33.06
ZIPRASIDONE ACTAVIS [BT x 56]ZIPRASIDONE [CAPS] 60MG/CAP33.06
ZIPRASIDONE ACTAVIS [BT x 56]ZIPRASIDONE [CAPS] 80MG/CAP35.01
ZIRABEV [BT x 1 VIAL x 16 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML715.64
ZIRABEV [BT x 1 VIAL x 4 ML]BEVACIZUMAB [C/S.SOL.IN] 25MG/ML203.02
ZIRCOS [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ZIRCOS [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ZIRCOS [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ZIRCOS [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ZIRCOS [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.16
ZIRCOS [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.16
ZIRUS [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB12.41
ZIRUS [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB17.49
ZIRUS [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB21.72
ZIRUS [BT x 28]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB5.76
ZITAMIN [BT x 5 AMPS x 10 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 10MG/ML9.84
ZITAMIN [BT x 5 AMPS x 20 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 10MG/ML14.46
ZITAMIN [BT x 5 AMPS x 10 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 2MG/ML4.59
ZITAMIN [BT x 5 AMPS x 20 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 2MG/ML7.34
ZITAMIN [BT x 5 AMPS x 10 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 7.5MG/ML8.18
ZITAMIN [BT x 5 AMPS x 20 ML]ROPIVACAINE [INJ.SOL] 7.5MG/ML12.29
ZITAMIN [BT x 5 BAGS x 200 ML]ROPIVACAINE [SOL.INF] 2MG/ML37.21
ZITAMIN [BT x 5 BOTTLES x 200 ML]ROPIVACAINE [SOL.INF] 2MG/ML37.21
ZITHROBEST [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
ZITHROBEST [BT x 1 VIAL]AZITHROMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL8
ZITHRO-DUE [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
*{Π} ZITHROMAX [BT x 6]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 250MG/TAB5.11
*{Π} ZITHROMAX [BT x 1 BOTTLE x 22.5 ML]AZITHROMYCIN [PD.ORA.SUS] 200MG/5ML4.54
*{Π} ZITHROMAX [BT x 1 BOTTLE x 37.5 ML]AZITHROMYCIN [PD.ORA.SUS] 200MG/5ML6.52
*{Π} ZITHROMAX [BT x 1 VIAL]AZITHROMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL12.32
ZITHROTEL [BT x 6]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 250MG/TAB3.32
ZITHROTEL [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
ZITHROTEL [BT x 8]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 600MG/TAB8.51
ZITHROTEL [BT x 1 VIAL]AZITHROMYCIN [PD.SOL.INF] 500MG/VIAL7.85
ZITHROXYN [BT x 3]AZITHROMYCIN [F.C.TAB] 500MG/TAB2.93
ZIVIBA [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB23.62
ZIVIBA [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (20+10)MG/TAB27.7
ZIVIBA [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (40+10)MG/TAB31.05
ZIVIBA [BT x 30]ROSUVASTATIN + EZETIMIBE [F.C.TAB] (5+10)MG/TAB23.26
ZOBACTAM [BT x 1 VIAL]PIPERACILLIN + TAZOBACTAM [PD.INJ.SOL] (4+0.5)G/VIAL4.99
ZOCIVEN [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB18.96
ZOCIVEN [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB23.53
ZOCLIX [BT x 1 BOTTLE x 100 ML]LEVOFLOXACIN [SOL.INF] 5MG/ML12.22
*{Π} ZOCOR [ΒΤ x 10]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB1.06
*{Π} ZOCOR [ΒΤ x 10]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB3.46
*{Π} ZOCOR [BT x 10]SIMVASTATIN [F.C.TAB] 40MG/TAB3.76
*{Π} ZOFEPRIL [BT x 14]ZOFENOPRIL [F.C.TAB] 15MG/TAB4.97
*{Π} ZOFEPRIL [BT x 28]ZOFENOPRIL [F.C.TAB] 30MG/TAB8.64
*{Π} ZOFEPRIL PLUS [BT x 28]ZOFENOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (30+12.5)MG/TAB10.99
*{Π} ZOFRON [ΒΤ x 15]ONDANSETRON [F.C.TAB] 4MG/TAB23.22
*{Π} ZOFRON [ΒΤ x 15]ONDANSETRON [F.C.TAB] 8MG/TAB34.42
*{Π} ZOFRON ZYDIS [BT x 10]ONDANSETRON [ORAL.LYOP] 8MG/TAB16.5
*{Π} ZOLADEX [BT x 1 PF.SYR]GOSERELIN [INJ.IMPL] 10.8MG/PF.SYR.216.3
*{Π} ZOLADEX [BT x 1 PF.SYR]GOSERELIN [INJ.IMPL] 3.6 MG/PF.SYR.68.35
ZOLANDIL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ZOLANDIL [BT x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 40MG/CAP13.3
ZOLBIFEN [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 350MG/VIAL49.27
ZOLBIFEN [BT x 5 VIALS]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 350MG/VIAL216.01
ZOLBIFEN [BT x 1 VIAL]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL64.47
ZOLBIFEN [BT x 5 VIALS]DAPTOMYCIN [PD.I.S.INF] 500MG/VIAL291.05
ZOLEDRONIC ACID ACCORD [BT x 10 VIALS]ZOLEDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 4MG/5ML553.9
ZOLEDRONIC ACID MYLAN [BT x 1 VIAL]ZOLEDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 4MG/5ML66.06
ZOLEDRONIC ACID TEVA [BT x 1 VIAL]ZOLEDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 4MG/5ML66.06
ZOLETAD [BT x 28]LANSOPRAZOLE [GR.CAP] 30MG/CAP6.06
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 10 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 11 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 12 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 13 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 2 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 3 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 4 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 5 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 6 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 7 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 8 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 1 VIAL x 5.5 ML + 9 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 10 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 11 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 12 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 13 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 14 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 1 VIAL x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 10 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 11 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 12 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 2 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 3 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 4 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 5 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 6 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 7 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 8 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS x 5.5 ML + 9 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 2 VIALS X 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 3 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 4 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 5 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 6 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 7 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 8 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
*{Π} ZOLGENSMA [BT x 9 VIALS x 8.3 ML]ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC [SOL.INF] 2 x 1013 ΦΟΡΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ/ML1985064.55
ZOLITRAT [BT x 28]ANASTROZOLE [F.C.TAB] 1MG/TAB17.87
ZOLMACH [BOTTLE x 28]OMEPRAZOLE [GR.CAP] 20MG/CAP7.57
ZOLMEMIN [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 10MG/TAB11.89
ZOLMEMIN [BT x 28]MEMANTINE [F.C.TAB] 20MG/TAB20.95
ZOLMEMIN [VIAL x 50 ML + M.PUMP]MEMANTINE [ORAL.SOL] 5MG/0.5ML (5MG/PUMP ACTUATION)18.22
*{Π} ZOLOFT [BT x 14]SERTRALINE [F.C.TAB] 100MG/TAB7
*{Π} ZOLOFT [BT x 14]SERTRALINE [F.C.TAB] 50MG/TAB6.41
ZOLOSER [ΒΤ x 30]AMISULPRIDE [F.C.TAB] 400MG/TAB12.71
ZOLOTRIN [BT x 30]SERTRALINE [F.C.TAB] 100MG/TAB9.5
ZOLOTRIN [BT x 30]SERTRALINE [F.C.TAB] 50MG/TAB7.85
ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL [1 VIAL x 10 ML]DOXORUBICIN [CO.DIS.INF] 2MG/ML232.01
ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL [1 VIAL x 25 ML]DOXORUBICIN [CO.DIS.INF] 2MG/ML755.01
ZOLVARA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 10MG/TAB13.31
ZOLVARA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 20MG/TAB18.75
ZOLVARA [BT x 30]ROSUVASTATIN [F.C.TAB] 5MG/TAB6.12
*{Π} ZOMACTON [BT x 1 VIAL + 1 AMP x 3.5 ML SOLV.]SOMATROPIN [PS.INJ.SOL] 4MG/VIAL97.81
ZOMARIST [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+1000)MG/TAB27.69
ZOMARIST [BT x 60]VILDAGLIPTIN + METFORMIN [F.C.TAB] (50+850)MG/TAB36.21
*{Π} ZOMETA [BT x 1 VIAL]ZOLEDRONIC ACID [SOL.INF] 4MG/100ML86.32
ZONAPIN [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
ZONAPIN [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
*{Π} ZONEGRAN [BT x 56]ZONISAMIDE [CAPS] 100MG/CAP26.05
*{Π} ZONEGRAN [BT x 14]ZONISAMIDE [CAPS] 25MG/CAP2.44
*{Π} ZONEGRAN [BT x 28]ZONISAMIDE [CAPS] 50MG/CAP11.27
ZONYLIA [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+10)MG/TAB23.92
ZONYLIA [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+20)MG/TAB24.94
ZONYLIA [BT x 30]EZETIMIBE + ATORVASTATIN [F.C.TAB] (10+40)MG/TAB26.97
ZOPHRALEN [BT x 1 AMP x 2 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.12
ZOPHRALEN [BT x 1 AMP (PLASTIC) x 2 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.12
ZOPHRALEN [BT x 1 AMP x 4 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.35
ZOPHRALEN [BT x 1 AMP (PLASTIC) x 4 ML]ONDANSETRON [INJ.SOL] 2MG/ML4.35
ZOPITEL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 10MG/TAB18.98
ZOPITEL [BT x 28]DONEPEZIL [F.C.TAB] 5MG/TAB14.24
*{Π} ZOPRANOL [BT x 14]ZOFENOPRIL [F.C.TAB] 15MG/TAB4.97
*{Π} ZOPRANOL [BT x 28]ZOFENOPRIL [F.C.TAB] 30MG/TAB8.64
ZORATRAL XR [BT x 30]ALFUZOSIN [PR.TAB] 10MG/TAB6.05
*{Π} ZOSTAVAX [BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 0.65 ML SOLV. + 2 NEEDLES]VARICELLA-ZOSTER VIRUS (LIVE-ATTENUATED) [PS.INJ.SUS] >=19400 PFU (PLAQUE-FORMING-UNITS)/0.65ML(DOSE)162.7
ZOTRAD [BOTTLE x 120 ML]TRAZODONE [ORAL.SOL] 50MG/5ML11.08
*{Π} ZOVIRAX [TUBE x 10 GR]ACICLOVIR [CREAM] 5% (W/W)6.43
*{Π} ZOVIRAX [BT x 35]ACICLOVIR [DISP.TAB] 800MG/TAB17.63
*{Π} ZOVIRAX [BOTTLE x 100 ML]ACICLOVIR [ORAL.SUSP] 400MG/5ML14.7
*{Π} ZOVIRAX [BT x 5 VIALS]ACICLOVIR [PD.SOL.INF] 250MG/VIAL22.56
*{Π} ZOVIRAX [BT x 25]ACICLOVIR [TAB] 200MG/TAB6.24
ZOXALON [BT x 1 VIAL]ZOLEDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 4MG/5ML66.06
ZOXALON [BT x 1 VIAL]ZOLEDRONIC ACID [C/S.SOL.IN] 4MG/5ML66.06
ZOXIL [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 10MG/TAB28.05
ZOXIL [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 15MG/TAB43.71
ZOXIL [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 20MG/TAB70.24
ZOXIL [BT x 28]OLANZAPINE [F.C.TAB] 5MG/TAB15.11
ZULGAR [BT x 4]ALENDRONIC ACID [TAB] 70MG/TAB5.61
*{Π} ZURCAZOL [BT x 14]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB2.17
*{Π} ZURCAZOL [BT x 28]PANTOPRAZOLE [GR.TAB] 40MG/TAB4.35
*{Π} ZURCAZOL I.V [BT x 1 VIAL]PANTOPRAZOLE [PD.INJ.SOL] 40MG/VIAL4.7
*{Π} ZYBAN [BT x 60]BUPROPION [PR.TAB] 150MG/TAB57.01
*{Π} ZYDELIG [BOTTLE x 60]IDELALISIB [F.C.TAB] 100MG/TAB3697.49
*{Π} ZYDELIG [BOTTLE x 60]IDELALISIB [F.C.TAB] 150MG/TAB3697.49
*{Π} ZYKADIA [BT x 150]CERITINIB [CAPS] 150MG/CAP4561.12
ZYKALOR [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 10MG/TAB20.95
ZYKALOR [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 15MG/TAB21.95
ZYKALOR [BT x 30]ARIPIPRAZOLE [TAB] 30MG/TAB41.1
ZYLANZA [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB27.06
ZYLANZA [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB37.57
ZYLANZA [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB66.24
ZYLANZA [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB15.37
ZYLAPOUR [BT x 30]ALLOPURINOL [TAB] 100MG/TAB1.46
ZYLAPOUR [BT x 30]ALLOPURINOL [TAB] 300MG/TAB3.53
ZYLAPOUR [BT x 100]ALLOPURINOL [TAB] 100MG/TAB3.53
*{Π} ZYLORIC [BT x 100]ALLOPURINOL [TAB] 100MG/TAB5.43
ZYMOPLEX [BT x 30]TAMOXIFEN [TAB] 10MG/TAB2.59
ZYMOPLEX [ΒΤ x 30]TAMOXIFEN [TAB] 20MG/TAB3.99
ZYOLAIF [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES) + M.PUMP]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE6.38
*{Π} ZYPADHERA [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 3 ML SOLV. + INJECTION KIT]OLANZAPINE [PD.S.IN.PR] 210MG/VIAL125.95
*{Π} ZYPADHERA [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 3 ML SOLV. + INJECTION KIT]OLANZAPINE [PD.S.IN.PR] 300MG/VIAL173.29
*{Π} ZYPADHERA [BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 3 ML SOLV. + INJECTION KIT]OLANZAPINE [PD.S.IN.PR] 405MG/VIAL233.23
*{Π} ZYPREXA [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 10MG/TAB43.13
*{Π} ZYPREXA [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 15MG/TAB67.25
*{Π} ZYPREXA [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 2.5MG/TAB12.17
*{Π} ZYPREXA [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 20MG/TAB108.06
*{Π} ZYPREXA [BT x 28]OLANZAPINE [C.TAB] 5MG/TAB23.22
*{Π} ZYPREXA [BT x 1 VIAL]OLANZAPINE [PD.INJ.SOL] 10MG/VIAL4.56
*{Π} ZYPREXA VELOTAB [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 10MG/TAB41.63
*{Π} ZYPREXA VELOTAB [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 15MG/TAB57.79
*{Π} ZYPREXA VELOTAB [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 20MG/TAB94.05
*{Π} ZYPREXA VELOTAB [BT x 28]OLANZAPINE [OR.DISP.TA] 5MG/TAB23.64
ZYROLEN [BT x 30 AMPS x 2 ML]IPRATROPIUM BROMIDE [INH.SOL.N] 250MCG/2ML7.48
ZYROLEN [BT x 30 AMPS x 2 ML]IPRATROPIUM BROMIDE [INH.SOL.N] 500MCG/2ML8.13
ZYTEBA [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (20+5+12.5)MG/TAB11.02
ZYTEBA [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+12.5)MG/TAB12.58
ZYTEBA [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+10+25)MG/TAB12.78
ZYTEBA [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+12.5)MG/TAB12.74
ZYTEBA [BT x 28]OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE [F.C.TAB] (40+5+25)MG/TAB12.95
*{Π} ZYTIGA [BT x 60]ABIRATERONE [F.C.TAB] 500MG/TAB2534.27
ZYTODUR [BOTTLE x 30]DUTASTERIDE + TAMSULOSIN [CAPS] (0.5+0.4)MG/CAP12.31
*{Π} ZYVOXID [BT x 10]LINEZOLID [F.C.TAB] 600MG/TAB174.73
*{Π} ZYVOXID [BT x 10 BAGS x 300 ML]LINEZOLID [SOL.INF] 2MG/ML315.37
ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BT x 10 AMP x 10 ML]AMINOPHYLLINE [INJ.SOL] 250MG/10ML3.62
ΑΤΡΟΠΙΝΗ ΘΕΙΙΚΗ DEMO [BT x 50 AMPS x 1 ML]ATROPINE [INJ.SOL] 1MG/ML0.98
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 10% (W/V)1.94
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 10% (W/V)1.94
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 10% (W/V)1.34
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 10% (W/V)1.56
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 10% (W/V)1.56
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BT x 10 BOTTLE x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 10% (W/V)1.33
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 20% (W/V)2.33
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 20% (W/V)2.33
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 20% (W/V)1.79
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 20% (W/V)1.79
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 35% (W/V)2.06
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 35% (W/V)2.06
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BT x 10 BOTTLE x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.31
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BT x 10 BOTTLE x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.25
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.25
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.74
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.31
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.46
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.74
ΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [INJ.SO.INF] 5% (W/V)1.46
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 10% (W/V)1.94
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BT x 1 BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 10% (W/V)1.94
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 35% (W/V)2.06
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 35% (W/V)0.24
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BAG x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.25
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BAG x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.74
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BAG x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.31
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BAG x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.46
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.25
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.74
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.31
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.46
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 100 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.25
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 250 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.31
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.46
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.INF] 5% (W/V)1.74
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.IV.INF] 10% (W/V)1.56
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 500 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.IV.INF] 20% (W/V)1.79
ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BOTTLE x 1000 ML]DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE [SOL.IV.INF] 20% (W/V)2.33
*{Π} ΖΙΡΤΕΚ [BOTTLE x 20 ML]CETIRIZINE [OR.SO.D] 10MG/ML4
ΙΧΩΡ [TUBE x 100 GR]BUDESONIDE [CREAM] 0.025% (W/W)6.84
ΙΧΩΡ [BOTTLE x 10 ML (200 DOSES)]BUDESONIDE [N.SP.SU.MD] 100MCG/DOSE9.71
ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]POTASSIUM CHLORIDE [SOL.INF] 10% (W/V)0.77
ΚΑΛΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΟΣΕΡ [BT x 20 AMPS x 10 ML]POTASSIUM CHLORIDE [C/S.SOL.IN] 10% (W/V)0.77
ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ DEMO [BT x 1 AMP x 10 ML]SODIUM BICARBONATE [INJ.SOL] 4% (W/V)0.23
ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]SODIUM BICARBONATE [INJ.SOL] 4% (W/V)0.23
ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ B.BRAUN [BT x 20 AMPS x 10 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.27
ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ B.BRAUN [BT x 20 AMPS x 5 ML]SODIUM CHLORIDE [INJ.SOL] 0.9% (W/V)0.22
*{Π} ΝΟΟΤΡΟΠ [BT x 30]PIRACETAM [F.C.TAB] 1200MG/TAB3.53
*{Π} ΝΟΟΤΡΟΠ [BOTTLE x 150 ML]PIRACETAM [ORAL.SOL] 1000MG/5ML3.79
*{Π} ΝΟΟΤΡΟΠ [ΒΤ x 1 VIAL x 60 ML]PIRACETAM [SOL.INF] 12G/60ML4.19
*{Π} ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ [BT x 50]PROPAFENONE [F.C.TAB] 150MG/TAB5.75
*{Π} ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ [BT x 50]PROPAFENONE [F.C.TAB] 300MG/TAB10.78
*{Π} ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ SR [BT x 60]PROPAFENONE [PR.CAP] 225MG/CAP15.6
*{Π} ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ SR [BT x 60]PROPAFENONE [PR.CAP] 325MG/CAP18.13
*{Π} ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ SR [BT x 60]PROPAFENONE [PR.CAP] 425MG/CAP29.8
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV) DEMO [BAG x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.52
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV) DEMO [BAG x 250 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.24
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV) DEMO [BAG x 3000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)6.23
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV) DEMO [BAG x 500 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.31
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV) DEMO [BOTTLE x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.52
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV) DEMO [BOTTLE x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.52
ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΦ.(IV) DEMO [BOTTLE x 250 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.24
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ B.BRAUN [BT x 20 AMPS x 10 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.PA.IN] 100% (W/V)0.24
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ B.BRAUN [BT x 20 AMPS x 5 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.PA.IN] 100% (W/V)0.21
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ DEMO [BT x 50 AMPS x 5 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)0.21
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ DEMO [BT x 50 AMPS x 10 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)0.24
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ ΒΙΟΣΕΡ [BAG x 3000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)6.23
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ ΒΙΟΣΕΡ [BAG x 3000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)6.23
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.52
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.52
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ ΒΙΟΣΕΡ [BT x 100 AMPS x 10 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)0.24
ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ ΒΙΟΣΕΡ [BOTTLE x 1000 ML]WATER FOR INJECTION [SOLV.INJ] 100% (W/V)1.53
ΦΕΣΟΤΕΡΟΔΙΝΗ STADA [BT x 28]FESOTERODINE [PR.TAB] 4MG/TAB15.38
ΦΕΣΟΤΕΡΟΔΙΝΗ STADA [BT x 28]FESOTERODINE [PR.TAB] 8MG/TAB17.81

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε βασικές λειτουργίες του ιστοτόπου μας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες.  Διαβάστε περισσότερα.

We use cookies to ensure basic functions of our website and to provide you with better services.   Read more.